A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "HJELMELAND" 1987 - 1992    
  M/Fe "SAND" 1992 - 2006    
  M/Fe "ROPEID" 2015 - 2017    
       
  Fortegnelse nr.:   B21          
  Oppdatert:   26.04.2020          
  Periode:   1987 - 2006 / 2015 - 2017          
  Fotografi:            
  Status:   Arbeidsfartøy          
       
       
1  Byggeår    1969   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    12   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Haugesund Slip a/s, Haugesund   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Haugesund Slip a/s, Haugesund   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L H G Z   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    6924246   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257361400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Fusa"   8  1969 - 1987   8  [N] sdir.no    
9      "Hjelmeland"   9  1987 - 1992   9  [N] sdir.no    
10      "Sand"   10  1992  - 2006   10  [N] sdir.no    
11      "Ropeid"   11  2006 - 2019   11  [N] sdir.no    
12      "Selbjørn"   12  2019 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   13  1969 - 1987   13  [P] "Over fjord og fjell"    
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1987 - 1991   14  [P] "Skipet" 1-2/1987    
15      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   15  1991 - 2003   15  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
16      Stavangerske a/s, Stavanger   16  2003 - 2007   16  [N] sdir.no    
17      Nor-Ferjer a/s, Bergen   17  2007 - 2008   17  [N] sdir.no    
18      Tide Sjø a/s, Bergen   18  2008 - 2012   18  [N] sdir.no    
19      Norled a/s, Stavanger   19  2012 - 2018   19  [N] sdir.no    
20      Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik   20  2018 -   20  [N] sdir.no    
                     
21  Type    P M IV   21  -   21  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                     
22  Skrogutforming    Pendel   22  -   22  HMI    
                     
23  Klasse    DNV, 1A1   23  1969 - før 1989   23  [P] "Vi bygget skipene"    
24      Skipskontrollen   24  før 1989 - før 2000   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
25      NSC   25  før 2000 -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Materiale    Stål   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
28  Maskin produsert    1969   28  -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
29  Maskin    1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel, 350 o/m   29  -   29  [N] j-gran.no    
                     
30  Effekt    750  bhk   30  -   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
31  Fart    12.2 kn   31  -   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
32  Forbruk    -   32  -   32  -    
                     
33  Lengde    49.01 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Bredde    10.60 m   34  -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Dyptgående A  3.58 m   35  1969 - 1994   35  [N] sdir.no    
36   B  4.20 m   36  1994 - 2019   36  [N] sdir.no    
                     
37  Brutto registertonn A  396.99 t   37  1969 - 1994   37  [N] sdir.no    
38   B  548 t   38  1994 - 1997   38  [N] sdir.no    
39   C  551 t   39  1997 - 2019   39  [N] sdir.no    
40   E  379 t   40  2019 -   40  [N] sdir.no    
                     
41  Netto registertonn A  142.84 t   41  1969 - 1994   41  [N] sdir.no    
42   B  179 t   42  1994 - 1997   42  [N] sdir.no    
43   C  187 t   43  1997 - 2019   43  [N] sdir.no    
44   E  113 t   44  2019 -   44  [N] sdir.no    
                     
45  Dødvekttonn B  142 t   45  1994 - 1997   45  [N] marinetraffic.com    
                     
46  Bilkapasitet A  40   46  1969 - 2005   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
47   D  33   47  2005 - 2019   47  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
48   E  0   48  2019 -   48  HMI    
                     
49  Trailerkapasitet A  4 [18 m]   49  1969 - 2019   49  [N] j-gran.no    
50   E  0   50  2019 -   50  HMI    
                     
51  Passasjersertifikat A  325   51  1969 - 1994   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
52   B  237   52  1994 - ca.2005   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
53   D  141   53  ca.2005 - 2018   53  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
54   F  0   54  2018 -   54  [N] folkebladet.no 28.04.2020    
                     
55  Mannskap    Ja   55  -   55  HMI    
                     
56  Passasjerlugarer    0   56  -   56  HMI    
                     
57  Mannskapslugarer    Ja   57  -   57  HMI    
                     
58  Dekkshøyde A  4.23 m   58  1969 - 1994   58  HMI    
59   B  4.75 m   59  1994 - 2019   59  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
60   E  Fri   60  2019 -   60  HMI    
                     
61  Tillatt akseltrykk    12 t   61  -   61  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
62  Tilleggsinformasjon    Landets første ferge av standardtypen   62  -   62  [N] stp-norway.com 29.05.2006    
63      Hjelpemaskin: 2 x Perkins 6R 099TC OM366LA, 118 bhp, 87 kw, 1500 o/m   63  -   63  [N] j-gran.no    
       
       
64   20.06.1969   Målt [A]. 64 [N] sdir.no    
65   03.07.1969   Døpt "Fusa" av Solveig Andreassen. 65 [A] Sunnhordland 04.07.1969    
66   09.07.1969   Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [A]. Hjemmehavn: Bergen. 66 [P] "Over fjord og fjell"    
67   11.07.1969   Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 67 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
68   23.07.1969   Innført i Bergen Skipsregister. 68 [N] sdir.no    
69   30.09.1977   I opplag. 69 -    
70   01.05.1978   Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 70 -    
71   01.05.1979   Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa. 71 -    
72   01.10.1980   Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Sunde. 72 - / - / [A] Sunnhordland 15.10.1980    
73   30.04.1981   Tatt ut av trafikk Leirvik - Valevåg. 73 -    
74   ► 1982   Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 74 HMI    
75   04.01.1982   Kjørt på land, Ranavik etter maskinstans. 75 [A] Sunnhordland 06.01.1982    
76   primo 04.1982   Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 76 [A] Sunnhordland 05.04.1982    
77   1984   Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 77 -    
78   03.1987   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Hjelmeland". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 78 [P] "Skipet" 1-2/1987    
79   21.03.1987   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 79 [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1987    
80   29.11.1988   Kolliderte med kaien, Tøtlandsvik. 80 [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1988    
81   31.12.1990   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 81 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
82   01.06.1990   Satt i trafikk Sande - Nesvik. 82 [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1990    
83   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 83 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
84       Verdifastsettelse: 295 332 NOK. 84 [N] sdir.no    
85   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 85 [N] sdir.no    
86   24.12.1992   Omdøpt "Sand". 86 [N] sdir.no    
87   03.1993   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 87 HMI    
88   09.08.1994   Ombygget: Overbygg hevet [B]. 88 [N] sdir.no / HMI    
89   ca.08.1994   Sertifikat endret [B]. 89 -    
90   04.04.1997   Ommålt [C]. 90 [N] sdir.no    
91   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 91 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
92   28.08.2000   Én mann død etter å ha blitt knivstukket på Sand, og deretter gjemt seg om bord. Begge var asylsøkere fra mottaket på Sand. 92 [A] Stavanger Aftenblad 29.08.2000    
93   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 93 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
94   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 94 [N] sdir.no    
95   20.09.2003   Kolliderte med en støttepilar til kaien, Ropeid. Årsak: Kombinasjonssvikt mellom autopilot og ror. Fikk skrogskader. 1 personskade. 95 [A] Stavanger Aftenblad 03.10.2003    
96   06.01.2004   I opplag, Stavanger. 96 -    
97   01.05.2004   Utleid til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 97 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
98   18.06.2004   Tatt ut av trafikk Breistein - Valestrandfossen. 98 [P] "Skipet" 3/2004    
99   19.06.2004   Tilbakelevert. 99 [P] "Skipet" 3/2004    
100   04.2005   Kapasitet endret [D]. 100 -    
101   03.06.2005   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101 [A] Stavanger Aftenblad 04.06.2005    
102   09.07.2005   I opplag, Stavanger. 102 HMI    
103   ca.2005   Sertifikat endret [D]. 103 -    
104   31.05.2006   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 104 -    
105   11.07.2006   Omdøpt "Ropeid". 105 [N] sdir.no    
106   28.08.2006   I opplag, Stavanger. 106 -    
107   07.12.2006   I opplag, Levanger [reservefartøy]. Drift: Nor-Ferjer a/s, Bergen. 107 [P] "Skipet" 1/2007    
108   25.04.2007   Eierskap overført til Nor-Ferjer a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 4 699 500 NOK. 108 [N] sdir.no    
109   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 109 -    
110   28.01.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 110 [N] sdir.no    
111   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 111 [P] "Skipet" 1/2012    
112   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 112 [N] sdir.no    
113   23.01.2015   I opplag, Stavanger. 113 [P] "Skipet" 1/2015    
114   02.12.2015   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 114 [A] Stavanger Aftenblad 02.12.2015    
115   31.12.2016   I opplag, Stavanger. 115 HMI    
116   pr.07.2017   I opplag, Løfallstrand. 116 [N] marinetraffic.com    
117   pr.06.2018   I opplag, Bakkasund. 117 [N] marinetraffic.com    
118   09.07.2018   Solgt til Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik. 118 [N] sdir.no    
119   ultimo 2018   Sertifikat endret [F]. 119 [P] "Skipet" 2/2019    
120   09.01.2019   Til Bergen Group BMV a/s, Bergen for ombygging. 120 [N] sdir.no    
121   vår 2019   Ferdig ombygget ved Bergen Group BMV a/s, Bergen: Overbygg fjernet og broparti flyttet til babord side [E]. 121 [P] "Skipet" 1/2019    
122   04.2019   Til Skjøndals Slip & Mek. Verksted a/s, Bergen. 122 [P] "Skipet" 4/2019    
123   02.04.2019   Ommålt [E]. 123 [N] sdir.no    
124   17.04.2019   Omdøpt "Selbjørn". 124 [N] sdir.no    
125   02.11.2019   Stasjonert i Bekkjarvik. 125 [P] "Skipet" 4/2019    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau