A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "FRAFJORD" 1989 - 2008    
       
  Fortegnelse nr.:   B23          
  Oppdatert:   20.09.2020          
  Periode:   1989 - 2008        
  Fotografi:          
  Status:   Til opphogging        
       
       
1  Byggeår    1979   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    46   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L I I P   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7728508   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257048700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Hvalerfergen III"   8  1979 - 1989   8  [N] sdir.no    
9      "Frafjord"   9  1989 -   9  [N] sdir.no    
                         
10  Rederi / eierforhold    Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen   10  1979 - 1989   10  [P] "Skipet" 4/1982    
11      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  1989 - 1991   11  [P] "Skipet" 2/1991    
12      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   12  1991 - 2003   12  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
13      Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger   13  2003 - 2008   13  [N] sdir.no    
14      Tide Sjø a/s, Bergen   14  2008 - 2012   14  [N] sdir.no    
15      Norled a/s, Stavanger   15  2012 -   15  [N] sdir.no    
                         
16  Type    P M IV   16  -   16  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                         
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                         
18  Klasse    DNV + 1A1-K, Carferry B, Ice C   18  1979 - før 1989   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
19      Skipskontrollen   19  før 1989 - før 2000   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
20      NSC     20  før 2000 - før 2020   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
21      NMD     21  før 2020 -   21  [N] j-gran.no    
                         
22  Materiale    Stål   22  -   22  [N] sdir.no    
                         
23  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Maskin produsert    1979   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
25  Maskin    1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
26  Effekt    1200 bhk   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
27  Fart    12.5 kn   27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                         
29  Lengde A  48.52 m   29  1979 - 1986   29  [N] sdir.no    
30   B  57.02 m   30  1986 -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Bredde    11.61 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Dyptgående A  3.54 m   32 |   32  [N] sdir.no    
33   B  4.20 m   33  1986 -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Brutto registertonn A  419 .04 t   34  1979 - 1986   34  [N] sdir.no    
35   B  739 t   35  1986 - 2003   35  [N] sdir.no    
                         
36  Netto registertonn A  186.01 t   36  1979 - 1986   36  [N] sdir.no    
37   B  225 t   37  1986 - 2003   37  [N] sdir.no    
                         
38  Dødvekttonn A  277 t   38  1979 - 1986   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
39   B  362 t   39  1986 - 2003   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   D  240 t   40  2003 - før 2020   40  [N] marinetraffic.com    
41   F  366.90 t   41  før 2020 -   41  [N] j-gran.no    
                         
42  Bilkapasitet A  40   42  1979 - 1986   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
43   B  60 [45 dekk 2] - [15 hengedekk]   43  1983 - ca.2005   43  HMI    
44   E  34   44  ca.2005 -   44  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                         
45  Trailerkapasitet    4 [18 m]   45  -   45  [N] j-gran.no    
                         
46  Passasjersertifikat A  255   46  1979 - 1986   46  -    
47   B  300   47  1986 - 1999   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
48   C  255   48  1999 - 2010   48  [P] Tide - "Ferjeruter 01.05.08 til og med 30.04.09"    
49   E  165   49  2010 -   49  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                         
50  Mannskap    Ja   50  -   50  HMI    
                         
51  Passasjerlugarer    0   51  -   51  HMI    
                         
52  Mannskapslugarer    8   52  -   52  [P] NOU 1977:37 - "Riksvegferjer"    
                         
53  Dekkshøyde    4.50 m [dekk 2]   53  -   53  HMI    
54   B  3.70 m [under hevet hengedekk] - 2.20 m [under senket hengedekk]   54  1986 - 2003   54  HMI    
                         
55  Tillatt akseltrykk    13 t [dekk 2]   55  -   55  HMI    
                         
56  Tilleggsinformasjon    Fartsområde: 2   56  -   56  [N] norled.no    
57      Maksimum dekkslast: 173.8 t   57  pr.2020   57  [N] j-gran.no    
       
       
58   09.05.1979   Målt [A]. 58 [N] sdir.no    
59   25.05.1979   Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Hvalerfergen III". Hjemmehavn: Fredrikstad. 59 [N] sdir.no    
60   30.05.1979   Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen [A]. Byggesum: 12.815 mill NOK. 60 [P] "Skipet" 4/1982    
61   22.06.1979   Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 61 [P] "Skipet" 4/1982    
62   07.10.1979   Grunnstøtte etter strømbrudd på styremaskinen. 62 [P] "Skipet" 4/1982    
63   02.11.1979   Ferdig reparert. Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 63 -    
64   1982 ►   Satt i trafikk Skjærhalden - Hvaler. 64 -    
65   04.09.1986   Ombygget: 65 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 4/1986    
66       Forlenget samt hengedekk montert og sertifikat endret [B]. 66 -    
67   02.10.1989   Tatt ut av trafikk Skjærhalden - Hvaler. 67 -    
68   04.10.1989   Ankom Stavanger på utleie til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68 [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1989 / [P] Skipet 1/1990    
69   08.10.1989   Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for opprustning. 69 [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1989    
70   14.11.1989   Ferdig opprustet ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. Arbeid utført av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 70 [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989    
71   24.11.1989   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 71 - / [P] "Skipet" 2/1991    
72   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 72 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
73   20.02.1990   Grunnstøtte ved Rossøy. Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for reparasjon. 73 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1990    
74   03.1990   Ferdig reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 74 -    
75   06.04.1990   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 75 -    
76   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 76 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
77       Verdifastsettelse: 10 850 995 NOK. 77 [N] sdir.no    
78   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78 [N] sdir.no    
79   31.12.1992   Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 79 HMI    
80   15.01.1993   Rente inn i m/fe "Sjernarøy" ved kai, Stavanger havn. 80 [A] Stavanger Aftenblad 16.01.1993    
81   01.1993   I opplag, Stavanger. 81 -    
82   05.1993   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 82 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993    
83   07.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 83 HMI    
84   09.1993   I opplag, Stavanger. 84 HMI    
85   24.05.1994   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 85 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994    
86   21.06.1994   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994    
87   18.08.1994   I opplag, Stavanger. 87 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994    
88   07.01.1995   Grunnstøtte på en sandbanke ved Eidssund etter svikt i manøvreringssystemet. 88 [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1995    
89   05.1995   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 89 -    
90   01.06.1995   Tilbakelevert. 90 -    
91       Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 91 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1995    
92   01.10.1995   I opplag, Stavanger. 92 [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995    
93   30.11.1995   Tatt ut av opplag. 93 HMI    
94   02.12.1995   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 94 [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995    
95   23.12.1995   I opplag, Stavanger. 95 HMI    
96   01.1996   Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 96 HMI    
97   28.03.1996   I opplag, Stavanger. 97 HMI    
98   06.1996   Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 98 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996    
99   08.07.1996   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 99 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996    
100   15.07.1996   Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 100 [P] "Skipet" 3/1996    
101   15.08.1996   Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 101 [P] "Skipet" 3/1996    
102   18.08.1996   Tilbakelevert. 102 -    
103       Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 103 HMI    
104   ca.09.1996   I opplag, Stavanger. 104 -    
105   13.06.1997   Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 105 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1997    
106   høst 1997   Tatt ut av trafikk Oanes - Lauvvik. 106 HMI    
107   17.11.1997   Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 107 HMI    
108   ca.01.1998   Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 108 HMI    
109   ca.06.1998   Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 109 -    
110   23.08.1998   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 110 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998    
111   1999   Sertifikat endret [C]. 111 -    
112   31.03.1999   Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 112 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999    
113   29.08.1999   I opplag, Stavanger. 113 HMI    
114   ca.10.1999   Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 114 HMI    
115   11.1999   Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 115 HMI    
116   ca.24.12.1999   I opplag, Stavanger. 116 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1999    
117   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 117 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
118   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 118 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
119   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 119 [N] sdir.no    
120   29.06.2003   Brøt ut brann i et sikringsskap under opplag, Stavanger. 120 [A] Rogalands Avis 30.06.2003    
121   05.07.2003   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 121 [P] "Skipet" 3/2003    
122   05.07.2003   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 122 HMI    
123   21.09.2003   Kolliderte med kaien, Sand. 123 [P] "Skipet" 4/2003    
124   12.2003   Ombygget: Hengedekk demontert [D]. 124 -    
125   07.01.2004   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 125 -    
126   26.10.2004   Sammenstøt med bunkringsanlegg og en seilbåt, Sand etter manøvreringsfeil. 126 [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2004    
127       Autopiloten ble skrudd av for sent. Rep.kostnad av landanlegg: 258 982 NOK. 127 [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2005    
128   ca.01.06.2005   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 128 [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006    
129   ca.31.08.2005   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 129 [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006    
130   01.06.2006   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 130 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006    
131   01.09.2006   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 131 HMI    
132   21.05.2007   I opplag, Sand. 132 HMI    
133   06.2007   I opplag, Stavanger. 133 HMI    
134   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 134 -    
135   21.02.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 135 [N] sdir.no    
136   08.04.2008   Kolliderte med kaien, Oanes. 136 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.2008    
137   15.06.2008   Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 137 -    
138   08.2008   I opplag, Volda [reservefartøy]. 138 - / [P] "Skipet" 3/2008    
139   08.03.2009   Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 139 -    
140   05.10.2009   Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 140 -    
141   14.11.2009   I opplag, Ålesund. 141 -    
142   2010   Sertifikat endret [E]. 142 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
143   31.01.2010   Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 143 -    
144   03.2010   I opplag, Syvde. 144 -    
145   12.09.2010   Tatt ut av opplag. 145 -    
146   26.03.2011   I opplag, Skår. 146 -    
147   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 147 [P] "Skipet" 1/2012    
148   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 148 [N] sdir.no    
149   21.05.2013   Satt i trafikk Volda - Folkestad. 149 -    
150   29.06.2013   Tatt ut av trafikk Volda - Folkestad. 150 -    
151   07.08.2013   Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 151 -    
152   22.09.2013   Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 152 -    
153   20.10.2013   Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 153 -    
154   12.2013   Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 154 -    
155   19.02.2014   Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 155 -    
156   08.04.2014   I opplag, 156 -    
157   29.05.2014   Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 157 -    
158   25.08.2014   Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 158 -    
159   23.09.2014   Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 159 -    
160   01.01.2015   Satt i trafikk Brekstad - Valset. 160 [P] "Skipet" 1/2015    
161   07.2015   Muggsopp oppdaget i korridor / billettkontor. 161 [N] fosna-folket.no 03.07.2015    
162   20.08.2015   Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 162 [P] "Skipet" 3/2015    
163   30.08.2015   Til Vågland Båtbyggeri a/s, Vågland for reparasjon. 163 [P] "Skipet" 3/2015    
164   06.11.2015   Ferdig reparert. Satt i trafikk Brekstad - Valset. 164 [P] "Skipet" 3/2015    
165   2016   Lugarinnredning oppgradert. 165 [N] j-gran.no    
166   21.12.2017   Kolliderte med kaien, Brekstad. Fikk skader på ror og propell. 166 [N] fosna-folket.no 21.12.2017    
167   31.12.2018   Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 167 [P] "Skipet" 1/2019    
168   07.01.2019   Stasjonert som reservefartøy, Harstad. 168 [P] "Skipet" 1/2019    
169   24.03.2019   Satt i trafikk Stornes - Bjørnerå. 169 [N] norled.no 24.03.2019    
170   18.04.2019   Stasjonert som reservefartøy, Harstad. 170 [N] norled.no 19.04.2019    
171   ► 2020   Ommålt [F]. 171 [N] j-gran.no    
172   28.09.2020   Ankom Fosen Gjenvinning a/s, Revsnes for opphogging. 172 [P] "Skipet" 4/2020    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau