"Kvam" [2005] - innleid sommeren 2005 for turisttrafikken på    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND Lysefjorden.    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  B   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Kvam"
1  
2 Fortegnelse nr. B-102 2  
3 Inntredelsesår 2005 3  
4 Periode 2005 4  
5 Oppdatert 16.01.2024 5  
6  Posisjon på AIS / status Reservefartøy 6  
7 Kallesignal LFCR 7  
8 IMO-nummer
7604398
8  
9 MMSI-nummer 257296400 9  
10 Byggeår 1977 10  
11 Byggenummer 247 11  
12 Skrog Bolsønes Verft a/s, Molde 12  
13 Utrustning Bolsønes Verft a/s, Molde 13  
14 Type PS 50 14  
15 Materiale Helsveist stål [skrog], aluminium [overbygg] 15  
16 Navn 1977- "Kvam" 16  
17 Eier 1977-2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 17  
18 Eier 2001-2006 HSD Sjø a/s, Bergen 18  
19 Eier 2006-2012 Tide Sjø a/s, Bergen 19  
20 Eier 2012- Norled a/s, Stavanger 20  
21 Klassifisering 1983-før 2000 Skipskontrollen 21  
22 Klassifisering før 2000- NSC 22  
23   23  
24      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 24  
25 1977   A    64.33 meter    11.26 meter    3.44 meter    591.92 brutto registertonn    308.03 netto registertonn    200 dødvekttonn 25  
26 1994   C            4.2 meter    837 bruttotonn 1)    251 nettotonn 1)     26  
27 1994   D            4 meter    839 bruttotonn    257 nettotonn     27  
28 2007   G                591 bruttotonn    308 nettotonn     28  
29   29  
30      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 30  
31 1977   A    1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel    13.2 knop    1300 brutto hestekrefter    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 31  
32 2017   J    Ukjent    Ukjent    Ukjent    Ukjent 32  
33   33  
34      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3 3)    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3  3)    Tillatt akseltrykk dekk 4 34  
35 1977   A    4.45 meter    0    0    13 tonn    0    0 35  
36 1990   B    2)    Ukjent            Ukjent     36  
37 2007   G    4.45 meter    0            0     37  
38   38  
39      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3 3)    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 39  
40 1977   A    50 personbiler    0    0    50 personbiler    5    5 40  
41 1990   B    48 personbiler    18 personbiler        66 personbiler         41  
42 før 2005   E    35 personbiler 4)    10 personbiler 4)        45 personbiler 4)         42  
43 2007   G    35 personbiler    0        35 personbiler         43  
44   44  
45      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     45  
46 1977   A    390    0    Ja    8     46  
47 før 2000   I    303                 47  
48 før 2001   H    260                 48  
49 etter 2005   F    145        4 5)         49  
50   50  
51      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     51  
52     Sitteplasser: 150 [dekk 1] ,100 [dekk 3]. Bredde fallemmer: 5.6 meter. Hjelpemotor: 2 x Lister JW6MA à 90 kilowatt.   [A] Sunnhordland 06.05.1977 52  
53     Fartsområde: 3.   [N] norled.no 53  
54     1) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 54  
55     2) 4.1 meter under hevet hengedekk, 2.25 meter under senket hengedekk.   [A] Sunnhordland 03.05.2000 55  
56     3) Fleksibelt hengedekk.   HMI 56  
57     4) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 57  
58     5) Pr.2024.   [N] nrk.no/mr 15.01.2024 58  
59   59  
60      Historikk        Kilder     60  
61 21.04.1977   A   Målt.   [N] sdir.no 61  
62 28.04.1977       Døpt av Aagot Eide, Molde.   [A] Sunnhordland 06.05.1977 62  
63 10.05.1977   A   Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [P] "Over fjord og fjell" 63  
64         Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 64  
65 ca.13.05.1977       Satt i trafikk Halhjem-Sandvikvåg.   [A] Sunnhordland 11.05.1977 65  
66 13.05.1977       Innført i Bergen Skipsregister.   [N] sdir.no 66  
67 15.02.1978       Kolliderte med annet fartøy.   [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978" 67  
68 24.06.1979       Tatt ut av trafikk Halhjem-Sandvikvåg.   [A] Sunnhordland 25.06.1979 68  
69 15.07.1979       Satt i trafikk Hatvik-Vengjaneset.   [A] Sunnhordland 25.06.1979 69  
70 01.05.1980       Satt i trafikk Bruravik-Brimnes.     70  
71 høst 1980       I opplag.   [A] Sunnhordland 21.01.1981 71  
72 01.05.1981       Satt i trafikk Hatvik-Vengjaneset.     72  
73 01.05.1984       Satt i trafikk Skjersholmane-Valevåg.     73  
74 08.1984       Satt i trafikk Hatvik-Vengjaneset.     74  
75 01.05.1985       Satt i trafikk Skjersholmane-Valevåg.     75  
76 01.05.1986       Satt i trafikk Hatvik-Vengjaneset.     76  
77 ► 1987       Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 77  
78 21.11.1989       Kolliderte med kaien, Ranavik etter maskinstans.   [A] Sunnhordland 22.11.1989 78  
79 vår 1990   B   Ombygget: hengedekk montert.   [A] Sunnhordland 27.09.1989 79  
80 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 80  
81 18.09.1993       Satt i trafikk Skånevik-Utåker.   [A] Sunnhordland 16.09.1993 81  
82 ultimo 10.1993       Satt i trafikk Sagvåg-Siggjarvåg.   [A] Bømlo-nytt 20.10.1993 82  
83 15.07.1994   C   Sertifikat endret.     83  
84     C   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no 84  
85 15.09.1994   D   Ommålt.   [N] sdir.no 85  
86 10.01.1996       Grunnstøtte ved Siggjarvåg.   [P] "Skipet" 1/1996 86  
87         Årsak: 'black-out' på hjelpemotor.   [A] Bømlo-nytt 15.01.1996 87  
88         1 passasjer lettere skadet.   [A] Bømlo-nytt 12.01.1996 88  
89 11.01.1996       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon.   [A] Bømlo-nytt 12.01.1996 89  
90 05.02.1996       Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg-Siggjarvåg.   [P] "Skipet" 1/1996 90  
91 primo uke 41 1998       Satt i trafikk Skånevik-Utåker.   [A] Bømlo-nytt 12.10.1998 | [A] Sunnhordland 14.09.1998 91  
92 ► 2000   I   Sertifikat endret.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 92  
93 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 93  
94 ► 07.2001   H   Sertifikat endret.   [A] Sunnhordland 29.10.2001 94  
95 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 95  
96 01.11.2001       Satt i trafikk Leirvik-Sunde.   [A] Sunnhordland 29.10.2001 96  
97 01.05.2003       Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 97  
98 01.05.2004       Satt i trafikk Halhjem-Våge.   [N] stp-norway.com 98  
99 12.2004       I opplag, Steinestø.   [N] stp-norway.com 99  
100 29.01.2005       Satt i trafikk Krokeide-Austevollshella.   [N] stp-norway.com 100  
101 28.02.2005       Satt i trafikk Gjermundshamn-Løfallstrand.   [A] Sunnhordland 01.03.2005 101  
102 16.06.2005       Satt i trafikk Bruravik-Brimnes.   [N] stp-norway.com 102  
103 ► 07.2005   E   Kapasitet endret.   [N] stp-norway.com 103  
104 10.07.2005       Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005 104  
105 14.08.2005       Tatt ut av trafikk Stavanger-Lysebotn.   [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005 105  
106 21.08.2005       Tilbakelevert.   HMI 106  
107 09.2005       I opplag, Steinestø.   [N] stp-norway.com 107  
108 2005 ►   F   Sertifikat endret.   [N] stp-norway.com 108  
109 20.01.2006       I opplag, Jondal.   [N] stp-norway.com 109  
110 primo 03.2006       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [P] "Skipet" 2/2006 110  
111 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 2/2006 111  
112 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 112  
113 13.09.2007       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging.   [N] stp-norway.com 113  
114 07.12.2007   G   Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: hengedekk demontert.   [N] stp-norway.com 114  
115 01.01.2008       Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [P] "Skipet" 2/2008 115  
116 08.03.2009       Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon.   [N] stp-norway.com 116  
117 08.10.2009       Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [N] stp-norway.com 117  
118 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 118  
119 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 119  
120 11.02.2013       Satt i trafikk Larsnes-Åram.   [N] stp-norway.com 120  
121 18.03.2013       Kolliderte med kaien, Lepsøy.   [N] smp.no 19.03.2013 121  
122 29.03.2013       Kolliderte med kaien, Voksa.   [N] smp.no 29.03.2013 122  
123 27.05.2013       Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [N] stp-norway.com 123  
124 07.08.2013       Satt i trafikk Haramsøya-Skjeltene.   [N] stp-norway.com 124  
125 21.09.2013       Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [N] stp-norway.com 125  
126 23.10.2013       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [P] "Skipet" 1/2014 126  
127 13.12.2013       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [P] "Skipet" 1/2014 127  
128 25.08.2014       Satt i trafikk Haramsøya-Skjeltene.   [N] stp-norway.com 128  
129 21.10.2014       Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin.   [N] stp-norway.com 129  
130 25.11.2014       Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [N] stp-norway.com 130  
131 09.06.2017       Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu".   [P] "Skipet" 3/2017 131  
132         Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte.   [P] "Skipet" 3/2017 132  
133 10.2017   J   Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes.   [P] "Skipet" 1/2018 133  
134 02.11.2017       Satt i trafikk Haramsøya-Skjeltene.   [P] "Skipet" 1/2018 134  
135 ca.13.12.2017       Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [P] "Skipet" 1/2018 135  
136 06.01.2022       I opplag som reservefartøy, Sandshamn.   [N] norled.no 07.01.2022 | HMI 136  
137 pr.11.02.2022       I opplag som reservefartøy, Skredestranda.   [P] "Skipet" 1/20 | HMI 137  
138 01.04.2022       Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [P] "Skipet" 2/2022 138  
139 2023       Reservefartøy.   HMI 139  
140 15.01.2024       Kolliderte med kaien, Kvamsøya.   [N] nrk.no/mr 15.01.2024 140  
141   141  
142   142  
143 Bilde 1/4  
 
        I original utgave for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab. 143  
144           Heller ikke denne pendelfergen hadde skorsteinsmerker, i liket med sine samtids-søstre. 144  
145             145  
146             146  
147             147  
148             148  
149             149  
150             150  
151             151  
152             152  
153             153  
154             154  
155             155  
156             156  
157             157  
158             158  
159    Avbildet som: "Kvam"     159  
160    Lokalisering: -     160  
161    Tidspunkt: -     161  
162    Rettighetshaver: Ole Kristian Knutsen     162  
163    Hentet fra: community.webshots.com     163  
164   164  
165 Bilde 2/4  
 
        Hengedekk montert. 165  
166           Her overført til HSD Sjø, og utleid for turisttrafikk på Lysefjorden. 166  
167             167  
168             168  
169             169  
170             170  
171             171  
172             172  
173             173  
174             174  
175             175  
176             176  
177             177  
178             178  
179             179  
180    Avbildet som: "Kvam"     180  
181    Lokalisering: Stavanger     181  
182    Tidspunkt: 10. juli 2005     182  
183    Rettighetshaver: Kåre Haga     183  
184    Hentet fra: stp-norway.com     184  
185   185  
186 Bilde 3/4  
 
        Overført til Tide Sjø, og hengedekk demontert. 186  
187             187  
188             188  
189             189  
190             190  
191             191  
192             192  
193             193  
194             194  
195             195  
196             196  
197             197  
198             198  
199             199  
200             200  
201             201  
202             202  
203             203  
204    Avbildet som: "Kvam"     204  
205    Lokalisering: Rubbestadneset     205  
206    Tidspunkt: 05. desember 2007     206  
207    Rettighetshaver: Erik Ask     207  
208    Hentet fra: bergenships.com     208  
209   209  
210 Bilde 4/4  
 
        Overført til Norled. 210  
211             211  
212             212  
213             213  
214             214  
215             215  
216             216  
217             217  
218             218  
219             219  
220             220  
221             221  
222             222  
223             223  
224             224  
225             225  
226             226  
227             227  
228    Avbildet som: "Kvam"     228  
229    Lokalisering: Larsnes     229  
230    Tidspunkt: 28. juni 2012     230  
231    Rettighetshaver: Uwe Jakob     231  
232    Hentet fra: fjordfaehren.de     232  
233   233  
234   234  
235 Film 1/1      "Kvam" i Leirvik juli 1992 235  
236    Hele klippet 236  
237    Rettighetshaver: Tor Resser   237  
238    Hentet fra: youtube.com   238  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau