A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "HØGSFJORD" 1978 - 1992    
  M/Fe "TERNØY" 1992 - 1993    
  M/Fe "RYGERFJELL" 2014 -    
       
  Fortegnelse nr.:   B74          
  Oppdatert:   11.05.2021          
  Periode:   1978 - 1993 / 2014 -          
  Fotografi:            
  Status:   I trafikk          
       
       
1  Byggeår    1978   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    42   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Haugesund Slip a/s, Haugesund   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Haugesund Slip a/s, Haugesund   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L H E Q   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    7721134   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257273400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Høgsfjord"   8  1978 - 1992   8  [N] sdir.no    
9      "Ternøy"   9  1992 - 1993   9  [N] sdir.no    
10      "Halsa"   10  1993 - 2014   10  [N] sdir.no    
11      "Rygerfjell"   11  2014 -   11  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  1978 - 1991   11  [P] "Skipet" 1/1991    
12      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   12  1991 - 1993   12  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
13      Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde   13  1993 - 2005   13  [N] sdir.no    
14      Fjord1 MRF a/s, Molde   14  2005 - 2012   14  [N] wikipedia.no    
15      Fjord1 a/s, Florø   15  2012 - 2014   15  [N] sdir.no    
16      Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy   16  2014 -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Type    PS 40   17  -   17  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"    
                     
18  Skrogutforming    Pendel   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    Skipskontrollen   19  1975 - før 2000   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
20      NSC   20  før 2000 -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Materiale    Stål   21  -   21  [N] sdir.no    
                     
22  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Maskin produsert    1978   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Maskin    1 x 2TEV DM 4 syl. diesel   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Effekt    1000 bhk   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Fart    13.0 kn   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
27  Forbruk    93 l/t   27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
28  Lengde    48.52 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Bredde A  11.26 m   29  1978 - 1994   29  [N] sdir.no    
30   C  11.25 m   30  1994 -   30  [N] sdir.no    
                     
31  Dyptgående A  3.49 m   31  1978 - 1994   31  [N] sdir.no    
32   C  4.20 m   32  1994 -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Brutto registertonn A  415.59 t   33  1978 - 1994   33  [N] sdir.no    
34   C  644 t   34  1994 -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Netto registertonn A  175.42 t   35  1978 - 1994   35  [N] sdir.no    
36   C  228 t   36  1994   36  [N] sdir.no    
37   D  213 t   37  1994 - 2015     37  [N] sdir.no    
                     
38  Dødvekttonn    -   38  -   38  -    
                     
39  Bilkapasitet A  40   39  1978 - 1994   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   C  28   40  1994 -   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
41  Trailerkapasitet    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat A  300   42  1978 - 1990   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
43   B  245   43  1990 - 1994   43  -    
44   C  166   44  1994 - 2014   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
45   E  96   45  2014 -   45  [N] rodne.no    
                     
46  Mannskap    Kaptein, maskinsjef, 2 matroser, billettør   46  1978 - 1993   46  [P] "Fjordabåtene"    
                     
47  Passasjerlugarer    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Mannskapslugarer    8   48  -   48  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"    
                     
49  Dekkshøyde    4.50 m   49  -   49  HMI    
                     
50  Tillatt akseltrykk    13 t   50  -   50  HMI    
                     
51  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser: 122. Fartsområde: 2. Bunkerskap.: 29600 l   51  -   51  [N] rodne.no    
       
       
52   09.06.1978   Målt [A]. 52 [N] sdir.no    
53   30.06.1978   Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Høgsfjord" [A]. 53 [P] "Skipet" 1/1991    
54   03.07.1978   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 54 [N] sdir.no    
55   04.07.1978   Døpt av Reidun Malterud, Stavanger. 55 [P] "Fjordabåtene"    
56   07.1978   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 56 HMI    
57   01.10.1980   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 57 [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980    
58   01.12.1980   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 58 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1980    
59   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 59 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
60   ► 04.1990   Sertifikat endret [B]. 60 -    
61   06.04.1990   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 61 [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1990    
62   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 62 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
63       Verdifastsettelse: 882 375 NOK. 63 [N] sdir.no    
64   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64 [N] sdir.no    
65   12.11.1992   Omdøpt "Ternøy". 65 [N] sdir.no    
66   31.12.1992   Tatt ut av trafikk Stavanger - Nesheim. 66 -    
67   26.01.1993   Solgt til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Omdøpt "Halsa". Hjemmehavn: Kristiansund. Salgssum: 8.5 mill NOK. 67 [N] sdir.no    
68   01.08.1994   Ommålt [C]. 68 [N] sdir.no    
69   1994   Kapasitet og sertifikat endret [C]. Satt i trafikk Årvika - Syvdsnes. 69 -    
70   29.08.1994   Ommålt [D]. 70 [N] sdir.no    
71   02.2005   Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 71 -    
72   05.03.2005   Drift og eierskap overført til Fjord1 Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 72 - / [N] wikipedia.no    
73   08.11.2007   Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 73 -    
74   10.01.2008   Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 74 -    
75   29.03.2008   I opplag, Enge. 75 -    
76   06.2009   Satt i trafikk Kristiansund - Bremsnes. 76 -    
77   24.08.2009   I opplag, Kristiansund. 77 -    
78   09.2009   Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 78 -    
79   06.10.2009   I opplag, Enge. 79 -    
80   01.02.2010   Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 80 -    
81   03.03.2010   Satt i trafikk Stranda - Geiranger. 81 -    
82   29.04.2010   Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 82 -    
83   30.10.2010   Satt i trafikk Strandal - Skår. 83 -    
84   12.2010   Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 84 -    
85   01.07.2011   Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 85 -    
86   03.08.2011   Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 86 -    
87   10.09.2011   Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 87 [P] "Skipet" 3/2011    
88   31.12.2011   Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 88 -    
89   26.02.2012   Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 89 -    
90   12.04.2012   I opplag, Kristiansund. 90 -    
91   23.04.2012   Drift overført til Fjord1 a/s, Florø. 91 [P] Fjord1 Årsrapport 2012    
92   pr.06.2012   I trafikk Sæbø - Leknes. 92 -    
93   ca.07.2012   Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 93 -    
94   08.2012   Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 94 -    
95   18.09.2012   Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 95 -    
96   04.10.2012   Eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 96 [N] sdir.no    
97   30.10.2012   Ferdig ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 97 -    
98   21.02.2013   I opplag, Valldal. 98 -    
99   15.04.2013   Tatt ut av opplag. 99 -    
100   17.06.2013   Satt i trafikk Strandal - Skår. 100 -    
101   høst 2010    Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 101 [P] "Skipet" 4/2013    
102   ca.10.10.2013   I opplag ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 102 [P] "Skipet" 4/2013    
103   17.01.2014   Solgt til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Omdøpt "Rygerfjell". Hjemmehavn: Stavanger. 103 [N] sdir.no    
104   24.03.2014   Diverse arbeid ferdigstilt ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 104 [P] "Skipet" 2/2014    
105   25.03.2014   I opplag, Stavanger. 105 HMI    
106   02.04.2014   Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 106 [N] sdir.no    
107   ca.09.2014   Sertifikat endret [E]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 107 -    
108   13.10.2014   Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 108 [N] stavanger-aftenblad.no 22.10.2014    
109   03.11.2014   Gikk på en brygge og et naust etter maskinproblemer, Holmastø. 109 [N] stavanger-aftenblad.no 03.11.2014    
110   13.11.2014   Tilbakelevert. 110 -    
111   17.11.2014   Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 111 -    
112   09.01.2015   Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 112 -    
113   13.02.2015   Tilbakelevert. 113 -    
114   23.02.2015   Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 114 HMI    
115   01.04.2015   Ferdig ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Ro-ro-rampe montert forut. 115 HMI    
116   07.04.2015   Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 116 HMI    
117   ca.17.10.2016   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [frakttrafikk] / Stavanger - Vassøy [supplering]. 117 HMI    
118   24.11.2016   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vassøy. 118 HMI    
119   29.08.2019   Satt i trafikk fraktrafikk Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Helgøy. 119 [N] stavanger-aftenblad.no 02.09.2019    
120   31.10.2019   Tatt ut av trafikk Stavanger - Helgøy. 120 [N] stavanger-aftenblad.no 02.09.2019    
121   01.01.2021   Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Jelsa. 121 HMI / [N] kolumbus.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau