֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            B-55 "Ølen"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
         
  BILDE             "ØLEN"  
           
     
 
   
       
       
         
       
       
           
       
    Status: Reservefartøy  
  "ØLEN" Oppdatert: 05.08.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   B-55   1
2 Periode:   2012 - 2013   2
     
3 Byggeår:   1977   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 3
4 Byggenummer:   783   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 4
5 Skrog:   Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 5
6 Utrustning:   Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 6
     
7 Type:   PS 40   [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer" 7
8 Skrogutforming:   Pendel   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Helsveist stål [skrog], aluminium [overbygg]   [A] Sunnhordland 14.09.1977 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     L F M U   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14 1987 -   7633698   [N] sdir.no 14
15     MMSI-nummer   15
16     257032700   [N] marinetraffic.com 16
17     Navn   17
18     "Ølen"   [N] sdir.no 18
     
     
     
19  Periode   Rederi / eierforhold 19
20 1977 - 2001   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   [P] "Over fjord og fjell" 20
21 2001 - 2006   HSD Sjø a/s, Bergen   [N] sdir.no 21
22 2006 - 2012   Tide Sjø a/s, Bergen   [N] sdir.no 22
23 2012 -   Norled a/s, Stavanger   [N] sdir.no 23
     
     
     
24  Periode   Klasse 24
25 1977 - før 1983   1A1K DNV   [A] Sunnhordland 14.09.1977 25
26 før 1983 - før 2000   Skipskontrollen   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 26
27 før 2000 - før 2021   NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 27
28 før 2021 -   NMD   [N] scanbrokers.no 28
     
     
     
29  Periode   Maskin 29
30     Fabrikant   30
31     Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 31
32     Produsert   32
33     1977   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 33
34     Maskin   34
35     1 x 4AXA 2TEV DM 4 syl. diesel   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 35
36     Effekt   36
37     1250 bhk   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 37
38     Fart   38
39 1977 - 1990 A 12.0 kn   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 39
40 1990 - B 13.0 kn   [A] Sunnhordland 11.07.1990 40
41     Forbruk   41
42     --   -- 42
     
     
     
43  Periode   Mål 43
44     Lengde   44
45 1977 - 1990 A 52.12 m   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 45
46 1990 - B 69.10 m   [N] sdir.no 46
47     Bredde   47
48     11.25 m   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 48
49     Dybde   49
50     4.20 m   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 50
51     Brutto tonnasje   51
52 1977 - 1990 A 487 brt   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 52
53 1990 - B 904 bt   [N] sdir.no 53
54     Netto tonnasje   54
55 1977 - 1990 A 239 nrt   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 55
56 1990 - B 280 nt   [N] sdir.no 56
57     Dødvekttonn   57
58 1990 - B 220 dvt   [N] marinetraffic.com 58
     
     
     
59  Periode   Kapasitet 59
60     Personbiler   60
61 1977 - 1990 A 40   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 61
62 1990 - ca.2005 B 73 [54 dekk 2] - [19 hengedekk]   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI 62
63 ca.2005 - D 51 [39 dekk 2] - [12 hengedekk]   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI 63
64     Trailere   64
65     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 65
66     Passasjerer   66
67 1977 - 1990 A 350   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 67
68 1990 - ca.1999 B 399   [A] Sunnhordland 11.07.1990 68
69 ca.1999 - ca.2005 C 310   -- 69
70 ca.2005 - før 2021 D 255   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 70
71 før 2021 - E 196   [N] scanbrokers.no 71
72     Passasjerlugarer   72
73     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 73
74     Mannskapslugarer   74
75     7   [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer" 75
76     Mannskap   76
77     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 77
78     Dekkshøyde   78
79 1977 - 1990 A 4.00 m [dekk 2]   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 79
80 1990 - B 4.50 m [dekk 2] - 2.28 m [under senket hengedekk]   [A] Sunnhordland 11.07.1990 | 02.05.2001 80
81     Tillatt akseltrykk   81
82     13 t [dekk 2]   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 82
     
     
     
83  Tilleggsinformasjon 83
84 Sitteplasser: 112 [dekk 1] - 104 [dekk 3].   [A] Sunnhordland 14.09.1977 84
85 Overrislingsanlegg [1990 -].   [A] Sunnhordland 11.07.1990 85
     
     
     
     
86 08.07.1977   Døpt "Ølen" av Kjellaug Dalheim, Trondheim.   [A] Sunnhordland 12.07.1977 86
87 25.08.1977   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 87
88 09.09.1977 A Levert fra Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen .   [P] "Over fjord og fjell" 88
89 09.1977   Satt i trafikk Hatvik - Fusa.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 89
90 1977   Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa.   -- 90
91 13.08.1979   Mann over bord, Leirvik. Tatt om bord igjen ved hjelp av livbåt.   [A] Sunnhordland 15.08.1979 91
92 primo 04.1982   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.   [A] Sunnhordland 05.04.1982 92
93 18.05.1983   Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 93
94 08.1983   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.   [A] Sunnhordland 02.08.1983 94
95 ultimo 09.1984   Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa.   [A] Sunnhordland 05.09.1984 95
96 1987   Kolliderte med Kilstraumen bru.   -- 96
97 ca.1987   Satt i trafikk Leirvik - Sunde.   -- 97
98 04.1990   Til Mjellem & Carlsen a/s, Bergen for ombygging.   [P] "Skipet" 3/1990 98
99 15.06.1990 B Ombygget ved Mjellem & Carlsen a/s, Bergen: forlenget, overbygg forhøyet og hengedekk montert.   [P] "Skipet" 3/1990 99
100   B Maskin modifisert og overrinslingsanlegg installert. Sertifikat endret. Total kostnad: 15 mill NOK.   [A] Sunnhordland 11.07.1990 100
101 01.07.1990   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal.   [A] Sunnhordland 11.07.1990 101
102 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 102
103 ► 1993   Satt i trafikk Utne - Kvanndal.   [A] Sunnhordland 18.06.1993 103
104 19.06.1993   Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit.   [A] Sunnhordland 18.06.1993 104
105 13.08.1998   Satt i trafikk Halhjem - Våge.   [P] "Skipet" 4/1998 105
106 primo uke 41 1998   Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg.   [A] Bømlo-nytt 12.10.1998 106
107 ca.1999 C Sertifikat endret.   -- 107
108 02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 108
109 01.05.2001   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.   [P] "Skipet" 1/2001 109
110 15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 110
111 24.08.2003   Grunnstøtte, Krokeide etter maskinproblemer.   [P] "Skipet" 3/2003 111
112 01.05.2004   Satt i trafikk Halhjem - Våge.   [N] stp-norway.com 112
113 ► 11.2004   I opplag, Kleppestø.   [N] stp-norway.com 113
114 02.2005   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.   [N] stp-norway.com 114
115 ca.2005 D Kapasitet og sertifikat endret.   -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 115
116 09.2005   Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella.   [N] stp-norway.com 116
117 03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 117
118 04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 118
119 14.05.2007   Grunnstøtte, Krokeide.   [N] stp-norway.com 119
120 16.09.2007   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand.   [N] stp-norway.com 120
121 17.12.2007   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand.   [N] stp-norway.com 121
122 12.2007   I opplag ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand som reservefartøy.   [P] "Skipet" 2/2008 122
123 03.2008   Tatt ut av opplag.   [N] stp-norway.com 123
124 25.05.2008   Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 124
125 01.12.2010   Satt i trafikk Skånevik - Utåker.   [N] stp-norway.com 125
126 20.08.2011   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 126
127 02.11.2011   Satt i trafikk Skånevik - Utåker.   [N] stp-norway.com 127
128 01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 128
129 04.01.2012   Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker.   [N] stp-norway.com 129
130 13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 130
131 23.06.2012   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn.   [N] stp-norway.com 131
132 30.08.2012   Satt i trafikk Fogn - Jelsa.   [N] stp-norway.com 132
133 11.10.2012   Tatt ut av trafikk Fogn - Jelsa.   [N] stp-norway.com 133
134 15.10.2012   Satt i trafikk Skånevik - Utåker.   [N] stp-norway.com 134
135 11.2012   Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker.   [N] stp-norway.com 135
136 14.06.2013   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn.   [N] stp-norway.com 136
137 01.08.2013   Satt i trafikk Utne - Kvanndal.   [N] stp-norway.com 137
138 05.09.2013   Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal.   [N] stp-norway.com 138
139 20.10.2013   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand.   [N] stp-norway.com 139
140 16.12.2013   Satt i trafikk Utne - Kvanndal.   [N] stp-norway.com 140
141 07.01.2014   Maskinproblemer. Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 141
142 21.09.2014   Satt i trafikk Skånevik - Utåker.   [N] stp-norway.com 142
143 20.10.2014   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 143
144 16.11.2014   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 144
145 08.01.2015   Satt i trafikk Årvika - Koparnes.   [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 1/2015 145
146 24.03.2015   Kolliderte med kaien, Årvika.   [N] smp.no 24.03.2015 146
147     Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for reparasjon.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 147
148 20.04.2015   Ferdig reparert ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. Satt i trafikk Årvika - Koparnes.   [N] stp-norway.com 148
149 08.12.2015   I opplag, Volda [reservefartøy].   [P] "Skipet" 1/2016 149
150 pr.09.2020   I opplag, Saudane [reservefartøy].   [P] "Skipet" 3/2020 150
151 ► 2021 E Sertifikat endret.   [N] scanbrokers.no 151
     
     
     
     
     
  Avbildet som: "Ølen"  
        Rettighetshaver: Wilhelm Langes  
        Lokalisering: Tørvikbygd  
        Tidspunkt: 05. august 2010  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau