HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
    "MAJOREN" [1963-1985]  Status: Kabelferge    
         
         
         
         
         
1   Fortegnelsesnr.
B-78
    1  
2   Oppdatert 29.03.2024     2  
3   Inntredelsesår 1963     3  
4   Periode 1963-1985     4  
5   Kallesignal LAOF   5  
6   IMO-nummer -   6  
7   MMSI-nummer -   7  
8   Byggeår 1963   8  
9   Byggenummer -   9  
10   Skrog Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord   10  
11   Utrustning Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord   11  
12   Skrogutforming Pendel   12  
13   Type -   13  
14   Materiale Stål   14  
15   Navn 1963-1985 "Majoren" 1963-1985, lengde: 22.95 meter 15  
16   Navn 1985-1998 "Haadykk" © HMI v/ Sølve Hatteland 16  
17   Navn 1998- "Knutedykk"   17  
18   Eier 1963-1985 Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger "Majoren" [1963] - én av tre bortimot indentiske 18  
19   Eier 1985-1998 Haaland & Sønn a/s, Stavanger ferger som trafikkerte på Stavanger havn før Bybrua ble 19  
20   Eier 1998-1999 Bukser og Bjergning a/s, Høvik åpnet på slutten av 70-tallet. 20  
21   Eier 1999-2003 Bukser og Berging a/s, Oslo   21  
22   Eier 2003-2019 Helland Maskin a/s, Stord   22  
23   Eier 2019-ca.2020 Knut Eirik Helland, Haugesund   23  
24   Eier ca.2020- John Ragnar Stenersen, Drammen   24  
25   Klasse -   25  
26   Lengde A:22.95 meter 26  
27   Bredde A:6.69 meter 27  
28   Dybde A:2.13 meter 28  
29   Brutto tonnasje A:93.25 brutto registertonn [1963-1985]  B:Ukjent [1985-] 29  
30   Netto tonnasje A:41.86 netto registertonn [1963-1985]  B:Ukjent [1985-] 30  
31   Dødvekttonnasje A:Ukjent 31  
32   Maskin A:1 x Skania 2 syl. diesel [1963-1985]  B:Nei [1985-] 32  
33   Fart A:9 knop [1963-1985]  B:0 [1985-] 33  
34   Effekt A:150 brutto hestekrefter [1963-1985]  B:0 [1985-] 34  
35   Forbruk A:Ukjent [1963-1985]  B:0 [1985-] 35  
36   Maskinfabrikant A:Ukjent 36  
37   Fri høyde dekk 2 A:3.3 meter [1963-1985]  B:Fri [1985-] 37  
38   Tillatt akseltrykk dekk 2 A:Ukjent 38  
39   Biler dekk 2 A:5 [1963-1985]  B:0 [1985-] 39  
40   Biler totalt A:5 [1963-1985]  B:0 [1985-] 40  
41   Vogntog A:1 [1963-1985]  B:0 [1985-] 41  
42   Passasjerer A:200 [1963-1985]  B:0 [1985-] 42  
43   Passasjerlugarer A:0 43  
44   Mannskap A:Ja [1963-1985]  B:0 [1985-] 44  
45   Mannskapslugarer A:0 45  
46   Dekk A:3 [1963-1985]  B:2 [1985-]   KILDEHENVISNINGER 46  
47   Tilleggsinformasjon/noter -   -- 47  
48     48  
49     49  
50     50  
51     51  
52     52  
53   10.06.1963   A   Målt.   [N] sdir.no 53  
54   16.06.1963   A   Levert fra Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger som "Majoren".   [P] "Fjordabåtene" 54  
55           Hjemmehavn: Stavanger.   [N] sdir.no 55  
56           Satt i trafikk Breialmenningen-Pyntesund, Stavanger havn.   -- 56  
57   20.06.1963       Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 57  
58   15.06.1970       Grunnberøring, Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1970 58  
59   1970       Kjørte på m/s "Pyntesund", Stavanger havn. Sistnevnte ble etter dette kondemnert.   -- 59  
60   18.05.1972       I trafikk Breialmenningen-Pyntesund, Stavanger havn [kun passasjertrafikk].   [A] Stavanger Aftenblad 16.05.1972 | 03.12.2005 60  
61   16.10.1972       Satt i trafikk Breialmenningen-Pyntesund, Stavanger havn [kun passasjertrafikk på dagtid].   [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1972 | 18.10.1972 61  
62   28.05.1973       Satt i trafikk Jorenholmen-Pyntesund, Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 28.05.1973 62  
63   24.08.1973       Kolliderte med en fritidsbåt ved Engøy, Stavanger havn, som sank. Føreren av denne var beruset.   [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1973 63  
64   30.03.1978       I opplag, Stavanger [reservefartøy].   [P] "Skipet" 4/1981 | [A] Stavanger Aftenblad 01.04.1978 64  
65   15.03.1985       Solgt til Haaland & Sønn a/s, Stavanger. Omdøpt "Haadykk". Salgssum: 138.000 NOK.   [N] sdir.no 65  
66   03.1985 ►   B   Nedrigget til lekter.   [P] "Fjordabåtene" 66  
67   01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 67  
68   18.02.1998       Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høvik.   [P] "Skipet" 3/1998 | [N] sdir.no 68  
69   06.09.1999       Drift og eierskap overført til Bukser og Berging a/s, Oslo.   [N] sdir.no 69  
70   19.10.2003       Solgt til Helland Maskin a/s, Stord. Omdøpt "Knutegutt".   [N] sdir.no 70  
71   28.01.2019       Drift og eierskap overført til Knut Eirik Helland, Haugesund.   [N] sdir.no 71  
72   ca.2020       Solgt til John Ragnar Stenersen, Drammen. Tatt i bruk som privat kabelferge Langesøy-Drammen.   [P] "Skipet" 1/2024 72  
73   09.01.2023       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 73  
74     74  
75     75  
76     76  
77     77  
78     78  
79  
 
          < Bilde 1/1  
 
  79  
80           Avbildet som "Majoren"   80  
81           Lokalisering Stavanger   81  
82           Tidspunkt -   82  
83           Rettighetshaver Kåre Haga   83  
84           Hentet fra fjordfaehren.de   84  
85           85  
86           I trafikk på Stavanger havn.   86  
87               87  
88               88  
89               89  
90               90  
91               91  
92               92  
93               93  
94               94  
95               95  
96               96  
97               97  
98   Oversiktskart 98  
99     99  
100                 100  
101                   101  
102                   102  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau