A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger      
     
     
     
     
     
     
     
  M/Fe "KLEPPESTØ" 1966 - 1967  
  M/Fe "OANES" 1967 - 1978  
     
  Fortegnelse nr.:   B70        
  Oppdatert:   11.05.2021        
  Periode:   1966 - 1978        
  Fotografi:          
  Status:   Utleiefartøy        
     
     
1  Byggeår    1955   1  [N] sdir.no  
2  Byggenummer    77   2  [N] sdir.no  
3  Skrog    Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   3  [N] sdir.no  
4  Utrustning    Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   4  [N] sdir.no  
           
5  Kjenningssignal    L J S S   5  -   5  [N] sdir.no  
                   
6  IMO-nummer    6716819   6  -   6  [N] sdir.no  
                   
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  Navn    "Kleppestø"   8  1955 - 1967   8  [N] sdir.no  
9      "Oanes"   9  1967 - 1999   9  [N] sdir.no  
10      "Langåra"   10  1999 - 2009   10  [N] sdir.no  
11      "Bjørvika"   11  2009 -   11  [N] sdir.no  
                   
12  Rederi / eierforhold    Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø   12  1955 - 1966   12  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
13      Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger   13  1966 - 1976   13  [P] "Fjordabåtene"  
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1976 - 1978   14  [P] "Den hvite flåte"  
15      Salina a/s, Fredrikstad   15  1978 - 1980   15  [P] "Skipet" 3-4/1978  
16      Tina p/r, Kleppe   16  1980 - 1985   16  [P] "Fjordabådane"  
17      P/r Tina, Stavanger   17  1985   17  [P] "Skipet" 4/1985  
18      Tina a/s, Stavanger   18  1985 - 1990   18  [P] "Skipet" 1/1986  
19      Tinus a/s, Sandnes   19  1990 - 1999   19  [N] sdir.no  
20      Oslofjord Charter a/s, Oslo   20  1999 - 2001   20  [N] sdir.no  
21      Rank Holding a/s, Oslo   21  2001 - 2004   21  [N] sdir.no  
22      Kleppestø Marine a/s, Oslo   22  2004 - 2009   22  [N] sdir.no  
23      MS Bjørvika a/s, Oslo   23  2009 - 2012   23  [N] sdir.no  
24      Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo   24  2012 -   24  [N] sdir.no  
                   
25  Type    -   25  -   25  -  
                   
26  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som galeas   26  -   26  [P] "Fjordabådane"  
                   
27  Klasse    -   27  -   27  -  
                   
28  Materiale    Stål   28  -   28  [N] sdir.no  
                   
29  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   29  -   29  [N] norsk-fartoyvern.no  
                   
30  Maskin produsert    1955   30  -   30  [N] norsk-fartoyvern.no  
                   
31  Maskin    1 x 2TEV Wichmann DM 6 syl. diesel   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
32  Effekt    480 bhk   32  -   32  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
33  Fart    11.0kn   33  -   33  [P] "Fjordabåtene"  
                   
34  Forbruk    -   34  -   34  -  
                   
35  Lengde A  33.24 m   35  1995 - 1994   35  [N] sdir.no  
36   D  35.01 m   36  1994 -   36  [N] sdir.no  
                   
37  Bredde    9.01 m   37  -   37  [N] sdir.no  
                   
38  Dyptgående A  2.73 m   38  1995 - 1994   38  [N] sdir.no  
39   D  3.25 m   39  1994 -   39  [N] sdir.no  
                   
40  Brutto registertonn A  291.52 t   40  1955 - 1959   40  [P] "Fjordabådane"  
41   B  335 t   41  1959 [målt 1963] - 1967   41  [P] "Fjordabådane"  
42   F  291.89 t   42  1967 - 1994   42  [N] sdir.no  
43   D  312 t   43  1994 -   43  [N] sdir.no  
                   
44  Netto registertonn A  142.19 t   44  1955 - 1959   44  [P] "Fjordabådane"  
45   B  179.83 t   45  1959 [målt 1963] - 1967   45  [P] "Fjordabådane"  
46   F  138.60 t   46  1967 - 1994   46  [N] sdir.no  
47   D  142 t   47  1994 - 2003   47  [N] sdir.no  
48   G  110 t   48  2003 -   48  [N] sdir.no  
                   
49  Dødvekttonn    -   49  -   49  -  
                   
50  Bilkapasitet A  22   50  1955 - 1959   50  [P] "Fjordabåtene"  
51   B  27   51  1959 - 1981   51  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
52   C  0   52  1981 -   52  HMI  
                   
53  Trailerkapasitet A  Ja   53  1955 - 1981   53  HMI  
54   C  0   54  1981 -   54  HMI  
                   
55  Passasjersertifikat A  400   55  1955 - 1999   55  [P] "Skipet" 2/1991  
56   E  250   56  1999 -   56  -  
                   
57  Mannskap    Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, billettør   57  1955 - 1978   57  [P] "Fjordabåtene" / [A] Strandbuen 20.04.1978  
                   
58  Passasjerlugarer    0   58  -   58  HMI  
                   
59  Mannskapslugarer    4   59  -   59  [N] cruisebatane.no  
                   
60  Dekkshøyde    -   60  -   60  HMI  
                   
61  Tillatt akseltrykk    8 t   61  -   61  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
                   
62  Tilleggsinformasjon    Baugpropell: Scania 100 bhk. Sannsynligvis installert i senere tid   62  -   62  -  
63      Sitteplasser dekk 2: ca. 270   63  1955 - før 1999   63  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
64      Sitteplasser dekk 2: 84   64  etter 1999 -   64  [N] cruisebatane.no  
     
     
65   07.01.1955   Døpt "Kleppestø" av Birgitte Waagen, Bergen. 65 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
66   12.05.1955   Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Hjemmehavn: Bergen. Målt [A]. 66 [P] "Fjordabådane"  
67       Byggekostnad: 1.125 mill NOK. 67 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
68   18.05.1955   Satt i trafikk Bergen - Kleppestø. 68 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
69   11.06.1955   Innført i Bergen Skipsregister. 69 [N] sdir.no  
70   1959   Ombygget: Livbåt-krybbene hevet opp fra bildekket og styrehus akter fjernet. Ommålt 1967 [B]. 70 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
71   21.06.1963   Ommålt [B]. 71 [P] "Fjordabådane"  
72   02.06.1966   Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 72 [P] "Ferje-Rogaland"  
73   27.06.1966   Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 1 mill NOK. Samme trafikk. 73 [P] "Fjordabåtene"  
74   høst 1966   Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 74 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
75   06.01.1967   Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 75 [P] "Fjordabådane"  
76   01.03.1967   Omdøpt "Oanes". 76 [P] "Fjordabådane"  
77   08.03.1967   Ommålt [F]. 77 [P] "Fjordabådane"  
78   vår 1967   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 78 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
79   høst 1967   Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 79 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
80   vår 1968   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 80 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
81   19.02.1970   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 81 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
82   12.04.1973   Tilbakelevert. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 82 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973 / HMI  
83   27.03.1970   Reddet to gutter i fritidsbåt etter motorstopp, Lauvvik. 83 [A] Stavanger Aftenblad 28.03.1970  
84   21.02.1972   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 84 [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1972  
85   ultimo 03.1972   Tilbakelevert. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 85 [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1972  
86   30.01.1973   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1973  
87   11.04.1973   Tilbakelevert. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 87 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973 / HMI  
88   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 1.1 mill NOK. Samme trafikk. 88 [P] "Den hvite flåte"  
89   07.1978   Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 89 HMI  
90   08.08.1978   Solgt til Salina a/s, Fredrikstad. Salgssum: 80 000 NOK. 90 [P] "Fjordabådane"  
91   30.08.1978   Forlot Stavanger. Fikk maskinstans ved Tungenes og fikk landkjenning. Gikk tilbake til Stavanger for besiktelse. Forlot Stavanger igjen samme kveld. 91 [P] "Fjordabådane"  
92   01.09.1978   I opplag, Fredrikstad. 92 - / [P] "Fjordabådane"  
93   10.12.1980   Solgt til Tina p/r, Kleppe. Salgssum: 300 000 NOK. 93 [P] "Fjordabådane"  
94   01.1981   Omklassifisert til passasjerfartøy [C]. Utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av "Statfjord B", Yrkesfjorden. 94 -  
95   sommer 1891   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 95 [P] "Fjordabådane"  
96   09.1985   Drift og eierskap overført til p/r Tina, Stavanger. 96 [P] "Skipet" 4/1985  
97   12.1985   Solg til Tina a/s, Stavanger. 97 [P] "Skipet" 1/1986  
98   24.12.1990   Solgt til Tinus a/s, Sandnes. 98 [N] sdir.no  
99   pr.07.1992   Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av understellet til "Draugen"-plattformen, Yrkesfjorden. 99 HMI  
100   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 100 [N] sdir.no  
101   ca.1993   Tilbakelevert. 101 HMI  
102   18.07.1994   Ommålt [D]. 102 [N] sdir.no  
103   pr.12.1998   I opplag, Sandnes. 103 [P] "Skipet" 4/1998  
104   03.1999   Fortsatt i opplag, Sandnes. 104 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999  
105   17.12.1999   Solgt til Oslofjord Charter a/s, Oslo. Omdøpt "Langåra". Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 900 000 NOK. 105 [N] sdir.no  
106       Sertifikat endret [E]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 106 -  
107   11.02.2000   Hjemmehavn: Oslo. 107 [N] sdir.no  
108   03.04.2001   Solgt til Rank Holding a/s, Oslo. Salgssum: 800 000 NOK. Drift: Oslofjord Charter a/s, Oslo. 108 [N] sdir.no  
109       Samme bruksområde. 109 -  
110   22.10.2003   Ommålt [G]. 110 [N] sdir.no  
111   19.05.2004   Solgt på tvangsauksjon til Kleppestø Marine a/s, Oslo. Salgssum: 700 000 NOK. 111 [N] sdir.no  
112       Samme bruksområde. 112 -  
113   07.05.2009   Solgt til MS Bjørvika a/s, Oslo. Omdøpt "Bjørvika". 113 [N] sdir.no  
114       Samme bruksområde. 114 -  
115   14.06.2012   Solgt til Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo. Salgssum: 1.2 mill NOK. 115 [N] sdir.no  
116       Samme bruksområde. 116 -  
117   2014   Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 117 [N] norsk-fartoyvern.no  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau