A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "JONDAL" 2011    
       
  Fortegnelse nr.:   B80          
  Oppdatert:   04.12.2020          
  Periode:   2011          
  Fotografi:            
  Status:   Til opphogging          
       
       
1  Byggeår    1974   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    116   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L N M T   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    7368839   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257289400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Jondal"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   9  1974 - 2001   9  [N] sdir.no    
10      HSD Sjø a/s, Bergen   10  2001 - 2006   10  [N] sdir.no    
11      Tide Sjø a/s, Bergen   11  2006 - 2012   11  [N] sdir.no    
12      Norled a/s, Stavanger   12  2012 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Type    PS 50   13  -   13  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
14  Skrogutforming    Pendel   14  -   14  HMI    
                     
15  Klasse    Skipskontrollen   15  før 1989 - før 2000   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
16      NSC   16  før 2000 -før 2020   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
17      Sjøfartsdirektoratet     17  før 2020 -   17  [N] j-gran.no    
                     
18  Materiale    Stål   18  -   18  [N] sdir.no    
                     
19  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Maskin produsert    1974   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Maskin    1 x 2TEV DM 5AXA 5 syl. diesel   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Effekt    1250 bhk   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Fart    14.9 kn   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Forbruk    -   24  -   24  -    
                     
25  Lengde A  60.04 m   25  1974 - 1996   25  [N] sdir.no    
26   C  64.50 m   26  1996 -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Bredde    11.10 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dyptgående    4.20 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Brutto registertonn A  493.41 t   29  1974 - 1994   29  [N] sdir.no    
30   B  748 t   30  1994 - 1996   30  [N] sdir.no    
31   C  740 t   31  1996 [målt 1999] -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Netto registertonn A  238.85 t   32  1974 - 1994   32  [N] sdir.no    
33   B  235 t   33  1994 - 1996   33  [N] sdir.no    
34   C  240 t   34  1996 [målt 1999] -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Dødvekttonn C  199 t   35  1996 [målt 1999] - før 2020   35  [N] marinetraffic.com    
36   F  282.26 t   36  før 2020 -   36  [N] j-gran.no    
                     
37  Bilkapasitet A  50   37  1974 - ca.2005   37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
38   D  35   38  ca.2005 -   38  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                     
39  Trailerkapasitet    4 [19.5 m]   39  -   39  [N] j-gran.no    
                     
40  Passasjersertifikat A  313   40  1974 - ca.2005   40  -    
41   E  195   41  ca.2005 -   41  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                     
42  Mannskap    Ja   42  -   42  HMI    
             -          
43  Passasjerlugarer    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Mannskapslugarer    8   44  -   44  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
45  Dekkshøyde    4.25 m   45  -   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
46  Tillatt akseltrykk    12 t   46  -   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
47  Tilleggsinformasjon    Dekkslast: 197 t.  Bunkerskapasitet: 34.3 cbm. Fartsområde: 2   47  -   47  [N] j-gran.no    
48      Hjelpemaskin: 2 x Scania type DS 9 69, 112 KW, 1500 rpm   48  -   48  [N] j-gran.no    
       
       
49   04.04.1974   Målt [A]. 49 [N] sdir.no    
50   10.05.1974   Levert fra Mjellem & Karlsen Mekaniske Verskted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Jondal" [A]. 50 [N] sdir.no    
51       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 51 [N] sdir.no    
52       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 52 -    
53   10.06.1974   Døpt av Aud Martinsen. 53 [P] "Over fjord og fjell"    
54   1977   Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 54 [P] "Over fjord og fjell"    
55   20.09.1977   Slippvaier røk under slippsetting, og fartøyet gikk i vannet og i fjellveggen ved Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset. 55 [A] Bømlo-nytt 23.09.1977    
56   01.10.1978   Grunnstøtte. 56 -    
57   01.06.1984   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 57 -    
58   31.08.1984   Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 58 -    
59   1985   Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 59 -    
60   1986   Tatt ut av trafikk Hatvik - Venjaneset. 60 -    
61   06.1988   Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 61 [A] Sunnhordland 23.06.1988    
62   17.07.1989   Tauet en skyssbåt til kai, Siggjarvåg etter brann. 62 [A] Bømlo-nytt 19.07.1989    
63   05.04.1990   Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 63 [A] Sunnhordland 06.04.1990    
64   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64 [N] sdir.no    
65   1994   Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 65 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
66   13.07.1994   Ommålt [B]. 66 [N] sdir.no    
67   22.01.1996   Til H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend for ombygging. 67 [P] "Skipet" 1/1996    
68   10.04.1996   Ferdig ombygget ved H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend: Baug– og aktervisir montert, MOB-båt installert og opprustet [C]. Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 68 [P] "Skipet" 1/1996 / 2/1996    
69   28.10.1999   Ommålt [C]. 69 [N] sdir.no    
70   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  70 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
71   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 71 [N] sdir.no    
72   ca.2005   Kapasitet endret [D]. 72 -    
73   primo 03.2006   I opplag, Steinestø. 73 [P] "Skipet" 2/2006    
74   01.05.2006   Satt i trafikk Halhjem - Våge. 74 [A] Sunnhordland 17.03.2006    
75   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 75 [P] "Skipet" 4/2006    
76   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 76 [N] sdir.no    
77   29.12.2006   Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge, 77 [P] "Skipet" 1/2007    
78   ca.06.2007   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 78 -    
79   ca.09.2007   Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 79 -    
80   ca.12.2007   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 80 -    
81   ca.09.2008   Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 81 -    
82   ultimo 09.2008   Satt i trafikk Jektevik - Hodnanes. 82 [P] "Skipet" 4/2008    
83   05.12.2008   Tatt ut av trafikk Jektevik - Hodnanes. 83 [N] sdir.no    
84   2009   Satt i trafikk Husavik - Sandvikvåg. 84 -    
85   ca.05.2009   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 85 -    
86   08.07.2009   Akslingsbrudd. Til Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen for reparasjon. 86 [P] "Skipet" 3/2009    
87   02.09.2009   Ferdig reparert ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 87 [P] "Skipet" 3/2009    
88   30.06.2010   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 88 -    
89   ca.09.2010   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 89 -    
90   2011   Sertifikat endret [E]. 90 -    
91   28.05.2011   Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 91 [P] "Skipet" 2/2011    
92   30.06.2011   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 92 -    
93   28.08.2011   Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 93 -    
94   17.09.2011   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 94 -    
95   17.10.2011   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 95 -    
96   03.11.2011   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 96 -    
97   23.12.2011   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 97 -    
98   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 98 [P] "Skipet" 1/2012    
99   02.2012   Ombygget ved Skjøndals Slip & Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Salong innredet på dekk 2. 99 -    
100   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 100 [N] sdir.no    
101   05.2013   Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 101 -    
102   23.06.2013   Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 102 -    
103   25.07.2013   Kolliderte med kaien, Utne. 3 passasjerer lettere skadet. 103 [N] vg.no 25.07.2013    
104   01.10.2015   Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 104 [N] norled.no    
105   04.04.2016   Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 105 [N] aisnorge.aisonline.com/stat / HMI    
106   ca.05.2016   Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 106 HMI    
107   01.01.2020   Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 107 [N] boreal.no    
108   ► 2020   Ommålt [F]. 108 [N] j-gran.no    
109   02.2020   I opplag, Folkedal. 109 HMI    
110   29.11.2020   Tatt ut av opplag. 110 [N] skipsfarts-forum.net 04.12.2020    
111   04.12.2020   Ankom Green Yard - Kleven a/s, Ulsteinvik for opphogging. 111 [N] skipsfarts-forum.net 04.12.2020    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau