H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "HARDINGEN" 2017  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                     
                   
    Oppdatert:   03.05.2022          
    Status:   I opplag / reservefartøy         Posisjon på AIS:     
                   
      Fortegnelse nr. B-41  
      "HARDINGEN"  [2017 - 2019 / 2021 - ]  
                   
1   Periode       2017 - 2019 / 2021 - 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1993 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       46 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Kaarbøverkstedet a/s, Harstad 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 5 [N] sdir.no  
6   Type       PS105 6 [P] "85 år med norske bilferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål 8 [N] sdir.no  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12           "Hardingen" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14           LEWC 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16           9036040 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18           257051700 18 [N] marinetraffic.com  
19           19            
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1993 - 2001       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 22 [N] sdir.no  
23   2001 - 2006       HSD Sjø a/s, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   2006 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 24 [N] sdir.no  
25   2012 -       Norled a/s, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26           26            
27   ▼ KLASSIFISERING 27    
28   Periode       Klasse 28    
29   1993 - før 2021       NSC 29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
30   før 2021 -       NMD 30 [N] scanbrokers.no  
31           31            
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34           Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 34 [A] Sunnhordland 15.03.1993  
35           Produsert 35    
36           1992 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Maskin 37    
38           1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39           Effekt 39    
40         3264 bhk 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Fart 41    
42         15.5 kn 42 [N] norled.no  
43           Forbruk 43    
44         -- 44    
45           45            
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48   1993 - 2015   A   84.00 m 48 [N] sdir.no  
49   2018 -   C   84.00 m 49 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
50           Bredde 50    
51           15.00 m 51 [N] sdir.no  
52           Dybde 52    
53           5.00 m 53 [N] sdir.no  
54           Brutto tonnasje 54    
55           2631 bt 55 [N] sdir.no  
56           Netto tonnasje 56    
57           844 nt 57 [N] sdir.no  
58           Dødvekttonn 58    
59           100 dvt 59 [A] Sunnhordland 08.12.1993  
60           60            
61   ▼ KAPASITET 61    
62   Periode       Personbiler 62    
63   1993 - ca.2005   A   104 [75 dekk 2] - [29 hengedekk] 63 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
64   ca.2005 -   B   86 [64 dekk 2] - [22 hengedekk] 64 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
65           Trailere 65    
66         10 66 [N] norled.no  
67           Passasjerer 67    
68           399 68 [N] norled.no  
69           Passasjerlugarer 69    
70         0 70 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
71           Mannskapslugarer 71    
72           6 72 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
73           Mannskap 73    
74           7 74 [N] skipsfarts-forum.net 22.07.2021  
75           Dekkshøyde 75    
76         4.80 m [dekk 2] - 1.9 m [hengedekk] - 3.40 m [under senket hengedekk] 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
77           Tillatt akseltrykk 77    
78         15 t [dekk 2] - 1.5 t [hengedekk] 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79           79            
80   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 80    
81   Fartsområde: 3. 81 [N] norled.no  
82   Liggestoler salong: 70. 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83         83            
84   ▼ HISTORIKK 84    
85 15.01.1993   A   Målt. 85 [N] sdir.no  
86 25.02.1993       Innført i Norsk Ordinært Skipsregister som "Hardingen". Hjemmehavn: Bergen. 86 [N] sdir.no  
87 03.1993   A   Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 87 [P] "I rute"  
88 13.03.1993       Døpt av Kari Bjerkestrand, Lofthus. 88 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
89 19.06.1993       Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 89 [A] Sunnhordland 18.06.1993  
90 06.07.1993       Rampe på hengedekk falt ned og skadet to biler på dekk 2. Årsak: feil på låsemekanismen. 90 [A] Sunnhordland 09.07.1993  
91 05.11.1996       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg [supplering]. 91 [P] "Skipet" 1/1997  
92 03.12.1996       Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 92 [P] "Skipet" 1/1997  
93 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 93 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
94 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 94 [N] sdir.no  
95 ca.2005   B   Kapasitet endret. 95 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
96 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 96 [P] "Skipet" 4/2006  
97 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 97 [N] sdir.no  
98 23.08.2007       Kolliderte med kaien, Utne. 3 personer og flere kjøretøy skadet. 98 [N] db.no 23.08.2007  
99 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 99 [P] "Skipet" 1/2012  
100 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 100 [N] sdir.no  
101 12.01.2015       Fikk skader i baugvisir etter manøvreringsuhell. 101 [N] hardanger-folkeblad.no 13.01.2015  
102 01.2015       Baugvisiret demontert. 102 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
103 31.10.2015       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 103 [P] "Skipet" 4/2015  
104 06.01.2016       Gikk på land, Skjersholmane. Årsak: teknisk svikt. 104 [A] Sunnhordland 07.01.2016  
105         Tauet til Westcon a/s, Ølensvåg for reparasjon. 105 [P] "Skipet" 1/2016  
106 13.04.2016       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 106 [P] "Skipet" 2/2016  
107 12.2017       Stasjonert i Stavanger som reservefartøy for Sunnhordland / Rogaland. 107 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
108 01.01.2018       Også suppleringsfartøy Stavanger - Tau. 108 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
109 07.2018   C   Ombygget: Baugvisir montert. 109 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
110 12.11.2019       Satt i trafikk Sande - Nesvik. 110 [N] norled.no 12.11.2019  
111 27.12.2019       Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 111 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
112 30.12.2019       Tatt ut som supplerings- / reservefartøy Stavanger - Tau. 112 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
113 06.01.2020       Satt i trafikk Festøya - Solavågen. 113 [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2020  
114 01.02.2020       Tatt ut av trafikk Festøya - Solavågen. 114 [P] "Skipet" 1/2020  
115 pr.05.2020       I opplag, Volda. 115 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
116 pr.primo 11.2020       I trafikk Volda - Lauvstad. 116 [N] skipsfarts-forum.net 07.11.2020  
117 primo 12.2020       Tatt ut av trafikk Volda - Lauvstad. 117 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
118 01.01.2021       Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 118 [N] stp-norway.com  
119 14.07.2021       Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 119 [N] framtidinord.no 14.07.2021  
120 22.07.2021       Brann i maskinrommet ved Vassdalsvik. 120 [N] skipsfarts-forum.net 22.07.2021  
121 20.08.2021       I opplag som reservefartøy, Stavanger. 121 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
122 høst 2021       I opplag som reservefartøy, Sande. 122 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
123 01.01.2022       Satt i trafikk Fogn - Helgøy. 123 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
124 05.02.2022       I opplag som reservefartøy, Stavanger. 124 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
125 03.05.2022       I opplag som reservefartøy, Sande. 125 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/3      
 
  Avbildet som: "Hardingen"    
    I original utgave for         Lokalisering Utne    
    Hardanger Sunnhord.         Tidspunkt: 12- august 2006    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: Kåre Haga    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/3      
  Avbildet som: "Hardingen"    
    Overført til Tide Sjø.         Lokalisering Utne    
            Tidspunkt: 04. august 2010    
            Rettighetshaver: Wilhelm Langes    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/3      
  Avbildet som: "Hardingen"    
    Overført til Norled.         Lokalisering Tau    
            Tidspunkt: 25. november 2018    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
    ▼ FILM    
                 
    Film 1/2       "Hardingen" på Skjersholmane april 1993   Rettighetshaver: Tor Resser  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
             
    Film 2/2       "Hardingen" i Kvanndal sommer 2011   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
             
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x