A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "EIDFJORD" 1986 - 1987    
  M/Fe "UTSTEIN" 1987 - 2007    
       
  Fortegnelse nr.:   B44          
  Oppdatert:   23.04.2021          
  Periode:   1986 - 2007        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
1  Byggeår    1975     1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    18     2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Haugesund Slip a/s, Haugesund     3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Haugesund Slip a/s, Haugesund     4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L A E L   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7434676   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257022700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Eidfjord"   8  1975 - 1987   8  [N] sdir.no    
9      "Utstein"   9  1987 -   9  [N] sdir.no    
                         
10  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   10  1975 - 1987   10  [P] "Over fjord og fjell"    
11      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  1987 - 1991   11  [P] "Skipet" 1-2/1987    
12      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   12  1991 - 2003   12  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
13      Stavangerske a/s, Stavanger   13  2003 - 2008   13  [N] sdir.no    
14      Tide Sjø a/s, Bergen   14  2008 - 2012   14  [N] sdir.no    
15      Norled a/s, Stavanger   15  2012 -   15  [N] sdir.no    
                         
16  Type    PS 50   16  -   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                         
18  Klasse    DNV, 1A1   18  1975 - før 1989   18  [P] "Vi bygget skipene"    
19      Skipskontrollen   19  før 1989 - før 2000   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
20      NSC     20  før 2000 -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
21  Materiale    Stål   21  -   21  [N] sdir.no    
                         
22  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Maskin produsert    1975   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Maskin    1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
25  Effekt    1375 bhk   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
26  Fart    13.3 kn   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
27  Forbruk    4.5 t/d   27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
28  Lengde A  64.31 m   28  1975 - 2008   28  [N] sdir.no    
29   H  64.31 m   29  2009 -   29  [N] sdir.no    
                         
30  Bredde    11.26 m   30  -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Dyptgående    3.44 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Brutto registertonn A  592.27 t   32  1975 - 1994   32  [N] sdir.no    
33   F  825 t   33  1994   33  [N] sdir.no    
34   G  821 t   34  1994 - 2008   34  [N] sdir.no    
35   H  821 t   35  2009 - 2011   35  [N] sdir.no    
36   E  827 t   36  2011 -   36  [N] sdir.no    
                         
37  Netto registertonn A  307.25 t   37  1975 - 1994   37  [N] sdir.no    
38   F  256 t   38  1994   38  [N] sdir.no    
39   G  260 t   39  1994 - 2008   39  [N] sdir.no    
40   H  260 t   40  2009 - 2011   40  [N] sdir.no    
41   E  277 t   41  2011 -   41  [N] sdir.no    
                         
42  Dødvekttonn E  277 t   42  2011 -   42  [N] marinetraffic.com    
                         
43  Bilkapasitet A  50   43  1975 - 1990   43  [P] "Skipet" 2/1991    
44   B  70 [50 dekk 2] - [20 hengedekk]   44  1990 - 2005   44  HMI    
45   E  47 [36 dekk 2] - [11 hengedekk]   45  2005 - 2011   45  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI    
46   F  36   46  2011 -   46  [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"    
                         
47  Trailerkapasitet    4   47  -   47  [N] folkebladet.no 28.04.2020    
                         
48  Passasjersertifikat A  350   48  1975 - 1990   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
49   B  275   49  1990 - 2003   49  -    
50   C  240   50  2003 - 2011   50  -    
51   E  144   51  2011 -   51  [N] folkebladet.no 28.04.2020    
                         
52  Mannskap    Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser   52  -   52  [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019    
                         
53  Passasjerlugarer    0   53  -   53  HMI    
                         
54  Mannskapslugarer    8   54  -   54  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
55  Dekkshøyde    4.48 m [dekk 2]   55  -   55  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
56   B  4.05 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk]   56  1990 - 2011   56  HMI    
57   B  1.85 m [hengedekk]   57  1990 - 2011   57  HMI    
                         
58  Tillatt akseltrykk    13 t [dekk 2]   58  -   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
59   B  1.3 t [hengedekk]   59  1990 - 2011   59  HMI    
                         
60  Tilleggsinformasjon    -   60  -   60  -    
       
       
61   18.06.1975   Målt [A]. 61 [N] sdir.no    
62   19.06.1975   Sjøsatt ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og døpt "Eidfjord" av Gunvor Langesæther, Haugesund. 62 [P] "Vi bygget skipene"    
63   27.06.1975   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 63 [N] sdir.no    
64   09.07.1975   Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [A]. 64 [P] "Over fjord og fjell"    
65   ultimo 07.1975   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 65 [A] Sunnhordland 13.08.1975    
66   høst 1980   I opplag. 66 [A] Sunnhordland 21.01.1981    
67   vår 1981   Tatt ut av opplag. 67 [A] Sunnhordland 21.01.1981    
68   04.1985   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 68 - / [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019    
69   23.06.1986   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 69 HMI    
70   03.07.1986   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 70 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986    
71   12.03.1987   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 71 [P] "Skipet" 1-2/1987    
72       Samme trafikk. 72 HMI    
73   ca.06.1989   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989    
74   12.1989   Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 74 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989    
75   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 75 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
76   02.1990   Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: Hengedekk montert og sertifikat endret [B]. 76 -    
77   16.02.1990   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 77 -    
78   05.04.1990   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 78 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990    
79   24.05.1991   Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas" til Talgje, Fogn og Judaberg. Fortsatte for egen maskin etter reparasjon. 79 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019    
80   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 80 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
81       Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 81 [N] sdir.no    
82   01.11.1991   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 82 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"    
83   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 83 [N] sdir.no    
84   16.12.1992   Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 84 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992    
85   19.01.1993   Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 85 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993    
86   22.06.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 86 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993    
87   17.08.1994   Ommålt [F]. 87 [N] sdir.no    
88   01.11.1994   Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 88 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994    
89   11.11.1994   Ommålt [G]. 89 [N] sdir.no    
90   01.05.1995   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 90 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995    
91   16.10.1995   Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 91 [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995    
92   01.04.1996   Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 92 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996    
93   31.12.1999   I opplag, Stavanger. 93 [P] "Skipet" 1/2000    
94   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 94 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
95   20.03.2000   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 95 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000    
96   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 96 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
97   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 97 [N] sdir.no    
98   2003   Sertifikat endret [C]. 98 -    
99   05.07.2003   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 99 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003    
100   18.08.2003   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 100 -    
101   26.08.2003   I opplag, Stavanger. 101 HMI    
102   01.06.2004   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 102 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004    
103   31.08.2004   I opplag, Stavanger. 103 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004    
104   2005   Kapasitet endret [D]. 104 -    
105   01.05.2005   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 105 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005    
106   01.06.2006   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 106 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006    
107   27.08.2006   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 107 -    
108   01.09.2006   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 108 -    
109   30.04.2007   I opplag, Stavanger. 109 [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007    
110   01.06.2007   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 110 - / [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007    
111   24.08.2007   Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. 111 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007    
112   16.09.2007   I opplag, Stavanger. 112 -    
113   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 113 [N] sdir.no    
114   20.10.2007   Satt i trafikk Sande - Nesvik. 114 -    
115   12.2007   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 115 -    
116   12.01.2008   Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 116 -    
117   30.01.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 117 [N] sdir.no    
118   uke 29 2008   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 118 [A] Sunnhordland 21.07.2008    
119   ca.08.2008   Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 119 HMI    
120   18.10.2008   Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 120 [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008    
121   05.12.2008   Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 121 -    
122   14.03.2009   Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir montert [H]. 122 -    
123   16.06.2010   Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 123 [N] aftenposten.no 16.06.2010    
124   01.09.2010   Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 124 -    
125   06.10.2010   Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 125 -    
126   01.08.2011   Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert og sertifikat endret [E]. 126 - / [N] sdir.no    
127   12.08.2011   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 127 [A] Bømlo-nytt 17.08.2011    
128   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 128 [P] "Skipet" 1/2012    
129   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 129 [N] sdir.no    
130   01.08.2013   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 130 -    
131   06.09.2013   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 131 -    
132   16.02.2014   Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 132 -    
133   19.03.2014   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 133 -    
134   23.03.2015   Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 134 -    
135   14.05.2016   Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 135 [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016    
136   04.11.2017   Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 136 [P] "Skipet" 1/2018    
137   13.12.2017   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 137 [P] "Skipet" 1/2018    
138   08.07.2018   Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. 138 [P] "Skipet" 3/2018    
139   14.08.2018   Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. 139 [N] norled.no    
140   23.08.2018   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 140 [P] "Skipet" 3/2018    
141   01.01.2020   Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 141 [N] fjord1.no    
142   04.02.2020   Tilbakelevert. 142 [P] "Skipet" 1/2020    
143   02.2020   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 143 HMI    
144   30.04.2020   Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 144 [N] folkebladet.no 28.04.2020    
145   07.09.2020   I opplag, Harstad. 145 [P] "Skipet" 3/2020    
146   23.04.2021   Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 146 [N] norled.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau