A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  M/Fe "KVARVEN" 1975 - 1978  
     
  Fortegnelse nr.:   B104        
  Oppdatert:   16.03.2021        
  Periode:   1975 - 1978        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
     
     
1  Byggeår    1963   1  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
2  Byggenummer    104   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
3  Skrog    Svendborg Skibsværft a/s, Svendborg, Danmark   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
4  Utrustning    Svendborg Skibsværft a/s, Svendborg, Danmark   4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
           
5  Kjenningssignal    O Z H H   5  1963 - 1968   5  [P] "Skipet" 1/1979  
6      J X Y E   6  1968 - 1994   6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
7      S H P Q   7  1994 - 2013   7  -  
                   
8  IMO-nummer    8634041   8  -   8  [N] marinetraffic.com  
                   
9  MMSI-nummer    -   9  -   9  -  
                   
10  Navn    "Holmen"   10  1963 - 1968   10  [N] sdir.no  
11      "Kvarven"   11  1968 - 1979   11  [N] sdir.no  
12      "Drøbaksund I"   12  1979 - 1994   12  [N] faktaomfartyg.se  
13      "Dumle"   13  1994 - 2013   13  [N] marinetraffic.com  
                   
14  Rederi / eierforhold    Svendborg - Vindeby Færgefart i/s, Vindeby, Danmark   14  1963 - 1968   14  [P] "Skipet" 1/1979  
15      Rutelaget Bergen-Vest a/s, Mathopen   15  1968 - 1979   15  [N] faktaomfartyg.se  
16      Bilferjen Drøbak - Hurum a/s, Drøbak   16  1979 - 1994   16  [N] sdir.no  
17      Rotainer Chartering a/b, Göteborg, Sverige   17  1994 - 1995   17  [N] faktaomfartyg.se  
18      Ven-Trafiken a/b, Landskrona, Sverige   18  1995 - 2013   18  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
19      Fornaes APS, Grenå, Danmark   19  2013 - 2014   19  [N] faktaomfartyg.se  
                   
20  Type    -   20  -   20  -  
                   
21  Skrogutforming    Pendel   21  -   21  HMI  
                   
22  Klasse    BV   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
23  Materiale    -   23  -   23  -  
                   
24  Maskinfabrikant    Alpha Diesel a/s, Frederikshavn, Danmark   24  -   24  [P] "Skipet" 4/1985  
                   
25  Maskin produsert    1963   25  -   25  [P] "Skipet" 4/1985  
                   
26  Maskin    1 x Alpha 404 diesel   26  -   26  [N] faktaomfartyg.se  
                   
27  Effekt    300 bhk   27  -   27  [P] "Skipet" 4/1985  
                   
28  Fart    9.0 kn   28  -   28  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
                   
29  Forbruk    -   29  -   29  -  
                   
30  Lengde    39.07 m   30  -   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
31  Bredde A  10.39 m   31  1963 - 1994   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32   E  10.36 m   32  1994 - 2014   32  [N] sdir.no  
                   
33  Dyptgående A  2.41 m   33  1963 - 1994   33  [N] sdir.no  
34   E  2.85 m   34  1994 - 2014   34  [N] sdir.no  
                   
35  Brutto registertonn A  187 t   35  1963 - 1968   35  [P] "Skipet" 4/1985  
36   B  206.73 t   36  1968 [målt 1979] - 2014   36  [N] sdir.no  
                   
37  Netto registertonn A  54 t   37  1963 - 1968   37  [N] faktaomfartyg.se  
38   B  100.15 t   38  1968 [målt 1979] - 1994   38  [N] sdir.no  
39   E  59 t   39  1994 - 2014   39  [N] sdir.no  
                   
40  Dødvekttonn    -   40  -   40  -  
                   
41  Bilkapasitet A  24   41  1963 - etter 1995   41  [P] "Skipet" 4/1985  
42   C  20   42  etter 1995 - 2014   42  -  
                   
43  Trailerkapasitet    Ja   43  -   43  HMI  
                   
44  Passasjersertifikat A  175   44  1963 - før 1983   44  [P] "Skipet" 4/1985  
45   D  150   45  før 1983 - etter 1985   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46   C  71   46  etter 1995 - 2014   46  -  
                   
47  Mannskap    Fører, maskinist, 2 matroser   47  -   47  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
                   
48  Passasjerlugarer    0   48  -   48  HMI  
                   
49  Mannskapslugarer    Ja   49  -   49  HMI  
                   
50  Dekkshøyde    4.50 m   50  -   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
51  Tillatt akseltrykk    12 t   51  -   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
52  Tilleggsinformasjon    -   52  -   52  -  
     
     
53   07.08.1963   Sjøsatt. 53 -  
54   31.08.1963   Levert fra Svendborg Skibsværft a/s, Svendborg, DK til Svendborg - Vindeby Færgefart i/s, Vindeby, DK som "Holmen" [A]. Kjenningssignal: OZHH. 54 [P] "Skipet" 1/1979  
55       Hjemmehavn: Svendborg, DK. Satt i trafikk Svendborg - Vindeby, DK. 55 [N] faktaomfartyg.se  
56   18.11.1966   I opplag. 56 [P] "Skipet" 1/1979  
57   29.05.1968   Solgt til Rutelaget Bergen-Vest a/s, Mathopen. Omdøpt "Kvarven". Hjemmehavn: Bergen. 57 [N] faktaomfartyg.se  
58       Kjenningssignal: JXYE. 58 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
59   07.1968   Ombygget: Utvidet overbygg [B]. 59 -  
60       Satt i trafikk Alvøen - Brattholmen. 60 [P] "Skipet" 2/1995  
61   03.09.1968   Innført i Bergen Skipsregister. 61 [N] sdir.no  
62   11.12.1971   I opplag. 62 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
63   01.05.1972   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 63 -  
64   30.09.1972   Tilbakelevert og lagt i opplag. 64 -  
65   01.05.1973   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 65 -  
66   30.09.1973   Tilbakelevert og lagt i opplag. 66 -  
67   01.05.1974   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 67 -  
68   30.09.1974   Tilbakelevert og lagt i opplag. 68 -  
69   01.05.1975   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 69 -  
70   30.09.1975   Tilbakelevert og lagt i opplag. 70 -  
71   07.10.1975   Utleid til Stavanger Kommune, Stavanger. Ombygget med tilpasninger til kaianlegg, Stavanger havn. Kostnad: 150 000 NOK. Leiekostnad: 800 NOK / d. 71 - / [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1975  
72   ultimo 10.1975   Ombygget med tilpasninger til kaianlegg, Stavanger havn. Leiekostnad: 800 NOK / d. 72 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1975 / 26.09.1975  
73   30.10.1975   Satt i trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 73 [A] Stavanger Aftenblad 30.10.1975  
74   27.05.1977   Kolliderte med h/b "Yngfinn", Stavanger havn. Årsak: Uoppmerksomhet fra fører av "Yngfinn". 74 [A] Stavanger Aftenblad 15.06.1977  
75   30.12.1977   Tatt ut av trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 75 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
76   01.1978   Tilbakelevert og lagt i opplag. 76 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
77   02.1978   Utleid til Bilferjen Drøbak - Hurum a/s, Drøbak. Satt i trafikk Drøbak - Storsand. 77 -  
78   11.01.1979   Solgt til Bilferjen Drøbak - Hurum a/s, Drøbak. Salgssum: 1 mill. NOK. 78 [N] sdir.no  
79       Samme trafikk. 79 HMI  
80   04.1979   Omdøpt "Drøbaksund I". 80 [P] "Skipet" 2/1979  
81       Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drøbak. 81 -  
82   28.05.1979   Ommålt [B]. 82 [N] sdir.no  
83   ► 1983   Sertifikat endret [D]. 83 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
84   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 84 [N] sdir.no  
85   13.07.1994   Ommålt [E]. 85 [N] sdir.no  
86   20.10.1994   Solgt til Rotainer Chartering a/b, Göteborg, Sverige. Omdøpt "Dumle". 86 - / [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
87       Salgssum: 875 000 NOK. Innført i Sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen. Hjemmehavn: Göteborg, S. 87 -  
88       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 88 [N] sdir.no  
89   1995   Solgt til Ven-Trafiken a/b, Landskrona, S. 89 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
90       Salgssum: 2,8 mill SEK. Hjemmehavn: Landskrona, S. Reparert for 700 000 SEK. Satt i trafikk Bäckviken - Landskrona, S / Landskrona - Gråen, S. 90 -  
91   1995 ►   Kapasitet og sertifikat endret [C]. 91 -  
92   pr.2003   Reservefartøy. 92 [P] "Skipet" 1/2003  
93   08.10.2009   Maskinhavari. Til reparasjon, Landskrona, S. 93 [N] faktaomfartyg.se  
94   13.12.2009   Ferdig reparert. Satt i trafikk Bäckviken - Landskrona, S / Landskrona - Gråen, S. 94 [N] faktaomfartyg.se  
95   12.2012   I opplag, Landskrona, S. 95 -  
96   12.2013   Solgt til Fornaes APS, Grenå, Danmark for opphogging. 96 [N] faktaomfartyg.se  
97       Salgssum: 500 000 SEK. 97 -  
98   10.12.2013   Forlot Landskrona, Sverige. 98 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau