A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "HORVA" 1980    
       
  Fortegnelse nr.:   B111          
  Oppdatert:   10.02.2021          
  Periode:   1980          
  Fotografi:            
  Status:   I trafikk          
       
       
1  Byggeår    1980   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    45   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Trønderverftet a/s, Hommelvik   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Trønderverftet a/s, Hommelvik   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L J I P   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    7825588   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257293400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Horva"   8  1980 - 1991   8  [N] sdir.no    
9      "Kjerringøy"   9  1991 -   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Helgeland Trafikkselskap a/s, Sandnessjøen   10  1980 - 1991   10  [N] sdir.no    
11      Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø   11  1991 - 1994   11  [N] sdir.no    
12      Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik   12  1994 - 2006   12  [N] sdir.no    
13      Hurtigruten Group ASA, Narvik   13  2006 - 2007   13  [N] sdir.no    
14      Hurtigruten ASA, Narvik   14  2007 - 2009   14  [N] sdir.no    
15      Torghatten Nord a/s, Tromsø   15  2009 -   15  [N] sdir.no    
                     
16  Type    PM IV 28   16  -   16  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                     
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    DNV + 1A1-K, Shelt, Car Ferry B   18  1980 - før 1989   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
19      Skipskontrollen   19  før 1989 - før 2000   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
20      NSC     20  før 2000 -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Materiale    Stål   21  -   21  [N] sdir.no    
                     
22  Maskinfabrikant    -   22  -   22  -    
                     
23  Maskin produsert A  1980    23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
24   C  2000   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Maskin A  1 x Caterpillar diesel   25  1980 - 2000   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
26   C  1 x Caterpillar 3512B diesel   26  2000 -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
27  Effekt A  850 bhk   27  1980 - 2000   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
28   C  1000 bhk   28  2000 -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
29  Fart A  12.0 kn   29  1980 - 2000   29  -    
                     
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                     
31  Lengde A  40.52 m   31  1980 - 1997   31  [N] sdir.no    
32   F  44.52 m   32  1997 -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Bredde    11.02 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Dyptgående A  3.39 m   34  1980 - 1994   34  [N] sdir.no    
35   B  4.00 m   35  1994 -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Brutto registertonn A  352.62 t   36  1980 - 1994   36  [N] sdir.no    
37   B  506 t   37  1994 - 1996   37  [N] sdir.no    
38   E  537 t   38  1996 - 1997     38  [N] sdir.no    
                     
39  Netto registertonn A  114.91 t   39  1980 - 1994   39  [N] sdir.no    
40   B  162 t   40  1994 - 1996   40  [N] sdir.no    
41   E  218 t   41  1996 - 1997     41  [N] sdir.no    
                     
42  Dødvekttonn E  80 t   42  1996 -   42  [N] marinetraffic.com    
                     
43  Bilkapasitet A  30   43  1980 - ca.2005   43  [P] "Skipet" 1/1993    
44   D  23   44  ca.2005 -   44  [N] torghatten-nord.no    
                     
45  Trailerkapasitet    3   45  -   45  [N] torghatten-nord.no    
                     
46  Passasjersertifikat A  270   46  1980 - ca.2005   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
47   D  168   47  ca.2005 -   47  [N] torghatten-nord.no    
                     
48  Mannskap    Ja   48  -   48  HMI    
                     
49  Passasjerlugarer    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Mannskapslugarer    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Dekkshøyde    4.40 m   51  -   51  HMI    
                     
52  Tillatt akseltrykk    13 t   52  -   52  HMI    
                     
53  Tilleggsinformasjon    Fartsområde: 2   53  -   53  [N] torghatten-nord.no    
       
       
54   08.09.1980   Målt [A]. 54 [N] sdir.no    
55   22.09.1980   Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Helgeland Trafikkselskap a/s, Sandnessjøen som "Horva" [A]. Innført i Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. 55 [N] sdir.no    
56   09.1980   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 56 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1980    
57   28.09.1980   Ankom Stavanger. 57 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1980    
58   01.10.1980   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 58 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1980    
59   30.11.1980   Tilbakelevert. 59 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1980    
60   30.11.1980 ►   Satt i trafikk Sandnessjøen - Leinesodden / Sandnessjøen - Bjørn. 60 -    
61   1981   Utleid til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. Satt i trafikk Ørnes - Ågskardet. 61 -    
62   1982   Tilbakelevert. 62 -    
63   1983   Satt i trafikk Sandnessjøen - Leinesodden. 63 -    
64   07.1991   Tatt ut av trafikk Sandnessjøen - Leinesodden. 64 [P] "Skipet" 1/1993    
65   07.11.1991   Solgt til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. Omdøpt "Kjerringøy". Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. Salgssum: 7.5 mill NOK. 65 [N] sdir.no    
66   07.11.1991 ►   Satt i trafikk Festvåg - Misten. 66 [P] "Skipet" 1/1993    
67   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no    
68   09.08.1994   Ommålt [B]. 68 -    
69   10.10.1994   Drift og eierskap overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Verdifastsettelse: 1 NOK. 69 [N] sdir.no    
70   05.09.1996   Ommålt [E]. 70 [N] sdir.no    
71   18.11.1997   Ombygget ved Trondheim Verft a/s, Trondheim: Baug- og aktervisir montert. 71 [P] "Skipet" 4/1997    
72       Ommålt [F]. 72 [N] sdir.no    
73   13.07.2000   Til Rapp Bomek a/s, Bodø for bytte av maskin. 73 [P] "Skipet" 3/2000    
74   13.09.2000   Ombygget med ny maskin ved Rapp Bomek a/s, Bodø [C]. Satt i trafikk Festvåg - Misten. 74 [P] "Skipet" 4/2000    
75   ca.2005   Kapasitet og sertifikat endret [D]. 75 -    
76   01.03.2006   Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 76 -    
77   30.03.2006   Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 77 [N] sdir.no    
78   11.09.2007   Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 78 [N] sdir.no    
79   05.01.2009   Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 79 [N] sdir.no    
80   05.2009   Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 80 -    
81   08.2009   Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø. I opplag, Bodø. 81 -    
82   30.04.2012   Tatt ut av opplag. 82 -    
83   19.06.2012   Satt i trafikk Festvåg - Misten. 83 -    
84   01.2014   Tatt ut av trafikk Festvåg - Misten. 84 -    
85   03.04.2014   I opplag, Festvåg. 85 -    
86   03.05.2014   Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 86 -    
87   14.06.2014   Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø. 87 -    
88   26.06.2014   I opplag, Festvåg som reservefartøy. 88 -    
89   16.11.2020   Tatt ut av opplag. 89 HMI    
90   04.01.2021   Satt i trafikk Digermulen - Finnvik. 90 [N] marinetraffic.com / [N] torghatten-nord.no    
91   09.02.2021   Sammenstøt med kaien, Finnvik. Fikk slått baugvisir ut av posisjon. 91 [N] blv.no 09.02.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau