HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND      
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   B-29  
  Bilferger          
  "Masfjord"   Først innleid ferge for å seile i sommersesongen over Boknafjorden, men hadde store utfordringer da den var åpen uten visir. Ble til slutt satt i fast rute i det      
  1991   innkortede Boknafjord-sambandet etter at Rennfast åpnet, og var da helt innelukket og godt egnet for farvannet på Rogalands-kysten.      
             
  © HMI v/ Sølve Hatteland      
     
     
  Sist oppdatert     Forside    
  13.11.2023     Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
        Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
      Bilferger    
     
     
1 Fortegnelse nr.   B-29   Stavanger,Tau,Mortavika,Arsvågen,Mekjarvik
 
  1
2 AIS-posisjon / status     I trafikk   2
3 Periode   1991 - 2009   3
5 Kallesignal   LAQN   5
6 IMO-nummer   8714360   6
7 MMSI-nummer   257317400   7
8     8
9     9
10 Byggeår   1989   10
11 Byggenummer   62 [utrustning]   11
12 Skrog   Nordfjord Skipsindustri a/s, Nordfjordeid   12
13 Utrustning   Trønderverftet a/s, Hommelvik   13
14 Type   PSD140   14
15 Skrogutforming   Pendel   15
16 Materiale   Stål       16
17   17
18   18
19      Navn   19
20 1989 - 2011   "Masfjord" 20
21 2011 - 2022   "Marstein" 21
22 2022 -   "Melfjord" 22
23   23
24   24
25      Eierforhold   25
26 1989 - 1999   Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 26
27 1999 - 2008   Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 27
28 2008 - 2011   Tide Sjø a/s, Bergen 28
29 2011 - 2019   FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim 29
30 2019 - 2022   T-Finans a/s, Sandvika 30
31 2022 -   Torghatten Nord a/s, Tromsø 31
32   32
33   33
34      Klasse   34
35 1989 - før 2000   DNV + 1A1, R5, Carferry A, E0 35
36 før 2000 - før 2020   NSC 36
37 før 2020 - før 2023   NMD 37
38 før 2023 -   Skipskontrollen 38
39   39
40   40
41          Lengde   Bredde  Dybde  Brutto tonnasje  Netto tonnasje  Dødvekttonnasje  1) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i 41
42 1989   A    80.1 meter  14.5 meter  4.5 meter  2714 bruttotonn  1083 nettotonn  840 dødvekttonn  størrelsen på bilene. 42
43 1992   B    86.24 meter    6.48 meter  3667 bruttotonn  1654 nettotonn  750 dødvekttonn  2) 10 med totalt 24 køyplasser på dekk 6, og 43
44          Fri høyde dekk 2  Fri høyde dekk 3  Fri høyde dekk 4  Tillatt akseltrykk dekk 2  Tillatt akseltrykk dekk 3  Tillatt akseltrykk dekk 4  4 med totalt 6 køyplasser på dekk 7. 44
45 1989   A    2.25 meter  4.5 meter  0  2 tonn  13 tonn  0   45
46      Biler dekk 2  Biler dekk 3  Biler dekk 4  Biler totalt  Vogntog  Dekk     46
47 1989   A    50 personbiler  90 personbiler  0  140 personbiler  12  8   47
48 2004   D    37 personbiler  1)  71 personbiler  1)    108 personbiler  1)       48
49      Passasjerer  Passasjerlugarer   49
50 1989   A    650  0   50
51 2001   C    500     51
52 2006   E    485     52
53 2011   F    295     53
54        Mannskap  Mannskapslugarer 54
55 1989   A    Ja  14  2) 55
56          Maskin  Fart  Forbruk  Effekt  Fabrikant 56
57 1989   A    1 x Normo 4T DM KVMB 12 syl. diesel  14.5 knop  350 liter / time ved 12.5 knop  2640 brutto hestekrefter  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 57
58   58
59   59
60      Tilleggsinformasjon    Kilder   60
61     Hjelpemaskiner: 2 x Volvo Penta TAD 12/CHC, 220 kilowatt, 1500 omdreininger / minutt. [N] j-gran.no 61
62     Fartsområde: 3 [pr. 2023]. Seilingshøyde: 24 meter. Ferskvannskapasitet.: 95 kubikkmeter. Drivstoffkapasitet: 150 kubikkmeter. [N] auksjon.no 62
63     Sitteplasser salong dekk 5: 255. Sitteplasser salong dekk 1: ca. 113 [1992 - ]. [N] auksjon.no | HMI 63
64   64
65   65
66 02.03.1989   A   Målt. [N] sdir.no 66
67 06.03.1989   A   Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen som "Masfjord". [P] "Skipet" 2/1989 67
68         Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. [N] sdir.no 68
69         Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. [P] "Skipet" 2/1989 69
70 30.11.1990     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. [A] Sunnhordland 29.11.1990 70
71 20.01.1991       Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 71
72 26.06.1991     Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1991 72
73 26.07.1991       Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1991 73
74 21.10.1991       Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 74
75 24.11.1991       Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 75
76 10.05.1992     Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. [N] faktaomfartyg.se | [P] "Skipet" 3/1992 76
77 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. [N] sdir.no 77
78 05.09.1992       Tilbakelevert. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for ombygging. HMI 78
79 26.11.1992   B   Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: baug– og aktervisir montert samt bildekk overbygget. [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1992 79
80         Aktive slingretanker + slingrekjøl montert. [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1992 80
81         Utstyrt med salong på dekk 1. [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 81
82         Kostnad: 11.5 mill. NOK. [A] Stavanger Aftenblad 15.08.1992 82
83 30.11.1992       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 83
84         Drift: Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 84
85 04.12.1992   B   Ommålt. [N] sdir.no 85
86 10.11.1994       Bil totalt utbrent etter bilbrann om bord. [A] Stavanger Aftenblad 11.11.1994 86
87 31.12.1995       Eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 87
88 21.11.1998       Tre biler knust da et vogntog veltet i høy sjø, Mortavika. [A] Stavanger Aftenblad 23.11.1998 88
89 24.06.1999       Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. [N] sdir.no 89
90         Samme trafikk. HMI 90
91 06.12.2001       Kolliderte med moloen, Mortavika etter at roret låste seg. [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2001 91
92 12.2001   C   Sertifikat endret. -- | [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 02.01.02-30.04.02" 92
93 18.02.2003       Besetningsmedlem skadet av etsende væske i ansiktet under drenering av rør. [A] Stavanger Aftenblad 19.02.2003 93
94 16.06.2003       Hjemmehavn: Stavanger. [N] sdir.no 94
95 04.2004   D   Kapasitet endret. -- | [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.05.04-30.04.05" 95
96 2006   E   Sertifikat endret. [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.05.07-01.01.08" 96
97 01.01.2007       Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 97
98 02.2007       Tilbakelevert. [A] Stavanger Aftenblad 02.02.2007 98
99         I opplag, Stavanger. HMI 99
100 16.04.2007       Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. [P] "Skipet" 2/2007 100
101 19.04.2007       Satt i trafikk Horten - Moss. [P] "Skipet" 2/2007 101
102 18.05.2007       Tatt ut av trafikk Horten - Moss. [P] "Skipet" 2/2007 102
103 20.05.2007       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. [P] "Skipet" 2/2007 103
104 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. [N] sdir.no 104
105 21.02.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. [N] sdir.no 105
106 25.04.2008       Utleid til Fosen Trafikklag ASA, Trondheim. [N] faktaomfartyg.se 106
107 30.04.2008       Satt i trafikk Flakk - Rørvik [supplering]. [P] "Skipet" 2/2008 107
108 14.10.2008       Tilbakelevert. [P] "Skipet" 4/2008 108
109         I opplag, Stavanger. HMI 109
110 28.01.2009       Utleid til Fosen Trafikklag ASA, Trondheim. [N] faktaomfartyg.se 110
111 03.04.2009       Satt i trafikk Flakk - Rørvik. [P] "Skipet" 2/2009 111
112 18.10.2009     Tilbakelevert. [P] "Skipet" 4/2009 112
113 21.10.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 113
114 23.10.2009       Kolliderte med m/fe "Rygerbuen", Stavanger havn. [N] stp-norway.com 114
115 01.12.2009       I opplag, Vedholmen. [N] stp-norway.com 115
116 30.12.2009       Satt i trafikk Halhjem - Våge. [P] "Skipet" 1/2010 116
117 2009 ►       Innredning fjernet fra salong dekk 1. HMI 117
118 31.12.2010       Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. [P] "Skipet" 1/2011 118
119 04.01.2011       Solgt til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. [N] sdir.no 119
120         I opplag som reservefartøy, Austevollshella. [P] "Skipet" 1/2011 120
121 02.2011   F   Sertifikat endret. [N] j-gran.no 121
122 10.02.2011       Omdøpt "Marstein". Hjemmehavn: Bergen. [N] sdir.no 122
123 18.02.2011       Drift overført til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. [N] sdir.no 123
124 11.04.2011       Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. [P] "Skipet" 2/2011 124
125 07.08.2012       Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. [P] "Skipet" 3/2012 125
126 ultimo 11.2012       Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. [P] "Skipet" 4/2012 126
127 07.04.2013       Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. [P] "Skipet" 2/2013 127
128 16.05.2013       Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. [P] "Skipet" 2/2013 128
129 09.12.2013       Grunnstøtte, Søre Tobbeholmane etter feilmanøvrering. [N] sunnhordland.no 09.12.2013 129
130 10.12.2013       Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. [P] "Skipet" 3/2014 130
131 15.06.2014       Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. [P] "Skipet" 3/2014 131
132 19.01.2016       Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. HMI 132
133 18.02.2016       Tatt ut av trafikk Hatvik - Venjaneset. HMI 133
134 04.03.2016       Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. [N] fosennamsos.no 04.03.2016 134
135 01.2017       Maskin totalrenovert. [N] j-gran.no 135
136 22.01.2017       Satt i trafikk Halhjem - Våge. [N] fosennamsos.no 21.01.2017 136
137 26.02.2017       Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. [N] fosennamsos.no 26.02.2017 137
138 31.05.2017       Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. [N] fosennamsos.no 30.05.2017 138
139 29.12.2017       Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. [P] "Skipet" 1/2018 139
140 18.02.2018       Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. [N] fosennamsos.no 18.02.2018 140
141 vår 2018       I opplag, Bergen [reservefartøy]. [P] "Skipet" 2/2018 141
142 10.01.2019       Utleid til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg [supplering]. [P] "Skipet" 1/2019 142
143 ca.14.03.2019       Tilbakelevert. HMI 143
144         Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. [P] "Skipet" 2/2019 144
145 24.04.2019       Stasjonert ved Bergen Group BMV a/s, Bergen som reservefartøy. [P] "Skipet" 2/2019 145
146 19.12.2019       I opplag, Horten. [P] "Skipet" 1/2020 146
147 23.12.2019       Solgt til T-Finans a/s, Brønnøysund. Salgssum: 19 mill NOK. Hjemmehavn: Horten. Drift: FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. [N] sdir.no 147
148 01.01.2020       I opplag, Horten som reservefartøy Moss - Horten. Drift overført til Bastø Fosen a/s, Horten. [P] "Skipet" 1/2020 148
149 09.05.2022       Forlot Horten. [N] skipsfarts-forum.net 09.05.2022 149
150 23.05.2022       Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 17.84 mill NOK. Omdøpt "Melfjord". Hjemmehavn: Tromsø. [N] sdir.no 150
151 24.05.2022       Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. [N] skipsfarts-forum.net 24.05.2022 151
152 31.08.2022       Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. [N] dropbox.com 152
153 pr.primo 11.2022       I opplag, Eidkjosen. [N] marinetraffic.com 153
154 31.03.2023       Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. HMI | [N] skipsfarts-forum.net 24.05.2022 154
155   155
156   156
157 Bilde 1/5  
 
  Avbildet som: "Masfjord" 157
158       Lokalisering Knarvik 158
159       Tidspunkt: Mai 1989 159
160       Rettighetshaver: Harald Sætre 160
161       Hentet fra: fjordfaehren.de 161
162         162
163       I original utgave for Bergen-Nordhordland Rutelag.   163
164           164
165           165
166           166
167           167
168           168
169                         169
170   170
171   171
172 Bilde 2/5  
 
  Avbildet som: "Masfjord" 172
173       Lokalisering Tau 173
174       Tidspunkt: 05. mars 2008 174
175       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland 175
176       Hentet fra: Privat samling 176
177         177
178       Baug- og aktervisir montert og overbygget for trafikk på   178
179       Rogalandskysten. Overført til Tide Sjø, men fortsatt med   179
180       logoen for Boknafjord-rederiet.   180
181           181
182           182
183           183
184                         184
185   185
186   186
187 Bilde 3/5  
 
  Avbildet som: "Masfjord" 187
188       Lokalisering - 188
189       Tidspunkt: 04. mai 2010 189
190       Rettighetshaver: Erik Ask 190
191       Hentet fra: bergenships.com 191
192         192
193       Med Tide Sjø sine farger.   193
194           194
195           195
196           196
197                         197
198   198
199   199
200 Bilde 4/5  
 
  Avbildet som: "Marstein" 200
201       Lokalisering Stavanger 201
202       Tidspunkt: 05. oktober 2018 202
203       Rettighetshaver: Leon Beesemer 203
204       Hentet fra: fjordfaehren.de 204
205         205
206       Overtatt av FosenNamsos Sjø og gitt nytt navn og nye   206
207       farger. Her tilbake i Tau-sambandet på korttids-utleie.   207
208           208
209           209
210           210
211                         211
212   212
213   213
214 Bilde 5/5  
 
  Avbildet som: "Melfjord" 214
215       Lokalisering Kilboghavn 215
216       Tidspunkt: 22. juli 2022 216
217       Rettighetshaver: Ole Jakob Dingen 217
218       Hentet fra: fjordfaehren.de 218
219         219
220       Overtatt av Torghatten Nord og gitt nytt navn og ny logo   220
221       på skorsteinene som eneste endring.   221
222           222
223           223
224           224
225           225
226                         226
227   227
228   228
229 Film 1/4     "Masfjord" på Boknafjorden Rettighetshaver: - 229
230     Hele klippet Hentet fra: youtube.com 230
231   231
232 Film 2/4     "Masfjord" på Boknafjorden Rettighetshaver: - 232
233     Hele klippet Hentet fra: youtube.com 233
234   234
235 Film 3/4     "Masfjord" på Skjersholmane juni 2007 Rettighetshaver: Lars Johan Storækre 235
236     01:55 - Hentet fra: youtube.com 236
237   237
238 Film 4/4     "Marstein" Moss - Horten Rettighetshaver: Varre Fjell 238
239     Hele klippet Hentet fra: youtube.com 239
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau