A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "KVAM" 2005    
       
  Fortegnelse nr.:   B102          
  Oppdatert:   27.04.2020          
  Periode:   2005          
  Fotografi:            
  Status:   I trafikk          
       
       
1  Byggeår    1977   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    247   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Bolsønes Verft a/s, Molde   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Bolsønes Verft a/s, Molde   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L F C R   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    7604398   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257296400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Kvam"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   9  1977 - 2001   9  [P] "Over fjord og fjell"    
10      HSD Sjø a/s, Bergen   10  2001 - 2006   10  [P] "Skipet" 1-2/1987    
11      Tide Sjø a/s, Bergen   11  2006 - 2012   11  [N] sdir.no    
12      Norled a/s, Stavanger   12  2012 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Type    PS 50   13  -   13  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
14  Skrogutforming    Pendel   14  -   14  HMI    
                     
15  Klasse    Skipskontrollen   15  før 1983 - før 2000   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
16      NSC   16  før 2000 -   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
17  Materiale    Aluminium [overbygg], helsveist stål [skrog]   17  -   17  [A] Sunnhordland 06.05.1977    
                     
18  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   18  -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
19  Maskin produsert    1977   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Maskin    1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
21  Effekt    1300 bhk   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Fart    13.2 kn   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Forbruk    -   23  -   23  -    
                     
24  Lengde    64.33 m   24  -   24  [N] sdir.no    
                     
25  Bredde    11.26 m   25  -   25  [N] sdir.no    
                     
26  Dyptgående A  3.44 m   26  1977 - 1990   26  [N] sdir.no    
27   C  4.20 m   27  1990 [målt 1994] - 1994   27  [N] sdir.no    
28   D  4.00 m   28  1994 -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Brutto registertonn A  591.92 t   29  1977 - 1990   29  [N] sdir.no    
30   C  837 t   30  1990 [målt 1994] - 1994   30  [N] sdir.no    
31   D  839 t   31  1994 - 2007   31  [N] sdir.no    
32   G  591 t   32  2007 -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Netto registertonn A  308.03 t   33  1977 - 1990   33  [N] sdir.no    
34   C  251 t   34  1990 [målt 1994] - 1994   34  [N] sdir.no    
35   D  257 t   35  1994 - 2007   35  [N] sdir.no    
36   G  308 t   36  2007 -   36  [N] sdir.no    
                     
37  Dødvekttonn G  200 t   37  2007 -   37  [N] marinetraffic.com    
                     
38  Bilkapasitet A  50   38  1977 - 1990   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
39   B  66 [48 dekk 2] - [18 hengedekk]   39  1990 - før 2005   39  - / [A] Sunnhordland 27.09.1989    
40   E  44 [34 dekk 2] - [10 hengedekk]   40  før 2005 - 2007   40  -    
41   G  35   41  2007 -   41  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                     
42  Trailerkapasitet    5   42  -   42  [N] norled.no    
                     
43  Passasjersertifikat A  390   43  1977 - ca.1999   43  [A] Sunnhordland 06.05.1977    
44   C  303   44  ca.1999 - før 2001   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
45   H  260   45  før 2001 - etter 2005   45  [A] Sunnhordland 29.10.2001    
46   F  145   46  etter 2005 -   46  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                     
47  Mannskap    Ja   47  -   47  HMI    
                     
48  Passasjerlugarer    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Mannskapslugarer    8   49  -   49  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
50  Dekkshøyde    4.45 m [dekk 2]   50  -   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
51   B  4.10 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk]   51  1990 - 2007   51  [A] Sunnhordland 03.05.2000    
                     
52  Tillatt akseltrykk    13 t [dekk 2]   52  -   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
53  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser: 150 [dekk 1] - 100 [dekk 3]   53  -   53  [A] Sunnhordland 06.05.1977    
54      Bredde fallemer: 5.60 m. Hjelpemotor: 2 x Lister JW6MA à 90 kwa   54  -   54  [A] Sunnhordland 06.05.1977    
55      Fartsområde: 3   55  -   55  [N] norled.no    
       
       
56   21.04.1977   Målt [A]. 56 [N] sdir.no    
57   28.04.1977   Døpt av Aagot Eide, Molde. 57 [A] Sunnhordland 06.05.1977    
58   10.05.1977   Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [A]. Hjemmehavn: Bergen. 58 [P] "Over fjord og fjell"    
59   ca.13.05.1977   Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 59 [A] Sunnhordland 11.05.1977    
60   13.05.1977   Innført i Bergen Skipsregister. 60 [N] sdir.no    
61   15.02.1978   Kolliderte med annet fartøy. 61 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"    
62   24.06.1979   Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 62 [A] Sunnhordland 25.06.1979    
63   15.07.1979   Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 63 [A] Sunnhordland 25.06.1979    
64   01.05.1980   Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 64 -    
65   høst 1980   I opplag. 65 [A] Sunnhordland 21.01.1981    
66   01.05.1981   Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 66 -    
67   01.05.1984   Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 67 -    
68   08.1984   Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 68 -    
69   01.05.1985   Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 69 -    
70   01.05.1986   Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 70 -    
71   ► 1987   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 71 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
72   21.11.1989   Kolliderte med kaien, Ranavik etter maskinstans. 72 [A] Sunnhordland 22.11.1989    
73   vår 1990   Ombygget: Hengedekk montert [B]. 73 [A] Sunnhordland 27.09.1989    
74   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 74 [N] sdir.no    
75   18.09.1993   Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 75 [A] Sunnhordland 16.09.1993    
76   ultimo 10.1993   Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 76 [A] Bømlo-nytt 20.10.1993    
77   15.07.1994   Sertifikat endret [C]. 77 -    
78       Ommålt [C]. 78 [N] sdir.no    
79   15.09.1994   Ommålt [D]. 79 [N] sdir.no    
80   10.01.1996   Grunnstøtte ved Siggjarvåg. 80 [P] "Skipet" 1/1996    
81       Årsak: 'Black-out' på hjelpemotor. 81 [A] Bømlo-nytt 15.01.1996    
82       1 passasjer lettere skadet. 82 [A] Bømlo-nytt 12.01.1996    
83   11.01.1996   Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon. 83 [A] Bømlo-nytt 12.01.1996    
84   05.02.1996   Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 84 [P] "Skipet" 1/1996    
85   primo uke 41 1998   Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 85 [A] Bømlo-nytt 12.10.1998 / [A] Sunnhordland 14.09.1998    
86   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 86 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
87   ► 07.2001   Sertifikat endret [H]. 87 [A] Sunnhordland 29.10.2001    
88   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 88 [N] sdir.no    
89   01.11.2001   Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 89 [A] Sunnhordland 29.10.2001    
90   01.05.2003   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 90 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
91   01.05.2004   Satt i trafikk Halhjem - Våge. 91 -    
92   12.2004   I opplag, Steinestø. 92 -    
93   29.01.2005   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 93 -    
94   28.02.2005   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 94 [A] Sunnhordland 01.03.2005    
95   16.06.2005   Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 95 -    
96   ► 07.2005   Kapasitet endret [E]. 96 -    
97   10.07.2005   Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 97 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005    
98   14.08.2005   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 98 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005    
99   21.08.2005   Tilbakelevert. 99 HMI    
100   09.2005   I opplag, Steinestø. 100 -    
101   2005 ►   Sertifikat endret [F]. 101 -    
102   20.01.2006   I opplag, Jondal. 102 -    
103   primo 03.2006   Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 103 [P] "Skipet" 2/2006    
104   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 104 [P] "Skipet" 4/2006    
105   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 105 [N] sdir.no    
106   13.09.2007   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging. 106 -    
107   07.12.2007   Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Hengedekk demontert [G]. 107 -    
108   01.01.2008   Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 108 [P] "Skipet" 2/2008    
109   08.03.2009   Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon. 109 -    
110   08.10.2009   Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 110 -    
111   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 111 [P] "Skipet" 1/2012    
112   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 112 [N] sdir.no    
113   11.02.2013   Satt i trafikk Larsnes - Åram. 113 -    
114   18.03.2013   Kolliderte med kaien, Lepsøy. 114 [N] smp.no 19.03.2013    
115   29.03.2013   Kolliderte med kaien, Voksa. 115 [N] smp.no 29.03.2013    
116   27.05.2013   Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 116 -    
117   07.08.2013   Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 117 -    
118   21.09.2013   Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 118 -    
119   23.10.2013   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 119 [P] "Skipet" 1/2014    
120   13.12.2013   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 120 [P] "Skipet" 1/2014    
121   25.08.2014   Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 121 -    
122   21.10.2014   Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin. 122 -    
123   25.11.2014   Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 123 -    
124   09.06.2017   Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu". Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte. 124 [P] "Skipet" 3/2017    
125   10.2017   Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes. 125 [P] "Skipet" 1/2018    
126   02.11.2017   Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 126 [P] "Skipet" 1/2018    
127   ca.13.12.2017   Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 127 [P] "Skipet" 1/2018    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau