A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ØYBRUA" 1956 - 1978    
       
  Fortegnelse nr.:   B12          
  Oppdatert:   30.03.2021          
  Periode:   1956 - 1978          
  Fotografi:            
  Status:   Lekter          
       
       
1  Byggeår    1956   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Høllen Skibsverft a/s, Høllen   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Høllen Skibsverft a/s, Høllen   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L A X O   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Øybrua"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger   9  1956 - 1987   9  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005    
10      Jonassen & Østbø a/s, Stavanger   10  1987 - 1999   10  [N] sdir.no    
11      Stavanger Offshore Support a/s, Stavanger   11  1999 - 2000   11  [N] sdir.no    
12      West Marine a/s, Stavanger   12  2000   12  [N] sdir.no    
13      Jonassen & Østbø a/s, Stavanger   13  2000 - 2002   13  [N] sdir.no    
14      Fjordtjenester a/s, Bru   14  2002 - 2017   14  [P] "Skipet" 2/2000    
15      Reidar Olav Stenersen, Drammen   15  2017 -   15  [N] sdir.no    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming   Pendel   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    -   18  -   18  -    
                     
19  Materiale    Stål   19  -   19  [N] sdir.no    
                     
20  Maskinfabrikant    -   20  -   20  -    
                     
21  Maskin produsert    1956   21  -   21  -    
                     
22  Maskin    1 x Skania Lysekil 2 syl. diesel   22  1956 - etter 1978   22  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005    
                     
23  Effekt    100 bhk   23  1956 - etter 1978   23  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005    
                     
24  Fart    -   24  -   24  -    
                     
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                     
26  Lengde    20.01 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Bredde    6.74 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dyptgående    2.13 m   28  1956 - 1978   28  [N] sdir.no    
                     
29  Brutto registertonn    96.60 t   29  1956 - 1978   29  [N] sdir.no    
                     
30  Netto registertonn    41.37 t   30  1956 - 1978   30  [N] sdir.no    
                     
31  Dødvekttonn    -   31  -   31  -    
                     
32  Bilkapasitet A  5   32  1956 - 1978   32  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005    
33   B  0   33  1978 -   33  HMI    
                     
34  Trailerkapasitet A  1   34  1956 - 1978   34  HMI    
35   B  0   35  1978 -   35  HMI    
                     
36  Passasjersertifikat A  250   36  1956 - 1978   36  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005    
37   B  0   37  1978 -   37  HMI    
                     
38  Mannskap    Ja   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjerlugarer    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Mannskapslugarer    -   40  -   40  -    
                     
41  Dekkshøyde    3.30 m   41  1956 - 1978   41  [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1975    
                     
42  Tillatt akseltrykk    -   42  -   42  -    
                     
43  Tilleggsinformasjon    -   43  -   43  -    
       
       
44   13.11.1956   Levert fra Høllen Skibsverft a/s, Høllen til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger som "Øybrua" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 44 [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1977 / [N] sdir.no    
45       Målt [A]. 45 [N] sdir.no    
46   14.11.1956   Ankom Stavanger. 46 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005    
47   15.11.1956   Satt i trafikk Breialmenningen - Nyhavn, Stavanger havn. 47 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005    
48   04.01.1957   Innført i Stavanger Skipsregister. 48 [N] sdir.no    
49   ultimo 1957   Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesund, Stavanger havn. 49 [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1977    
50   18.05.1972   Satt i trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 50 [A] Stavanger Aftenblad 16.05.1972 / 03.12.2005    
51   15.10.1972   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 51 [A] Stavanger Aftenblad 18.10.1972    
52   31.03.1977   Kolliderte baug mot baug med bunkringsfartøyet "Klas", Stavanger havn. 52 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1977    
53   05.12.1977   Gikk på land, Engøy, Stavanger havn. Fører var i maskinrommet for å pumpe luft til startmotoren da matros løsnet rampen fra kaien, sentrum. Fartøyet gikk derfor over sundet og på land. 53 [A] Stavanger Aftenblad 06.12.1978    
54   1978   Nedrigget til lekter [B]. Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. Lagt i Hinnavågen under byggingen av "Statfjord B". 54 [P] "Skipet" 4/1981    
55   1978 ►   Maskin utstilt på motormusèet, Tungenes. 55 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005    
56   23.04.1987   Solgt til Jonassen & Østbø a/s, Stavanger. Salgssum: 61 000 NOK. 56 [N] sdir.no    
57   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 57 [N] sdir.no    
58   24.09.1999   Solgt til Stavanger Offshore Support a/s, Stavanger. 58 [N] sdir.no    
59   08.02.2000   Drift og eierskap overført til West Marine a/s, Stavanger. 59 [N] sdir.no    
60   02.2000   Solgt til Jonassen & Østbø a/s, Stavanger. 60 [P] "Skipet" 2/2000    
61   08.08.2000   Solgt til Fjordtjenester a/s, Bru. Salgssum: 80 000 NOK. 61 [N] sdir.no    
62   26.09.2017   Solgt til Reidar Olav Stenersen, Drammen. 62 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau