A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ØLEN" 2012 - 2013    
       
  Fortegnelse nr.:   B55          
  Oppdatert:   02.01.20201          
  Periode:   2012 - 2013        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag / reservefartøy        
       
       
1  Byggeår    1977     1  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
2  Byggenummer    783     2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim     3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
4  Utrustning    Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim     4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                 
5  Kjenningssignal    L F M U   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7633698   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257032700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Ølen"   8  -   8  [N] sdir.no    
                         
9  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   9  1977 - 2001   9  [P] "Over fjord og fjell"    
10      HSD Sjø a/s, Bergen   10  2001 - 2006   10  [N] sdir.no    
11      Tide Sjø a/s, Bergen   11  2006 - 2012   11  [N] sdir.no    
12      Norled a/s, Stavanger   12  2012 -   12  [N] sdir.no    
                         
13  Type    PS 40   13  -   13  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"    
                         
14  Skrogutforming    Pendel   14  -   14  HMI    
                         
15  Klasse    1A1K DNV   15  1977 - før 1983   15  [A] Sunnhordland 14.09.1977    
16      Skipskontrollen   16  før 1983 - før 2000   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
17      NSC     17  før 2000 -   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
18  Materiale    Helsveist stål [skrog], aluminium [overbygg]   18  -   18  [A] Sunnhordland 14.09.1977    
                         
19  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
20  Maskin produsert    1977   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
21  Maskin    1 x 4AXA 2TEV DM 4 syl. diesel   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
22  Effekt    1250 bhk   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Fart A  12.0 kn   23  1977 - 1990   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
24   B  13.0 kn   24  1990 -   24  [A] Sunnhordland 11.07.1990    
                         
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                         
26  Lengde A  52.12 m   26  1977 - 1990   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
27   B  69.10 m   27  1990 -   27  [N] sdir.no    
                         
28  Bredde    11.25 m   28  -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
29  Dyptgående    4.20 m   29  -   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
30  Brutto registertonn A  487 t   30  1977 - 1990   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
31   B  904 t   31  1990 -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Netto registertonn A  239 t   32  1977 - 1990   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
33   B  280 t   33  1990 -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Dødvekttonn B  220 t   34  1990 -   34  [N] marinetraffic.com    
                         
35  Bilkapasitet A  40   35  1977 - 1990   35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
36   B  73 [54 dekk 2] - [19 hengedekk]   36  1990 - ca.2005   36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / HMI    
37   D  51 [39 dekk 2] - [12 hengedekk]   37  ca.2005 -   37  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI    
                         
38  Trailerkapasitet    Ja   38  -   38  HMI    
                         
39  Passasjersertifikat A  350   39  1977 - 1990   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   B  399   40  1990 - ca.1999   40  [A] Sunnhordland 11.07.1990    
41   C  310   41  ca.1999 - ca.2005   41  -    
42   D  255   42  ca.2005 -   42  [P] "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                         
43  Mannskap    Ja   43  -   43  HMI    
                         
44  Passasjerlugarer    0   44  -   44  HMI    
                         
45  Mannskapslugarer    7   45  -   45  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"    
                         
46  Dekkshøyde A  4.00 m [dekk 2]   46  1977 - 1990   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
47   B  4.50 m [dekk 2] - 2.28 m [under senket hengedekk]   47  1990 -   47  [A] Sunnhordland 11.07.1990 / 02.05.2001    
                         
48  Tillatt akseltrykk    13 t [dekk 2]   48  -   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
49  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser: 112 [dekk 1] - 104 [dekk 3]   49  -   49  [A] Sunnhordland 14.09.1977    
50   B  Overrislingsanlegg   50  1990 -   50  [A] Sunnhordland 11.07.1990    
       
       
51   08.07.1977   Døpt "Ølen" av Kjellaug Dalheim, Trondheim. 51 [A] Sunnhordland 12.07.1977    
52   25.08.1977   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 52 [N] sdir.no    
53   09.09.1977   Levert fra Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [A]. 53 [P] "Over fjord og fjell"    
54   09.1977   Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 54 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
55   1977   Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa. 55 -    
56   13.08.1979   Mann over bord, Leirvik. Tatt om bord igjen ved hjelp av livbåt. 56 [A] Sunnhordland 15.08.1979    
57   primo 04.1982   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 57 [A] Sunnhordland 05.04.1982    
58   18.05.1983   Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 58 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
59   08.1983 ►   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 59 [A] Sunnhordland 02.08.1983    
60   ultimo 09.1984   Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 60 [A] Sunnhordland 05.09.1984    
61   1987   Kolliderte med Kilstraumen bru. 61 -    
62   ca.1987   Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 62 -    
63   04.1990   Til Mjellem & Carlsen a/s, Bergen for ombygging. 63 [P] "Skipet" 3/1990    
64   15.06.1990   Ombygget ved Mjellem & Carlsen a/s, Bergen: Forlenget og hengedekk montert [B]. 64 [P] "Skipet" 3/1990    
65       Maskin modifisert og overrinslingsanlegg installert. Sertifikat endret [B]. Total kostnad: 15 mill NOK. 65 [A] Sunnhordland 11.07.1990    
66   01.07.1990   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 66 [A] Sunnhordland 11.07.1990    
67   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no    
68   ► 1993   Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 68 [A] Sunnhordland 18.06.1993    
69   19.06.1993   Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 69 [A] Sunnhordland 18.06.1993    
70   13.08.1998   Satt i trafikk Halhjem - Våge. 70 [P] "Skipet" 4/1998    
71 primo uke 41 1998   Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 71 [A] Bømlo-nytt 12.10.1998    
72   ca.1999   Sertifikat endret [C]. 72 -    
73   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 73 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
74   01.05.2001   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 74 [P] "Skipet" 1/2001    
75   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 75 [N] sdir.no    
76   24.08.2003   Grunnstøtte, Krokeide etter maskinproblemer. 76 [P] "Skipet" 3/2003    
77   01.05.2004   Satt i trafikk Halhjem - Våge. 77 -    
78   ► 11.2004   I opplag, Kleppestø. 78 -    
79   02.2005   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 79 -    
80   ca.2005   Kapasitet og sertifikat endret [D]. 80 -    
81   09.2005   Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 81 -    
82   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 82 [P] "Skipet" 4/2006    
83   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 83 [N] sdir.no    
84   14.05.2007   Grunnstøtte, Krokeide. 84 -    
85   16.09.2007   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 85 -    
86   17.12.2007   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 86 -    
87   12.2007   I opplag ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand som reservefartøy. 87 [P] "Skipet" 2/2008    
88   03.2008   Tatt ut av opplag. 88 -    
89   25.05.2008   Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 89 -    
90   01.12.2010   Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 90 -    
91   20.08.2011   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 91 -    
92   02.11.2011   Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 92 -    
93   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 93 [P] "Skipet" 1/2012    
94   04.01.2012   Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 94 -    
95   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 95 [N] sdir.no    
96   23.06.2012   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 96 -    
97   30.08.2012   Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 97 -    
98   11.10.2012   Tatt ut av trafikk Holmastø - Jelsa. 98 -    
99   15.10.2012   Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 99 -    
100   11.2012   Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 100 -    
101   14.06.2013   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 101 -    
102   01.08.2013   Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 102 -    
103   05.09.2013   Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 103 -    
104   20.10.2013   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 104 -    
105   16.12.2013   Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 105 -    
106   07.01.2014   Maskinproblemer. Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 106 -    
107   21.09.2014   Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 107 -    
108   20.10.2014   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 108 -    
109   16.11.2014   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 109 -    
110   08.01.2015   Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 110 - / [P] "Skipet" 1/2015    
111   24.03.2015   Kolliderte med kaien, Årvika. 111 [N] smp.no 24.03.2015    
112       Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for reparasjon. 112 HMI    
113   20.04.2015   Ferdig reparert ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 113 -    
114   08.12.2015   I opplag, Volda [reservefartøy]. 114 [N] "Skipet" 1/2016    
115   pr.09.2020   I opplag, Saudane som reservefartøy. 115 [N] "Skipet" 3/2020    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau