"Lindås" [1999] - innleid for å trafikkere sammen med    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND "Frafjord" [1989] mellom Rennesøy og Finnøy, da hovedfergen    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND "Tau" [1982] var utleid nordover sommereN -99.    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  B   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Lindås"
1  
2 Fortegnelse nr. B-82 2  
3 Inntredelsesår 1999 3  
4 Periode 1999 4  
5 Oppdatert 27.04.2020 5  
6  Posisjon på AIS / status Opphogget 6  
7 Kallesignal LLTP 7  
8 IMO-nummer 6724359 8  
9 MMSI-nummer
403082000
9  
10 Byggeår 1967 10  
11 Byggenummer 25 11  
12 Skrog Løland Motorverksted a/s, Leirvik 12  
13 Utrustning Løland Motorverksted a/s, Leirvik 13  
14 Type P M IV 14  
15 Materiale Stål 15  
16 Navn 1967-2000 "Lindås" 16  
17 Navn 2000-2006 "Lady Link" 17  
18 Eier 1967-1974 BNT 1) a/s, Bergen og Br. Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik 18  
19 Eier 1974-1977 BNR 2) a/s, Bergen og Br. Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik 19  
20 Eier 1977-2000 Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 20  
21 Eier 2002-2002 Chain Corporation International ASA, Haugesund 21  
22 Eier 2002-2005 Chainco International a/s, Haugesund 22  
23 Eier 2005-2006 Norsk Skipsbrukt a/s 23  
24 Klassifisering etter 1967-2006 NSC 24  
25   25  
26      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 26  
27 1967   A    49.07 meter    10.63 meter    3.52 meter    352.42 brutto registertonn    149 netto registertonn    Ukjent 27  
28 1994   C            4.2 meter    408 bruttotonn 3)    141 nettotonn 3)     28  
29 1996   D                    138 nettotonn     29  
30 2001   E                392 bruttotonn    117 nettotonn     30  
31   31  
32      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 32  
33 1967   A    1 x 6ACA 2T DM 2 takts 6 syl. diesel, maskinnr. 5135    11.5 knop    600 brutto hestekrefter    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 33  
34   34  
35      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 35  
36 1967   A    4.2 meter    0    0    12 tonn    0    0 36  
37   37  
38      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 38  
39 1967   A    40 personbiler    0    0    40 personbiler    4    4 39  
40 2000   F    0    0    0    0    0     40  
41   41  
42      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     42  
43 1967   A    360    0    Ja    Ja     43  
44 etter 1992   B    168                 44  
45 2000   F    0                 45  
46   46  
47      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     47  
48     1) Bergen-Nordhordland Trafikklag.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 48  
49     2) Bergen-Nordhordland Rutelag.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 49  
50     3) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 50  
51   51  
52      Historikk        Kilder     52  
53 15.06.1967   A   Levert fra Løland Motorfabrikk a/s, Leirvik til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og   [N] sdir.no 53  
54         Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik som "Lindås". Målt. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 54  
55 06.1967       Satt i trafikk Steinestø-Knarvik.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 55  
56 01.01.1974       Drift og eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 56  
57 05.01.1977       Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Sunde-Sandstad.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 57  
58 14.06.1977       Brødrene Wilhelmsen a/s’ eierandel på 50 % solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen.   [N] sdir.no 58  
59 31.12.1978       Tilbakelevert.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 59  
60 ca.04.1984       Satt i trafikk Leirvåg-Sløvåg.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 60  
61 ► 03.1985       Satt i trafikk Salhus-Frekhaug.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 61  
62 04.03.1985       Tatt ut av trafikk Salhus-Frekhaug.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 62  
63 18.03.1985       Utleid til Øygarden og Sotra Rutelag a/s, Straume.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 63  
64         Satt i trafikk Solsvik-Rongesund.   [P] "Skipet" 2/1985 64  
65 18.04.1986       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 4/1999 65  
66         Satt i trafikk Leirvåg-Sløvåg.     66  
67 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 67  
68 1992 ►   B   Sertifikat endret.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 68  
69 12.07.1994   C   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 69  
70 07.02.1996       Grunnstøtte, Leirvågsundet. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen verksted for reparasjon.   [P] "Skipet" 1/1996 70  
71 08.03.1996       Ferdig ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg-Sløvåg.   [P] "Skipet" 2/1996 71  
72 07.06.1996       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Hella-Dragsvik.   [P] "Skipet" 3/1996 72  
73 18.08.1996       Tilbakelevert. I opplag, Steinestø.   [P] "Skipet" 3/1996 73  
74 02.09.1996       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik-Sunde.   [P] "Skipet" 4/1996 74  
75 27.09.1996       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 4/1996 75  
76 30.10.1996   D   Ommålt.   [N] sdir.no 76  
77 sommer 1997       Satt i trafikk Leirvåg-Sløvåg.   [P] "Skipet" 3/1997 77  
78 03.10.1997       Satt i trafikk Breistein-Valestrandsfossen [supplering].   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 78  
79 08.05.1998       I opplag, Steinestø.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 79  
80 17.05.1998       Utleid til Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos.   [P] "Skipet" 2/1998 80  
81         Satt i trafikk Seierstad-Ølhammeren.   [N] stp-norway.com 14.10.2009 81  
82 06.01.1999       Tilbakelevert. I opplag, Steinestø.   [P] "Skipet" 2/1999 82  
83 ultimo 03.1999       MOB-båt montert ved Skjøndal Slipp a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 2/1999 83  
84 31.03.1999       Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999 84  
85         Satt i trafikk Hanasand-Ladstein [supplering].   [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1999 85  
86 29.08.1999       Tilbakelevert.   [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999 86  
87         I opplag, Steinestø.   [P] "Skipet" 3/1999 87  
88 16.02.2000       Solgt til Chain Corporation International ASA, Haugesund.   [N] sdir.no 88  
89 31.10.2000       Omdøpt "Lady Link".   [N] sdir.no 89  
90 ca.2000   F   Kapasitet og sertifikat endret.   HMI 90  
91 17.01.2001   E   Ombygget: kabeltromler montert akter– og forut, samt arbeidshus på dekk 2.   [N] sdir.no | [P] Skipet 1/2001    91  
92 05.2002       Solgt til Chainco International a/s, Haugesund.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 92  
93         I bruk som inspeksjonsfartøy.   [P] "Skipet" 1/2005 93  
94 2005       Solgt til Norsk Skipsbrukt a/s.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 94  
95 01.2005       Nedrigget for utstyr ved UMOE Haugesund a/s, Haugesund.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 95  
96 14.01.2005       Grunnstøtte under slep, Kulorten.   [P] "Skipet" 1/2005 96  
97 15.01.2005       Slept av grunn av taubåten "Lessing".   [P] "Skipet" 1/2005 97  
98 24.01.2005       Hentet av slepefartøyet "Sontinja" for slep til Danmark.   [P] "Skipet" 1/2005 98  
99 31.01.2005       Ankom Ørskov Staalskibsværft a/s, Frederikshavn, DK for opphogging.   [N] stp-norway.com 31.01.2005 99  
100 03.04.2006       Rapportert opphogget. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 100  
101   101  
102   102  
103 Bilde 1/3  
 
        I original utgave, slik den så ut i alle sine år i kommersiell trafikk. 103  
104             104  
105             105  
106             106  
107             107  
108             108  
109             109  
110             110  
111             111  
112             112  
113             113  
114             114  
115             115  
116             116  
117             117  
118             118  
119             119  
120             120  
121    Avbildet som: "Lindås"     121  
122    Lokalisering: Hanasand     122  
123    Tidspunkt: 11. juni 1999     123  
124    Rettighetshaver: Dag Arne Søreide     124  
125    Hentet fra: fjordfaehren.de     125  
126   126  
127 Bilde 2/3  
 
        Omgjort til arbeidsfartøy, med påmonterte kabeltromler i hver ende av bildekket. 127  
128             128  
129             129  
130             130  
131             131  
132             132  
133             133  
134             134  
135             135  
136             136  
137             137  
138             138  
139             139  
140             140  
141             141  
142             142  
143             143  
144             144  
145    Avbildet som: "Lady Link"     145  
146    Lokalisering: Bergen     146  
147    Tidspunkt: 16. november 2003     147  
148    Rettighetshaver: Harald Sætre     148  
149    Hentet fra: fjordfaehren.de     149  
150   150  
151 Bilde 3/3  
 
        Ved veis ende i Danmark.  151  
152             152  
153             153  
154             154  
155             155  
156             156  
157             157  
158             158  
159             159  
160             160  
161             161  
162             162  
163             163  
164             164  
165             165  
166             166  
167             167  
168             168  
169             169  
170             170  
171    Avbildet som: under opphogging     171  
172    Lokalisering: Frederikshavn, Danmark     172  
173    Tidspunkt: 21. juli 2005     173  
174    Rettighetshaver: Marko Stampehl     174  
175    Hentet fra: fjordfaehren.de     175  
176   176  
177   177  
178 Film 1/1      "Lindås" på Steinestø 178  
179    31:02 - 31:37 179  
180    Rettighetshaver: -   180  
181    Hentet fra: youtube.com   181  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau