A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "RYFYLKE" 1975 - 1987    
       
  Fortegnelse nr.:   B64          
  Oppdatert:   12.03.2021          
  Periode:   1975 - 1987        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
1  Byggeår    1975   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    37 [skrog], 224 [utrustning]   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    -   3  -    
4  Utrustning    Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    J X T M   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7405948   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257292400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Ryfylke"   8  1975 - 1987   8  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
9      "Karlsøy"   9  1987 -   9  [N] sdir.no    
                         
10  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   10  1975 - 1987   10  [P] "Skipet" 1/1991    
11      Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø   11  1987 - 2006   11  [N] sdir.no    
12      Hurtigruten Group ASA, Narvik   12  2006 - 2007   12  [N] sdir.no    
13      Hurtigruten ASA, Narvik   13  2007 - 2009   13  [N] sdir.no    
14      Torghatten Nord a/s, Tromsø   14  2009 -   14  [N] sdir.no    
                         
15  Type    FOF   15  -   15  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                         
17  Klasse    Skipskontrollen   17  1990 - før 2000   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
18      NSC   18  før 2000 -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
19  Materiale    Helsveist stål [skrog], aluminium [overbygg]   19  -   19  [P] "Fjordabåtene"    
                         
20  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
21  Maskin produsert A  1975   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
22   E  2000   22     22  -    
                         
23  Maskin A  1 x 5AX 2T DM 5 syl. diesel   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Effekt A  1375 bhk   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
25   E  1330 bhk   25     25  [N] torghatten-nord.no    
                         
26  Fart A  12.5 kn   26  -   26  [P] "Fjordabåtene"    
                         
27  Forbruk    -   27  -   27  -    
                         
28  Lengde    40.20 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Bredde    10.01 m   29  -   29  [N] sdir.no    
                         
30  Dyptgående A  3.34 m   30  1975 - 1994   30  [N] sdir.no    
31   B  4.20 m   31  1994 -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Brutto registertonn A  363.62 t   32  1975 - 1994   32  [N] sdir.no    
33   B  640 t   33  1994 - 1996   33  [N] sdir.no    
34   D  659 t   34  1996 -   34  [N] sdir.no    
                         
35  Netto registertonn A  174.23 t   35  1975 - 1994   35  [N] sdir.no    
36   B  265 t   36  1994 - 1996   36  [N] sdir.no    
37   D  290 t   37  1996 -   37  [N] sdir.no    
                         
38  Dødvekttonn D  150 t   38  1996 -   38  [N] marinetraffic.com    
                         
39  Bilkapasitet A  25   39  1975 - etter 2004   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   C  18   40  etter 2004 -   40  [N] torghatten-nord.no    
                         
41  Trailerkapasitet    Ja   41  -   41  -    
                         
42  Passasjersertifikat A  250   42  1975 - etter 2004   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
43   C  214   43  etter 2004 -   43  [N] torghatten-nord.no    
                         
44  Mannskap    Kaptein, 2 matroser, maskinist   44  1975 - 1987   44  [P] "Fjordabåtene"    
                         
45  Passasjerlugarer    0   45  -   45  HMI    
                         
46  Mannskapslugarer    8   46  -   46  [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1975    
                         
47  Dekkshøyde    4.50 m   47  -   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
48  Tillatt akseltrykk    13 t   48  -   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
49  Tilleggsinformasjon    Baugpropell. Lengde bildekk: 36 m   49  -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
50      Fartsområde: 4   50  pr.2020   50  [N] torghatten-nord.no    
51      Sitteplasser: 87 [dekk 1] - 73 [dekk 3]   51  -   51  [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1975    
       
       
52   12.07.1974   Innført i Stavanger Skipsregister som "Ryfylke". 52 [N] sdir.no    
53   29.01.1975   Sjøsatt. 53 [A] Stavanger Aftenblad 01.02.1975    
54   07.05.1975   Målt [A]. 54 [N] sdir.no    
55   13.05.1975   Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 55 [P] "Skipet" 1/1991    
56       Byggesum: 6.95 mill NOK. 56 [A] Stavanger Aftenblad 18.08.1975    
57       Døpt av Hildur Mauritzen, Rosendal. 57 [P] "Fjordabåtene"    
58   01.06.1975   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 58 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1975"    
59   02.06.1975   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 59 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1975"    
60   31.10.1975   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 60 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1975" / HMI    
61   01.03.1976   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 61 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976"    
62   08.06.1976   Fikk slagside etter at en bulldoser skled inn i skottet ved kai, Stavanger. 62 [A] Stavanger Aftenblad 08.06.1976    
63   24.01.1977   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 63 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1977    
64   01.05.1977   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 64 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1977    
65   30.09.1977   I opplag, Stavanger. 65 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1977"    
66   01.05.1978   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 66 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"    
67   29.07.1978   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 67 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"    
68   01.10.1978   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 68 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"    
69   02.01.1979   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Vikevåg. 69 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"    
70   30.09.1980   Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 70 [A] Stavanger Aftenblad 27.09.1980    
71   05.10.1980   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim / Stavanger - Vikevåg. 71 [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980    
72   12.1980 ►   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 72 HMI    
73   16.05.1981   Tatt ut av trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 73 -    
74   02.07.1981   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 74 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981    
75   19.04.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 75 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1982    
76   19.04.1982 ►   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 76 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"    
77   21.03.1987   I opplag, Stavanger. 77 -    
78   26.06.1987   Solgt til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. Salgssum: 4 mill NOK. 78 [N] sdir.no    
79   07.1987   Omdøpt "Karlsøy". Satt i trafikk Hannes - Vannøy. 79 [P] "Skipet" 3/1987    
80   06.1989   Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 80 -    
81   09.1989   Tilbakelevert. I opplag, Tromsø. 81 -    
82   pr.10.07.1991   I opplag, Tromsø. 82 [P] "Skipet" 4/1991    
83   ► 26.03.1992   Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 83 [P] "Skipet" 3/1992    
84       Tilbakelevert samme år. 84 -    
85   1992   Satt i trafikk Skjervøy - Lauksundskaret. 85 -    
86   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 86 [N] sdir.no    
87   13.07.1994   Ommålt [B]. 87 [N] sdir.no    
88   16.09.1996   Ommålt [D]. 88 [N] sdir.no    
89   1996   I opplag. 89 -    
90   ca.06.1999   Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 90 [P] "Skipet" 3/1999    
91   ca.08.1999   I opplag. 91 HMI    
92   01.2000   Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 92 [P] "Skipet" 1/2000    
93   02.2000   Ombygget med ny maskin ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset [E]. 93 [P] "Skipet" 2/2000    
94   01.07.2000   Satt i trafikk Kvaløya - Botnhamn. 94 [P] "Skipet" 3/2000    
95   03.09.2000   I opplag, Tromsø [reservevfartøy]. 95 [P] "Skipet" 4/2000    
96   medio 10.2000   Satt i trafikk Hansnes - Reinøy. 96 [P] "Skipet" 1/2001    
97   09.12.2000   Tatt ut av trafikk Hansnes - Reinøy. 97 [P] "Skipet" 1/2001    
98   12.07.2001   Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 98 [P] "Skipet" 3/2001    
99   12.08.2001   Tilbakelevert. 99 [P] "Skipet" 3/2001    
100   07.06.2002   Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 100 [P] "Skipet" 3/2002    
101   25.08.2002   Tilbakelevert. 101 [P] "Skipet" 3/2002    
102   31.05.2003   Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 102 [P] "Skipet" 2/2003    
103   27.06.2003   Tilbakelevert. Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 103 [P] "Skipet" 3/2003    
104   17.08.2003   Tilbakelevert. 104 [P] "Skipet" 3/2003    
105   05.09.2003   Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 105 [P] "Skipet" 3/2003    
106   07.07.2004   Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 106 -    
107   02.08.2004   Grunnstøtte ved Skrolsvik. To besetningsmedlemmer skadet under bergningsaksjonen da slepewire røk. 107 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004    
108   15.08.2004   Tilbakelevert. 108 [P] "Skipet" 3/2004    
109   23.08.2004   Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 109 -    
110   2004 ►   Kapasitet og sertifikat endret [C]. 110 -    
111   sommer 2005   I trafikk Brensholmen - Botnhamn. 111 -    
112   01.03.2006   Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 112 -    
113   19.04.2006   Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 113 [N] sdir.no    
114   primo 06.2006   I opplag. 114 [P] "Skipet" 2/2006    
115   11.09.2007   Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 115 [N] sdir.no    
116   25.03.2008   Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 116 -    
117   05.01.2009   Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 456 922 NOK. 117 [N] sdir.no    
118       Samme trafikk. 118 -    
119   29.05.2012   Tatt ut av trafikk Belvik - Vengsøy. 119 [P] "Skipet" 2/2012    
120   25.06.2012   Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 120 [P] "Skipet" 3/2012    
121   20.08.2012   I opplag, Tromsø. 121 -    
122   ca.09.2012   Satt i trafikk Storstein - Lauksundskaret. 122 -    
123   02.11.2012   Satt i trafikk Småge - Ona. 123 [P] "Skipet" 4/2012    
124   17.06.2013   Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 124 [P] "Skipet" 2/2013    
125   18.08.2013   I opplag, Tromsø. 125 [P] "Skipet" 2/2013    
126   03.12.2013   Tatt ut av opplag. 126 -    
127   17.01.2014   I opplag, Tromsø. 127 -    
128   16.03.2014   Satt i trafikk Hanses - Stakkvik. 128 -    
129   19.05.2014   Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 129 - / [P] "Skipet" 3/2014    
130   26.10.2017   Gikk på land, Vågsøya. 130 [N] nordlys.no 26.10.2017    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau