HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
         
         
         
         
         
         
1   Navn "Folgefonn"    
  1  
2   Fortegnelsesnr. B-114       2  
3   Inntredelsesår 1973       3  
4   Periode 1973       4  
5   Oppdatert 25.09.2023     5  
6   Status  Veteranfartøy, til restaurering     6  
7   Kallesignal LJBX [1939-1979], LCNE [2014-]     7  
8   IMO-nummer 5117389   © H. Larsson-Fedde   8  
9   MMSI-nummer -   9  
10   Byggeår 1938 "Folgefonn" [1973] - var et kvantesprang i bilbefraktning da den ble 10  
11   Byggenummer 70 levert til HSD på slutten av 30-tallet, men var i absolutt minste 11  
12   Skrog Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen laget da den var innleid til Tau-sambandet 35 år senere. Var også kort 12  
13   Utrustning Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen innom Høgsfjord-sambandet. 13  
14   Type -   14  
15   Materiale Stål   15  
16   Navn 1938-2014 "Folgefonn"   16  
17   Navn 2014- "Folgefonn I"   17  
18   Eier 1938-1979 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   18  
19   Eier 1979-1981 Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia   19  
20   Eier 1981-2010 Erith Yacht Club, Erith, Storbritannia   20  
21   Eier 2010- Stiftinga Hardanger og Voss Museum, Utne   21  
22   Klasse DNV   22  
23   Lengde A:36.49 meter 23  
24   Bredde A:8.11 meter 24  
25   Dybde A:2.96 meter 25  
26   Brutto tonnasje A:196.52 brutto registertonn  C:Ukjent 26  
27   Netto tonnasje A:65.83 netto registertonn 27  
28   Dødvekttonnasje A:Ukjent 28  
29   Maskin A:1 x Wichmann 2TEV 4 syl. diesel  B:1 x Wichmann 2TEV 4 syl. diesel 29  
30   Fart A:Ukjent 30  
31   Effekt A:300 brutto hestekrefter B:400 brutto hestekrefter 31  
32   Forbruk A:Ukjent 32  
33   Maskinfabrikant A:Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset B:Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 33  
34   Fri høyde dekk 2 A:2.95 meter  C:0 34  
35   Fri høyde dekk 3 A:0 35  
36   Fri høyde dekk 4 A:0 36  
37   Tillatt akseltrykk dekk 2 A:6 tonn 37  
38   Tillatt akseltrykk dekk 3 A:0 38  
39   Tillatt akseltrykk dekk 4 A:0 39  
40   Biler dekk 2 A:20 personbiler  C:0 40  
41   Biler dekk 3 A:0 41  
42   Biler dekk 4 A:0 42  
43   Biler totalt A:20 personbiler  C:0 43  
44   Vogntog A:0 44  
45   Passasjerer A:300  C:0 45  
46   Passasjerlugarer A:0 46  
47   Mannskap A:Ja 47  
48   Mannskapslugarer A:Ja 48  
49   Dekk A:3 49  
50   Tilleggsinformasjon/noter Sitteplasser salong: 50. [P] "Dei fine ferjene" 50  
51     Midtcasing på bildekket. HMI 51  
52     52  
53     53  
54     54  
55     55  
56     56  
57   19.05.1938   A   Målt.   [N] sdir.no 57  
58   01.06.1938   A   Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s,   [P] "Over fjord og fjell" 58  
59         Bergen som "Folgefonn". Byggekostnad: 350.000 NOK.   [P] "Over fjord og fjell" 59  
60   02.06.1938     Satt i trafikk Ålvik-Kinsarvik.   [P] "Over fjord og fjell" 60  
61   høst 1938       Tatt ut av trafikk Ålvik-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 61  
62   sommer 1939       Satt i trafikk Ålvik-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 62  
63   høst 1939       I opplag, Bergen   [P] "Fram og tilbake over fjorden" | [P] "Skipet" 2/1981 63  
64   april 1940       Rekvirert til troppetransport.   [P] "HSD-båtane" 64  
65   primo 05.1940     Stasjonert i Eidfjord.   [P] "HSD-båtane" 65  
66   sommer 1940       Satt i trafikk Ålvik-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 66  
67   høst 1940       Satt i trafikk Kvanndal-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 67  
68   1945       Utstyrt med sideporter for tverrskips lasting av kjøretøy.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 68  
69   21.06.1953       Satt i trafikk Ulvik - Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik-Kvanndal.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 69  
70   18.06.1954       Tatt ut av trafikk Ulvik-Brimnes.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 70  
71   23.08.1954       Satt i trafikk Ulvik-Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik-Kvanndal.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 71  
72   01.06.1957       Satt i trafikk Leirvik-Sunde / Leirvik-Mosterhamn.   [P] "Over fjord og fjell" | [P] "Dei fine ferjene" 72  
73   06.1964       Satt i trafikk Halhjem-Sandvikvåg.   [P] "Over..." | [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet" 73  
74   12.06.1964       Satt i trafikk Utbjoa-Leirvik / Halhjem-Sandvikvåg.   [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet" 74  
75   1965   B   Ombygget med ny maskin.   [P] "Over fjord og fjell" 75  
76   sommer 1966       Satt i trafikk Kvanndal-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 76  
77   sommer 1968       Satt i trafikk Leirvik-Sunde / Leirvik-Mosterhamn.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 77  
78   sommer 1970     I trafikk Kvanndal-Kinsarvik [supplering].   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 78  
79   30.01.1973     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1973 79  
80   11.04.1973     Tilbakelevert.   [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973 80  
81   1973     Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Leirvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 81  
82   1974     Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Leirvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 82  
83   pr.1977     I trafikk Hatvik-Fusa.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 83  
84   04.1979     Solgt til Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia.   [P] "Skipet" 2/1979 | [P] "Skipet" 2/1981 84  
85   1979 ►   C   Kapasitet og sertifikat endret. Ombygget: bildekk bygget inn.   HMI 85  
86   1981     Solgt til Erith Yacht Club, Erith, GB. I bruk som klubbhus.   [P] "Dei fine ferjene" 86  
87   05.2010     Solgt til Hardanger og Voss Museum, Utne.   [N] wikipedia.org | [P] "Skipet" 2/2011 87  
88   15.05.2010     Forlot Erith, GB som dekkslast på transportfartøyet "Eide Trader".   [P] "HSD-båtane" 88  
89   05.2010     Til Dåfjorden Slipp, Sagvåg for restaurering.   [P] "Skipet" 1/2011 89  
90   2010     Tildelt 1.9 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 3/2010 90  
91   25.04.2011     Lagt ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund.   [P] "Skipet" 2/2011 91  
92   15.05.2011     Fredet av Riksantikvaren.   [N] wikipedia.org | [P] "Skipet" 2/2011 92  
93   28.02.2014     Innført i Norsk Ordinært Skpsregister som "Folgefonn I".   [N] sdir.no 93  
94   høst 2016     Til Bredalsholmen Fartøyvernsenter, Kristianand for restaurering.   [P] "HSD-båtane" 94  
95   2019     Tildelt 3.55 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 2/2019 95  
96   ultimo 03.2022     Tildelt 3 mill NOK pluss tilsagn av 1.5 mill NOK for 2023 av Vestland fylkeskommune, Bergen.   [N] ba.no 23.03.2022 96  
97     97  
98     98  
99     99  
100     100  
101     101  
102  
 
          Bilde 1/2  
 
  102  
103           Avbildet som "Folgefonn"   103  
104           Lokalisering -   104  
105           Tidspunkt -   105  
106           Rettighetshaver H. Larsson-Fedde   106  
107           Hentet fra sjohistorie.no   107  
108           108  
109           I original utgave for Hardanger Sunnhordlandske   109  
110           Dampskibsselskab.   110  
111               111  
112               112  
113               113  
114               114  
115               115  
116               116  
117               117  
118   Oversiktskart  118  
119     119  
120  
 
          Bilde 2/2     120  
121           Avbildet som "Folgefonn"   Oversiktskart 121  
122           Lokalisering Erith, Storbritannia     122  
123           Tidspunkt Februar 2007       123  
124           Rettighetshaver Viggo Nonås   Film 1/4 124  
125           Hentet fra fjordfaehren.de   "Folgefonn" 125  
126           00:30-00:55   126  
127           I bruk som klubbhus utenfor London, og med bildekket   Rettighetshaver Harald Sætre 127  
128           bygget inn.   Hentet fra youtube.com 128  
129           Ikke grunnstøtt, bare stor forskjell på høy- og lavvann.   129  
130               130  
131               Film 2/4 131  
132               "Folgefonn" i Leirvik 132  
133               04:22-05:18   133  
134               Rettighetshaver Tor Resser 134  
135               Hentet fra youtube.com 135  
136     136  
137     137  
138     Film 3/4 138  
139   "Folgefonn" i Leirvik 139  
140       04:18-04:35   140  
141       Rettighetshaver Tor Resser 141  
142       Hentet fra youtube.com 142  
143     143  
144     144  
145       Film 4/4 145  
146       "Folgefonn I" slep Dåfjorden-Norheimsund 25. april 2011 146  
147       Hele klippet   147  
148       Rettighetshaver Harald Sætre 148  
149       Hentet fra youtube.com 149  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau