H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 15.09.2021
Status: I opplag
  Fortegnelse nr. B-44
  "EIDFJORD" [1986 - 1987]        "UTSTEIN" [1986 - 2007]
1   Periode 1986 - 2007 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1975 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 18 3 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
4   Skrog Haugesund Slip a/s, Haugesund 4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
5   Utrustning Haugesund Slip a/s, Haugesund 5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
6   Type PS 50 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1975 - 1987 "Eidfjord" 9 [N] sdir.no
10   1987 - "Utstein" 10 [N] sdir.no
    Kallesignal
11     LAEL 11 [N] sdir.no
    IMO-nummer
12   1987 - 7434676 12 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
13     257022700 13 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
14   1975 - 1987 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 14 [P] "Over fjord og fjell"
15   1987 - 1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 15 [P] "Skipet" 1-2/1987
16   1991 - 2003 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 16 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991
17   2003 - 2008 Stavangerske a/s, Stavanger 17 [N] sdir.no
18   2008 - 2012 Tide Sjø a/s, Bergen 18 [N] sdir.no
19   2012 - Norled a/s, Stavanger 19 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
20   1975 - før 1989 DNV, 1A1 20 [P] "Vi bygget skipene"
21   før 1989 - før 2000 Skipskontrollen 21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22   før 2000 - NSC 22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
23     Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Produsert
24     1975 24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Maskin
25     1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel 25 [P] "Skipet" 2/1991
    Effekt
26   1375 bhk 26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Fart
27   13.3 kn 27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Forbruk
28   4.5 t/d 28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
29   1975 - 2008 A 64.31 m 29 [N] sdir.no
30   2009 - H 64.31 m 30 [N] sdir.no
    Bredde
31       11.26 m 31 [N] sdir.no
    Dybde
32       3.44 m 32 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
33   1975 - 1990 A 592.27 brt 33 [N] sdir.no
34   1990 [målt 1994] - 1994 B 825 bt 34 [N] sdir.no
35   1994 - 2011 G 821 bt 35 [N] sdir.no
36   2011 - E 827 bt 36 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
37   1975 - 1990 A 307.25 nrt 37 [N] sdir.no
38   1990 [målt 1994] - 1994 B 256 nt 38 [N] sdir.no
39   1994 - 2011 G 260 nt 39 [N] sdir.no
40   2011 - E 277 nt 40 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
41       277 dvt 41 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
42   1975 - 1990 A 50 42 [P] "Skipet" 2/1991
43   1990 - 2005 I 70 [50 dekk 2] - [20 hengedekk] 43 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
44   2005 - 2011 D 47 [36 dekk 2] - [11 hengedekk] 44 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
45   2011 - E 36 45 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015
    Trailere
46   4 46 [N] folkebladet.no 28.04.2020
    Passasjerer
47   1975 - før 1996 A 350 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
48   før 1996 - 1999 I 377 48 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96"
49   1999 - 2003 C 270 49 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"
50   2003 - 2011 J 240 50 [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.11.03-30.04.04"
51   2011 - E 144 51 [N] folkebladet.no 28.04.2020
    Passasjerlugarer
52   0 52 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
53     8 53 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
    Mannskap
54     Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 54 [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019
    Dekkshøyde
55   4.48 m [dekk 2] 55 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
56   1990 - 2011 B 4.05 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk] - 1.85 m [hengedekk] 56 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
      Tillatt akseltrykk  
57   13 t [dekk 2] 57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
58   1990 - 2011 B 1.3 t [hengedekk] 58 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
59   Fleksibelt hengedekk som kunnen heises opp under dørken til salongdekk 4 når det ikke var i bruk [1990 - 2011]. 59 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
60   18.06.1975 A Målt. 60 [N] sdir.no
61   19.06.1975 Sjøsatt ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og døpt "Eidfjord" av Gunvor Langesæther, Haugesund. 61 [P] "Vi bygget skipene"
62   27.06.1975 Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 62 [N] sdir.no
63   09.07.1975 A Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 63 [P] "Over fjord og fjell"
64   ultimo 07.1975 Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 64 [A] Sunnhordland 13.08.1975
65   høst 1980 I opplag. 65 [A] Sunnhordland 21.01.1981
66   vår 1981 Tatt ut av opplag. 66 [A] Sunnhordland 21.01.1981
67   04.1985 Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 67 -- | [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019
68   23.06.1986   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68 --
69   03.07.1986   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 69 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986
70   12.03.1987   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70 [P] "Skipet" 1-2/1987
71       Samme trafikk. 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
72   ca.06.1989   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 72 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989
73   12.1989 Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 73 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989
74   31.12.1989 Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 74 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990
75   02.1990 B Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: Hengedekk montert og sertifikat endret. 75 --
76   16.02.1990   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 76 --
77   05.04.1990   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 77 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990
78   24.05.1991   Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas" til Talgje, Fogn og Judaberg. 78 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019
79       Fortsatte for egen maskin etter reparasjon. 79 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019
80   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 80 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991
81       Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 81 [N] sdir.no
82   01.11.1991   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 82 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"
83   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 83 [N] sdir.no
84   16.12.1992   Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 84  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992
85   19.01.1993   Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 85 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993
86   22.06.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 86 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993
87   17.08.1994 B Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 87 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969
88   01.11.1994   Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 88 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994
89   11.11.1994 G Ommålt. 89 [N] sdir.no
90   01.05.1995   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 90 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995
91   16.10.1995   Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 91 [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995
92   ► 1996 I Sertifikat endret. 92 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96"
93   01.04.1996   Satt i trafikk Fogn - Jelsa. 93 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996
94   1999 C Sertifikat endret. 94 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"
95   31.12.1999   I opplag, Stavanger. 95 [P] "Skipet" 1/2000
96   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 96 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"
97   20.03.2000   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 97 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000
98   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 98 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"
99   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 99 [N] sdir.no
100   2003 J Sertifikat endret. 100 [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.11.03-30.04.04"
101   05.07.2003   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003
102   18.08.2003   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 102 [N] stp-norway.com
103   26.08.2003   I opplag, Stavanger. 103 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
104   01.06.2004   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 104 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004
105   31.08.2004   I opplag, Stavanger. 105 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004 | HMI
106   2005 D Kapasitet endret. 106 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"
107   01.05.2005   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 107 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005
108   01.06.2006   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 108 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006
109   27.08.2006   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 109 [N] stp-norway.com
110   01.09.2006   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 110 [N] stp-norway.com
111   30.04.2007   I opplag, Stavanger. 111 [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007 | HMI
112   01.06.2007   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 112 -- | [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007
113   24.08.2007   Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. 113 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007
114   16.09.2007   I opplag, Stavanger. 114 [N] stp-norway.com
115   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 115 [N] sdir.no
116   20.10.2007   Satt i trafikk Sande - Nesvik. 116 [N] stp-norway.com
117   12.2007 Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 117 [N] stp-norway.com
118   12.01.2008 Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 118 [N] stp-norway.com
119   30.01.2008 Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 119 [N] sdir.no
120   uke 29 2008 Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 120 [A] Sunnhordland 21.07.2008
121   ca.08.2008 Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 121 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
122   18.10.2008 Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 122 [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008
123   05.12.2008 Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 123 [N] stp-norway.com
124   14.03.2009 Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir montert. 124 [N] stp-norway.com
125   16.06.2010 Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 125 [N] aftenposten.no 16.06.2010
126   01.09.2010 Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 126 [N] stp-norway.com
127   06.10.2010 Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 127 [N] stp-norway.com
128   01.08.2011 E Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert, kapasitet og sertifikat endret. 128 [N] stp-norway.com | [N] sdir.no
129   12.08.2011 Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 129 [A] Bømlo-nytt 17.08.2011
130   01.01.2012 Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 130 [P] "Skipet" 1/2012
131   13.02.2012 Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 131 [N] sdir.no
132   01.08.2013 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 132 [N] stp-norway.com
133   06.09.2013 Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 133 [N] stp-norway.com
134   16.02.2014 Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 134 [N] stp-norway.com
135   19.03.2014 Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 135 [N] stp-norway.com
136   23.03.2015 Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 136 [N] stp-norway.com
137   14.05.2016 Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 137 [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016
138   04.11.2017 Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 138 [P] "Skipet" 1/2018
139   13.12.2017 Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 139 [P] "Skipet" 1/2018
140   08.07.2018 Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. 140 [P] "Skipet" 3/2018
141   14.08.2018 Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. 141 [N] norled.no
142   23.08.2018 Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 142 [P] "Skipet" 3/2018
143   01.01.2020 Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 143 [N] fjord1.no
144   04.02.2020 Tilbakelevert. 144 [P] "Skipet" 1/2020
145   02.2020 Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 145 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
146   30.04.2020 Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 146 [N] folkebladet.no 28.04.2020
147   07.09.2020 I opplag, Harstad. 147 [P] "Skipet" 3/2020
148   23.04.2021 Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 148 [N] norled.no
149   06.09.2021 I opplag, Harstad. 149 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  Bilde 1/7
Avbildet som: "Eidfjord"
  I original utgave for Lokalisering: Bjørnefjorden
  Hardanger Tidspunkt: --
  Sunnhordlandske Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl
  Dampskibsselskab. Hentet fra: shipexplorer.no
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/7
Avbildet som: "Utstein"
  Overtatt av Lokalisering: Stavanger
  Det Stavangerske Tidspunkt: --
  Dampskibsselskab og Rettighetshaver: Olav Moen
  med nytt navn. Hentet fra: termaloma.com
 
 
 
 
 
 
  Bilde 3/7
Avbildet som: "Utstein"
  Overført til Lokalisering: Halsnøy
  Rogaland Trafikkselskap Tidspunkt: 23. mars 1991
  og hengedekk montet. Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/7
Avbildet som: "Utstein"
  Overført til Stavangerske. Lokalisering: Tau
  Tidspunkt: 10. oktober 2006
  Rettighetshaver: Harald Oanes
  Hentet fra: shipexplorer.no
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/7
Avbildet som: "Utstein"
  Overført til Tide Sjø. Lokalisering: Jektevik
  Tidspunkt: 11. juni 2009
  Rettighetshaver: Uwe Jakob
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 6/7
Avbildet som: "Utstein"
  Overført til Norled Lokalisering: Buavåg
  og hengedekk demontert. Tidspunkt: 19. juni 2019
  Rettighetshaver: Uwe Jakob
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  Bilde 7/7
Avbildet som: "Utstein"
  Med nytt skorsteins- Lokalisering: Sotra
  merke, fremdeles Tidspunkt: 16. april 2020
  under Norled. Rettighetshaver: Ole Jakob Dingen
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau