A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "LØDINGEN" 1983 - 1984 / 1986    
       
  Fortegnelse nr.:   B106          
  Oppdatert:   31.05.2021          
  Periode:   1983 - 1984 / 1986          
  Fotografi:            
  Status:   I trafikk          
       
       
1  Byggeår    1972   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    73   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Kaarbøverkstedet a/s, Harstad   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Kaarbøverkstedet a/s, Harstad   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L G F U   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    7214583   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257262500   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Lødingen"   8  1972 - 2012   8  [N] sdir.no    
9      "Skutvik"   9  2012 -   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Nord-Ferjer a/s, Narvik   10  1972 - 1990   10  [P] "Skipet" 4/1992    
11      Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik   11  1990 - 2006   11  [N] sdir.no    
12      Hurtigruten Group ASA, Narvik   12  2006 - 2007   12  [N] sdir.no    
13      Hurtigruten ASA, Narvik   13  2007 - 2009   13  [N] sdir.no    
14      Torghatten Nord a/s, Tromsø   14  2009 -   14  [N] sdir.no    
                     
15  Type    FL   15  -   15  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                     
17  Klasse    Skipskontrollen   17  1989 - før 2000   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
18      NSC   18  før 2000 -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
19  Materiale    Stål   19  -   19  [N] sdir.no    
                     
20  Maskinfabrikant    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   20  -   20  [P] "Skipet" 4/1992    
                     
21  Maskin produsert    1972   21  -   21  [P] "Skipet" 4/1992    
                     
22  Maskin    1 x 4T Normo DM 8 syl. diesel   22  -   22  [P] "Skipet" 4/1992    
                     
23  Effekt    2200 bhk   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Fart    14.0 kn   24  -   24  -    
                     
25  Forbruk    420 l/t   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Lengde    61.29 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Bredde    11.20 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dyptgående    4.29 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Brutto registertonn A  806.82 t   29  1972 - 1994   29  [N] sdir.no    
30   B  1393 t   30  1994 - 1997   30  [N] sdir.no    
31   D  1476 t   31  1997 -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Netto registertonn A  377.74 t   32  1972 - 1994   32  [N] sdir.no    
33   B  508 t   33  1994 - 1997   33  [N] sdir.no    
34   D  644 t   34  1997 -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Dødvekttonn B  344 t   35  1994 -   35  [N] marinetraffic.com    
                     
36  Bilkapasitet A  43   36  1972 - ca.2005   36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
37   C  30   37  ca.2005 -   37  [N] torghatten-nord.no    
                     
38  Trailerkapasitet    Ja   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat A  350   39  1972 - ca.2005   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   C  200   40  ca.2005 -   40  [N] torghatten-nord.no    
                     
41  Mannskap    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjerlugarer    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Mannskapslugarer    6   43  -   43  [N] auksjon.no    
                     
44  Dekkshøyde    4.50 m   44  -   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
45  Tillatt akseltrykk    13 t   45  -   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
46  Tilleggsinformasjon    Baugpropell: 1 x Brunvoll, 220 bhk   46  -   46  [P] "Skipet" 4/1992    
47      Fartsområde: 3   47  -   47  [N] torghatten-nord.no    
48      Areal bildekk: 450 m²   48  -   48  [N] auksjon.no    
49      Hjelpemaskin: 1 x Volvo Penta TD 100 á 235 bhk   49  -   49  [N] auksjon.no    
50      + 1 x Volvo Penta TDM 100 á 235 bhk   50  -   50  [N] auksjon.no    
51      Dieselkap.: 32.2 m³. Ferskvannskap.: 32.6 m³   51  -   51  [N] auksjon.no    
52      Konstruert som transportfartøy for det militære   52  -   52  [N] auksjon.no    
53      Sitteplasser: 130 [dekk 1] - 150 [forut dekk 4] - 8 [lobby dekk 4]   53     53  [N] auksjon.no    
       
       
54   02.1972   Sjøsatt. 54 [N] faktaomfartyg.se    
55   09.05.1972   Målt [A]. 55 [N] sdir.no    
56   19.05.1972   Levert fra Kaarbøverkstedet a/s, Harstad til Nord-Ferjer a/s, Narvik som "Lødingen" [A]. Hjemmehavn: Narvik. Byggekostnad: 7.258 mill NOK. 56 [P] "Skipet" 4/1992    
57   23.05.1972   Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 57 [P] "Skipet" 2/2009    
58   14.09.1972   Innført i Narvik Skipsregister. 58 [N] sdir.no    
59   ca.10.1977   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 59  -    
60   ca.04.1978   Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 60  -    
61   31.05.1978   Kolliderte med kaianlegg p.g.a. maskinstans. 61 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"    
62   ca.10.1979   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Aursnes - Magerholm. 62  -    
63   10.1979 ►   Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 63  -    
64   07.10.1983   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 64  -    
65   10.10.1983   Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 65 [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983    
66   12.05.1984   Tilbakelevert. 66  -    
67   06.1984   Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 67  -    
68   24.02.1986   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 68  -    
69   27.04.1986   Tilbakelevert. 69  -    
70   ca.10.1986   Utleid til Nordtrafikk a/s, Sortland. Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 70 [N] faktaomfartyg.se / -    
71   ca.06.1987   Tilbakelevert. Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 71 [P] "Skipet" 3/1987    
72   ca.09.1987   Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 72  -    
73   07.1988   Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen [reservefartøy]. 73 [P] "Skipet" 4/1992    
74   ca.06.1989   Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 74  -    
75   ca.09.1989   Tilbakelevert. 75  -    
76   01.01.1990   Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 76 [P] "Skipet" 4/1992    
77   1990   Satt i trafikk Bodø - Moskenes [sommer]. 77 [N] faktaomfartyg.se    
78   19.06.1990   Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 78 [N] sdir.no    
79   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79 [N] sdir.no    
80   13.07.1994   Ommålt [B]. 80 [N] sdir.no    
81   1994 ►   Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 81  -    
82   15.07.1996   Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 82  -    
83   25.02.1997   Ommålt [D]. 83 [N] sdir.no    
84   1997   Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 84  -    
85   23.09.1998   Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 85 [P] "Skipet" 1/1999    
86   01.01.1999   Tilbakelevert. 86 [P] "Skipet" 1/1999    
87   02.02.1999   Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 87 [P] "Skipet" 1/1999    
88   26.04.1999   Tilbakelevert. 88 [P] "Skipet" 1/1999    
89       Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 89  -    
90   høst 1999   Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 90 [P] "Skipet" 4/1999    
91   05.2000   Tilbakelevert. 91 [P] "Skipet" 3/2000    
92   ca.06.2000   Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 92 [P] "Skipet" 3/2000    
93   08.2000   Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 93 [P] "Skipet" 3/2000    
94   10.08.2000   Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 94 [P] "Skipet" 3/2000    
95   10.08.2000 ►   Tilbakelevert. 95 HMI    
96   2001   Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 96  -    
97   24.08.2001   Grunnstøtte, Røst. Fikk skade på brennstofftank og ballasttank. 97 [P] "Skipet" 3/2001    
98   2002   Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 98  -    
99   pr.06.2004   I trafikk Bognes - Lødingen [supplering]. 99 [P] "Skipet" 2/2004    
100   ca.2005   Kapasitet og sertifikat endret [C]. 100  -    
101   01.03.2006   Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 101  -    
102   30.03.2006   Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 102 [N] sdir.no    
103   11.09.2007   Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 103 [N] sdir.no    
104   sommer 2008   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 104 [P] "Skipet" 2/2008    
105   05.01.2009   Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 105 [N] sdir.no    
106       Samme trafikk. 106  -    
107   29.05.2009   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 107 [P] "Skipet" 2/2009    
108   30.08.2009   Tilbakelevert. 108 [P] "Skipet" 2/2009    
109   28.05.2010   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 109 [P] "Skipet" 2/2010    
110   29.08.2010   Tilbakelevert. 110 [P] "Skipet" 2/2010    
111   27.05.2011   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 111 [P] "Skipet" 2/2011    
112   28.08.2011   Tilbakelevert. 112 [P] "Skipet" 2/2011    
113   09.05.2012   Omdøpt "Skutvik". 113 [N] sdir.no    
114   25.05.2012   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 114 [P] "Skipet" 2/2012    
115   27.08.2012   I opplag, Stokmarknes. 115  -    
116   05.10.2012   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 116  -    
117   02.11.2012   I opplag, Stokmarknes. 117  -    
118   03.03.2013   Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 118  -    
119   24.05.2013   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 119 [P] "Skipet" 2/2013    
120   02.09.2013   I opplag, Harstad. 120 [P] "Skipet" 2/2013    
121   23.05.2014   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 121  -    
122   12.08.2014   Maskinhavari. 122 [P] "Skipet" 3/2014    
123   13.08.2014   Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 123 [P] "Skipet" 3/2014    
124   22.05.2015   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 124  -    
125   30.08.2015   I opplag, Harstad. 125 [N] marinetraffic.com    
126   20.05.2016   Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. I trafikk Andenes - Gryllefjord. 126  -    
127   04.09.2016   Tatt ut av trafikk Andenes - Gryllefjord. 127  -    
128   12.06.2017   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 128 [N] torghatten-nord.no / [P] "Skipet" 3/2017    
129   20.08.2017   Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 129 [N] torghatten-nord.no    
130   pr.09.2017   I opplag, Stokmarknes. 130 [P] "Skipet" 3/2017    
131   11.06.2018   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 131 [N] torghatten-nord.no    
132   19.08.2018   Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 132 [N] torghatten-nord.no    
133   pr.09.2018   I opplag, Stokmarknes. 133 [N] marinetraffic.com    
134   01.06.2019   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 134 [N] torghatten-nord.no    
135   31.08.2019   Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 135 [N] torghatten-nord.no    
136   09.2019   I opplag, Stokmarknes. 136 [N] marinetraffic.com    
137   08.06.2020   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 137 [N] torghatten-nord.no    
138   16.08.2020   Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 138 [P] "Skipet" 3/2020    
139   31.08.2020   I opplag, Jektvik. 139 [N] torghatten-nord.no / HMI    
140   11.10.2020   I opplag, Eidet. 140 [N] marinetraffic.com    
141   31.05.2021   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 141 [N] torghatten-nord.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau