A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "FINNØY" 1971 - 1995    
  M/Fe "KVITSØY" 1995 - 2003    
       
  Fortegnelse nr.:   B45          
  Oppdatert:   14.03.2021          
  Periode:   1971 - 2003        
  Fotografi:          
  Status:   Forlist        
       
       
1  Byggeår    1971   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    32   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Løland Verft a/s, Leirvik   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Løland Verft a/s, Leirvik   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L A M M   5  1971 - 2012   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7105005   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257249400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Finnøy"   8  1971 - 1995   8  [N] sdir.no    
9      "Kvitsøy"   9  1995 - 2003   9  [N] sdir.no    
10      "Austrheim"   10  2003 - 2019   10  [N] sdir.no    
                         
11  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  1971 - 1991   11  [P] "Skipet" 1/1991    
12      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   12  1991 - 2003   12  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
13      Stavangerske a/s, Stavanger   13  2003   13  [N] sdir.no    
14      HSD Sjø a/s, Bergen   14  2003 - 2006   14  [N] sdir.no    
15      Tide Sjø a/s, Bergen   15  2006 - 2012   15  [N] sdir.no    
16      Comatrans S.A., Douala, Kamerun   16  2012 - 2019   16  [P] "Skipet" 2/2012    
                         
17  Type    FOF   17  -   17  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                         
19  Klasse    Skipskontrollen   19  1983 - før 2000   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
20      NSC     20  før 2000 - 2019   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
21  Materiale    Stål   21  -   21  [N] sdir.no    
                         
22  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Maskin produsert    1971   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Maskin    1 x 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
25  Effekt    1500 bhk   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
26  Fart    14.3 kn   26  -   26  -    
                         
27  Forbruk    -   27  -   27  -    
                         
28  Lengde    45.50 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Bredde    10.60 m   29  -   29  [N] sdir.no    
                         
30  Dyptgående    3.20 m   30  -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Brutto registertonn A  490.99 t   31  1971 - 1994   31  [N] sdir.no    
32   C  749 t   32  1994 - 2019   32  [N] sdir.no    
                         
33  Netto registertonn A  228.18 t   33  1971 - 1994   33  [N] sdir.no    
34   C  240 t   34  1994 - 1996   34  [N] sdir.no    
35   D  299 t   35  1996 - 2019   35  [N] sdir.no    
                         
36  Dødvekttonn    -   36  -   36  -    
                         
37  Bilkapasitet A  32   37  1971 - 1998   37  [P] "Skipet" 1/1991    
38   F  27   38  1998 - pr.2010   38  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001    
39   G  21   39  pr.2010 - 2019   39  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                         
40  Trailerkapasitet    Ja   40  -   40  HMI    
                         
41  Passasjersertifikat A  399   41  1971 - 1992   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
42   B  250   42  1992 - 1999   42  [P] "Rutehefte 1.4.92-31.3.93"    
43   F  240   43  1999 - 2003   43  [N] faktaomfartyg.se    
44   E  195   44  2003 - 2019   44  [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"    
                         
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI    
                         
46  Passasjerlugarer    0   46  -   46  HMI    
                         
47  Mannskapslugarer    Ja   47  -   47  HMI    
                         
48  Dekkshøyde    4.20 m   48  -   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
49  Tillatt akseltrykk    13 t   49  -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
50  Tilleggsinformasjon A  Baugpropell: 150 bhk   50  1971 - 1996   50  [P] "Fjordabåtene"    
51   D  Baugpropell: 272 bhk type BOS   51  1996 - 2019   51  -    
       
       
52   13.02.1971   Sjøsatt. 52 [A] Stavanger Aftenblad 13.02.1971    
53   14.04.1971   Målt [A]. 53 [N] sdir.no    
54   28.04.1971   Innført Stavanger Skipsregister som "Finnøy". Hjemmehavn: Stavanger. 54 [N] sdir.no    
55   06.05.1971   Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [A]. 55 [P] "Skipet" 1/1991    
56       Døpt av Eva Bjelland, Stavanger. 56 [P] "Fjordabåtene"    
57   07.05.1971   Gikk presentasjontur til Judaberg og Nedstrand. 57 [P] "Fjordabåtene"    
58   08.05.1971   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 58 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993    
59   13.06.1971   Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Hidlefjorden. Slepte denne til Lindøy. 59 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1971    
60   05.05.1973   Pårent av en passbåt etter at føreren av denne hadde sovnet, Hidlefjorden. 60 [A] Stavanger Aftenblad 07.05.1973    
61   08.05.1973   Kolliderte med rampen, Talgje etter maskinstans. Fikk mindre skader i baugen. 61 [A] Stavanger Aftenblad 09.05.1973    
62   01.06.1974   Satt i trafikk Stavanger - Vikedal. 62 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
63   22.01.1975   Fikk maskinstans, Talgje etter at et bildekk hadde kilt seg fast i propellen. Drev senere på grunn, Reilstad i kuling. Slept av grunnen og til Stavanger av slepefartøyet "Lars". 63 [A] Stavanger Aftenblad 23.01.1975    
64   02.04.1975   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 64 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1975    
65   25.05.1977   Kollidert med kaien, Talgje. Fallem ødelagt. 65 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1977    
66   15.08.1978   Kolliderte med et annet fartøy. 66 [P] Statistisk Sentralbyrå - "Sjøulykkesstatistikk 1978"    
67   10.10.1978   Grunnstøtte. 67 [P] Statistisk Sentralbyrå - "Sjøulykkesstatistikk 1978"    
68   pr.10.1989   I trafikk Kopervik - Tåganes. 68 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"    
69   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 69 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
70   01.01.1990   Tatt ut av trafikk Kopervik - Tåganes. 70 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"    
71   pr.05.1990   I trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 71 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Sommerruter 1.5.90-30.9.90"    
72   30.09.1990   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 72 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Vinterruter 1.10-31.12.90"    
73   ca.04.1991   Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 73 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990    
74   ca.09.1991   Til opprustning. 74 [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1991    
75   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 75 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
76       Verdifastsettelse: 1 NOK. 76 [N] sdir.no    
77   ► 04.1992   Salonger ferdig opprustet. Ny baugpropell. Livbåter byttet ut med flåter og MOB-båt. Høyere skansekledning akter. Kostnad: 5 mill NOK. Sertifikat endret [B]. 77 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1992    
78   01.04.1992   Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 78 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1992    
79   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79 [N] sdir.no    
80   31.08.1992   Til verksted for ombygging. 80 [N] faktaomfartyg.se    
81   09.10.1992   Ferdig ombygget. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 81 [N] faktaomfartyg.se    
82   05.1994   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 82 -    
83   10.08.1994   Ommålt [C]. 83 [N] sdir.no    
84   1994   Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 84 -    
85   21.06.1994   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 85 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994    
86   19.08.1994   Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 86 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994    
87   29.08.1994   Grunnstøtte, Vollsøy etter at gearet røk. 87 [A] Stavanger Aftenblad 30.08.1994    
88   09.09.1994   Kolliderte med kaien, Vollsøy. En lysmast knekt. 88 [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1994    
89   24.03.1995   Omdøpt "Kvitsøy". 89 [N] sdir.no    
90   06.09.1996   Ombygget: Generelt opprustet samt slingretank montert. Ny baugpropell [D]. 90 [N] sdir.no / [N] faktaomfartyg.se / -    
91   04.1999   Sertifikat endret [E]. 91 -    
92   05.12.1999   Grunnberøring, Vollsøy. 92 [A] Stavanger Aftenblad 06.12.1999    
93   14.11.2000   Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Byfjorden. Slepte denne til Mekjarvik. 93 [A] Stavanger Aftenblad 15.11.2000    
94   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 94 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
95   10.08.2001   I opplag, Stavanger. 95 [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001    
96       Reservefartøy. 96 [P] "Skipet" 3/2001    
97   07.01.2002   Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 97 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
98   21.01.2002   Gikk på en stake etter å ha mistet manøvreringsevnen, Sæverøy. 98 [P] "Skipet" 1/2002    
99   27.03.2002   Tilbakelevert. 99 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
100       I opplag, Stavanger. 100 [P] "Skipet" 2/2002    
101   01.06.2002   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101 [N] faktaomfartyg.se    
102   01.07.2002   I opplag, Stavanger. 102 [N] faktaomfartyg.se    
103   10.2002   Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 103 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
104   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 104 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
105   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 105 [N] faktaomfartyg.se    
106   10.02.2003   Fikk skader på baugpropellen. 106 [P] "Skipet" 1/2003    
107   03.2003   I opplag, Stavanger. 107 HMI    
108   01.06.2003   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 108 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2003    
109   04.07.2003   I opplag, Stavanger. 109 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003    
110   30.07.2003   Utsatt for omfattende hærverk på inventar og flåter, Stavanger. 110 [A] Stavanger Aftenblad 30.07.2003    
111   26.09.2003   Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Austrheim" Hjemmehavn: Bergen. 111 [N] sdir.no    
112   09.2003   Sertifikat endret [F]. 112 -    
113       I opplag, Steinestø. 113 [N] faktaomfartyg.se    
114   20.02.2004   Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 114 -    
115   13.09.2004   Tilbakelevert. 115 [P] "Skipet" 4/2004    
116   01.10.2004   Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 116 [P] "Skipet" 4/2004    
117   01.11.2004   Tatt ut av trafikk Fedje - Sæverøy. 117 [P] "Skipet" 4/2004    
118   23.11.2004   Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. 118 -    
119       Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 119 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
120   ► 09.2005   Tilbakelevert. 120 -    
121   21.09.2005   Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 121 [N] faktaomfartyg.se    
122   24.03.2006   I opplag, Steinestø. 122 [N] faktaomfartyg.se    
123   05.2006   Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 123 [N] faktaomfartyg.se    
124   24.08.2006   Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 124 [P] "Skipet" 3/2006    
125   04.09.2006   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 125 [N] faktaomfartyg.se    
126   23.10.2006   Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 126 [N] faktaomfartyg.se    
127   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 127 [P] "Skipet" 4/2006    
128   12.11.2006   I opplag, Steinestø. 128 [N] faktaomfartyg.se    
129   12.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 129 [N] sdir.no    
130   17.09.2007   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 130 [N] faktaomfartyg.se    
131   29.11.2007   Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 131 [N] faktaomfartyg.se    
132   12.2007   I opplag, Steinestø. 132 -    
133   27.04.2009   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 133 [N] faktaomfartyg.se    
134   26.05.2009   Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 134 [N] faktaomfartyg.se    
135   07.2009   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 135 -    
136   31.08.2009   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 136 -    
137   09.2009   I opplag, Steinestø. 137 -    
138   pr.2010   Kapasitet endret [G]. 138 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
139   20.04.2010   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 139 -    
140   26.05.2010   Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 140 -    
141   31.05.2010   I opplag, Steinestø. 141 -    
142   16.08.2010   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 142 -    
143   30.09.2010   Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 143 -    
144   30.10.2010   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 144 -    
145   14.12.2010   Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 145 -    
146   17.12.2010   I opplag, Steinestø. 146 -    
147   14.01.2011   Tatt ut av opplag. 147 -    
148   25.02.2011   I opplag, Langevåg. 148 -    
149   15.10.2011   I opplag, Steinestø. 149 -    
150   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 150 -    
151   02.2012   Solgt til Comatrans S.A., Douala, Kamerun. 151 [P] "Skipet" 2/2012    
152   21.03.2012   Forlot Steinestø med kurs sørover. 152 [P] "Skipet" 2/2012    
153   02.04.2012   I opplag, Portimão, Portugal. 153 -    
154   10.04.2012   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Flagg: Kamerun. 154 [N] sdir.no    
155   28.08.2012   Stasjonert i Douala, Kamerun. 155 -    
156   26.08.2019   Kantret og sank, Guinea-bukten på overfart Douala, CAM - Calabar, Nigeria. 156 [P] "Skipet" 4/2019    
157       Ca. 100 passasjerer trolig omkommet. 157 [N] stavanger-aftenblad 26.08.2019    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau