A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "JØSENFJORD-FERJEN" 1965 - 1987    
  M/Fe "JØSENFJORD" 1987 - 1991    
       
  Fortegnelse nr.:   B97          
  Oppdatert:   28.07.2020          
  Periode:   1965 - 1991          
  Fotografi:            
  Status:   Arbeidsfartøy          
       
       
1  Byggeår    1965   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    360   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L E U I   5  1965 - 2009   5  [N] sdir.no    
6      Y D Z R   6  2009 -   6  [N] marinetraffic.com    
                     
7  IMO-nummer    6523925   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  MMSI-nummer    525015274   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  Navn    "Jøsenfjord-ferjen"   9  1965 - 1987   9  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
10      "Jøsenfjord"   10  1987 - 1999   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
11      "Cehili"   11  1999 - 2009   11  [N] sdir.no    
12      "Voyager"   12  2009 -   12  [N] marinetraffic.com    
                     
13  Rederi / eierforhold    Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   13  1965 - 1976   13  [P] "Fjordabåtene"    
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1976 - 1991   14  [P] "Den hvite flåte"    
15      Kroken Fisk a/s, Hjelmeland   15  1991 - 1999   15  [N] sdir.no    
16      Searoads Group a/s, Grimstad   16  1999 - 2009   16  [N] sdir.no    
17      Laut Salito, Mataram, Indonesia   17  2009 -   17  [N] fjordfaehren.de    
                     
18  Type    FÅOD   18  -   18  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                     
19  Skrogutforming    Konvensjonelt   19  -   19  HMI    
                     
20  Klasse    Skipskontrollen   20  før 1983 -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Materiale    Stål   21  -   21  [N] sdir.no    
                     
22  Maskinfabrikant    Volvo-Penta a/b, Skövde, Sverige   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
23  Maskin produsert    1965   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
24  Maskin    2 x 4T DM 6 syl. diesel   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Effekt    400 bhk   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Fart    10. 0 kn   26  -   26  [P] "Fjordabåtene"    
                     
27  Forbruk    -   27  -   27  -    
                     
28  Lengde A  31.12 m   28  1965 - 2001   28  [N] sdir.no    
29   C  38.38 m   29  2001 - 2004   29  [N] sdir.no    
30   D  46.00 m   30  2004 -   30  [N] sdir.no    
                     
31  Bredde A  9.50 m   31  1965 - 2001   31  [N] sdir.no    
32   C  10.00 m   32  2001 -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Dyptgående A  2.60 m   33  1965 - 2001   33  [N] sdir.no    
34   C  3.50 m   34  2001 -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Brutto registertonn A  216.95 t   35  1965 - 2001   35  [N] sdir.no    
36   C  312 t   36  2001 - 2004   36  [N] sdir.no    
                     
37  Netto registertonn A  113.39 t   37  1965 - 2001   37  [N] sdir.no    
38   C  97 t   38  2001 - 2004   38  [N] sdir.no    
                     
39  Dødvekttonn C  88 t   39  2001 - 2004   39  [N] marinetraffic.com    
                     
40  Bilkapasitet A  20   40  1965 - 1991   40  [P] "Fjordabåtene"    
41   B  0   41  1991 -   41  HMI    
                     
42  Trailerkapasitet A  Ja   42  1965 - 1991   42  HMI    
43   B  0   43  1991 -   43  HMI    
                     
44  Passasjersertifikat A  200   44  1965 - 1991   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
45   B  0   45  1991 - 2004   45  HMI    
46   D  20   46  2004 -   46  [N] fjordfaehren.de    
                     
47  Mannskap    Kaptein, andrefører, billettør, matros, motormann   47  1965 - 1991   47  [P] "Fjordabåtene"    
                     
48  Passasjerlugarer    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Mannskapslugarer    Ja   49  -   49  HMI    
                     
50  Dekkshøyde    4.15 m   50  -   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
51  Tillatt akseltrykk    10 t   51  -   51  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"    
                     
52  Tilleggsinformasjon    Propell: Dobbelt skruet   52  -   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
       
       
53   19.05.1965   Sjøsatt ved Gravdal Skipsbyggeri a/s, Sunde. Døpt "Jøsenfjord-ferjen" av fru Gimnes. 53 [P] "Ryfylkevegen"    
54   02.07.1965   Målt [A]. 54 [N] sdir.no    
55   13.07.1965   Levert fra Gravdal Skipsbyggeri a/s, Sunde til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger [A]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 1.5 mill NOK. 55 [P] "Ferje-Rogaland"    
56       Kjenningssignal: LEUI. 56 [N] sdir.no    
57   14.07.1965   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 57 [P] "Fjordabåtene"    
58   30.08.1965   Innført i Stavanger Skipsregister. 58 [N] sdir.no    
59   06.03.1973   Satt i trafikk Hjelmeland - Vindsvik. 59 [A] Stavanger Aftenblad 06.03.1973    
60   14.04.1973   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 60 [A] Stavanger Aftenblad 13.04.1973    
61   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 61 [P] "Den hvite flåte"    
62   03.07.1986   Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 62 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986    
63   06.1987   Omdøpt "Jøsenfjord". 63 [P] "Skipet" 3/1987    
64   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 64 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
65   03.1991   I opplag, Stavanger. 65 HMI    
66   10.04.1991   Solgt til Kroken Fisk a/s, Hjelmeland. Salgssum: 520 000 NOK. 66 [N] sdir.no    
67   10.04.1991    Ombygget ved Ytreland Mekaniske Verksted a/s, Kopervik. Omklassifisert til arbeidsfartøy [B]. 67 -    
68       Tatt i bruk ved oppdrettsanlegg ved Jøsneset. 68 HMI    
69   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69 [N] sdir.no    
70   07.07.1999   Solgt til Searoads Group a/s, Grimstad. Omdøpt "Cehili". 70 [N] sdir.no    
71   07.04.2000   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i Bolivia. 71 [N] sdir.no    
72       Hjemmehavn: Belize City, Belize. 72 -    
73   2001   Ombygget til baseskip for dypvannsarkeologi [C]. På oppdrag i Adriaterhavet og Middelhavet. 73 -    
74   2003   Oppdrag avsluttet. 74 -    
75   08.2004   Ombygget i Hirtshals, Danmark: forlenget og nysertifisert [D]. 75 -    
76   22.10.2004   Utleid til Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim / Hydro for oppdrag i Bud på Ormen Lange-utbyggingen. 76 - / [P] "Skipet" 1/2005    
77   vinter 2004   Tilbakelevert. I opplag, Harøysund. 77 [P] "Skipet" 1/2005    
78   2005   Tilbakelevert. I bruk som moderskip for turistdykking, Indonesia. 78 [P] "Fjordabåtene"    
79   10.02.2006   Registrert i Data Register Kapal, Indonesia. 79 -    
80     Hjemmehavn: Benoa, RI. 80 [N] marinetraffic.com    
81   07.06.2009   Solgt til Laut Salito, Mataram, Indonesia. Omdøpt "Voyager". 81 - / [N] fjordfaehren.de    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau