H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "FRAFJORD" 1989  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 10.08.2023 Periode i Rogaland: 1989 - 2008   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
               
    "FRAFJORD"  
    Fortegnelse nr. B-23  
               
1   Byggeår     1979 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     46 2 [N] sdir.no  
3   Skrog     TROMSØ SKIBSVERFT & MEKANISKE VERKSTED A/S, Tromsø 3 [N] sdir.no  
4   Utrustning     TROMSØ SKIBSVERFT & MEKANISKE VERKSTED A/S, Tromsø 4 [N] sdir.no  
5   Type     P M IV 5 [P] "85 år med norske bilferjer"  
6   Skrogutforming     PENDEL 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [N] sdir.no  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1979 - 1989     "HVALERFERGEN III" 11 [N] sdir.no  
12   1989 - 2023     "FRAFJORD 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LIIP 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16   1987 - 2023     7728508 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         257048700 18 [N] marinetraffic.com  
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1979 - 1989     HVALER BÅT- OG FERGESELSKAP A/S, Skjærhallen 22 [P] "Over fjord og fjell"  
23   1989 - 1991     DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Stavanger 23 [P] "Skipet" 1-2/1987  
24   1991 - 2003     ROGALAND TRAFIKKSELSKAP FERJER A/S, Stavanger 24 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
25   2003 - 2008     STAVANGERSKE FERJER A/S, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26   2008 - 2012     TIDE SJØ A/S, Bergen 26 [N] sdir.no  
27   2012 - 2021     NORLED A/S, Stavanger 27 [N] sdir.no  
28   2021 - 2023     FOSEN GJENVINNING A/S, Resvnes 28 [N] sdir.no  
29         29    
30   ▼ KLASSIFISERING 30    
31   Periode       Klasse 31    
32   1979 - før 1989     DNV + 1A1-K, CARFERRY B, ICE C 32 [P] "Vi bygget skipene"  
33   før 1989 - før 2000     SKIPSKONTROLLEN 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34   før 2000 - før 2020     NSC 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
35   før 2020 - før 2022     NMD 35 [N] j-gran.no  
36         36    
37   ▼ MASKINERI 37    
38   Periode       Fabrikant 38    
39         WICHMANN MOTORFABRIKK A/S, Rubbestadneset 39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
40           Produsert 40    
41         1979 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Maskin 42    
43         1 x 2TEV WICHMANN DM 4 SYL. diesel 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44           Effekt 44    
45       1200 brutto hestekrefter 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46           Fart 46    
47       12.5 knop 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48           Forbruk 48    
49       -- 49    
50         50    
51   ▼ MÅL 51    
52   Periode       Lengde 52    
53   1979 - 1986   A   48.52 meter 53 [N] sdir.no  
54   1986 - 2023   B   57.02 meter 54 [N] sdir.no  
55           Bredde 55    
56           11.61 meter 56 [N] sdir.no  
57           Dybde 57    
58   1979 - 1986   A   3.54 meter 58 [N] sdir.no  
59   1986 - 2023   B   4.20 meter 59 [N] sdir.no  
60           Brutto tonnasje 60    
61   1979 - 1986   A   419.04 brutto registertonn 61 [N] sdir.no  
62   1986 - 2023   B   739 brutto registertonn 62 [N] sdir.no  
63           Netto tonnasje 63    
64   1979 - 1986   A   186.01 netto registertonn 64 [N] sdir.no  
65   1986 - 2023   B   225 netto registertonn 65 [N] sdir.no  
66           Dødvekttonnasje 66    
67   1979 - 1986       277 dødvekttonn 67 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
68   1986 - 2003       362 dødvekttonn 68 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
69   2003 - før 2020       240 dødvekttonn 69 [N] marinetraffic.com  
70   før 2020 - 2023       366.90 dødvekttonn 70 [N] j-gran.no  
71         71    
72   ▼ KAPASITET 72    
73   Periode       Personbiler 73    
74   1979 - 1986   A   40 74 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
75   1986 - 2003   B   60 [45 dekk 2] - [15 hengedekk] 75 HMI  
76   2003 - 2023   E   34 76 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
77           Trailere 77    
78         4 [18 meter] 78 [N] j-gran.no  
79           Passasjerer 79    
80   1979 - 1986   A   255 80 [N] fjordfaehren.de  
81   1986 - 1999   B   300 81 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
82   1999 - 2010   C   255 82 [P] Tide - "Ferjeruter 01.05.08 til og med 30.04.09"  
83   2010 - 2020   E   165 83 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
84           Passasjerlugarer 84    
85         0 85 HMI  
86           Mannskapslugarer 86    
87           8 87 [P] NOU 1977:37 - "Riksvegferjer"  
88           Mannskap 88    
89           Ja 89 [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
90           Dekkshøyde 90    
91         4.50 meter [dekk 2] 91 HMI  
92   1986 - 2003   B   3.70 meter [under hevet hengedekk] - 2.20 meter [under senket hengedekk] 92 HMI  
93           Tillatt akseltrykk 93    
94           13 tonn [dekk 2] 94 HMI  
95         95    
96   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 96    
97   Fartsområde: 2. 97 [N] norled.no  
98   Maksimum dekkslast: 173.8 tonn. 98 [N] j-gran.no  
99     99    
100   ▼ HISTORIKK 100    
101 09.05.1979   A   Målt. 101 [N] sdir.no  
102 25.05.1979       Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Hvalerfergen III". Hjemmehavn: Fredrikstad. 102 [N] sdir.no  
103 30.05.1979   A   Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen. 103 [P] "Skipet" 4/1982  
104         Byggekostnad: 12.815 mill NOK. 104 [P] "Skipet" 4/1982  
105 22.06.1979       Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 105 [P] "Skipet" 4/1982  
106 07.10.1979       Grunnstøtte etter strømbrudd på styremaskinen. 106 [P] "Skipet" 4/1982  
107 02.11.1979       Ferdig reparert. Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 107    
108 1982 ►       Satt i trafikk Skjærhalden - Hvaler. 108    
109 04.09.1986       Ombygget: 109 [N] sdir.no | [P] "Skipet" 4/1986  
110     B   Forlenget samt hengedekk montert og sertifikat endret. 110    
111 02.10.1989       Tatt ut av trafikk Skjærhalden - Hvaler. 111    
112 04.10.1989       Ankom Stavanger på utleie til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 112 [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1989 | [P] Skipet 1/1990  
113 08.10.1989       Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for opprustning. 113 [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1989  
114 14.11.1989       Ferdig opprustet ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 114 [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989  
115         Arbeid utført av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 115 [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989  
116 24.11.1989       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". 116 -- | [P] "Skipet" 2/1991  
117         Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 117 [P] "Skipet" 2/1991  
118 31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 118 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
119 20.02.1990       Grunnstøtte ved Rossøy. Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for reparasjon. 119 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1990  
120 03.1990       Ferdig reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 120    
121 06.04.1990       Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 121    
122 01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 122 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
123         Verdifastsettelse: 10 850 995 NOK. 123 [N] sdir.no  
124 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 124 [N] sdir.no  
125 31.12.1992       Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 125 HMI  
126 15.01.1993       Rente inn i m/fe "Sjernarøy" ved kai, Stavanger havn. 126 [A] Stavanger Aftenblad 16.01.1993  
127 01.1993       I opplag, Stavanger. 127    
128 05.1993       Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 128 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
129 07.1993       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 129 HMI  
130 09.1993       I opplag, Stavanger. 130 HMI  
131 24.05.1994       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 131 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
132 21.06.1994       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 132 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
133 18.08.1994       I opplag, Stavanger. 133 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
134 07.01.1995       Grunnstøtte på en sandbanke ved Eidssund etter svikt i manøvreringssystemet. 134 [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1995  
135 05.1995       Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 135    
136 01.06.1995       Tilbakelevert. 136    
137         Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 137 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1995  
138 01.10.1995       I opplag, Stavanger. 138 [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
139 30.11.1995       Tatt ut av opplag. 139 HMI  
140 02.12.1995       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 140 [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
141 23.12.1995       I opplag, Stavanger. 141 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
142 01.1996       Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 142 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
143 28.03.1996       I opplag, Stavanger. 143 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
144 06.1996       Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 144 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
145 08.07.1996       Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 145 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
146 15.07.1996       Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 146 [P] "Skipet" 3/1996  
147 15.08.1996       Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 147 [P] "Skipet" 3/1996  
148 18.08.1996       Tilbakelevert. 148    
149         Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 149 HMI  
150 ca.09.1996       I opplag, Stavanger. 150    
151 13.06.1997       Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 151 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1997  
152 høst 1997       Tatt ut av trafikk Oanes - Lauvvik. 152 HMI  
153 17.11.1997       Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 153 HMI  
154 ca.01.1998       Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 154 HMI  
155 ca.06.1998       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 155    
156 23.08.1998       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 156 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998  
157 1999   C   Sertifikat endret. 157    
158 31.03.1999       Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 158 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
159 29.08.1999       I opplag, Stavanger. 159 HMI  
160 ca.10.1999       Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 160 HMI  
161 11.1999       Tatt ut av trafikk Hanasand - Fogn. 161 HMI  
162 ca.24.12.1999       I opplag, Stavanger. 162 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1999  
163 2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 163 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
164 01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 164 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
165 31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 165 [N] sdir.no  
166 29.06.2003       Brøt ut brann i et sikringsskap under opplag, Stavanger. 166 [A] Rogalands Avis 30.06.2003  
167 05.07.2003       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 167 [P] "Skipet" 3/2003  
168 05.07.2003       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 168 HMI  
169 21.09.2003       Kolliderte med kaien, Sand. 169 [P] "Skipet" 4/2003  
170 12.2003   D   Ombygget: Hengedekk demontert. 170 [N] stp-norway.com  
171 07.01.2004       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 171 [N] stp-norway.com  
172 26.10.2004       Sammenstøt med bunkringsanlegg og en seilbåt, Sand etter manøvreringsfeil. 172 [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2004  
173         Autopiloten ble skrudd av for sent. Rep.kostnad av landanlegg: 258 982 NOK. 173 [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2005  
174 ca.01.06.2005       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 174 [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
175 ca.31.08.2005       Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 175 [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
176 01.06.2006       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 176 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
177 01.09.2006       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 177 HMI  
178 21.05.2007       I opplag, Sand. 178 HMI  
179 06.2007       I opplag, Stavanger. 179 HMI  
180 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 180 [N] stp-norway.com  
181 21.02.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 181 [N] sdir.no  
182 08.04.2008       Kolliderte med kaien, Oanes. 182 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.2008  
183 15.06.2008       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 183 [N] stp-norway.com  
184 08.2008       I opplag, Volda [reservefartøy]. 184 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2008  
185 08.03.2009       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 185 [N] stp-norway.com  
186 05.10.2009       Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 186 [N] stp-norway.com  
187 14.11.2009       I opplag, Ålesund. 187 [N] stp-norway.com  
188 2010   E   Sertifikat endret. 188 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
189 31.01.2010       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 189 [N] stp-norway.com  
190 03.2010       I opplag, Syvde. 190 [N] stp-norway.com  
191 12.09.2010       Tatt ut av opplag. 191 [N] stp-norway.com  
192 26.03.2011       I opplag, Skår. 192 [N] stp-norway.com  
193 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 193 [P] "Skipet" 1/2012  
194 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 194 [N] sdir.no  
195 21.05.2013       Satt i trafikk Volda - Folkestad. 195 [N] stp-norway.com  
196 29.06.2013       Tatt ut av trafikk Volda - Folkestad. 196 [N] stp-norway.com  
197 07.08.2013       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 197 [N] stp-norway.com  
198 22.09.2013       Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 198 [N] stp-norway.com  
199 20.10.2013       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 199 [N] stp-norway.com  
200 12.2013       Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 200 [N] stp-norway.com  
201 19.02.2014       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 201 [N] stp-norway.com  
202 08.04.2014       I opplag, 202 [N] stp-norway.com  
203 29.05.2014       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 203 [N] stp-norway.com  
204 23.09.2014       Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 204 [N] stp-norway.com  
205 01.01.2015       Satt i trafikk Brekstad - Valset. 205 [P] "Skipet" 1/2015  
206 07.2015       Muggsopp oppdaget i korridor / billettkontor. 206 [N] fosna-folket.no 03.07.2015  
207 20.08.2015       Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 207 [P] "Skipet" 3/2015  
208 30.08.2015       Til Vågland Båtbyggeri a/s, Vågland for reparasjon. 208 [P] "Skipet" 3/2015  
209 06.11.2015       Ferdig reparert. Satt i trafikk Brekstad - Valset. 209 [P] "Skipet" 3/2015  
210 2016       Lugarinnredning oppgradert. 210 [N] j-gran.no  
211 21.12.2017       Kolliderte med kaien, Brekstad. Fikk skader på ror og propell. 211 [N] fosna-folket.no 21.12.2017  
212 31.12.2018       Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 212 [P] "Skipet" 1/2019  
213 07.01.2019       Stasjonert som reservefartøy, Harstad. 213 [P] "Skipet" 1/2019  
214 24.03.2019     Satt i trafikk Stornes - Bjørnerå. 214 [N] norled.no 24.03.2019  
215 18.04.2019     Stasjonert som reservefartøy, Harstad. 215 [N] norled.no 19.04.2019  
216 ► 2020   F   Ommålt. 216 [N] j-gran.no  
217 28.09.2020     Ankom Fosen Gjenvinning a/s, Revsnes for opphogging. 217 [P] "Skipet" 4/2020  
218 24.08.2021     Solgt til Fosen Gjenvinning a/s, Revsnes. 218 [N] sdir.no  
219 pr.08.2023     Ferdig opphogget. 219 HMI | [N] fosengjenvinning.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/6    
 
  Avbildet som: "Hvalerfergen III"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Hvaler Båt- og       Tidspunkt: --    
    Fergeselskap.       Rettighetshaver: Pieter Inpijn    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/6    
  Avbildet som: "Frafjord"    
    Overtatt av       Lokalisering: Oanes    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: 09. juli 1990    
    Dampskibsselskab etter       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    forlengelse og montering       Hentet fra: Privat    
    av hengedekk i 1986.            
    Fortsatt anonyme            
    skorsteiner.            
               
               
               
               
               
    Bilde 3/6    
  Avbildet som: "Frafjord"    
    Overført til       Lokalisering: Stavanger    
    Rogaland Trafikkselskap       Tidspunkt: --    
    og to røde ringer i       Rettighetshaver: Pål Reimund Skjold    
    skorsteinene.       Hentet fra: stp-norway.com    
    Her som en altfor liten            
    supplering i            
    Tau-sambandet.            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/6    
  Avbildet som: "Frafjord"    
    Overført til Stavangerske       Lokalisering: Stavanger    
    og liggende i opplag.       Tidspunkt: 12. desember 2007    
    Hengedekket fjernet       Rettighetshaver: Harald Oanes    
    i 2003.       Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
    Bilde 5/6    
  Avbildet som: "Frafjord"    
    Overført til Tide Sjø       Lokalisering: --    
    og ferdig med trafikk       Tidspunkt: 07. oktober 2010    
    i Rogaland.       Rettighetshaver: Joakim Bonsaksen    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 6/6    
  Avbildet som: "Frafjord"    
    Overført til Norled.       Lokalisering: Valset    
          Tidspunkt: 04. juli 2016    
          Rettighetshaver: Uwe Jakob    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1     "Frafjord" Brekstad - Valset juli 2015   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x