A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "GILDESKÅL" 1981 - 1982    
       
  Fortegnelse nr.:   B75          
  Oppdatert:   06.07.2019          
  Periode:   1981 - 1982        
  Fotografi:          
  Status:   Forlist        
       
       
1  Byggeår    1963   1  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
2  Byggenummer    18   2  [P] "Skipet" 1/1993    
3  Skrog    Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
4  Utrustning    Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
             
5  Kjenningssignal    L A L P   5  1963 - 1985   5  [P] "Skipet" 3/1991    
6      H P 4 5 5 4   6  1985 - 1990   6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Gildeskål"   9  1963 - 1984   9  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
10      "Kramkaren"   10  1984 - 1985   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
11      "Trader"   11  1985 - 1990   11  [N] fjordfaehren.de    
                     
12  Rederi / eierforhold    Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø   12  1963 - 1984   12  [P] "Skipet" 1/1993    
13      Finn Olsen, Bodø   13  1984   13  [P] "Skipet" 4/1984    
14      Fekete & Co. a/s, Tønsberg   14  1984 - 1985   14  [P] "Skipet" 1/1985    
15      Søviknes Verft a/s, Syvikgrend   15  1985   15  [P] "Skipet" 1/1993    
16      Polar Shipping a/s, Bergen   16  1985 - 1986   16  [P] "Skipet" 3/1991    
17      Sea Hunters Ltd., Seattle, USA   17  1986 - 1990   17  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
18  Type    FOF   18  -   18  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
19  Skrogutforming    Konvensjonelt   19  -   19  HMI    
                     
20  Klasse    -   20  -   20  -    
                     
21  Materiale    -   21  -   21  -    
                     
22  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Maskin produsert    1963   23  -   23  [P] "Skipet" 1/1993    
                     
24  Maskin    2 x 4 ACAT DM 4 syl. diesel   24  -   24  [P] "Skipet" 1/1993    
                     
25  Effekt    1000 bhk   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Fart    12.5 kn   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
27  Forbruk    1.7 t/d   27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
28  Lengde    46.84 m   28  -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
29  Bredde    9.44 m   29  -   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
30  Dyptgående    3.43 m   30  -   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
31  Brutto registertonn A  488 t   31  1963 - 1971   31  [P] "Skipet" 1/1993    
32   B  463 t   32  1971 - 1990   32  [P] "Skipet" 1/1993    
                     
33  Netto registertonn A  222 t   33  1963 - 1971   33  [P] "Skipet" 1/1993    
34   B  204 t   34  1971 - 1990   34  [P] "Skipet" 1/1993    
                     
35  Dødvekttonn    -   35  -   35  -    
                     
36  Bilkapasitet    30   36  -   36  [P] "Skipet" 1/1993    
                     
37  Trailerkapasitet    Ja   37  -   37  HMI    
                     
38  Passasjersertifikat A  350   38  1963 - 1984   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
39   C  0   39  1984 - 1986   39  HMI    
40   D  Ja   40  1986 - 1990   40  HMI    
                     
41  Mannskap    Ja   41  1963 - 1986   41  HMI    
42   D  12   42  1986 - 1990   42  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
43  Passasjerlugarer    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Mannskapslugarer    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Dekkshøyde    4.00 m   45  -   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
46  Tillatt akseltrykk    10 t   46  -   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
47  Tilleggsinformasjon    -   47  -   47  -    
       
       
48   06.1963   Levert fra Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø som "Gildeskål" [A]. Registrert i Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 48 [P] "Skipet" 1/1993    
49       Satt i trafikk Bodø - Sund. 49 [P] "Skipet" 1/1993    
50   1971   Ombygget [B]. 50 [P] "Skipet" 1/1993    
51   1972   Ombygget: To lugarer fjernet. 51 -    
52   10.1980   I opplag. 52 -    
53   12.1981   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Reservefartøy. 53 [P] "Skipet" 1/2002    
54   05.1982   Tilbakelevert. I opplag. 54 [P] "Skipet" 1/2002    
55   10.1984   Solgt til Finn Olsen, Bodø. 55 [P] "Skipet" 4/1984    
56   12.1984   Solgt til Fekete & Co. a/s, Tønsberg. Omdøpt "Kramkaren". Overført til Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 56 [P] "Skipet" 1/1985    
57       Omklassifisert til arbeidsfartøy [C]. I bruk som transportfartøy. 57 -    
58   03.1985   Solgt til Søviknes Verft a/s, Syvikgrend. Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 58 [P] "Skipet" 1/1993    
59       Samme bruk. 59 -    
60   10.1985   Solgt til Polar Shipping a/s, Bergen. Omdøpt "Trader". 60 [P] "Skipet" 3/1991    
61   11.1986   Solgt til Sea Hunters Ltd., Seattle, USA. Slettet fra Ålesund Skipsregister. 61 [P] "Skipet" 3/1991    
62       Hjemmehavn: Panama City, Panama. 62 [P] "Skipet" 4/1986    
63       Sertifikat endret [D]. 63 HMI    
64       Satt i trafikk Douala, Kamerun - Malabo, Ekvatorial-Guinea. 64 -    
65   12.07.1990   Sank 7nm sørvest for Douala, CAM. 37 personer omkom og 15 personer ble reddet av m/s "Veronique Delmas". 65 [P] "Skipet" 1/1993    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau