A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "SAND" 1953 - 1969    
       
  Fortegnelse nr.:   B101          
  Oppdatert:   06.09.2020          
  Periode:   1953 - 1969          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1945   1  [P] "Skipet" 1-2/1987    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Stewart & Craig Ltd., Hull, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 1/1991    
4  Utrustning    Stewart & Craig Ltd., Hull, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 1/1991    
             
5  Kjenningssignal    L L V E   5  før 1953 - 1969   5  [P] "Skipet" 1-2/1987    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "LCG(M)194"   8  1945 - 1953   8  [P] "Skipet" 1-2/1987    
9      "Sand"   9  1953 - 1969   9  [P] "Skipet" 1-2/1987    
10      "Christina V"   10  1969 - 1975   10  [P] "Skipet" 1-2/1987    
                     
11  Rederi / eierforhold    The Royal Navy, Storbritannia   11  1945 - 1946   11  [P] "Skipet" 1/1991    
12      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1946 - 1969   12  [P] "Skipet" 1/1991    
13      Carlo Carminati, Roma, Italia   13  1969 - 1975   13  [P] "Skipet" 1/1976    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   15  1953 - 1975   15  [P] "Fjordvegen"    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    Stål   17  -   17  [P] "Fjordabådane"    
                     
18  Maskinfabrikant    Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia   18  -   18  [P] "Skipet" 1-2/1987    
                     
19  Maskin produsert    1945   19  -   19  [P] "Skipet" 1-2/1987    
                     
20  Maskin    2 x 4T DM Paxman Ricardo 12-TPM 12 syl. diesel   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
21  Effekt    920 bhk   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
22  Fart A  11.75 kn   22  1945 - 1953   22  [P] "Fjordabådane"    
23   C  12.00 kn   23  1953 - 1975   23  [P] "Fjordabåtene"    
                     
24  Forbruk    -   24  -   24  -    
                     
25  Lengde A  47.08 m   25  1945 - 1953   25  [P] "Den hvite flåte"    
26   B  48.31 m   26  1953 - 1975   26  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
27  Bredde A  6.91 m   27  1945 - 1953   27  [P] "Den hvite flåte"    
28   B  6.74 m   28  1953 - 1975   28  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
29  Dyptgående A  1.70 m   29  1945 - 1953   29  [P] "Den hvite flåte"    
30   B  3.05 m   30  1953 - 1975   30  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
31  Brutto registertonn A  271 t   31  1945 - 1953   31  [P] "Fjordabådane"    
32   B  334.72 t   32  1953 - 1975   32  [P] "Den hvite flåte"    
                     
33  Netto registertonn C  160.22 t   33  1949 - 1975   33  [P] "Fjordabådane"    
                     
34  Dødvekttonn A  380 t   34  1945 - 1953   34  [P] "Fjordabådane"    
                     
35  Bilkapasitet A  0   35  1945 - 1953   35  HMI    
36   C  14 [12 dekk 2] - [2 bakk]   36  1953 - ca.1970   36  [P] "Skipet" 1/1991 / [P] "Fjordabåtene"    
37   D  0   37  ca.1970 - 1975   37  HMI    
                     
38  Trailerkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat A  0   39  1945 - 1953   39  HMI    
40   C  427   40  1953 - ca.1970   40  [P] "Skipet" 1/1991    
41   D  0   41  ca.1970 - 1975   41  HMI    
                     
42  Mannskap A  31   42  1945   42  [P] "Den hvite flåte"    
43   B  Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann, restauratører   43  1953 - 1969   43  [P] "Fjordabåtene"    
                     
44  Passasjerlugarer A  0   44  1945 - 1953   44  HMI    
45   C  6 [hvorav 1 sykelugar]   45  1953 - ca.1970   45  [P] "Fjordabådane"    
46   D  0   46  ca.1970 - 1975   46  HMI    
                     
47  Mannskapslugarer    Ja   47  -   47  HMI    
                     
48  Dekkshøyde    Fri   48  1953 - ca.1970   48  HMI    
                     
49  Tillatt akseltrykk    -   49  -   49  -    
                     
50  Tilleggsinformasjon A  Bestykning: 2 x 4.7" kanon. 2 x 2 20mm Oerlikon   50  1945 - 1946   50  [P] "Den hvite flåte"    
51   B  Sitteplasser: 40 [dekk 2] - 60 [dekk 3]   51  1953 - ca.1970   51  [P] "Fjordvegen"    
52   B  Lastekap. forrom: 4700 m³. Lastekap.: akterrom: 1950 m³   52  1953 - ca.1970   52  [P] "Den hvite flåte"    
53   B  Lastekap. bakk: 3350 m³   53  1953 - ca.1970   53  [P] "Den hvite flåte"    
       
       
54   20.11.1944   Kjølstrukket. 54 [P] "Fjordabådane"    
55   28.02.1945   Sjøsatt. 55 [P] "Fjordabådane"    
56   22.09.1945   Levert fra Stewart & Craig Ltd., Hull, GB til The Royal Navy, GB som "LCG(M)194" [A]. 56 [P] "Skipet" 1/1991    
57       Klassifisert som landgangsfartøy. 57 [P] "Fjordabåtene"    
58   15.07.1946   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 58 [P] "Fjordabådane"    
59   14.08.1946   Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. I opplag, Stavanger samme år. 59 [P] "Fjordabådane"    
60   23.08.1946   Midlertidig nasjonalitetsbevis utstedt av det norske generalkonsulat, London, Storbritannia. 60 -    
61   1952   Til ombygging ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. 61 [P] "Skipet" 1-2/1987    
62   13.01.1953   Omdøpt "Sand". 62 [P] "Fjordabådane"    
63   vår 1953   Skrog ombygget ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund [B]. 63 - / [P] "Fjordabådane"    
64   13.03.1953   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 64 [P] "Fjordabådane"    
65   07.03.1953   Utrustet til bilferge ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [C]. 65 [P] "Fjordabådane"    
66   23.03.1953   Gikk teknisk prøvetur. 66 [P] "Fjordabåtene"    
67   27.03.1953   Gikk presentasjonstur, Ryfylke. 67 [A] Stavanger Aftenblad 27.03.1953    
68   28.03.1953   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 68 -    
69   30.05.1953   Satt i trafikk Stavanger - Sand. 69 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"    
70   pr.06.1955   I trafikk Stavanger - Sauda. 70 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1955"    
71   høst 1955   Satt i frakttrafikk Sandnes - Sauda / Sandnes - Sandeid. 71 [P] "Fjordabådane"    
72   1960   Radar installert. Hentet fra d/s "Kong Sverre". Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 72 [P] "Den hvite flåte"    
73   pr.06.1963   I trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 73 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"    
74   pr.06.1964   I trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 74 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1964"    
75   ► 09.1966   Ombygget med ny bom og bom-svingere. 75 -    
76   pr.09.1966   I trafikk Stavanger - Sørbø. 76 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"    
77   15.07.1968   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 77 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
78   25.06.1969   Tatt ut av trafikk. Solgt til Carlo Carminati, Roma, Italia. Omdøpt "Christiana V". Salgssum: 24 500 $. 78 [P] "Skipet" 1/1976    
79   03.07.1969   Slettet fra Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Panama City, Panama. 79 [P] "Den hvite flåte"    
80   ca.1970   Ombygget til fritidsfartøy [D]. 80 [P] "Den hvite flåte"    
81   1975   Sank i Middelhavet. 81 [P] "Skipet" 1-2/1987    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau