H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "LØDINGEN" 1983  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 30.11.2021 Periode i Rogaland: 1983 - 1984 / 1986   Status på fartøyet: I trafikk Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Øyvind Bech  
               
               
               
    "LØDINGEN"  
    Fortegnelse nr. B-106  
       
1   Byggeår     1972 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     73 2 [N] sdir.no  
3   Skrog     KAARBØVERKSTEDET A/S, Harstad 3 [N] sdir.no  
4   Utrustning     KAARBØVERKSTEDET A/S, Harstad 4 [N] sdir.no  
5   Type     FL 5 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [N] sdir.no  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1972 - 2012     "LØDINGEN" 11 [N] sdir.no  
12   2012 -     "SKUTVIK" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LGFU 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16   1987 -     7214583 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         257262500 18 [N] marinetraffic.com  
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1972 - 1990     NORD-FERJER A/S, Narvik 22 [P] "Skipet" 4/1992  
23   1990 - 2006     OFOTEN OG VESTERAALENS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Narvik 23 [N] sdir.no  
24   2006 - 2007     HURTIGRUTEN GROUP ASA, Narvik 24 [N] sdir.no  
25   2007 - 2009     HURTIGRUTEN ASA, Narvik 25 [N] sdir.no  
26   2009 -     TORGHATTEN NORD A/S, Tromsø 26 [N] sdir.no  
27         27    
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30   før 1989 - før 2000     SKIPSKONTROLLEN 30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
31   før 2000 -     NSC 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32         32    
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35         BERGENS MEKANISKE VERKSTED A/S, Bergen 35 [P] "Skipet" 4/1992  
36           Produsert 36    
37         1972 37 [P] "Skipet" 4/1992  
38           Maskin 38    
39         1 x 4T NORMO DM 8 SYL. diesel 39 [P] "Skipet" 4/1992  
40           Effekt 40    
41       2200 brutto hestekrefter 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Fart 42    
43       13.0 knop 43 [N] skipshistorie.net  
44           Forbruk 44    
45       420 liter / time 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46         46    
47   ▼ MÅL 47    
48   Periode       Lengde 48    
49           61.29 meter 49 [N] sdir.no  
50           Bredde 50    
51           11.20 meter 51 [N] sdir.no  
52           Dybde 52    
53           4.29 meter 53 [N] sdir.no  
54           Brutto tonnasje 54    
55   1972 - 1994   A   806.82 brutto registertonn 55 [N] sdir.no  
56   1994 - 1997   B   1393 bruttotonn 56 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
57   1997 -   D   1476 bruttotonn 57 [N] sdir.no  
58           Netto tonnasje 58    
59   1972 - 1994   A   377.74 netto registertonn 59 [N] sdir.no  
60   1994 - 1997   B   508 nettotonn 60 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
61   1997 -   D   644 nettotonn 61 [N] sdir.no  
62           Dødvekttonnasje 62    
63   1972 - etter 1972   A   400 dødvekttonn 63 [N] skipshistorie.net  
64   etter 1972 -       344 dødvekttonn 64 [N] marinetraffic.com  
65         65    
66   ▼ KAPASITET 66    
67   Periode       Personbiler 67    
68   1972 - ca.2005   A   43 68 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
69   ca.2005 -   C   30 69 [N] torghatten-nord.no  
70           Trailere 70    
71         Ja 71 HMI  
72           Passasjerer 72    
73   1972 - ca.2005   A   350 73 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
74   ca.2005 -   C   200 74 [N] torghatten-nord.no  
75           Passasjerlugarer 75    
76       0 76 HMI  
77           Mannskapslugarer 77    
78         6 78 [N] auksjon.no  
79           Mannskap 79    
80         Ja 80 HMI  
81           Dekkshøyde 81    
82       4.50 meter 82 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
83           Tillatt akseltrykk 83    
84       13 tonn 84 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
85         85    
86   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 86    
87   Baugpropell: 1 x BRUNVOLL, 220 brutto hestekrefter. 87 [P] "Skipet" 4/1992  
88   2 propeller. 88 [N] skipshistorie.net  
89   Fartsområde: 3. 89 [N] torghatten-nord.no  
90   Areal bildekk: 450 kvadratmeter. Hjelpemaskin: 1 x VOLVO PENTA TD 100 á 235 brutto hestekrefter + 1 x VOLVO PENTA TDM 100 á 235 bruttohestekrefter. 90 [N] auksjon.no  
91   Dieselkap.: 32.2 kubikkmeter. Ferskvannskap.: 32.6 kubikkmeter. Konstruert som transportfartøy for det militære. Sitteplasser: 130 [dekk 1] - 150 [forut dekk 4] - 8 [lobby dekk 4]. 91 [N] auksjon.no  
92     92    
93   ▼ HISTORIKK 93    
94 01.1971     Kjølstrukket. 94 [N] skipshistorie.net  
95 02.1972     Sjøsatt. 95 [N] faktaomfartyg.se  
96 09.05.1972   A   Målt. 96 [N] sdir.no  
97 19.05.1972   A   Levert fra Kaarbøverkstedet a/s, Harstad til Nord-Ferjer a/s, Narvik som "Lødingen". Hjemmehavn: Narvik. 97 [P] "Skipet" 4/1992  
98         Byggekostnad: 7.258 mill NOK. 98 [P] "Skipet" 4/1992  
99 23.05.1972     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 99 [P] "Skipet" 2/2009  
100 14.09.1972     Innført i Narvik Skipsregister. 100 [N] sdir.no  
101 ca.10.1977     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 101 -- | [N] skipshistorie.net  
102 ca.04.1978     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 102    
103 31.05.1978     Kolliderte med kaianlegg p.g.a. maskinstans 103 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"  
104 ca.10.1979     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Aursnes - Magerholm. 104 -- | [N] skipshistorie.net  
105 10.1979 ►     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 105    
106 07.10.1983     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 106 -- | [N] skipshistorie.net  
107 10.10.1983       Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn 107 [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983  
108 12.05.1984     Tilbakelevert. 108    
109 06.1984     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 109    
110 24.02.1986       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 110    
111 27.04.1986     Tilbakelevert. 111    
112 ca.10.1986     Utleid til Nordtrafikk a/s, Sortland. Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 112 [N] faktaomfartyg.se  
113 ca.06.1987     Tilbakelevert. Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 113 [P] "Skipet" 3/1987  
114 ca.09.1987     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 114    
115 07.1988     Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. I bruk som reservefartøy. 115 [P] "Skipet" 4/1992  
116 ca.06.1989     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 116    
117 ca.09.1989     Tilbakelevert. 117    
118 01.01.1990     Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 118 [P] "Skipet" 4/1992  
119 05.1990     Innredning oppgradert. Kostad: 1.3 mill NOK. 119 [N] skipshistorie.net  
120 1990     I trafikk Bodø - Moskenes [sommer]. 120 [N] faktaomfartyg.se  
121 19.06.1990     Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 121 [N] sdir.no  
122 1991     I trafikk Bodø - Moskenes [sommer]. 122 [N] skipshistorie.net  
123 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 123 [N] sdir.no  
124 13.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 124 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
125 1994 ►     Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 125    
126 15.07.1996     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 126    
127 25.02.1997   D   Ommålt. 127 [N] sdir.no  
128 1997     Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 128    
129 23.09.1998     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 129 [P] "Skipet" 1/1999  
130 01.01.1999     Tilbakelevert. 130 [P] "Skipet" 1/1999  
131 02.02.1999     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 131 [P] "Skipet" 1/1999  
132 26.04.1999     Tilbakelevert. 132 [P] "Skipet" 1/1999  
133       Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 133    
134 høst 1999     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 134 [P] "Skipet" 4/1999  
135 05.2000     Tilbakelevert. 135 [P] "Skipet" 3/2000  
136 ca.06.2000     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 136 [P] "Skipet" 3/2000  
137 08.2000     Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 137 [P] "Skipet" 3/2000  
138 10.08.2000     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 138 [P] "Skipet" 3/2000  
139 10.08.2000 ►     Tilbakelevert. 139 HMI  
140 2001     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 140 [N] stp-norway.com  
141 24.08.2001     Grunnstøtte, Røst. Fikk skade på brennstofftank og ballasttank. 141 [P] "Skipet" 3/2001  
142 2002     Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 142 [N] stp-norway.com  
143 pr.06.2004     I trafikk Bognes - Lødingen [supplering]. 143 [P] "Skipet" 2/2004  
144 ca.2005   C   Kapasitet og sertifikat endret. 144 -- | [N] torghatten-nord.no  
145 01.03.2006     Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 145    
146 30.03.2006     Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 146 [N] sdir.no  
147 11.09.2007     Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 147 [N] sdir.no  
148 sommer 2008     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 148 [P] "Skipet" 2/2008  
149 05.01.2009     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 149 [N] sdir.no  
150       Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 150 [N] skipshistorie.net  
151 29.05.2009     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 151 [P] "Skipet" 2/2009  
152 30.08.2009     Tilbakelevert. 152 [P] "Skipet" 2/2009  
153 28.05.2010     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 153 [P] "Skipet" 2/2010  
154 29.08.2010     Tilbakelevert. 154 [P] "Skipet" 2/2010  
155 27.05.2011     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 155 [P] "Skipet" 2/2011  
156 28.08.2011     Tilbakelevert. 156 [P] "Skipet" 2/2011  
157 09.05.2012     Omdøpt "Skutvik". 157 [N] sdir.no  
158 25.05.2012     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 158 [P] "Skipet" 2/2012  
159 27.08.2012     Tilbakelevert. I opplag, Stokmarknes. 159 [N] stp-norway.com  
160 05.10.2012     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 160 [N] stp-norway.com  
161 02.11.2012     I opplag, Stokmarknes. 161 [N] stp-norway.com  
162 03.03.2013     Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 162 [N] stp-norway.com  
163 24.05.2013     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 163 [P] "Skipet" 2/2013  
164 02.09.2013     Tilbakelevert. I opplag, Harstad. 164 [P] "Skipet" 2/2013  
165 23.05.2014     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 165 [N] stp-norway.com  
166 12.08.2014     Maskinhavari. 166 [P] "Skipet" 3/2014  
167 13.08.2014     Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 167 [P] "Skipet" 3/2014  
168 22.05.2015     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 168 [N] stp-norway.com  
169 30.08.2015     Tilbakelevert. I opplag, Harstad. 169 HMI  
170 20.05.2016     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 170 [N] stp-norway.com  
171 04.09.2016     Tilbakelevert. 171 [N] stp-norway.com  
172 12.06.2017     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 172 [N] torghatten-nord.no | [P] "Skipet" 3/2017  
173 20.08.2017     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 173 [N] torghatten-nord.no  
174 pr.09.2017     I opplag, Stokmarknes. 174 [P] "Skipet" 3/2017  
175 11.06.2018     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 175 [N] torghatten-nord.no  
176 19.08.2018     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 176 [N] torghatten-nord.no  
177 pr.09.2018     I opplag, Stokmarknes. 177 HMI  
178 01.06.2019     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 178 [N] torghatten-nord.no  
179 31.08.2019     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 179 [N] torghatten-nord.no  
180 09.2019     I opplag, Stokmarknes. 180 HMI  
181 08.06.2020     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 181 [N] torghatten-nord.no  
182 16.08.2020     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 182 [P] "Skipet" 3/2020  
183 31.08.2020     I opplag, Jektvik. 183 [N] torghatten-nord.no | HMI  
184 11.10.2020     I opplag, Eidet. 184 HMI  
185 31.05.2021     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 185 [N] reisnordland.no  
186 29.08.2021     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 186 [N] reisnordland.no  
187 06.09.2021     Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 187 [N] tromskortet.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Lødingen"    
    I original utgave under       Lokalisering: --    
    Nord-Ferjer.       Tidspunkt: 1983    
          Rettighetshaver: Øyvind Bech    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Lødingen"    
    Overført til       Lokalisering: Moskenes    
    Ofotens og Vesteraalens       Tidspunkt: Juli 1994    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Wilhelm Langes    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Lødingen"    
    Overført til       Lokalisering: Bognes    
    Hurtigruten Group.       Tidspunkt: Juli 2005    
          Rettighetshaver: Marko Stampehl    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Skutvik"    
    Overtatt av       Lokalisering: Toppsundet    
    Torghatten Nord       Tidspunkt: 03. mars 2013    
    og med nytt navn.       Rettighetshaver: Kristian Horsevik    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1     "Skutvik" Kilboghamn - Jektvik juli 2020   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x