HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
    "FOLGEFONN" [1973]  Status: Veteranfartøy, til restaurering    
         
         
1   Fortegnelsesnr.
B-114
    1  
2   Oppdatert 25.09.2023     2  
3   Inntredelsesår 1973     3  
4   Periode 1973     4  
5   Kallesignal LJBX [1939-1979], LCNE [2014-]   5  
6   IMO-nummer 5117389   6  
7   MMSI-nummer -   7  
8   Byggeår 1938       8  
9   Byggenummer 70   9  
10   Skrog Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   10  
11   Utrustning Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   11  
12   Skrogutforming Konvensjonelt   12  
13   Type -   13  
14   Materiale Stål ca.1965-1979, lengde: 36.49 meter 14  
15       © HMI v/ Sølve Hatteland 15  
16     16  
17   Kort oppsummert: "Folgefonn" [1973]: var et kvantesprang i bilbefraktning da den ble levert til HSD på slutten av 30-tallet. 17  
18     Men - den var i absolutt minste laget da den var innleid til Tau-sambandet 35 år senere. 18  
19     Var også kort innom Høgsfjord-sambandet. 19  
20     20  
21     21  
22   Navn:   1938-2014 "Folgefonn" 22  
23       2014- "Folgefonn I" 23  
24   Eier:   1938-1979 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 24  
25       1979-1981 Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia 25  
26       1981-2010 Erith Yacht Club, Erith, Storbritannia 26  
27       2010- Stiftinga Hardanger og Voss Museum, Utne 27  
28   Klasse:   1938- DNV 28  
29   Lengde: A: 1938- 36.49 meter 29  
30   Bredde: A: 1938- 8.11 meter 30  
31   Dybde: A: 1938- 2.96 meter 31  
32   Brutto tonnasje: A: 1938-1979 ► 196.52 brutto registertonn 32  
33     C: 1979 ► Ukjent 33  
34   Netto tonnasje: A: 1938- 65.83 netto registertonn 34  
35   Dødvekttonnasje: A: 1938- Ukjent 35  
36   Maskin: A: 1938-1965 1 x Wichmann 2TEV 4 syl. diesel 36  
37     B: 1965- 1 x Wichmann 2TEV 4 syl. diesel 37  
38   Fart: A: 1938- Ukjent 38  
39   Effekt: A: 1938-1965 300 brutto hestekrefter 39  
40     B: 1965- 400 brutto hestekrefter 40  
41   Forbruk: A: 1938- Ukjent 41  
42   Maskinfabrikant: A: 1938-1965 Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 42  
43     B: 1965- Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 43  
44   Fri høyde dekk 2: A: 1938-1979 ► 2.95 meter 44  
45     C: 1979 ► 0 45  
46   Tillatt akseltrykk dekk 2: A: 1938- 6 tonn 46  
47   Biler dekk 2: A: 1938-1979 ► 20 personbiler 47  
48     C: 1979 ► 0 48  
49   Biler totalt: A: 1938-1979 ► 20 personbiler 49  
50     C: 1979 ► 0 50  
51   Vogntog: A: 1938- 0 51  
52   Passasjerer: A: 1938-1979 ► 300 52  
53     C: 1979 ► 0 53  
54   Passasjerlugarer: A: 1938- 0 54  
55   Mannskap: A: 1938- Ja 55  
56   Mannskapslugarer: A: 1938- Ja 56  
57   Dekk: A: 1938- 3 KILDEHENVISNINGER 57  
58   Tilleggsinformasjon/noter Sitteplasser salong: 50. [P] "Dei fine ferjene" 58  
59     Midtcasing på bildekket. HMI 59  
60     60  
61     61  
62     62  
63   19.05.1938   A   Målt.   [N] sdir.no 63  
64   01.06.1938   A   Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s,   [P] "Over fjord og fjell" 64  
65         Bergen som "Folgefonn". Byggekostnad: 350.000 NOK.   [P] "Over fjord og fjell" 65  
66   02.06.1938     Satt i trafikk Ålvik-Kinsarvik.   [P] "Over fjord og fjell" 66  
67   høst 1938       Tatt ut av trafikk Ålvik-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 67  
68   sommer 1939       Satt i trafikk Ålvik-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 68  
69   høst 1939       I opplag, Bergen   [P] "Fram og tilbake over fjorden" | [P] "Skipet" 2/1981 69  
70   april 1940       Rekvirert til troppetransport.   [P] "HSD-båtane" 70  
71   primo 05.1940     Stasjonert i Eidfjord.   [P] "HSD-båtane" 71  
72   sommer 1940       Satt i trafikk Ålvik-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 72  
73   høst 1940       Satt i trafikk Kvanndal-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 73  
74   1945       Utstyrt med sideporter for tverrskips lasting av kjøretøy.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 74  
75   21.06.1953       Satt i trafikk Ulvik-Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik-Kvanndal.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 75  
76   18.06.1954       Tatt ut av trafikk Ulvik-Brimnes.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 76  
77   23.08.1954       Satt i trafikk Ulvik-Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik-Kvanndal.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 77  
78   01.06.1957       Satt i trafikk Leirvik-Sunde / Leirvik-Mosterhamn.   [P] "Over fjord og fjell" | [P] "Dei fine ferjene" 78  
79   06.1964       Satt i trafikk Halhjem-Sandvikvåg.   [P] "Over..." | [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet" 79  
80   12.06.1964       Satt i trafikk Utbjoa-Leirvik / Halhjem-Sandvikvåg.   [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet" 80  
81   1965   B   Ombygget med ny maskin.   [P] "Over fjord og fjell" 81  
82   sommer 1966       Satt i trafikk Kvanndal-Kinsarvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 82  
83   sommer 1968       Satt i trafikk Leirvik-Sunde / Leirvik-Mosterhamn.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 83  
84   sommer 1970     I trafikk Kvanndal-Kinsarvik [supplering].   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 84  
85   30.01.1973     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1973 85  
86   11.04.1973     Tilbakelevert.   [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973 86  
87   1973     Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Leirvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 87  
88   1974     Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Leirvik.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 88  
89   pr.1977     I trafikk Hatvik-Fusa.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 89  
90   04.1979     Solgt til Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia.   [P] "Skipet" 2/1979 | [P] "Skipet" 2/1981 90  
91   1979 ►   C   Kapasitet og sertifikat endret. Ombygget: bildekk bygget inn.   HMI 91  
92   1981     Solgt til Erith Yacht Club, Erith, GB. I bruk som klubbhus.   [P] "Dei fine ferjene" 92  
93   05.2010     Solgt til Hardanger og Voss Museum, Utne.   [N] wikipedia.org | [P] "Skipet" 2/2011 93  
94   15.05.2010     Forlot Erith, GB som dekkslast på transportfartøyet "Eide Trader".   [P] "HSD-båtane" 94  
95   05.2010     Til Dåfjorden Slipp, Sagvåg for restaurering.   [P] "Skipet" 1/2011 95  
96   2010     Tildelt 1.9 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 3/2010 96  
97   25.04.2011     Lagt ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund.   [P] "Skipet" 2/2011 97  
98   15.05.2011     Fredet av Riksantikvaren.   [N] wikipedia.org | [P] "Skipet" 2/2011 98  
99   28.02.2014     Innført i Norsk Ordinært Skpsregister som "Folgefonn I".   [N] sdir.no 99  
100   høst 2016     Til Bredalsholmen Fartøyvernsenter, Kristianand for restaurering.   [P] "HSD-båtane" 100  
101   2019     Tildelt 3.55 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 2/2019 101  
102   ultimo 03.2022     Tildelt 3 mill NOK pluss tilsagn av 1.5 mill NOK for 2023 av Vestland fylkeskommune, Bergen.   [N] ba.no 23.03.2022 102  
103     103  
104     104  
105     105  
106  
 
          < Bilde 1/2  
 
  106  
107           Avbildet som "Folgefonn"   107  
108           Lokalisering -   108  
109           Tidspunkt -   109  
110           Rettighetshaver H. Larsson-Fedde   110  
111           Hentet fra sjohistorie.no   111  
112           112  
113           I original utgave for Hardanger Sunnhordlandske   113  
114           Dampskibsselskab.   114  
115               115  
116               116  
117               117  
118               118  
119               119  
120               120  
121               121  
122   Oversiktskart  122  
123     123  
124  
 
          < Bilde 2/2     124  
125           Avbildet som "Folgefonn"   Oversiktskart 125  
126           Lokalisering Erith, Storbritannia     126  
127           Tidspunkt Februar 2007       127  
128           Rettighetshaver Viggo Nonås < Film 1/4 128  
129           Hentet fra fjordfaehren.de   "Folgefonn" 129  
130           00:30-00:55   130  
131           I bruk som klubbhus utenfor London, og med bildekket   Rettighetshaver Harald Sætre 131  
132           bygget inn.   Hentet fra youtube.com 132  
133           Ikke grunnstøtt, bare stor forskjell på høy- og lavvann.   133  
134               134  
135             < Film 2/4 135  
136               "Folgefonn" i Leirvik 136  
137               04:22-05:18   137  
138               Rettighetshaver Tor Resser 138  
139               Hentet fra youtube.com 139  
140     140  
141     141  
142   < Film 3/4 142  
143   "Folgefonn" i Leirvik 143  
144       04:18-04:35   144  
145       Rettighetshaver Tor Resser 145  
146       Hentet fra youtube.com 146  
147     147  
148     148  
149     < Film 4/4 149  
150       "Folgefonn I" slep Dåfjorden-Norheimsund 25. april 2011 150  
151       Hele klippet   151  
152       Rettighetshaver Harald Sætre 152  
153       Hentet fra youtube.com 153  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau