A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "HAUGESUND" 1947 - 1973    
       
  Fortegnelse nr.:   B11          
  Oppdatert:   22.08.2020          
  Periode:   1947 - 1973          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1943   1  [P] "Skipet" 4/1981    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   3  [P] "Skipet" 4/1981    
4  Utrustning    Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   4  [P] "Skipet" 4/1981    
             
5  Kjenningssignal    L M A W   5  1947 - 1973   5  [P] "Skipet" 4/1981    
6      I K P V   6  1973 - 1997   6  [P] "Skipet" 4/1981    
                     
7  IMO-nummer    5143883   7  -   7  [N] shipsspotting.com    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "USS PCE-827"   9  1943   9  [P] "Skipet" 4/1981    
10      "HMS Kilbirnie"   10  1943 - 1946   10  [P] "Skipet" 4/1981    
11      "USS PCE-827"   11  1946   11  -    
12      "HMS Kilbirnie"   12  1946 - 1947   12  [P] "Skipet" 1/1991    
13      "Haugesund"   13  1947 - 1973   13  [P] "Skipet" 4/1981    
14      "Lauro Express"   14  1973 - 1982   14  [P] "Skipet" 4/1981    
15      "Sicilia Ponte"   15  1982 - 1988   15  [P] "Skipet" 1/1991    
16      "Tucalif"   16  1988 - 1997   16  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
17  Rederi / eierforhold    US Navy, USA   17  1943 - 1946   17  [P] "Skipet" 4/1981    
18      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   18  1946 - 1973   18  [P] "Fjordabådane"    
19      Libera Navigazione Lauro S.a.s., Napoli, Italia   19  1973 - 1982   19  [P] "Skipet" 1/1991    
20      Fila Societa per Azioni, Trapani, Italia   20  1982 - 1988   20  [P] "Skipet" 1/1991    
21      T.U.C.A. Turistica Costiera Amalfitana S.r.l., Salerno, Italia   21  1988 - 1997   21  [N] faktaomfartyg.se    
                     
22  Type    KIL [u-båtjager]   22  1943 - 1947   22  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
23  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   23  -   23  [P] "Fjordabådane"    
                     
24  Klasse    -   24  -   24  -    
                     
25  Materiale    Stål   25  -   25  [P] "Fjordabådane"    
                     
26  Maskinfabrikant    General Motors Corporation, La Grange, USA   26  -   26  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
27  Maskin produsert    1946   27  -   27  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
28  Maskin    2 x 2TEV GM 12-567A 12 syl. diesel, maskinnr. 422 og 425   28  -   28  [P] "Den hvite flåte"    
                     
29  Effekt    1800 bhk   29  -   29  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
30  Fart    17.5 kn   30  -   30  [P] "Den hvite flåte"    
                     
31  Forbruk    280 kg/t v/ 15.0 kn   31  -   31  [P] "Den hvite flåte"    
                     
32  Lengde A  56.14 m   32  1943 - 1947   32  [P] "Skipet" 1/1991    
33   B  57.82 m   33  1947 - 1997   33  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
34  Bredde    10.06 m   34  -   34  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
35  Dyptgående A  2.90 m   35  1943 - 1947   35  [P] "Skipet" 1/1991    
36   B  4.33 m   36  1947 - 1997   36  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
37  Brutto registertonn A  903 t   37  1943 - 1947   37  [P] "Skipet" 2/1982    
38   B  756.74 t   38  1947 - 1955   38  [P] "Fjordabådane"    
39   C  853.52 t   39  1955 [målt 1957] - 1973   39  [P] "Fjordabådane"    
40   D  497 t   40  1973 - 1997   40  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
41  Netto registertonn B  291.46 t   41  1947 - 1955   41  [P] "Fjordabådane"    
42   C  328.98 t   42  1955 [målt 1957] - 1973   42  [P] "Fjordabådane"    
43   D  198 t   43  1973 - 1997   43  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
44  Dødvekttonn    -   44  -   44  -    
                     
45  Bilkapasitet A  0   45  1943 - 1947   45  HMI    
46   B  22   46  1947 - 1955   46  [P] "Skipet" 2/1982    
47   C  34 [22 dekk 2] - [12 dekk 3]   47  1955 - 1973   47  [P] "Skipet" 2/1982    
48   D  22   48  1973 - 1997   48  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
49  Trailerkapasitet    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Passasjersertifikat A  0   50  1943 - 1947   50  HMI    
51   B  450 [kysttrafikk] - 740 [lokaltrafikk]   51  1947 - 1973   51  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
52  Mannskap A  94   52  1943 - 1947   52  [P] "Skipet" 2/1982    
53   B  Bl.a. 4 restauratører, 2 maskinister, 2 motormenn   53  1947 - 1973   53  [P] "Fjordabåtene"    
                     
54  Passasjerlugarer A  0   54  1943 - 1947   54  HMI    
55   B  12 [38 køyplasser]   55  1947 - 1973   55  [P] "Den hvite flåte"    
                     
56  Mannskapslugarer B  12   56  1947 - 1997   56  [P] "Den hvite flåte"    
                     
57  Dekkshøyde B  3.20 m   57  1947 - 1955   57  [A] Stavanger Aftenblad 24.11.1972    
58   C  3.20 m [dekk 2] - fri [dekk 3]   58  1955 - 1973   58  [A] Stavanger Aftenblad 24.11.1972 / HMI    
59   D  3.20 m   59  1973 - 1997   59  [A] Stavanger Aftenblad 24.11.1972    
                     
60  Tillatt akseltrykk    -   60  -   60  -    
                     
61  Tilleggsinformasjon    Utrustning: 2 x 40mm kanoner, 2 x 20mm kanoner, 1 x 3" kanon   61  1943 - 1946   61  [P] "Skipet" 2/1982    
62      4 x dypvannsbombekastere   62  1943 - 1946   62  [P] "Skipet" 2/1982    
63      Ferskvannskap.: 34 m³. Brennoljekap.: 25.6 m³. Sjøvannskap.: 57.5 m³   63  -   63  [P] "Den hvite flåte"    
64   B  Dreieskive på dekk 2 for ombordkjøring av biler på tvers   64  1947 - 1997   64  [P] "Den hvite flåte"    
65      Deplasement: 640 t   65  1943 - 1947   65  [P] "Den hvite flåte"    
       
       
66   14.10.1942   Kjølstrukket. 66 [P] "Den hvite flåte"    
67   02.05.1943   Sjøsatt og ferdigstilt ved Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA som "USS PCE-827". 67 [P] "Den hvite flåte"    
68   15.05.1943   Utlånt til The Royal Navy, Storbritannia. 68 [P] "Fjordabådane"    
69   14.07.1943   Levert fra Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA til US Navy, USA som "HMS Kilbirnie" [A]. 69 [P] "Den hvite flåte"    
70       Klassifisert som eskortefartøy og U-båtjager. 70 [P] "Fjordabådane"    
71       Kjennetegn: BEC 1. 71 [P] "Frå krigsskip til flaggskip"    
72   07.1943   Kolliderte med et annet fartøy, Chicago, USA. 72 -    
73   29.07.1943   Ferdig reparert, Chicago, USA. 73 -    
74   26.10.1943   Til Liverpool, Storbritannia for reparasjon av maskin. 74 -    
75   16.11.1943   Til Tobermory, GB for utrustning. 75 -    
76   12.1943   Ferdig utrustet i Tobermory, GB. 76 -    
77   30.01.1944   I operasjon i Middelhavet samt på strekningen Freetown, Sierra Leone - Gibraltar for 51st Anti-Submarine Escort Group. 77 -    
78   01.1945   Plukket opp overlevende etter torpederingen av "HMS Blackheath", Nord-Afrika. 78 -    
79   16.01.1945   Pårent av lastefartøyet "Fort Bourbon" i det vestlige Middelhavet. Forre maskinrom oversvømt og kokken drept. Tok seg inn til Casablanca, Marokko. 79 - / [P] "Frå krigsskip til flaggskip"    
80   08.06.1945   Ferdig reparert i Casablanca, MA. 80 - / [P] "Frå krigsskip til flaggskip"    
81   06.1945   Til Plymouth, Storbritannia. 81 -    
82   12.07.1945   I opplag, Sheerness, GB. 82 - / [P] "Frå krigsskip til flaggskip"    
83   10.12.1946   Tilbakelevert US Navy, USA. Fortsatt i opplag, Sheerness, GB. Omdøpt "USS PCE-827". 83 -    
84   16.12.1946   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Til ombygging ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 80 000 USD. 84 [P] "Fjordabådane"    
85        Omdøpt "HMS Kilbirnie". 85 -    
86   07.1947   Omdøpt "Haugesund". Kjenningssignal: LMAW. 86 -    
87   22.07.1947   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [B]. Gikk prøvetur. 87 [P] "Den hvite flåte"    
88   23.07.1947   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 88 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
89   15.08.1947   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 89 [P] "Fjordabådane"    
90   01.09.1947   Ommålt [B]. 90 [P] "Fjordabådane"    
91   ca.1950   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Tau. 91 [P] "Fjordvegen"    
92   30.03.1955   Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: nytt bildekk på dekk 3 [C]. 92 [P] "Den hvite flåte"    
93   19.01.1957   Ommålt [C]. 93 [P] "Fjordabådane"    
94   19.03.1961   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 94 HMI / [P] "Fjordvegen"    
95   05.04.1972   Kolliderte med kaien, Stavanger. 95 [A] Stavanger Aftenblad 13.04.1972    
96   14.01.1973   Tatt ut av trafikk Stavanger - Haugesund. 96 [A] Stavanger Aftenblad 12.01.1973    
97   01.02.1973   I opplag, Stavanger. 97 [P] Rogalands Avis 03.02.1973    
98   02.03.1973   Solgt til Libera Navigazione Lauro S.a.s., Napoli, Italia. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lauro Express". 98 [P] "Skipet" 1/1991    
99       Kjenningssignal: IKPV. 99 [P] "Skipet" 4/1981    
100       Hjemmehavn: Napoli, I. 100 [A] Stavanger Aftenblad 08.03.1973    
101   08.03.1973   Forlot Stavanger, 101 [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1970-tallet"    
102   03.1973 ►   Ombygget: Bildekk på dekk 3 fjernet og kjørerampe montert akter [D]. Satt i trafikk Napoli - Capri, I / Napoli - Ischia, I. 102 [P] "Skipet" 2/1982    
103   1982   Solgt til Fila Societa per Azioni, Trapani, I. Omdøpt "Sicilia Ponte". 103 [P] "Skipet" 1/1991    
104   1988   Solgt til T.U.C.A. Turistica Costiera Amalfitana S.r.l., Salerno, I. Omdøpt "Tucalif". 104 [N] faktaomfartyg.se    
105   08.1997   Solgt til opphogging, Napoli, I. 105 [P] "Den hvite flåte"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau