H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "FOLGEFONN" 1973  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 20.09.2023 Periode i Rogaland: 1973xx Status på fartøyet: Veteranfartøy / til restaurering Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © H. Larsson-Fedde  
               
               
               
    "FOLGEFONN"  
    Fortegnelse nr. B-114  
               
1   Byggeår     1938 1 [P] "Over fjord og fjell"  
2   Byggenummer     370 2 [N] sdir.no  
3   Skrog     BERGENS MEKANISKE VERKSTED A/S, Bergen 3 [P] "Over fjord og fjell"  
4   Utrustning     BERGENS MEKANISKE VERKSTED A/S, Bergen 4 [P] "Over fjord og fjell"  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1938 - 2014     "FOLGEFONN" 11 [N] sdir.no  
12   2014 -     "FOLGEFONN I" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LJBX 14 [P] "Skipet" 2/1979  
15         LCNE 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17   1987 -     5117389 17 [N] sdir.no  
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1938 - 1979     HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bergen 23 [P] "Over fjord og fjell"  
24   1979 - 1981     DIXON WORLD WIDE TRAVEL LTD., Merseyside, Storbritannia 24 [P] "Skipet" 2/1981  
25   1981 - 2010     ERITH YACHT CLUB, Erith, Storbritannia 25 [P] "Dei fine ferjene"  
26   2010 -     STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM, Utne 26 [P] "Skipet" 2/2011  
27         27    
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30         DNV 30 [N] sjohistorie.no  
31         31    
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34   1938 - 1965   A   WICHMANN MOTORFABRIKK A/S, Rubbestadneset 34 [P] "Over fjord og fjell"  
35   1965 -   B   WICHMANN MOTORFABRIKK A/S, Rubbestadneset 35 [P] "Over fjord og fjell"  
36           Produsert 36    
37       A   1938 37 [P] "Over fjord og fjell"  
38       B   1965 38 [P] "Over fjord og fjell"  
39           Maskin 39    
40   1938 - 1965   A   1 x WICHMANN 2TEV 4 syl. diesel 40 [P] "Over fjord og fjell"  
41   1965 -   B   1 x WICHMANN 2TEV 4 syl. diesel 41 [P] "Over fjord og fjell"  
42           Effekt 42    
43   1938 - 1965   A   300 brutto hestekrefter 43 [P] "Over fjord og fjell"  
44   1965 -   B   400 brutto hestekrefter 44 [P] "Over fjord og fjell"  
45           Fart 45    
46           -- 46    
47           Forbruk 47    
48       -- 48    
49         49    
50   ▼ MÅL 50    
51   Periode       Lengde 51    
52           36.49 meter 52 [N] sdir.no  
53           Bredde 53    
54           8.11 meter 54 [N] sdir.no  
55           Dybde 55    
56           2.96 meter 56 [N] sdir.no  
57           Brutto tonnasje 57    
58   1938 - etter 1979   A   196.52 brutto registertonn 58 [N] sdir.no  
59           Netto tonnasje 59    
60   1938 - etter 1979   A   65.83 netto registertonn 60 [N] sdir.no  
61           Dødvekttonnasje 61    
62           -- 62    
63         63    
64   ▼ KAPASITET 64    
65   Periode       Personbiler 65    
66   1938 - etter 1979   A   20 66 [P] "Over fjord og fjell"  
67   etter 1979 -   C   0 67 HMI  
68           Trailere 68    
69         Ja 69 HMI  
70           Passasjerer 70    
71   1938 - etter 1979   A   300 71 [P] "Over fjord og fjell"  
72   etter 1979 -   C   0 72 HMI  
73           Passasjerlugarer 73    
74       -- 74    
75           Mannskapslugarer 75    
76         Ja 76 HMI  
77           Mannskap 77    
78         Ja 78 HMI  
79           Dekkshøyde 79    
80       2.95 meter 80 [P] "HSD-båtane"  
81           Tillatt akseltrykk 81    
82           6 tonn 82 [N] fjordfaehren.de  
83         83    
84   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 84    
85   Sitteplasser salong: 50. 85 [P] "Dei fine ferjene"  
86     86    
87   ▼ HISTORIKK 87    
88 19.05.1938   A   Målt. 88 [N] sdir.no  
89 01.06.1938   A   Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Folgefonn". 89 [P] "Over fjord og fjell"  
90         Byggekostnad: 350 000 NOK. 90 [P] "Over fjord og fjell"  
91 02.06.1938       Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 91 [P] "Over fjord og fjell"  
92 høst 1938       Tatt ut av trafikk Ålvik - Kinsarvik. 92 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
93 sommer 1939       Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 93 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
94 høst 1939       I opplag, Bergen 94 [P] "Fram og tilbake over fjorden" | [P] "Skipet" 2/1981  
95 april 1940       Rekvirert til troppetransport. 95 [P] "HSD-båtane"  
96 primo 05.1940       Stasjonert i Eidfjord. 96 [P] "HSD-båtane"  
97 sommer 1940       Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 97 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
98 høst 1940       Satt i trafikk Kvanndal - Kinsarvik. 98 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
99 1945       Utstyrt med sideporter for tverrskips lasting av kjøretøy. 99 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
100 21.06.1953       Satt i trafikk Ulvik - Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik - Kvanndal. 100 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
101 18.06.1954       Tatt ut av trafikk Ulvik - Brimnes. 101 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
102 23.08.1954       Satt i trafikk Ulvik - Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik - Kvanndal. 102 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
103 01.06.1957       Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 103 [P] "Over fjord og fjell" | [P] "Dei fine ferjene"  
104 06.1964       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 104 [P] "Over fjord og fjell" | [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
105 12.06.1964       Satt i trafikk Utbjoa - Leirvik / Halhjem - Sandvikvåg. 105 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
106 1965   B   Ombygget med ny maskin. 106 [P] "Over fjord og fjell"  
107 sommer 1966       Satt i trafikk Kvanndal - Kinsarvik. 107 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
108 sommer 1968       Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 108 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
109 sommer 1970       I trafikk Kvanndal - Kinsarvik [supplering]. 109 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
110 30.01.1973       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 110 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1973  
111 11.04.1973       Tilbakelevert. 111 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973  
112 1973       Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Leivik. 112 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
113 1974       Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Leivik. 113 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
114 pr.1977       I trafikk Hatvik - Fusa. 114 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
115 04.1979       Solgt til Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia. 115 [P] "Skipet" 2/1979 | [P] "Skipet" 2/1981  
116 1979 ►   C   Kapasitet og sertifikat endret. 116 HMI  
117 1981       Solgt til Erith Yacht Club, Erith, GB. I bruk som klubbhus. 117 [P] "Dei fine ferjene"  
118 05.2010       Solgt til Hardanger og Voss Museum, Utne. 118 [N] wikipedia.org | [P] "Skipet" 2/2011  
119 15.05.2010       Forlot Erith, GB som dekkslast på transportfartøyet "Eide Trader". 119 [P] "HSD-båtane"  
120 05.2010       Til Dåfjorden Slipp, Sagvåg for restaurering. 120 [P] "Skipet" 1/2011  
121 2010       Tildelt 1.9 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo. 121 [P] "Skipet" 3/2010  
122 25.04.2011       Lagt ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 122 [P] "Skipet" 2/2011  
123 15.05.2011       Fredet av Riksantikvaren. 123 [N] wikipedia.org | [P] "Skipet" 2/2011  
124 28.02.2014       Innført i Norsk Ordinært Skpsregister som "Folgefonn I". 124 [N] sdir.no  
125 høst 2016       Til Bredalsholmen Fartøyvernsenter, Kristianand for restaurering. 125 [P] "HSD-båtane"  
126 ultimo 03.2022       Tildelt 3 mill NOK pluss tilsagn av 1.5 mill NOK for 2023 av Vestland fylkeskommune, Bergen. 126 [N] ba.no 23.03.2022  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Folgefonn"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Hardanger       Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske       Rettighetshaver: H. Larsson-Fedde    
    Dampskibsselskab.       Hentet fra: sjohistorie.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Folgefonn"    
    I bruk som klubbhus       Lokalisering: Erith, Storbritannia    
    utenfor London, med       Tidspunkt: Februar 2007    
    bildekket bygget inn.       Rettighetshaver: Viggo Nonås    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/4     "Folgefonn"   Rettighetshaver: Harald Sætre  
          00:30 - 00:55   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 2/4     "Folgefonn" i Leirvik   Rettighetshaver: Tor Resser  
          04:22 - 05:18   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 3/4     "Folgefonn" i Leirvik   Rettighetshaver: Tor Resser  
          04:18 - 04:35   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 4/4     "Folgefonn I" slep Dåfjorden - Norheimsund 25. april 2011   Rettighetshaver: Harald Sætre  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x