H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © Øyvind Bech
BILFERGER  
Oppdatert: 06.09.2021
Status: I trafikk
  Fortegnelse nr. B-106
  "LØDINGEN" [1983 - 1984 / 1986]
1   Periode 1983 - 1984 / 1986 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1972 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 73 3 [N] sdir.no
4   Skrog Kaarbøverkstedet a/s, Harstad 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Kaarbøverkstedet a/s, Harstad 5 [N] sdir.no
6   Type FL 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
7   Skrogutforming Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1972 - 2012 "Lødingen" 9 [N] sdir.no
10   2012 - "Skutvik" 10 [N] sdir.no
    Kallesignal
11     LGFU 11 [N] sdir.no
    IMO-nummer
12   1987 - 7214583 12 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
13     257262500 13 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
14   1972 - 1990 Nord-Ferjer a/s, Narvik 14 [P] "Skipet" 4/1992
15   1990 - 2006 Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 15 [N] sdir.no
16   2006 - 2007 Hurtigruten Group ASA, Narvik 16 [N] sdir.no
17   2007 - 2009 Hurtigruten ASA, Narvik 17 [N] sdir.no
18   2009 - Torghatten Nord a/s, Tromsø 18 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
19   før 1989 - før 2000 Skipskontrollen 19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
20   før 2000 - NSC 20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
21     Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 21 [P] "Skipet" 4/1992
    Produsert
22     1972 22 [P] "Skipet" 4/1992
    Maskin
23     1 x 4T Normo DM 8 syl. diesel 23 [P] "Skipet" 4/1992
    Effekt
24   2200 bhk 24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Fart
25   14.0 kn 25 --
    Forbruk
26   420 l/t 26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
27       61.29 m 27 [N] sdir.no
    Bredde
28       11.20 m 28 [N] sdir.no
    Dybde
29       4.29 m 29 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
30   1972 - 1994 A 806.82 brt 30 [N] sdir.no
31   1994 - 1997 B 1393 bt 31 [N] sdir.no
32   1997 - D 1476 bt 32 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
33   1972 - 1994 A 377.74 nrt 33 [N] sdir.no
34   1994 - 1997 B 508 nt 34 [N] sdir.no
35   1997 - D 644 nt 35 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
36       344 dvt 36 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
37   1972 - ca.2005 A 43 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
38   ca.2005 - C 30 38 [N] torghatten-nord.no
    Trailere
39   Ja 39 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Passasjerer
40   1972 - ca.2005 A 350 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41   ca.2005 - C 200 41 [N] torghatten-nord.no
    Passasjerlugarer
42   0 42 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
43     6 43 [N] auksjon.no
    Mannskap
44     Ja 44 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Dekkshøyde
45   4.50 m 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
      Tillatt akseltrykk  
46   13 t 46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
47   Baugpropell: 1 x Brunvoll, 220 bhk. 47 [P] "Skipet" 4/1992
48   Fartsområde: 3. 48 [N] torghatten-nord.no
49   Areal bildekk: 450 m². Hjelpemaskin: 1 x Volvo Penta TD 100 á 235 bhk + 1 x Volvo Penta TDM 100 á 235 bhk. Dieselkap.: 32.2 m³. Ferskvannskap.: 32.6 m³. 49 [N] auksjon.no
50   Konstruert som transportfartøy for det militære. Sitteplasser: 130 [dekk 1] - 150 [forut dekk 4] - 8 [lobby dekk 4]. 50 [N] auksjon.no
 
51   02.1972 Sjøsatt. 51 [N] faktaomfartyg.se
52   09.05.1972 A Målt. 52 [N] sdir.no
53   19.05.1972 A Levert fra Kaarbøverkstedet a/s, Harstad til Nord-Ferjer a/s, Narvik som "Lødingen". Hjemmehavn: Narvik. Byggekostnad: 7.258 mill NOK. 53 [P] "Skipet" 4/1992
54   23.05.1972 Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 54 [P] "Skipet" 2/2009
55   14.09.1972 Innført i Narvik Skipsregister. 55 [N] sdir.no
56   ca.10.1977 Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 56 --
57   ca.04.1978 Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 57 --
58   31.05.1978 Kolliderte med kaianlegg p.g.a. maskinstans 58 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"
59   ca.10.1979 Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Aursnes - Magerholm. 59 --
60   10.1979 ► Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 60 --
61   07.10.1983 Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 61 --
62   10.10.1983   Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn 62 [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983
63   12.05.1984 Tilbakelevert. 63 --
64   06.1984 Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 64 --
65   24.02.1986   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 65 --
66   27.04.1986 Tilbakelevert. 66 --
67   ca.10.1986 Utleid til Nordtrafikk a/s, Sortland. Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 67 [N] faktaomfartyg.se
68   ca.06.1987 Tilbakelevert. Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 68 [P] "Skipet" 3/1987
69   ca.09.1987 Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 69 --
70   07.1988 Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. I bruk som reservefartøy. 70 [P] "Skipet" 4/1992
71   ca.06.1989 Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 71 --
72   ca.09.1989 Tilbakelevert. 72 --
73   01.01.1990 Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 73 [P] "Skipet" 4/1992
74   1990 Satt i trafikk Bodø - Moskenes [sommer]. 74 [N] faktaomfartyg.se
75   19.06.1990 Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 75 [N] sdir.no
76   01.08.1992 Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 76 [N] sdir.no
77   13.07.1994 B Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 77 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969
78   1994 ► Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 78 --
79   15.07.1996 Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 79 --
80   25.02.1997 D Ommålt. 80 [N] sdir.no
81   1997 Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 81 --
82   23.09.1998 Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 82 [P] "Skipet" 1/1999
83   01.01.1999 Tilbakelevert. 83 [P] "Skipet" 1/1999
84   02.02.1999 Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 84 [P] "Skipet" 1/1999
85   26.04.1999 Tilbakelevert. 85 [P] "Skipet" 1/1999
86     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 86 --
87   høst 1999 Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 87 [P] "Skipet" 4/1999
88   05.2000 Tilbakelevert. 88 [P] "Skipet" 3/2000
89   ca.06.2000 Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 89 [P] "Skipet" 3/2000
90   08.2000 Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 90 [P] "Skipet" 3/2000
91   10.08.2000 Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 91 [P] "Skipet" 3/2000
92   10.08.2000 ► Tilbakelevert. 92 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
93   2001 Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 93 [N] stp-norway.com
94   24.08.2001 Grunnstøtte, Røst. Fikk skade på brennstofftank og ballasttank. 94 [P] "Skipet" 3/2001
95   2002 Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 95 [N] stp-norway.com
96   pr.06.2004 I trafikk Bognes - Lødingen [supplering]. 96 [P] "Skipet" 2/2004
97   ca.2005 C Kapasitet og sertifikat endret. 97 -- | [N] torghatten-nord.no
98   01.03.2006 Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 98 --
99   30.03.2006 Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 99 [N] sdir.no
100   11.09.2007 Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 100 [N] sdir.no
101   sommer 2008 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 101 [P] "Skipet" 2/2008
102   05.01.2009 Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 102 [N] sdir.no
103   29.05.2009 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 103 [P] "Skipet" 2/2009
104   30.08.2009 Tilbakelevert. 104 [P] "Skipet" 2/2009
105   28.05.2010 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 105 [P] "Skipet" 2/2010
106   29.08.2010 Tilbakelevert. 106 [P] "Skipet" 2/2010
107   27.05.2011 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 107 [P] "Skipet" 2/2011
108   28.08.2011 Tilbakelevert. 108 [P] "Skipet" 2/2011
109   09.05.2012 Omdøpt "Skutvik". 109 [N] sdir.no
110   25.05.2012 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 110 [P] "Skipet" 2/2012
111   27.08.2012 Tilbakelevert. I opplag, Stokmarknes. 111 [N] stp-norway.com
112   05.10.2012 Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 112 [N] stp-norway.com
113   02.11.2012 I opplag, Stokmarknes. 113 [N] stp-norway.com
114   03.03.2013 Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 114 [N] stp-norway.com
115   24.05.2013 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 115 [P] "Skipet" 2/2013
116   02.09.2013 Tilbakelevert. I opplag, Harstad. 116 [P] "Skipet" 2/2013
117   23.05.2014 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 117 [N] stp-norway.com
118   12.08.2014 Maskinhavari. 118 [P] "Skipet" 3/2014
119   13.08.2014 Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 119 [P] "Skipet" 3/2014
120   22.05.2015 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 120 [N] stp-norway.com
121   30.08.2015 Tilbakelevert. I opplag, Harstad. 121 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
122   20.05.2016 Utleid til Andøyferge a/s, Andenes. Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 122 [N] stp-norway.com
123   04.09.2016 Tilbakelevert. 123 [N] stp-norway.com
124   12.06.2017 Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 124 [N] torghatten-nord.no | [P] "Skipet" 3/2017
125   20.08.2017 Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 125 [N] torghatten-nord.no
126   pr.09.2017 I opplag, Stokmarknes. 126 [P] "Skipet" 3/2017
127   11.06.2018 Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 127 [N] torghatten-nord.no
128   19.08.2018 Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 128 [N] torghatten-nord.no
129   pr.09.2018 I opplag, Stokmarknes. 129 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
130   01.06.2019 Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 130 [N] torghatten-nord.no
131   31.08.2019 Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 131 [N] torghatten-nord.no
132   09.2019 I opplag, Stokmarknes. 132 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
133   08.06.2020 Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 133 [N] torghatten-nord.no
134   16.08.2020 Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 134 [P] "Skipet" 3/2020
135   31.08.2020 I opplag, Jektvik. 135 [N] torghatten-nord.no | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
136   11.10.2020 I opplag, Eidet. 136 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
137   31.05.2021 Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 137 [N] reisnordland.no
138   29.08.2021 Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 138 [N] reisnordland.no
139   06.09.2021 Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 139 [N] tromskortet.no
 
  Bilde 1/4
Avbildet som: "Lødingen"
  I original utgave under Lokalisering: --
  Nord-Ferjer. Tidspunkt: 1983
  Rettighetshaver: Øyvind Bech
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/4
Avbildet som: "Lødingen"
  Overført til Lokalisering: Moskenes
  Ofotens og Vesteraalens Tidspunkt: Juli 1994
  Dampskibsselskab. Rettighetshaver: Wilhelm Langes
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 3/4
Avbildet som: "Lødingen"
  Overført til Lokalisering: Bognes
  Hurtigruten Group. Tidspunkt: Juli 2005
  Rettighetshaver: Marko Stampehl
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/4
Avbildet som: "Skutvik"
  Overtatt av Lokalisering: Toppsundet
  Torghatten Nord Tidspunkt: 03. mars 2013
  og med nytt navn. Rettighetshaver: Kristian Horsevik
  Hentet fra: stp-norway.com
 
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau