H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "HØGSFJORD" 1962  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   13.10.2022        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "HØGSFJORD"  [1962 - 1978]          "FOLDØY"  [1978 - 1987]  
    Fortegnelse nr. B-61  
               
1   Periode     1962 - 1987 1 HMI  
2   Byggeår     1962 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     200/14 3 [P] "Skipet" 1/1992  
4   Skrog     Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal 5 [N] sdir.no  
6   Type     FÅOD 6 [P] "85 år med norske bilferjer"  
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1962 - 1978     "Høgsfjord" 12 [N] sdir.no  
13   1978 - 1988     "Foldøy" 13 [N] sdir.no  
14   1988 - 2009     "Kristina Melø" 14 [N] sdir.no  
15           Kallesignal 15    
16         LCLV 16 [N] sdir.no  
17           IMO-nummer 17    
18   1987 - 2009     8428985 18 [N] sdir.no  
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1962 - 1976     Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 24 [P] "Fjordabåtene"  
25   1976 - 1987     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 25 [P] "Den hvite flåte"  
26   1987     Reidar Juvodden, Horten 26 [P] "Skipet" 1/1988  
27   1987 - 1997     Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen 27 [N] sdir.no  
28   1997 - 2002     Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta 28 [N] sdir.no  
29   2002 - 2009     SFI Melø a/s, Tjøtta 29 [N] sdir.no  
30         30    
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33         Skipskontrollen 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34         34    
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37         Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 37 [P] "Skipet" 2/1991  
38           Produsert 38    
39         1962 39 [P] "Skipet" 2/1991  
40           Maskin 40    
41         1 x 2T DM Normo 4 syl. diesel 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Effekt 42    
43       280 bhk 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44           Fart 44    
45       10.0 kn 45 [P] "Fjordabåtene"  
46           Forbruk 46    
47       -- 47    
48         48    
49   ▼ MÅL 49    
50   Periode       Lengde 50    
51           26.00 m 51 [N] sdir.no  
52           Bredde 52    
53           7.68 m 53 [N] sdir.no  
54           Dybde 54    
55           2.59 m 55 [N] sdir.no  
56           Brutto tonnasje 56    
57           130.23 brt 57 [N] sdir.no  
58           Netto tonnasje 58    
59           46.57 nrt 59 [N] sdir.no  
60           Dødvekttonn 60    
61           -- 61    
62         62    
63   ▼ KAPASITET 63    
64   Periode       Personbiler 64    
65           12 65 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
66           Trailere 66    
67           Ja 67 HMI  
68           Passasjerer 68    
69   1962 - etter 1987   A   100 69 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
70   etter 1987 - 2009   B   0 70 HMI  
71           Passasjerlugarer 71    
72           0 72 HMI  
73           Mannskapslugarer 73    
74         Ja 74 HMI  
75           Mannskap 75    
76   1962 - 1987     Skipper, styrmann, matros, maskinist 76 [P] "Fjordabåtene"  
77           Dekkshøyde 77    
78           3.70 m 78 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
79           Tillatt akseltrykk 79    
80       10 t 80 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
81         81    
82   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 82    
83   -- 83    
84     84    
85   ▼ HISTORIKK 85    
86 18.05.1962   A   Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger som "Høgsfjord". Hjemmehavn: Stavanger. 86 [P] "Fjordabåtene"  
87         Byggekostnad: 700 000 NOK. 87 [P] "Fjordabåtene"  
88 19.05.1962     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 88 [P] "Fjordabåtene"  
89 20.09.1962       Innført i Stavanger Skipsregister. 89 [N] sdir.no  
90 02.06.1966       Supplerings- og reserveferge for Forsand - Lauvvik. 90 [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1970  
91 høst 1966       Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 91 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
92 vår 1967       Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 92 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
93 høst 1967       Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 93 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
94 vår 1968       Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 94 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
95 15.07.1968       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 95 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
96 25.06.1969       Tilbakelevert. 96 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
97         I opplag, Stavanger. 97    
98 19.02.1970       Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 98 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1970  
99 ultimo 03.1970       Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 99 HMI  
100 pr.sommer 1971       I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 100 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1971  
101 21.02.1972       Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 101 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1972  
102 ultimo 03.1972       Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 102 HMI  
103 30.01.1973       Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 103 [A] Stvg. Aftenblad 30.01.1973 | HMI  
104 11.04.1973       I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 104 HMI  
105 pr.sommer 1974       I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 105 [A] Stvg. Aftenblad 01.06.1974 | HMI  
106 16.09.1974       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sand - Ropeid. 106 [A] Stavanger Aftenblad 13.09.1974  
107 medio 11.1974       Tilbakelevert. 107 [A] Stavanger Aftenblad 13.09.1974  
108 pr.sommer 1975       I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 108 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1975  
109 01.01.1976     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 109 [P] "Den hvite flåte"  
110 31.05.1976     I opplag. 110 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1976"  
111 pr.sommer 1977     I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 111 [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1977  
112 pr.vår 1978     I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 112 [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1978  
113 01.06.1978     Omdøpt "Foldøy". 113 [P] "Skipet" 3-4/1978  
114 01.08.1978     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik [supplering]. 114 HMI | [A] Stvg. Aftenblad 30.06.1978  
115 08.1978 ►     Tatt ut av trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 115 HMI  
116 03.11.1978     Målt. 116 [N] sdir.no  
117 pr.sommer 1979     I trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik [supplering]. 117 [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1979  
118 ca.06.1980     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 118    
119 ca.08.1980     I opplag. 119    
120 pr.05.1984     I trafikk Nedstrand - Jelsa. 120 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"  
121 01.07.1986     Tatt ut av trafikk Nedstrand - Jelsa. 121    
122 18.07.1986     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 122 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1986  
123 18.07.1986 ►     I opplag, Stavanger som reservefartøy. 123 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1986-87"  
124 12.1987     Solgt til Reidar Juvodden, Horten. 124 [P] "Skipet" 1/1988  
125 29.12.1987     Solgt til Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen. Salgssum: 350 000 NOK. 125 [N] sdir.no  
126 02.1988     Omdøpt "Kristina Melø". 126 [P] "Skipet" 2/1988  
127     B   Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. I bruk som fôrlager, Svines. 127    
128 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 128 [N] sdir.no  
129 03.04.1997     Adresseendring: Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta. 129 [N] sdir.no  
130 06.02.2002     Drift og eierskap overført til SFI Melø a/s, Tjøtta. 130 [N] sdir.no  
131 ► 11.2009     Opphogget, Sandnessjøen. 131 [P] "Fjordabåtene"  
132 03.11.2009     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 132 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Høgsfjord"    
    I den kjente grønnfargen       Lokalisering: Forsand    
    for Høgsfjord Rutelag.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Foldøy"    
    Overtatt av       Lokalisering: --    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab og       Rettighetshaver: Jürgen Stein    
    kort tid etter omdøpt for å gi       Hentet fra: fjordfaehren.de    
    navnet til ny ferge til            
    Høgsfjord-sambandet.            
                 
                 
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Kristina Melø"    
    Liggende som lager ved       Lokalisering: --    
    oppdrettsanlegg, og       Tidspunkt: 03. august 1989    
    uten en eneste synlig       Rettighetshaver: Geir Ole Søreng    
    forandring.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x