H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 28.07.2020
Status: Arbeidsfartøy
  Fortegnelse nr. B-97
  "JØSENFJORD-FERJEN" [1965 - 1987]        "JØSENFJORD" [1987 - 1991]
1   Periode 1965 - 1991 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1965 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 360 3 [N] sdir.no
4   Skrog Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde 5 [N] sdir.no
6   Type FÅOD 6 [P] "85 år med norske bilferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1965 - 1987 "Jøsenfjord-ferjen" 9 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
10   1987 - 1999 "Jøsenfjord" 10 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
11   1999 - 2009 "Cehili" 11 [N] sdir.no
12   2009 - "Voyager" 12 [N] marinetraffic.com
    Kallesignal
13     LEUI 13 [N] sdir.no
14     YDZR 14 [N] marinetraffic.com
    IMO-nummer
15   1987 - 6523925 15 [N] marinetraffic.com
    MMSI-nummer
16     525015274 16 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
17   1965 - 1976 Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 17 [P] "Fjordabåtene"
18   1976 - 1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 18 [P] "Den hvite flåte"
19   1991 - 1999 Kroken Fisk a/s, Hjelmeland 19 [N] sdir.no
20   1999 - 2009 Searoads Group a/s, Grimstad 20 [N] sdir.no
21   2009 - Laut Salito, Mataram, Indonesia 21 [N] fjordfaehren.de
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
22   før 1983 - Skipskontrollen 22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
23     Volvo-Penta a/b, Skövde, Sverige 23 [P] "Skipet" 2/1991
    Produsert
24     1965 24 [P] "Skipet" 2/1991
    Maskin
25     2 x 4T DM 6 syl. diesel 25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Effekt
26   400 bhk 26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Fart
27   10.0 kn 27 [P] "Fjordabåtene"
    Forbruk
28   -- 28 --
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
29   1965 - 2001 A 31.12 m 29 [N] sdir.no
30   2001 - 2004 C 38.38 m 30 [N] sdir.no
31   2004 - D 46.00 m 31 [N] sdir.no
    Bredde
32   1965 - 2001 A 9.50 m 32 [N] sdir.no
33   2001 - C 10.00 m 33 [N] sdir.no
    Dybde
34   1965 - 2001 A 2.60 m 34 [N] sdir.no
35   2001 - C 3.50 m 35 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
36   1965 - 2001 A 216.95 brt 36 [N] sdir.no
37   2001 - 2004 C 312 bt 37 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
38   1965 - 2001 A 113.39 nrt 38 [N] sdir.no
39   2001 - 2004 C 97 nt 39 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
40   2001 - 2004 C 88 dvt 40 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
41   1965 - 1991 A 20 41 [P] "Fjordabåtene"
42   1991 - B 0 42 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Trailere
43   1965 - 1991 A Ja 43 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
44   1991 - B 0 44 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Passasjerer
45   1965 - 1991 A 200 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
46   1991 - 2004 B 0 46 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
47   2004 - D 20 47 [N] fjordfaehren.de
    Passasjerlugarer
48   0 48 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
49     Ja 49 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskap
50   1965 - 1991   Kaptein, andrefører, billettør, matros, motormann 50 [P] "Fjordabåtene"
    Dekkshøyde
51   4.15 m 51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
      Tillatt akseltrykk  
52   10 t 52 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
53   Propell: Dobbelt skruet. 53 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
54   19.05.1965   Sjøsatt. 54 [P] "Ryfylkevegen"
55   02.07.1965 A Målt. 55 [N] sdir.no
56   13.07.1965 A Levert fra Gravdal Skipsbyggeri a/s, Sunde til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger [A]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 1.5 mill NOK. 56 [P] "Ferje-Rogaland"
57       Kallesignal: LEUI. 57 [N] sdir.no
58   14.07.1965   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 58 [P] "Fjordabåtene"
59   30.08.1965   Innført i Stavanger Skipsregister. 59 [N] sdir.no
60   06.03.1973   Satt i trafikk Hjelmeland - Vindsvik. 60 [A] Stavanger Aftenblad 06.03.1973
61   14.04.1973   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 61 [A] Stavanger Aftenblad 13.04.1973
62   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 62 [P] "Den hvite flåte"
63   03.07.1986   Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 63 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986
64   06.1987   Omdøpt "Jøsenfjord". 64 [P] "Skipet" 3/1987
65   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 65 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990
66   03.1991   I opplag, Stavanger. 66 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
67   10.04.1991 Solgt til Kroken Fisk a/s, Hjelmeland. Salgssum: 520 000 NOK 67 [N] sdir.no
68   10.04.1991 ► B Ombygget ved Ytreland Mekaniske Verksted a/s, Kopervik. 68 [N] shipspotting.com
69     B Omklassifisert til arbeidsfartøy. Tatt i bruk ved oppdrettsanlegg ved Jøsneset. 69 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
70   01.08.1992 Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 70 [N] sdir.no
71   07.07.1999 Solgt til Searoads Group a/s, Grimstad. Omdøpt "Cehili". 71 [N] sdir.no
72   07.04.2000 Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i Bolivia. 72 [N] sdir.no
73     Hjemmehavn: Belize City, Belize. 73 --
74   2001 C Ombygget til baseskip for dypvannsarkeologi. På oppdrag i Adriaterhavet og Middelhavet. 74 [N] stp-norway.com
75   2003 Oppdrag avsluttet. 75 [N] stp-norway.com
76   08.2004 D Ombygget i Hirtshals, Danmark: forlenget og nysertifisert. 76 [N] stp-norway.com
77   22.10.2004 Utleid til Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim / Hydro for oppdrag i Bud på Ormen Lange-utbyggingen. 77 -- | [P] "Skipet" 1/2005
78   vinter 2004   Tilbakelevert. I opplag, Harøysund. 78 [P] "Skipet" 1/2005
79   2005 I bruk som moderskip for turistdykking, Indonesia. 79 [P] "Fjordabåtene"
80   10.02.2006 Registrert i Data Register Kapal, Indonesia. 80 [N] stp-norway.com
81       Hjemmehavn: Benoa, RI. 81 [N] marinetraffic.com
82   07.06.2009 Solgt til Laut Salito, Mataram, Indonesia. Omdøpt "Voyager". 82 -- | [N] fjordfaehren.de
 
  Bilde 1/6
Avbildet som: "Jøsenfjord-ferjen"
  I original utgave for Lokalisering: Jøsenfjorden
  Jøsenfjord Rutelag. Tidspunkt: 1973
  Rettighetshaver: Thor Ludvigsen
  Hentet fra: radiotor.no
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/6
Avbildet som: "Jøsenfjord"
  Overtatt av Lokalisering: --
  Det Stavangerske Tidspunkt: 04. juli 1987
  Dampskibsselskab Rettighetshaver: Johannes Østvold
  og med nytt navn. Hentet fra: digitaltmuseum.no
 
 
 
 
 
 
  Bilde 3/6
Avbildet som: "Jøsenfjord"
  Overført til Lokalisering: Nedstrand
  Rogaland Trafikkselskap Tidspunkt: 16. juli 1990
  med èn mindre rød ring Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  i skorsteinen. Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/6
Avbildet som: "Jøsenfjord"
  Overtatt av Kroken Fisk Lokalisering: Kopervik
  og under ombygging til Tidspunkt: 1991
  arbeidsfartøy ved Rettighetshaver: Andy Cap
  Ytreland Mekaniske Hentet fra: shipspotting.com
  Verksted.
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/6
Avbildet som: "Cehili"
  Overtatt av Lokalisering: Hirtshals, Danmark
  Searoad Group Tidspunkt: 25. juni 2004
  og under ombygging Rettighetshaver: Pieter Inpijn
  med nytt navn. Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  Bilde 6/6
Avbildet som: "Voyager"
  Overtatt av Laut Salito Lokalisering: Benoa, Indonesia
  med nytt navn. Tidspunkt: 29. juli 2015
  Rettighetshaver: John Wilson
  Hentet fra: shipspotting.com
 
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau