H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "ROPEID" 1965  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 10.08.2023 Periode i Rogaland: 1965 - 1987   Status på fartøyet: Utleiefartøy Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
               
    "ROPEID"  
    Fortegnelse nr. B-105  
       
1   Byggeår     1965 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     16 2 [N] fjordfaehren.de  
3   Skrog     BLAALID SLIP & MEKANISKE VERKSTED A/S, Raudeberg 3 [N] sdir.no  
4   Utrustning     BLAALID SLIP & MEKANISKE VERKSTED A/S, Raudeberg 4 [N] sdir.no  
5   Type     FÅS 5 [P] "85 år med norske bilferjer"  
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [N] sdir.no  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1965 - 1990     "ROPEID" 11 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
12   1990 -     "FESTIVAL" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LGPF 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16   1987 -     8893300 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1965 - 1987     DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Stavanger 22 [P] "Fjordabåtene"  
23   1987 - 1990     HENNING KUMLE, Oslo 23 [P] "Skipet" 1/1990  
24   1990 - 1999     HULDRA HOLDING A/S, Oslo 24 [N] sdir.no  
25   1999 -     TROLLCRUISE A/S, Oslo 25 [N] sdir.no  
26         26    
27   ▼ KLASSIFISERING 27    
28   Periode       Klasse 28    
29   før 1983 - før 2000     SKIPSKONTROLLEN 29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
30   før 2000 -     NSC 30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
31         31    
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34         BERGENS MEKANISKE VERKSTED A/S, Bergen 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
35           Produsert 35    
36         1965 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Maskin 37    
38         1 x NORMO Z3 diesel, maskinnr. 6202 38 [N] trollcruise.no  
39           Effekt 39    
40       210 brutto hestekrefter 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Fart 41    
42       8.5 knop 42 [P] "Fjordabåtene"  
43           Forbruk 43    
44       -- 44    
45         45    
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48   1965 - 1974   A   23.56 meter 48 [N] sdir.no  
49   1974 [målt 1996] -   B   26.50 meter 49 [N] sdir.no  
50           Bredde 50    
51           7.54 meter 51 [N] sdir.no  
52           Dybde 52    
53   1965 - 1974   A   2.58 meter 53 [N] sdir.no  
54   1990 [målt 1996] -   C   2.80 meter 54 [N] sdir.no  
55           Brutto tonnasje 55    
56   1965 - 1990   A   97.35 brutto registertonn 56 [N] sdir.no  
57   1990 [målt 1996] -   C   109 bruttotonn 57 [N] sdir.no  
58           Netto tonnasje 58    
59   1965 - 1990   A   49.18 netto registertonn 59 [N] sdir.no  
60   1990 [målt 1996] -   C   43 nettotonn 60 [N] sdir.no  
61           Dødvekttonnasje 61    
62           -- 62    
63         63    
64   ▼ KAPASITET 64    
65   Periode       Personbiler 65    
66   1965 - 1990   A   12 66 [P] "Fjordabåtene"  
67   1990 -   C   0 67 HMI  
68           Trailere 68    
69   1965 - 1990   A   Ja 69 HMI  
70   1990 -   C   0 70 HMI  
71           Passasjerer 71    
72   1965 - 1990   A   125 72 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
73   1990 -   C   180 73 [N] trollcruise.no  
74           Passasjerlugarer 74    
75         0 75 HMI  
76           Mannskapslugarer 76    
77           Ja 77 HMI  
78           Mannskap 78    
79   1965 - 1987       Kaptein, billettør, maskinpasser 79 [P] "Fjordabåtene"  
80           Dekkshøyde 80    
81   1965 - 1990   A   4.10 meter 81 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1985-86"  
82           Tillatt akseltrykk 82    
83       10 tonn 83 [P] "Fjordabåtene"  
84         84    
85   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 85    
86   -- 86    
87     87    
88   ▼ HISTORIKK 88    
89 19.05.1965   A   Målt. 89 [N] sdir.no  
90 28.05.1965   A   Levert fra Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ropeid". 90 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965  
91         Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostand: 600 000 NOK. 91 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965  
92 01.06.1965       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 92 [P] "Fjordabåtene"  
93 11.06.1965       Innført i Stavanger Skipsregister. 93 [N] sdir.no  
94 23.03.1972       Satt i trafikk Sauda - Saudasjøen [ras-rute]. 94 [A] Stavanger Aftenblad 22.03.1972  
95 28.04.1972       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 95 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1972  
96 21.07.1973       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Judaberg. 96 [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1973  
97 08.1973       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Judaberg. 97 HMI  
98 13.10.1973       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 98 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1973  
99 primo 1974     Til ombygging, Kristiansand. 99 [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1974  
100 04.1974   B   Ombygget i Kristiansand: baugvisir montert. 100 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1974 | [P] "Ferje-Rogaland"  
101 20.05.1974       Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 101 [P] "Ferje-Rogaland"  
102 pr.05.1984       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 102 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1984-85"  
103 16.12.1985       Satt i trafikk Jelsa - Sand [ras-rute]. 103 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1985  
104 11.02.1986       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 104 [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1986  
105 22.07.1987       Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 105 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987  
106 28.08.1987       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 106 [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987  
107 10.1987     Solgt til Henning Kumle, Oslo. I bruk som turistfartøy, Oslofjorden. 107 [P] "Skipet" 1/1990  
108 17.01.1990     Solgt til Huldra Holding a/s, Oslo. Omdøpt "Festival". Salgssum: 300 000 NOK. 108 [N] sdir.no  
109 17.01.1990 ►   C   Ombygget til passasjerfartøy. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 109 HMI  
110 ca.06.1990     Satt i turisttrafikk Flåm - Aurland. Drift: Jostein Hevrøy, Stavanger. 110 [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
111 ca.08.1990     Tatt ut av turisttrafikk Flåm - Aurland. 111 HMI  
112 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 112 [N] sdir.no  
113 25.09.1996   BC   Ommålt. 113 [N] sdir.no  
114 25.10.1999     Solgt til Trollcruise a/s, Oslo. 114 [N] sdir.no  
115       Samme bruksområde. 115 HMI  
116 09.05.2000     Brann i skorstein og maskinrom under tur i Indre Oslofjord. 116 [N] vg.no 09.05.2000  
117 10.07.2016     Grunnstøtte, Gressholmen [Indre Oslofjord]. 117 [N] skipsfarts-forum.net 10.07.2016  
118 01.02.2023     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 118 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Ropeid"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: 1965    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Blaalid a/s    
          Hentet fra: blaalid.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Ropeid"    
    Baugvisr montet før den       Lokalisering: Stavanger    
    ble satt i rute mellom       Tidspunkt: --    
    Nedstrand og Jelsa.       Rettighetshaver: Olav Moen    
          Hentet fra: termaloma.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Festival"    
    Stasjonert som turbåt       Lokalisering: Oslo    
    i Oslo.       Tidspunkt: --    
          Rettighetshaver: Knut Gunnar Vier    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Festival"    
    Bildekket overbygget       Lokalisering: Oslo    
    midtskips.       Tidspunkt: 08. august 2021    
          Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x