A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "RENNESØY" 1969 - 1992    
  M/Fe "LYSEFJORD" 1992 - 2002    
       
  Fortegnelse nr.:   B65          
  Oppdatert:   27.03.2021          
  Periode:   1969 - 2002        
  Fotografi:          
  Status:   Ukjent        
       
       
1  Byggeår    1969   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    11   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L H C Y   5  1969 - 2002   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    6924997   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                         
8  Navn    "Rennesøy"   8  1969 - 1992   8  [N] sdir.no    
9      "Lysefjord"   9  1992 - 2002   9  [N] sdir.no    
10      "Bequia Express II"   10  2002 - 2010   10  [N] marinetraffic.com    
11      "Amalia A III"   11  2010 -   11  [N] faktaomfartyg.se    
                         
12  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1969 - 1991   12  [P] "Skipet" 1/1991    
13      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   13  1991 - 2002   13  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
14      Bequia Express Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene   14  2002 -   14  [P] "Skipet" 2/2002    
                         
15  Type    FÅOD   15  -   15  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                         
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                         
17  Klasse    Skipskontrollen   17  1983 - før 2000   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
18      NSC     18  før 2000 -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
19  Materiale    Stål   19  -   19  [N] sdir.no    
                         
20  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
21  Maskin produsert    1969   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
22  Maskin    1 x 2TEV DM 8 syl. diesel   22  -   22  [P] "Skipet" 1/1991    
                         
23  Effekt    900 bhk   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Fart    12.5 kn   24  -   24  [P] "Fjordabåtene"    
                         
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                         
26  Lengde A  42.23 m   26  1969 - 1993   26  [N] sdir.no    
27   B  44.38 m   27  1993 [målt 1996] -   27  [N] sdir.no    
                         
28  Bredde    10.62 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Dyptgående A  3.23 m   29  1969 - 1993   29  [N] sdir.no    
30   B  4.20 m   30  1993 [målt 1996] -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Brutto registertonn A  497.21 t   31  1969 - 1993   31  [N] sdir.no    
32   B  659 t   32  1993 [målt 1996] -   32  [N] sdir.no    
                         
33  Netto registertonn A  200.39 t   33  1969 - 1993   33  [N] sdir.no    
34   B  230 t   34  1993 [målt 1996] -   34  [N] sdir.no    
                         
35  Dødvekttonn    -   35  -   35  -    
                         
36  Bilkapasitet A  32   36  1969 - 1993   36  [P] "Fjordabåtene"    
37   B  30   37  1993 - 2002   37  -    
38   C  28   38  2002 -   38  -    
                         
39  Trailerkapasitet    Ja   39  -   39  HMI    
                         
40  Passasjersertifikat A  399   40  1969 - 1993   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
41   B  278   41  1993 - 2002   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
42   C  400   42  2002 -   42  -    
                         
43  Mannskap    Kaptein, andrefører, chief, maskinist, restauratør + matros(er)   43  1969 - 1993   43  [P] "Fjordabåtene"    
                         
44  Passasjerlugarer    0   44  -   44  HMI    
                         
45  Mannskapslugarer    Ja   45  -   45  HMI    
                         
46  Dekkshøyde    4.20 m   46  -   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
47  Tillatt akseltrykk    12 t   47  -   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
48  Tilleggsinformasjon    Baugpropell   48  -   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
49      Sitteplasser: 120 [dekk 1] - 110 [dekk 3]   49  -   49  [P] "Ferje-Rogaland"    
       
       
50   21.06.1969   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rennesøy" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 50 [N] sdir.no    
51       Døpt av fru Orla Gimnes. 51 [P] "Fjordabåtene"    
52   25.06.1969   Gikk presentasjonstur. 52 [P] "Fjordabåtene"    
53   26.06.1969   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 53 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
54   30.06.1969   Innført i Stavanger Skipsregister. 54 [N] sdir.no    
55   02.07.1969   Målt [A]. 55 [N] sdir.no    
56   05.10.1971   Maskinstans, Mastrafjorden. Slept til Stavanger av slepefartøyet "Lars". 56 [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1971    
57   26.05.1977   Assisterte h.båt "Clipper" etter brann i maskinrom ved Vikevåg. 57 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
58   20.07.1977   Maskinstans, Vestre Åmøy. Slept til Stavanger for reparasjon. 58 [A] Stavanger Aftenblad 21.07.1977    
59   06.11.1977   Matros klemskadet mellom fallem og hjullaster, Bru. 59 [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1977    
60   03.07.1986   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 60 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986    
61   21.03.1987   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 61 HMI    
62   04.01.1988   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Tau - Stavanger. 62 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1988    
63   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
64   04.04.1990   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 64 HMI    
65   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 65 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
66       Verdifastsettelse: 1 NOK. 66 [N] sdir.no    
67   14.06.1992   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 67 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1992    
68   19.07.1992   Grunnstøtte, Marøysteinen. 68 [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1992    
69   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69 [N] sdir.no    
70   16.08.1992   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 70 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1992    
71   17.08.1992   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 71 -    
72   25.11.1992   Omdøpt "Lysefjord". 72 [N] sdir.no    
73   30.11.1992   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 73 [A] Stavanger Aftenblad 01.12.1992    
74   04.01.1993   Ombygget samt kapasitet og sertifikat endret [B]. 74 -    
75       To lastekraner montert på dekk 2. 75 [P] "Fjordabåtene"    
76       Kostnad: 1.2 mill NOK. 76 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1992    
77       Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 77 [A] Stavanger Aftenblad 30.12.1992    
78   11.10.1993   Grunnstøtte ved Ådnøy. 78 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1993    
79       Årsak: Feil bruk av autopilot. 79 [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1993    
80   07.06.1994   Lettere skadet i baugen etter kollisjon med kaien, Tau. 80 [A] Stavanger Aftenblad 08.06.1994    
81   29.10.1996   Ommålt [B]. 81 [N] sdir.no    
82   13.06.1997   Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 82 [P] Rogaland Trafikkselskap    
83   25.08.1997   Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 83 [P] Rogaland Trafikkselskap    
84   17.01.1998   Innbrudd ved kai, Stavanger. 20 000 NOK stjålet. 84 [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1998    
85   12.06.1998   Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 85 [P] Rogaland Trafikkselskap    
86   24.08.1998   Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 86 [P] Rogaland Trafikkselskap    
87   11.06.1999   Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 87 [P] Rogaland Trafikkselskap    
88   23.08.1999   Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 88 [P] Rogaland Trafikkselskap    
89   24.03.2000   Dunket borti fjellveggen, Bratteli etter kraftige strømmer. Fikk skader i baugpartiet. 89 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.2000    
90   09.06.2000   Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 90 [P] Rogaland Trafikkselskap    
91   06.08.2000   Assisterte m/fe "Tau", Stavanger havn etter strømstans. Tauet denne til land. 91 [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000    
92   21.08.2000   Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 92 [P] Rogaland Trafikkselskap    
93   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 93 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
94   08.06.2001   Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 94 [P] Rogaland Trafikkselskap    
95   20.08.2001   Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 95 [P] Rogaland Trafikkselskap    
96   30.12.2001   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 96 [P] Rogaland Trafikkselskap    
97   31.12.2001   I opplag, Stavanger. 97 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.2001    
98   15.02.2002   Solgt til Bequia Express Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene. 98 [P] "Skipet" 2/2002    
99       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 99 [N] sdir.no    
100       Omdøpt "Bequia Express II". Hjemmehavn: Kingstown, WV. 100 [N] marinetraffic.com    
101   02.2002 ►   Ombygget samt kapasitet og sertifikat endret: Forskip innebygget [C]. Satt i trafikk Kingstown - Bequia, WV. 101 -    
102   2010   Omdøpt "Amelia A III". 102 [N] faktaomfartyg.se    
103   2010 ►   I opplag med maskinhavari. 103 [K] Jone Bringeland    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau