H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "FOLGEFONN" 1973  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © H. Larsson-Fedde  
               
               
    Oppdatert:   23.03.2022        
    Status:   Veteranfartøy / til restaurering       Posisjon på AIS:     
               
    "FOLGEFONN"  [1973]  
    Fortegnelse nr. B-114  
               
1   Periode     1973 1 HMI  
2   Byggeår     1938 2 [P] "Over fjord og fjell"  
3   Byggenummer     370 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 4 [P] "Over fjord og fjell"  
5   Utrustning     Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 5 [P] "Over fjord og fjell"  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1938 - 2014     "Folgefonn" 12 [N] sdir.no  
13   2014 -     "Folgefonn I" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15         LJBX 15 [P] "Skipet" 2/1979  
16         LCNE 16 [N] sdir.no  
17           IMO-nummer 17    
18   1987 -     5117389 18 [N] sdir.no  
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1938 - 1979     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 24 [P] "Over fjord og fjell"  
25   1979 - 1981     Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia 25 [P] "Skipet" 2/1981  
26   1981 - 2010     Erith Yacht Club, Erith, Storbritannia 26 [P] "Dei fine ferjene"  
27   2010 -     Stiftinga Hardanger og Voss Museum, Utne 27 [P] "Skipet" 2/2011  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31         DNV 31 [N] sjohistorie.no  
32         32    
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35   1938 - 1965   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 35 [P] "Over fjord og fjell"  
36   1965 -   B   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 36 [P] "Over fjord og fjell"  
37           Produsert 37    
38       A   1938 38 [P] "Over fjord og fjell"  
39       B   1965 39 [P] "Over fjord og fjell"  
40           Maskin 40    
41   1938 - 1965   A   1 x Wichmann 2TEV 4 syl. diesel 41 [P] "Over fjord og fjell"  
42   1965 -   B   1 x Wichmann 2TEV 4 syl. diesel 42 [P] "Over fjord og fjell"  
43           Effekt 43    
44   1938 - 1965   A   300 bhk 44 [P] "Over fjord og fjell"  
45   1965 -   B   400 bhk 45 [P] "Over fjord og fjell"  
46           Fart 46    
47           -- 47    
48           Forbruk 48    
49       -- 49    
50         50    
51   ▼ MÅL 51    
52   Periode       Lengde 52    
53           36.49 m 53 [N] sdir.no  
54           Bredde 54    
55           8.11 m 55 [N] sdir.no  
56           Dybde 56    
57           2.96 m 57 [N] sdir.no  
58           Brutto tonnasje 58    
59   1938 - etter 1979   A   196.52 brt 59 [N] sdir.no  
60           Netto tonnasje 60    
61   1938 - etter 1979   A   65.83 nrt 61 [N] sdir.no  
62           Dødvekttonn 62    
63           -- 63    
64         64    
65   ▼ KAPASITET 65    
66   Periode       Personbiler 66    
67   1938 - etter 1979   A   20 67 [P] "Over fjord og fjell"  
68   etter 1979 -   C   0 68 HMI  
69           Trailere 69    
70         Ja 70 HMI  
71           Passasjerer 71    
72   1938 - etter 1979   A   300 72 [P] "Over fjord og fjell"  
73   etter 1979 -   C   0 73 HMI  
74           Passasjerlugarer 74    
75       -- 75    
76           Mannskapslugarer 76    
77         Ja 77 HMI  
78           Mannskap 78    
79         Ja 79 HMI  
80           Dekkshøyde 80    
81       2.95 m 81 [P] "HSD-båtane"  
82           Tillatt akseltrykk 82    
83           6 t 83 [N] fjordfaehren.de  
84         84    
85   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 85    
86   Sitteplasser salong: 50. 86 [P] "Dei fine ferjene"  
87     87    
88   ▼ HISTORIKK 88    
89 19.05.1938   A   Målt. 89 [N] sdir.no  
90 01.06.1938   A   Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Folgefonn". 90 [P] "Over fjord og fjell"  
91         Byggekostnad: 350 000 NOK. 91 [P] "Over fjord og fjell"  
92 02.06.1938       Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 92 [P] "Over fjord og fjell"  
93 høst 1938       Tatt ut av trafikk Ålvik - Kinsarvik. 93 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
94 sommer 1939       Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 94 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
95 høst 1939       I opplag, Bergen 95 [P] "Fram og tilbake over fjorden" | [P] "Skipet" 2/1981  
96 april 1940       Rekvirert til troppetransport. 96 [P] "HSD-båtane"  
97 primo 05.1940       Stasjonert i Eidfjord. 97 [P] "HSD-båtane"  
98 sommer 1940       Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 98 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
99 høst 1940       Satt i trafikk Kvanndal - Kinsarvik. 99 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
100 1945       Utstyrt med sideporter for tverrskips lasting av kjøretøy. 100 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
101 21.06.1953       Satt i trafikk Ulvik - Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik - Kvanndal. 101 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
102 18.06.1954       Tatt ut av trafikk Ulvik - Brimnes. 102 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
103 23.08.1954       Satt i trafikk Ulvik - Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik - Kvanndal. 103 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
104 01.06.1957       Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 104 [P] "Over fjord og fjell" | [P] "Dei fine ferjene"  
105 06.1964       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 105 [P] "Over fjord og fjell" | [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
106 12.06.1964       Satt i trafikk Utbjoa - Leirvik / Halhjem - Sandvikvåg. 106 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
107 1965   B   Ombygget med ny maskin. 107 [P] "Over fjord og fjell"  
108 sommer 1966       Satt i trafikk Kvanndal - Kinsarvik. 108 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
109 sommer 1968       Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 109 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
110 sommer 1970       I trafikk Kvanndal - Kinsarvik [supplering]. 110 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
111 30.01.1973       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 111 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1973  
112 11.04.1973       Tilbakelevert. 112 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973  
113 1973       Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Leivik. 113 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
114 1974       Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Leivik. 114 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
115 pr.1977       I trafikk Hatvik - Fusa. 115 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
116 04.1979       Solgt til Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia. 116 [P] "Skipet" 2/1979 | [P] "Skipet" 2/1981  
117 1979 ►   C   Kapasitet og sertifikat endret. 117 HMI  
118 1981       Solgt til Erith Yacht Club, Erith, GB. I bruk som klubbhus. 118 [P] "Dei fine ferjene"  
119 05.2010       Solgt til Hardanger og Voss Museum, Utne. 119 [N] wikipedia.org | [P] "Skipet" 2/2011  
120 15.05.2010       Forlot Erith, GB som dekkslast på transportfartøyet "Eide Trader". 120 [P] "HSD-båtane"  
121 05.2010       Til Dåfjorden Slipp, Sagvåg for restaurering. 121 [P] "Skipet" 1/2011  
122 25.04.2011       Lagt ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 122 [P] "Skipet" 2/2011  
123 15.05.2011       Fredet av Riksantikvaren. 123 [N] wikipedia.org | [P] "Skipet" 2/2011  
124 28.02.2014       Innført i Norsk Ordinært Skpsregister som "Folgefonn I". 124 [N] sdir.no  
125 høst 2016       Til Bredalsholmen Fartøyvernsenter, Kristianand for restaurering. 125 [P] "HSD-båtane"  
126 ultimo 03.2022       Tildelt 3 mill NOK pluss tilsagn av 1.5 mill NOK for 2023 av Vestland fylkeskommune, Bergen. 126 [N] ba.no 23.03.2022  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Folgefonn"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Hardanger       Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske       Rettighetshaver: H. Larsson-Fedde    
    Dampskibsselskab.       Hentet fra: sjohistorie.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Folgefonn"    
    I bruk som klubbhus       Lokalisering: Erith, Storbritannia    
    utenfor London, med       Tidspunkt: Februar 2007    
    bildekket bygget inn.       Rettighetshaver: Viggo Nonås    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/4         "Folgefonn"   Rettighetshaver: Harald Sætre  
          00:30 - 00:55   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 2/4         "Folgefonn" i Leirvik   Rettighetshaver: Tor Resser  
          04:22 - 05:18   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 3/4         "Folgefonn" i Leirvik   Rettighetshaver: Tor Resser  
          04:18 - 04:35   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 4/4         "Folgefonn I" slep Dåfjorden - Norheimsund 25. april 2011   Rettighetshaver: Harald Sætre  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x