H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "LØDINGEN" 1983  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Øyvind Bech  
               
               
    Oppdatert:   30.11.2021        
    Status:   I trafikk       Posisjon på AIS:     
               
    "LØDINGEN"  [1983 - 1984 / 1986]  
    Fortegnelse nr. B-106  
       
1   Periode     1983 - 1984 / 1986 1 HMI  
2   Byggeår     1972 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     73 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Kaarbøverkstedet a/s, Harstad 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Kaarbøverkstedet a/s, Harstad 5 [N] sdir.no  
6   Type     FL 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1972 - 2012     "Lødingen" 12 [N] sdir.no  
13   2012 -     "Skutvik" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15         LGFU 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17   1987 -     7214583 17 [N] sdir.no  
18           MMSI-nummer 18    
19         257262500 19 [N] marinetraffic.com  
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1972 - 1990     Nord-Ferjer a/s, Narvik 23 [P] "Skipet" 4/1992  
24   1990 - 2006     Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 24 [N] sdir.no  
25   2006 - 2007     Hurtigruten Group ASA, Narvik 25 [N] sdir.no  
26   2007 - 2009     Hurtigruten ASA, Narvik 26 [N] sdir.no  
27   2009 -     Torghatten Nord a/s, Tromsø 27 [N] sdir.no  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31   før 1989 - før 2000     Skipskontrollen 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32   før 2000 -     NSC 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33         33    
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36         Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 36 [P] "Skipet" 4/1992  
37           Produsert 37    
38         1972 38 [P] "Skipet" 4/1992  
39           Maskin 39    
40         1 x 4T Normo DM 8 syl. diesel 40 [P] "Skipet" 4/1992  
41           Effekt 41    
42       2200 bhk 42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
43           Fart 43    
44       13.0 kn 44 [N] skipshistorie.net  
45           Forbruk 45    
46       420 l/t 46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
47         47    
48   ▼ MÅL 48    
49   Periode       Lengde 49    
50           61.29 m 50 [N] sdir.no  
51           Bredde 51    
52           11.20 m 52 [N] sdir.no  
53           Dybde 53    
54           4.29 m 54 [N] sdir.no  
55           Brutto tonnasje 55    
56   1972 - 1994   A   806.82 brt 56 [N] sdir.no  
57   1994 - 1997   B   1393 bt 57 [N] sdir.no  
58   1997 -   D   1476 bt 58 [N] sdir.no  
59           Netto tonnasje 59    
60   1972 - 1994   A   377.74 nrt 60 [N] sdir.no  
61   1994 - 1997   B   508 nt 61 [N] sdir.no  
62   1997 -   D   644 nt 62 [N] sdir.no  
63           Dødvekttonn 63    
64   1972 - etter 1972   A   400 dvt 64 [N] skipshistorie.net  
65   etter 1972 -       344 dvt 65 [N] marinetraffic.com  
66         66    
67   ▼ KAPASITET 67    
68   Periode       Personbiler 68    
69   1972 - ca.2005   A   43 69 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
70   ca.2005 -   C   30 70 [N] torghatten-nord.no  
71           Trailere 71    
72         Ja 72 HMI  
73           Passasjerer 73    
74   1972 - ca.2005   A   350 74 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
75   ca.2005 -   C   200 75 [N] torghatten-nord.no  
76           Passasjerlugarer 76    
77       0 77 HMI  
78           Mannskapslugarer 78    
79         6 79 [N] auksjon.no  
80           Mannskap 80    
81         Ja 81 HMI  
82           Dekkshøyde 82    
83       4.50 m 83 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
84           Tillatt akseltrykk 84    
85       13 t 85 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
86         86    
87   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 87    
88   Baugpropell: 1 x Brunvoll, 220 bhk. 88 [P] "Skipet" 4/1992  
89   2 propeller. 89 [N] skipshistorie.net  
90   Fartsområde: 3. 90 [N] torghatten-nord.no  
91   Areal bildekk: 450 m². Hjelpemaskin: 1 x Volvo Penta TD 100 á 235 bhk + 1 x Volvo Penta TDM 100 á 235 bhk. Dieselkap.: 32.2 m³. Ferskvannskap.: 32.6 m³. 91 [N] auksjon.no  
92   Konstruert som transportfartøy for det militære. Sitteplasser: 130 [dekk 1] - 150 [forut dekk 4] - 8 [lobby dekk 4]. 92 [N] auksjon.no  
93     93    
94   ▼ HISTORIKK 94    
95 01.1971     Kjølstrukket. 95 [N] skipshistorie.net  
96 02.1972     Sjøsatt. 96 [N] faktaomfartyg.se  
97 09.05.1972   A   Målt. 97 [N] sdir.no  
98 19.05.1972   A   Levert fra Kaarbøverkstedet a/s, Harstad til Nord-Ferjer a/s, Narvik som "Lødingen". Hjemmehavn: Narvik. 98 [P] "Skipet" 4/1992  
99         Byggekostnad: 7.258 mill NOK. 99 [P] "Skipet" 4/1992  
100 23.05.1972     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 100 [P] "Skipet" 2/2009  
101 14.09.1972     Innført i Narvik Skipsregister. 101 [N] sdir.no  
102 ca.10.1977     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 102 -- | [N] skipshistorie.net  
103 ca.04.1978     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 103    
104 31.05.1978     Kolliderte med kaianlegg p.g.a. maskinstans 104 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"  
105 ca.10.1979     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Aursnes - Magerholm. 105 -- | [N] skipshistorie.net  
106 10.1979 ►     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 106    
107 07.10.1983     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 107 -- | [N] skipshistorie.net  
108 10.10.1983       Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn 108 [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983  
109 12.05.1984     Tilbakelevert. 109    
110 06.1984     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 110    
111 24.02.1986       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 111    
112 27.04.1986     Tilbakelevert. 112    
113 ca.10.1986     Utleid til Nordtrafikk a/s, Sortland. Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 113 [N] faktaomfartyg.se  
114 ca.06.1987     Tilbakelevert. Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 114 [P] "Skipet" 3/1987  
115 ca.09.1987     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 115    
116 07.1988     Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. I bruk som reservefartøy. 116 [P] "Skipet" 4/1992  
117 ca.06.1989     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 117    
118 ca.09.1989     Tilbakelevert. 118    
119 01.01.1990     Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 119 [P] "Skipet" 4/1992  
120 05.1990     Innredning oppgradert. Kostad: 1.3 mill NOK. 120 [N] skipshistorie.net  
121 1990     I trafikk Bodø - Moskenes [sommer]. 121 [N] faktaomfartyg.se  
122 19.06.1990     Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 122 [N] sdir.no  
123 1991     I trafikk Bodø - Moskenes [sommer]. 123 [N] skipshistorie.net  
124 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 124 [N] sdir.no  
125 13.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 125 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
126 1994 ►     Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 126    
127 15.07.1996     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 127    
128 25.02.1997   D   Ommålt. 128 [N] sdir.no  
129 1997     Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 129    
130 23.09.1998     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 130 [P] "Skipet" 1/1999  
131 01.01.1999     Tilbakelevert. 131 [P] "Skipet" 1/1999  
132 02.02.1999     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 132 [P] "Skipet" 1/1999  
133 26.04.1999     Tilbakelevert. 133 [P] "Skipet" 1/1999  
134       Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 134    
135 høst 1999     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 135 [P] "Skipet" 4/1999  
136 05.2000     Tilbakelevert. 136 [P] "Skipet" 3/2000  
137 ca.06.2000     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 137 [P] "Skipet" 3/2000  
138 08.2000     Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 138 [P] "Skipet" 3/2000  
139 10.08.2000     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 139 [P] "Skipet" 3/2000  
140 10.08.2000 ►     Tilbakelevert. 140 HMI  
141 2001     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 141 [N] stp-norway.com  
142 24.08.2001     Grunnstøtte, Røst. Fikk skade på brennstofftank og ballasttank. 142 [P] "Skipet" 3/2001  
143 2002     Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 143 [N] stp-norway.com  
144 pr.06.2004     I trafikk Bognes - Lødingen [supplering]. 144 [P] "Skipet" 2/2004  
145 ca.2005   C   Kapasitet og sertifikat endret. 145 -- | [N] torghatten-nord.no  
146 01.03.2006     Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 146    
147 30.03.2006     Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 147 [N] sdir.no  
148 11.09.2007     Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 148 [N] sdir.no  
149 sommer 2008     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 149 [P] "Skipet" 2/2008  
150 05.01.2009     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 150 [N] sdir.no  
151       Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 151 [N] skipshistorie.net  
152 29.05.2009     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 152 [P] "Skipet" 2/2009  
153 30.08.2009     Tilbakelevert. 153 [P] "Skipet" 2/2009  
154 28.05.2010     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 154 [P] "Skipet" 2/2010  
155 29.08.2010     Tilbakelevert. 155 [P] "Skipet" 2/2010  
156 27.05.2011     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 156 [P] "Skipet" 2/2011  
157 28.08.2011     Tilbakelevert. 157 [P] "Skipet" 2/2011  
158 09.05.2012     Omdøpt "Skutvik". 158 [N] sdir.no  
159 25.05.2012     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 159 [P] "Skipet" 2/2012  
160 27.08.2012     Tilbakelevert. I opplag, Stokmarknes. 160 [N] stp-norway.com  
161 05.10.2012     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 161 [N] stp-norway.com  
162 02.11.2012     I opplag, Stokmarknes. 162 [N] stp-norway.com  
163 03.03.2013     Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 163 [N] stp-norway.com  
164 24.05.2013     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 164 [P] "Skipet" 2/2013  
165 02.09.2013     Tilbakelevert. I opplag, Harstad. 165 [P] "Skipet" 2/2013  
166 23.05.2014     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 166 [N] stp-norway.com  
167 12.08.2014     Maskinhavari. 167 [P] "Skipet" 3/2014  
168 13.08.2014     Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 168 [P] "Skipet" 3/2014  
169 22.05.2015     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 169 [N] stp-norway.com  
170 30.08.2015     Tilbakelevert. I opplag, Harstad. 170 HMI  
171 20.05.2016     Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 171 [N] stp-norway.com  
172 04.09.2016     Tilbakelevert. 172 [N] stp-norway.com  
173 12.06.2017     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 173 [N] torghatten-nord.no | [P] "Skipet" 3/2017  
174 20.08.2017     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 174 [N] torghatten-nord.no  
175 pr.09.2017     I opplag, Stokmarknes. 175 [P] "Skipet" 3/2017  
176 11.06.2018     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 176 [N] torghatten-nord.no  
177 19.08.2018     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 177 [N] torghatten-nord.no  
178 pr.09.2018     I opplag, Stokmarknes. 178 HMI  
179 01.06.2019     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 179 [N] torghatten-nord.no  
180 31.08.2019     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 180 [N] torghatten-nord.no  
181 09.2019     I opplag, Stokmarknes. 181 HMI  
182 08.06.2020     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 182 [N] torghatten-nord.no  
183 16.08.2020     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 183 [P] "Skipet" 3/2020  
184 31.08.2020     I opplag, Jektvik. 184 [N] torghatten-nord.no | HMI  
185 11.10.2020     I opplag, Eidet. 185 HMI  
186 31.05.2021     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 186 [N] reisnordland.no  
187 29.08.2021     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 187 [N] reisnordland.no  
188 06.09.2021     Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 188 [N] tromskortet.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Lødingen"    
    I original utgave under       Lokalisering: --    
    Nord-Ferjer.       Tidspunkt: 1983    
          Rettighetshaver: Øyvind Bech    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Lødingen"    
    Overført til       Lokalisering: Moskenes    
    Ofotens og Vesteraalens       Tidspunkt: Juli 1994    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Wilhelm Langes    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Lødingen"    
    Overført til       Lokalisering: Bognes    
    Hurtigruten Group.       Tidspunkt: Juli 2005    
          Rettighetshaver: Marko Stampehl    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Skutvik"    
    Overtatt av       Lokalisering: Toppsundet    
    Torghatten Nord       Tidspunkt: 03. mars 2013    
    og med nytt navn.       Rettighetshaver: Kristian Horsevik    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Skutvik" Kilboghamn - Jektvik juli 2020   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x