H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "KVAM" 2005  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 01.08.2022 Periode i Rogaland: 2005xx Status på fartøyet: I trafikk Status på AIS:  
               
               
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Kåre Haga  
               
               
               
    "KVAM"  
    Fortegnelse nr. B-102  
               
1   Byggeår     1977 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     247 2 [N] sdir.no  
3   Skrog     BOLSØNES VERFT A/S, Molde 3 [N] sdir.no  
4   Utrustning     BOLSØNES VERFT A/S, Molde 4 [N] sdir.no  
5   Type     PS 50 5 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
6   Skrogutforming     PENDEL 6 HMI  
7   Materiale     HELSVEIST STÅL [skrog] - ALUMINIUM [overbygg] 7 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11         "KVAM" 11 [N] sdir.no  
12           Kallesignal 12    
13         LFCR 13 [N] sdir.no  
14           IMO-nummer 14    
15   1987 -     7604398 15 [N] sdir.no  
16           MMSI-nummer 16    
17         257296400 17 [N] marinetraffic.com  
18         18    
19   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 19    
20   Periode       Navn 20    
21   1977 - 2001     HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bergen 21 [P] "Over fjord og fjell"  
22   2001 - 2006     HSD SJØ A/S, Bergen 22 [P] "Skipet" 1-2/1987  
23   2006 - 2012     TIDE SJØ A/S, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   2012 -     NORLED A/S, Stavanger 24 [N] sdir.no  
25         25    
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28   før 1983 - før 2000     SKIPSKONTROLLEN 28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
29   før 2000 -     NSC 29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
30         30    
31   ▼ MASKINERI 31    
32   Periode       Fabrikant 32    
33   1977 - 2017   A   WICHMANN MOTORFABRIKK A/S, Rubbestadneset 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34           Produsert 34    
35       A   1977 35 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
36           Maskin 36    
37   1977 - 2017   A   1 x 2TEV WICHMANN DM 5 SYL. diesel 37 [P] "Skipet" 2/1991  
38           Effekt 38    
39   1977 - 2017   A   1300 brutto hestekrefter 39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
40           Fart 40    
41   1977 - 2017   A   13.2 knop 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Forbruk 42    
43       -- 43    
44         44    
45   ▼ MÅL 45    
46   Periode       Lengde 46    
47           64.33 meter 47 [N] sdir.no  
48           Bredde 48    
49           11.26 meter 49 [N] sdir.no  
50           Dybde 50    
51   1977 - 1990   A   3.44 meter 51 [N] sdir.no  
52   1990 [målt 1994] - 1994   C   4.20 meter 52 [N] sdir.no  
53   1994 -   D   4.00 meter 53 [N] sdir.no  
54           Brutto tonnasje 54    
55   1977 - 1990   A   591.92 brutto registertonn 55 [N] sdir.no  
56   1990 [målt 1994] - 1994   C   837 bruttotonn 56 [N] sdir.no  
57   1994 - 2007   D   839 bruttotonn 57 [N] sdir.no  
58   2007 -   G   591 bruttotonn 58 [N] sdir.no  
59           Netto tonnasje 59    
60   1977 - 1990   A   308.03 netto registertonn 60 [N] sdir.no  
61   1990 [målt 1994] - 1994   C   251 nettotonn 61 [N] sdir.no  
62   1994 - 2007   D   257 nettotonn 62 [N] sdir.no  
63   2007 -   G   308 nettotonn 63 [N] sdir.no  
64           Dødvekttonnasje 64    
65   2007 -   G   200 dødvekttonn 65 [N] marinetraffic.com  
66         66    
67   ▼ KAPASITET 67    
68   Periode       Personbiler 68    
69   1977 - 1990   A   50 69 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
70   1990 - før 2005   B   66 [48 dekk 2] - [18 hengedekk] 70 HMI | [A] Sunnhordland 27.09.1989  
71   før 2005 - 2007   E   44 [34 dekk 2] - [10 hengedekk] 71    
72   2007 -   G   35 72 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
73           Trailere 73    
74         5 74 [N] norled.no  
75           Passasjerer 75    
76   1977 - ca.1999   A   390 76 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
77   ca.1999 - før 2001   C   303 77 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
78   før 2001 - etter 2005   H   260 78 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
79   etter 2005 -   F   145 79 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
80           Passasjerlugarer 80    
81         0 81 HMI  
82           Mannskapslugarer 82    
83           8 83 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
84           Mannskap 84    
85           Ja 85 HMI  
86           Dekkshøyde 86    
87           4.45 meter [dekk 2] 87 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
88   1990 - 2007   B   4.10 meter [under hevet hengedekk] - 2.25 meter [under senket hengedekk] 88 [A] Sunnhordland 03.05.2000  
89           Tillatt akseltrykk 89    
90           13 tonn [dekk 2] 90 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
91         91    
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   Sitteplasser: 150 [dekk 1] - 100 [dekk 3]. Bredde fallemer: 5.60 meter. Hjelpemotor: 2 x LISTER JW6MA à 90 kilowatt. 93 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
94   Fartsområde: 3. 94 [N] norled.no  
95     95    
96   ▼ HISTORIKK 96    
97 21.04.1977   A   Målt. 97 [N] sdir.no  
98 28.04.1977     Døpt av Aagot Eide, Molde. 98 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
99 10.05.1977     Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Hjemmehavn: Bergen. 99 [P] "Over fjord og fjell"  
100 ca.13.05.1977     Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 100 [A] Sunnhordland 11.05.1977  
101 13.05.1977     Innført i Bergen Skipsregister. 101 [N] sdir.no  
102 15.02.1978     Kolliderte med annet fartøy. 102 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"  
103 24.06.1979     Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 103 [A] Sunnhordland 25.06.1979  
104 15.07.1979     Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 104 [A] Sunnhordland 25.06.1979  
105 01.05.1980     Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 105    
106 høst 1980     I opplag. 106 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
107 01.05.1981     Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 107    
108 01.05.1984     Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 108    
109 08.1984     Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 109    
110 01.05.1985     Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 110    
111 01.05.1986     Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 111    
112 ► 1987     Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 112 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
113 21.11.1989     Kolliderte med kaien, Ranavik etter maskinstans. 113 [A] Sunnhordland 22.11.1989  
114 vår 1990   B   Ombygget: Hengedekk montert. 114 [A] Sunnhordland 27.09.1989  
115 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 115 [N] sdir.no  
116 18.09.1993     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 116 [A] Sunnhordland 16.09.1993  
117 ultimo 10.1993     Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 117 [A] Bømlo-nytt 20.10.1993  
118 15.07.1994   C   Sertifikat endret. 118    
119     C   Ommålt. 119 [N] sdir.no  
120 15.09.1994   D   Ommålt. 120 [N] sdir.no  
121 10.01.1996     Grunnstøtte ved Siggjarvåg. 121 [P] "Skipet" 1/1996  
122       Årsak: 'Black-out' på hjelpemotor. 122 [A] Bømlo-nytt 15.01.1996  
123       1 passasjer lettere skadet. 123 [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
124 11.01.1996     Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon. 124 [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
125 05.02.1996     Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 125 [P] "Skipet" 1/1996  
126 primo uke 41 1998     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 126 [A] Bømlo-nytt 12.10.1998 | [A] Sunnhordland 14.09.1998  
127 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 127 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
128 ► 07.2001   H   Sertifikat endret. 128 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
129 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 129 [N] sdir.no  
130 01.11.2001     Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 130 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
131 01.05.2003     Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 131 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
132 01.05.2004     Satt i trafikk Halhjem - Våge. 132 [N] stp-norway.com  
133 12.2004     I opplag, Steinestø. 133 [N] stp-norway.com  
134 29.01.2005     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 134 [N] stp-norway.com  
135 28.02.2005     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 135 [A] Sunnhordland 01.03.2005  
136 16.06.2005     Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 136 [N] stp-norway.com  
137 ► 07.2005   E   Kapasitet endret. 137 [N] stp-norway.com  
138 10.07.2005     Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 138 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
139 14.08.2005     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 139 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
140 21.08.2005     Tilbakelevert. 140 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
141 09.2005     I opplag, Steinestø. 141 [N] stp-norway.com  
142 2005 ►   F   Sertifikat endret. 142 [N] stp-norway.com  
143 20.01.2006     I opplag, Jondal. 143 [N] stp-norway.com  
144 primo 03.2006     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 144 [P] "Skipet" 2/2006  
145 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 145 [P] "Skipet" 2/2006  
146 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 146 [N] sdir.no  
147 13.09.2007       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging. 147 [N] stp-norway.com  
148 07.12.2007   G   Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Hengedekk demontert. 148 [N] stp-norway.com  
149 01.01.2008     Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 149 [P] "Skipet" 2/2008  
150 08.03.2009     Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon. 150 [N] stp-norway.com  
151 08.10.2009     Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 151 [N] stp-norway.com  
152 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 152 [P] "Skipet" 1/2012  
153 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 153 [N] sdir.no  
154 11.02.2013     Satt i trafikk Larsnes - Åram. 154 [N] stp-norway.com  
155 18.03.2013     Kolliderte med kaien, Lepsøy. 155 [N] smp.no 19.03.2013  
156 29.03.2013     Kolliderte med kaien, Voksa. 156 [N] smp.no 29.03.2013  
157 27.05.2013     Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 157 [N] stp-norway.com  
158 07.08.2013     Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 158 [N] stp-norway.com  
159 21.09.2013     Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 159 [N] stp-norway.com  
160 23.10.2013     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 160 [P] "Skipet" 1/2014  
161 13.12.2013     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 161 [P] "Skipet" 1/2014  
162 25.08.2014     Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 162 [N] stp-norway.com  
163 21.10.2014     Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin. 163 [N] stp-norway.com  
164 25.11.2014     Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 164 [N] stp-norway.com  
165 09.06.2017     Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu". Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte. 165 [P] "Skipet" 3/2017  
166 10.2017     Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes. 166 [P] "Skipet" 1/2018  
167 02.11.2017       Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 167 [P] "Skipet" 1/2018  
168 ca.13.12.2017       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 168 [P] "Skipet" 1/2018  
169 06.01.2022       I opplag som reservefartøy, Sandshamn. 169 [N] norled.no 07.01.2022 | HMI  
170 pr.11.02.2022       I opplag som reservefartøy, Skredestranda. 170 [P] "Skipet" 1/20 | HMI  
171 01.04.2022       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 171 [P] "Skipet" 2/2022  
           
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Kvam"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Hardanger       Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske       Rettighetshaver: Ole Kristian Knutsen    
    Dampskibsselskab.       Hentet fra: community.webshots.com    
    Heller ikke denne pendel-            
    fergen hadde skorteins-            
    merker, i likhet med alle            
    sine samtidssøstre.            
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Kvam"    
    Hengedekk montert,       Lokalisering: Stavanger    
    og overført til HSD Sjø.       Tidspunkt: 10. juli 2005    
            Rettighetshaver: Kåre Haga    
            Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Kvam"    
    Overført til Tide Sjø,       Lokalisering: Rubbestadneset    
    og hengedekk       Tidspunkt: 05. desember 2007    
    demontert.       Rettighetshaver: Erik Ask    
          Hentet fra: bergenships.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Kvam"    
    Overført til Norled.       Lokalisering: Larsnes    
          Tidspunkt: 28. juni 2012    
          Rettighetshaver: Uwe Jakob    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1     "Kvam" i Leirvik juli 1992   Rettighetshaver: Tor Resser  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x