H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "EIDFJORD" 1986  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                     
                   
    Oppdatert:   15.09.2021          
    Status:   I opplag          
                   
      Fortegnelse nr. B-44  
      "EIDFJORD"  [1986 - 1987]          "UTSTEIN"  [1986 - 2007]  
                   
1   Periode       1986 - 2007 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1975 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       18 3 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
4   Skrog       Haugesund Slip a/s, Haugesund 4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
5   Utrustning       Haugesund Slip a/s, Haugesund 5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
6   Type       PS 50 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål 8 [N] sdir.no  
9           9      
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1975 - 1987       "Eidfjord" 12 [N] sdir.no  
13   1987 -       "Utstein" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15           LAEL 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17   1987 -       7434676 17 [N] sdir.no  
18           MMSI-nummer 18    
19           257022700 19 [N] marinetraffic.com  
20           20      
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1975 - 1987       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 23 [P] "Over fjord og fjell"  
24   1987 - 1991       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24 [P] "Skipet" 1-2/1987  
25   1991 - 2003       Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 25 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
26   2003 - 2008       Stavangerske a/s, Stavanger 26 [N] sdir.no  
27   2008 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 27 [N] sdir.no  
28   2012 -       Norled a/s, Stavanger 28 [N] sdir.no  
29           29      
30   ▼ KLASSIFISERING 30    
31   Periode       Klasse 31    
32   1975 - før 1989       DNV, 1A1 32 [P] "Vi bygget skipene"  
33   før 1989 - før 2000       Skipskontrollen 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34   før 2000 -       NSC 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
35           35      
36   ▼ MASKINERI 36    
37   Periode       Fabrikant 37    
38           Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39           Produsert 39    
40           1975 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Maskin 41    
42           1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel 42 [P] "Skipet" 2/1991  
43           Effekt 43    
44         1375 bhk 44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
45           Fart 45    
46         13.3 kn 46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
47           Forbruk 47    
48         4.5 t/d 48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
49           49      
50   ▼ MÅL 50    
51   Periode       Lengde 51    
52   1975 - 2008   A   64.31 m 52 [N] sdir.no  
53   2009 -   H   64.31 m 53 [N] sdir.no  
54           Bredde 54    
55           11.26 m 55 [N] sdir.no  
56           Dybde 56    
57           3.44 m 57 [N] sdir.no  
58           Brutto tonnasje 58    
59   1975 - 1990   A   592.27 brt 59 [N] sdir.no  
60   1990 [målt 1994] - 1994   B   825 bt 60 [N] sdir.no  
61   1994 - 2011   G   821 bt 61 [N] sdir.no  
62   2011 -   E   827 bt 62 [N] sdir.no  
63           Netto tonnasje 63    
64   1975 - 1990   A   307.25 nrt 64 [N] sdir.no  
65   1990 [målt 1994] - 1994   B   256 nt 65 [N] sdir.no  
66   1994 - 2011   G   260 nt 66 [N] sdir.no  
67   2011 -   E   277 nt 67 [N] sdir.no  
68           Dødvekttonn 68    
69           277 dvt 69 [N] marinetraffic.com  
70           70      
71   ▼ KAPASITET 71    
72   Periode       Personbiler 72    
73   1975 - 1990   A   50 73 [P] "Skipet" 2/1991  
74   1990 - 2005   I   70 [50 dekk 2] - [20 hengedekk] 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75   2005 - 2011   D   47 [36 dekk 2] - [11 hengedekk] 75 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI    
76   2011 -   E   36 76 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015  
77           Trailere 77    
78         4 78 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
79           Passasjerer 79    
80   1975 - før 1996   A   350 80 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
81   før 1996 - 1999   I   377 81 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96"  
82   1999 - 2003   C   270 82 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"  
83   2003 - 2011   J   240 83 [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.11.03-30.04.04"  
84   2011 -   E   144 84 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
85           Passasjerlugarer 85    
86         0 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
87           Mannskapslugarer 87    
88           8 88 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
89           Mannskap 89    
90           Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 90 [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
91           Dekkshøyde 91    
92         4.48 m [dekk 2] 92 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
93   1990 - 2011   B   4.05 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk] - 1.85 m [hengedekk] 93 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
94           Tillatt akseltrykk 94    
95         13 t [dekk 2] 95 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
96   1990 - 2011   B   1.3 t [hengedekk] 96 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
97           97      
98   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 98    
99   Fleksibelt hengedekk som kunne heises opp under dørken til salongdekk 4 når det ikke var i bruk [1990 - 2011]. 99 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
100         100    
101   ▼ HISTORIKK 101    
102 18.06.1975   A   Målt. 102 [N] sdir.no  
103 19.06.1975       Sjøsatt ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og døpt "Eidfjord" av Gunvor Langesæther, Haugesund. 103 [P] "Vi bygget skipene"  
104 27.06.1975       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 104 [N] sdir.no  
105 09.07.1975   A   Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 105 [P] "Over fjord og fjell"  
106 ultimo 07.1975       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 106 [A] Sunnhordland 13.08.1975  
107 høst 1980       I opplag. 107 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
108 vår 1981       Tatt ut av opplag. 108 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
109 04.1985       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 109 -- | [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
110 23.06.1986       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 110    
111 03.07.1986       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 111 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986  
112 12.03.1987       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 112 [P] "Skipet" 1-2/1987  
113         Samme trafikk. 113 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
114 ca.06.1989       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 114 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
115 12.1989       Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 115 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989  
116 31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 116 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
117 02.1990   B   Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: Hengedekk montert og sertifikat endret. 117    
118 16.02.1990       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 118    
119 05.04.1990       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 119 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
120 24.05.1991       Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas" til Talgje, Fogn og Judaberg. 120 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019  
121         Fortsatte for egen maskin etter reparasjon. 121 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019  
122 01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 122 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
123         Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 123 [N] sdir.no  
124 01.11.1991       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 124 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
125 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 125 [N] sdir.no  
126 16.12.1992       Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 126 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
127 19.01.1993       Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 127 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993  
128 22.06.1993       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 128 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
129 17.08.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 129 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
130 01.11.1994       Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 130 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
131 11.11.1994   G   Ommålt. 131 [N] sdir.no  
132 01.05.1995       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 132 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
133 16.10.1995       Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 133 [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995  
134 ► 1996   I   Sertifikat endret. 134 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96"  
135 01.04.1996       Satt i trafikk Fogn - Jelsa. 135 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
136 1999   C   Sertifikat endret. 136 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"  
137 31.12.1999       I opplag, Stavanger. 137 [P] "Skipet" 1/2000  
138 2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 138 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
139 20.03.2000       Satt i trafikk Stavanger -Tau. 139 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
140 01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 140 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
141 31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 141 [N] sdir.no  
142 2003   J   Sertifikat endret. 142 [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.11.03-30.04.04"  
143 05.07.2003       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 143 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
144 18.08.2003       Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 144 [N] stp-norway.com  
145 26.08.2003       I opplag, Stavanger. 145 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
146 01.06.2004       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 146 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
147 31.08.2004       I opplag, Stavanger. 147 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.04 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
148 2005   D   Kapasitet endret. 148 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
149 01.05.2005       Satt i trafikk Stavanger -Tau. 149 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005  
150 01.06.2006       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 150 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
151 27.08.2006       Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 151 [N] stp-norway.com  
152 01.09.2006       Satt i trafikk Stavanger -Tau. 152 [N] stp-norway.com  
153 30.04.2007       I opplag, Stavanger. 153 [A] Stavanger Aftenblad 24.03.07 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
154 01.06.2007       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 154 -- | [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007  
155 24.08.2007       Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. 155 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007  
156 16.09.2007       I opplag, Stavanger. 156 [N] stp-norway.com  
157 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 157 [N] sdir.no  
158 20.10.2007       Satt i trafikk Sande - Nesvik. 158 [N] stp-norway.com  
159 12.2007       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 159 [N] stp-norway.com  
160 12.01.2008       Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 160 [N] stp-norway.com  
161 30.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 161 [N] sdir.no  
162 uke 29 2008       Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 162 [A] Sunnhordland 21.07.2008  
163 ca.08.2008       Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 163 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
164 18.10.2008       Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 164 [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008  
165 05.12.2008       Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 165 [N] stp-norway.com  
166 14.03.2009       Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir montert. 166 [N] stp-norway.com  
167 16.06.2010       Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 167 [N] aftenposten.no 16.06.2010  
168 01.09.2010       Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 168 [N] stp-norway.com  
169 06.10.2010       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 169 [N] stp-norway.com  
170 01.08.2011   E   Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert, kapasitet og sertifikat endret. 170 [N] stp-norway.com | [N] sdir.no  
171 12.08.2011       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 171 [A] Bømlo-nytt 17.08.2011  
172 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 172 [P] "Skipet" 1/2012  
173 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 173 [N] sdir.no  
174 01.08.2013       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 174 [N] stp-norway.com  
175 06.09.2013       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 175 [N] stp-norway.com  
176 16.02.2014       Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 176 [N] stp-norway.com  
177 19.03.2014       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 177 [N] stp-norway.com  
178 23.03.2015       Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 178 [N] stp-norway.com  
179 14.05.2016       Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 179 [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016  
180 04.11.2017       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 180 [P] "Skipet" 1/2018  
181 13.12.2017       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 181 [P] "Skipet" 1/2018  
182 08.07.2018       Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. 182 [P] "Skipet" 3/2018  
183 14.08.2018       Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. 183 [N] norled.no  
184 23.08.2018       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 184 [P] "Skipet" 3/2018  
185 01.01.2020       Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 185 [N] fjord1.no  
186 04.02.2020       Tilbakelevert. 186 [P] "Skipet" 1/2020  
187 02.2020       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 187 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
188 30.04.2020       Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 188 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
189 07.09.2020       I opplag, Harstad. 189 [P] "Skipet" 3/2020  
190 23.04.2021       Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 190 [N] norled.no  
191 06.09.2021       I opplag, Harstad. 191 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/7      
 
  Avbildet som: "Eidfjord"    
    I original utgave for         Lokalisering: Bjørnefjorden    
    Hardanger         Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske         Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl    
    Dampskibsselskab.         Hentet fra: shipexplorer.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/7      
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overtatt av         Lokalisering: Stavanger    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab og         Rettighetshaver: Olav Moen    
    med nytt navn.         Hentet fra: termaloma.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/7      
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overført til         Lokalisering: Halsnøy    
    Rogaland Trafikkselskap         Tidspunkt: 23. mars 1991    
    og hengedekk montet.         Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/7      
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overført til Stavangerske.         Lokalisering: Tau    
            Tidspunkt: 10. oktober 2006    
            Rettighetshaver: Harald Oanes    
            Hentet fra: shipexplorer.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/7      
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overført til Tide Sjø.         Lokalisering: Jektevik    
            Tidspunkt: 11. juni 2009    
            Rettighetshaver: Uwe Jakob    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 6/7      
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overført til Norled         Lokalisering: Buavåg    
    og hengedekk demontert.         Tidspunkt: 19. juni 2019    
            Rettighetshaver: Uwe Jakob    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 7/7      
  Avbildet som: "Utstein"    
    Med nytt skorsteins-         Lokalisering: Sotra    
    merke, fremdeles         Tidspunkt: 16. april 2020    
    under Norled.         Rettighetshaver: Ole Jakob Dingen    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau