A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ROPEID" 1965 - 1987    
       
  Fortegnelse nr.:   B105          
  Oppdatert:   23.09.2020          
  Periode:   1965 - 1987          
  Fotografi:            
  Status:   Utleiefartøy          
       
       
1  Byggeår    1965   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    16   2  -    
3  Skrog    Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg   3  [P] "Skipet" 1/1991    
4  Utrustning    Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg   4  [P] "Skipet" 1/1991    
             
5  Kjenningssignal    L G P F   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    8893300   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Ropeid"   8  1965 - 1990   8  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
9      "Festival"   9  1990 -   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   10  1965 - 1987   10  [P] "Fjordabåtene"    
11      Henning Kumle, Oslo   11  1987 - 1990   11  [P] "Skipet" 1/1990    
12      Huldra Holding a/s, Oslo   12  1990 - 1999   12  [N] sdir.no    
13      Trollcruise a/s, Oslo   13  1999 -   13  [N] sdir.no    
                     
14  Type    FÅS   14  -   14  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse    Skipskontrollen   16  før 1983 - før 2000   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
17      NSC   17  før 2000 -   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
18  Materiale    Stål   18  -   18  [N] sdir.no    
                     
19  Maskinfabrikant    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Maskin produsert    1965   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Maskin    1 x Normo Z3 diesel, maskinnr. 6202   21  -   21  [N] trollcruise.no    
                     
22  Effekt    210 bhk   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Fart    8.5 kn   23  -   23  [P] "Fjordabåtene"    
                     
24  Forbruk    -   24  -   24  -    
                     
25  Lengde A  23.56 m   25  1965 - 1974   25  [N] sdir.no    
26   B  26.50 m   26  1974 [målt 1996] -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Bredde    754 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dyptgående A  2.58 m   28  1965 - 1974   28  [N] sdir.no    
29   C  2.80 m   29  1990 [målt 1996] -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Brutto registertonn A  97.35 t   30  1965 - 1974   30  [N] sdir.no    
31   C  109 t   31  1990 [målt 1996] -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Netto registertonn A  49.18 t   32  1965 - 1974   32  [N] sdir.no    
33   C  43 t   33  1990 [målt 1996] -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Dødvekttonn    -   34  -   34  -    
                     
35  Bilkapasitet A  12   35  1965 - 1990   35  [P] "Fjordabåtene"    
36   C  0   36  1990 -   36  HMI    
                     
37  Trailerkapasitet A  Ja   37  1965 - 1990   37  HMI    
38   C  0   38  1990 -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat A  125   39  1965 - 1990   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   C  180   40  1990 -   40  [N] trollcruise.no    
                     
41  Mannskap    Kaptein, billettør, maskinpasser   41  1965 - 1987   41  [P] "Fjordabåtene"    
                     
42  Passasjerlugarer    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Mannskapslugarer    Ja   43  -   43  HMI    
                     
44  Dekkshøyde    4.10 m   44  1965 - 1990   44  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"    
                     
45  Tillatt akseltrykk    10 t   45  -   45  [P] "Fjordabåtene"    
                     
46  Tilleggsinformasjon    -   46  -   46  -    
       
       
47   19.05.1965   Målt [A]. 47 [N] sdir.no    
48   28.05.1965   Levert fra Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ropeid" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostand: 600 000 NOK. 48 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965    
49   01.06.1965   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 49 [P] "Fjordabåtene"    
50   11.06.1965   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 50 [N] sdir.no    
51   23.03.1972   Satt i trafikk Sauda - Saudasjøen [ras-rute]. 51 [A] Stavanger Aftenblad 22.03.1972    
52   28.04.1972   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 52 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1972    
53   21.07.1973   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Judaberg. 53 [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1973    
54   08.1973   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 54 [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1973    
55   13.10.1973   Tatt ut av trafikk Sand - Ropeid. 55 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1973    
56   primo 1974   Til ombygging, Kristiansand. 56 [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1974    
57   04.1974   Ombygget i Kristiansand: Baugvisir montert [B]. 57 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1974 / [P] "Ferje-Rogaland"    
58   20.05.1974   Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 58 [P] "Ferje-Rogaland"    
59   pr.05.1984   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 59 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"    
60   16.12.1985   Satt i trafikk Jelsa - Sand [ras-rute]. 60 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1985    
61   11.02.1986   I opplag, Stavanger. 61 [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1986    
62   22.07.1987   Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 62 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987    
63   28.08.1987   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 63 [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987    
64   10.1987   Solgt til Henning Kumle, Oslo. I bruk som turistfartøy, Oslofjorden. 64 [P] "Skipet" 1/1990    
65   17.01.1990   Solgt til Huldra Holding a/s, Oslo. Omdøpt "Festival". Salgssum: 300 000 NOK. 65 [N] sdir.no    
66   17.01.1990 ►   Ombygget til passasjerfartøy [C]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 66 -    
67   ca.06.1990   Satt i turisttrafikk Flåm - Aurland. Drift: Jostein Hevrøy, Stavanger. 67 [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991    
68   ca.08.1990   Tatt ut av turisttrafikk Flåm - Aurland. 68 HMI    
69   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69 [N] sdir.no    
70   25.09.1996   Ommålt [B] / [C]. 70 [N] sdir.no    
71   25.10.1999   Solgt til Trollcruise a/s, Oslo. 71 [N] sdir.no    
72       Samme bruksområde. 72 HMI    
73   09.05.2000   Brann i skorstein og maskinrom under tur i Indre Oslofjord. 73 -    
74   19.06.2007   Brann i maskinrom under tur ved Nesodden. 74 -    
75   10.07.2016   Grunnstøtte, Gressholmen [Indre Oslofjord]. 75 [N] skipsfarts-forum.net 10.07.2016    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau