A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
                 
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "FOLGEFONN" 1973    
       
  Fortegnelse nr.:   B114          
  Oppdatert:   19.04.2021          
  Periode:   1973        
  Fotografi:   Nei        
  Status:   Veteranfartøy, til restaurering        
       
       
1  Byggeår    1938   1  [P] "Over fjord og fjell"    
2  Byggenummer    370   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   3  [P] "Over fjord og fjell"    
4  Utrustning    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   4  [P] "Over fjord og fjell"    
             
5  Kjenningssignal    L J B X   5  1938 - 1979   5  [P] "Skipet" 2/1979    
6      L C N E   6  2014 -   6  [N] sdir.no    
                     
7  IMO-nummer    5117389   7  -   7  [N] sdir.no    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Folgefonn"   9  1938 - 2014   9  [N] sdir.no    
10      "Folgefonn I"   10  2014 -   10  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   11  1938 - 1979   11  [P] "Over fjord og fjell"    
12      Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia   12  1979 - 1981   12  [P] "Skipet" 2/1981    
13      Erith Yacht Club, Erith, Storbritannia   13  1981 - 2010   13  [P] "Dei fine ferjene"    
14      Stiftinga Hardanger og Voss Museum, Utne   14  2010 -   14  [P] "Skipet" 2/2011    
                     
15  Type    -   15  -   15  -    
                     
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                     
17  Klasse    DNV   17  -   17  [N] sjohistorie.no    
                     
18  Materiale    Stål   18  -   18  [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
                     
19  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   19  1938 - 1965   19  [P] "Over fjord og fjell"    
20   B  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  1965 -   20  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
21  Maskin produsert A  1938   21  -   21  [P] "Over fjord og fjell"    
22   B  1965   22  -   22  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
23  Maskin A  1 x Wichmann 2TEV 4 syl.   23  1938 - 1965   23  [P] "Over fjord og fjell"    
24   B  1 x Wichmann 2TEV 4 syl. diesel   24  1965 -   24  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
25  Effekt A  300 bhk   25  1938 - 1965   25  [P] "Over fjord og fjell"    
26   B  400 bhk   26  1965 -   26  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
27  Fart    -   27  -   27  -    
                     
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                     
29  Lengde    36.49 m   29  -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Bredde    8.11 m   30  -   30  [N] sdir.no    
                     
31  Dyptgående    2.96 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Brutto registertonn    196.52 t   32  -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Netto registertonn    65.83 t   33  -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Dødvekttonn    -   34  -   34  -    
                     
35  Bilkapasitet    20   35  -   35  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
36  Trailerkapasitet    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjersertifikat A  300   37  1938 - etter 1979   37  [P] "Over fjord og fjell"    
38   C  0   38  etter 1979 -   38  HMI    
                     
39  Mannskap    Ja   39  -   39  HMI    
                     
40  Passasjerlugarer    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Mannskapslugarer    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Dekkshøyde    2.95 m   42  -   42  [P] "HSD-båtane"    
                     
43  Tillatt akseltrykk    6 t   43  -   43  [N] fjordfaehren.de    
                     
44  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser salong: 50   44  -   44  [P] "Dei fine ferjene"    
       
       
45   19.05.1938   Målt [A]. 45 [P] "Over fjord og fjell"    
46   01.06.1938   Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Folgefonn" [A]. Byggesum: 350 000 NOK. 46 [P] "Over fjord og fjell"    
47   02.06.1938   Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 47 [P] "Over fjord og fjell"    
48   høst 1938   Tatt ut av trafikk Ålvik - Kinsarvik. 48 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
49   sommer 1939   Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 49 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
50   høst 1939   I opplag, Bergen 50 [P] "Fram og tilbake over fjorden" / [P] "Skipet" 2/1981    
51   april 1940   Rekvirert til troppetransport. 51 [ P ] "HSD-båtane"    
52   primo 05.1940   Stasjonert i Eidfjord. 52 [ P ] "HSD-båtane"    
53   sommer 1940   Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 53 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
54   høst 1940   Satt i trafikk Kvanndal - Kinsarvik. 54 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
55   1945   Utstyrt med sideporter for tverrskips lasting av kjøretøy. 55 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
56   21.06.1953   Satt i trafikk Ulvik - Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik - Kvanndal. 56 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
57   18.06.1954   Tatt ut av trafikk Ulvik - Brimnes. 57 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
58   23.08.1954   Satt i trafikk Ulvik - Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik - Kvanndal. 58 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
59   01.06.1957   Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 59 [P] "Over fjord og fjell" / [P] "Dei fine ferjene"    
60   06.1964   Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 60 [P] "Over fjord og fjell" / [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"    
61   12.06.1964   Satt i trafikk Utbjoa - Leirvik / Halhjem - Sandvikvåg. 61 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"    
62   1965   Ombygget med ny maskin [B]. 62 [P] "Over fjord og fjell"    
63   sommer 1966   Satt i trafikk Kvanndal - Kinsarvik. 63 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
64   sommer 1968   Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 64 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
65   sommer 1970   I trafikk Kvanndal - Kinsarvik [supplering]. 65 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
66   30.01.1973   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 66 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1973    
67   11.04.1973   Tilbakelevert. 67 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973    
68   1973   Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Leivik. 68 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
69   1974   Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Leivik. 69 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
70   pr.1977   I trafikk Hatvik - Fusa. 70 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
71   04.1979   Solgt til Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia. 71 [P] "Skipet" 2/1979 / [P] "Skipet" 2/1981    
72   1979 ►   Sertifikat endret [C]. 72 HMI    
73   1981   Solgt til Erith Yacht Club, Erith, GB. I bruk som klubbhus. 73 [P] "Dei fine ferjene"    
74   05.2010   Solgt til Hardanger og Voss Museum, Utne. 74 [N] wikipedia.no / [P] "Skipet" 2/2011    
75   15.05.2010   Forlot Erith, GB som dekkslast på transportfartøyet "Eide Trader". 75 [ P ] "HSD-båtane"    
76   05.2010   Til Dåfjorden Slipp, Sagvåg for restaurering. 76 [P] "Skipet" 1/2011    
77   25.04.2011   Lagt ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 77 [P] "Skipet" 2/2011    
78   15.05.2011   Fredet av Riksantikvaren. 78 [N] wikipedia.no    
79   28.02.2014   Innført i Norsk Ordinært Skpsregister som "Folgefonn I". 79 [N] sdir.no    
80   høst 2016   Til Bredalsholmen Fartøyvernsenter, Kristianand for restaurering. 80 [P] "HSD-båtane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau