HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND    
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau B-44  
  Bilferger        
  "Eidfjord"   Den første standard-fergen som Vegdirektoratet lot bygge med en øvre salong. HSD argumenterte for at strekningen over Hardangerfjorden som den skulle    
  1986   trafikkere, var et utpreget turistsamband om sommeren.    
           
  © HMI v/ Sølve Hatteland    
  Andre navn i perioden   "Utstein" [1987]    
     
  Sist oppdatert     Forside    
  11.04.2023     Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
        Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
      Bilferger    
     
     
1 Fortegnelse nr.   B-44  
Stavanger,Tau,Lysebotn,Vikevåg,Hanasand,Fogn,Judaberg,Nedstrand,Jelsa,Sande,Nesvik
1
2 AIS-posisjon / status     I opplag   2
3 Periode   1986 - 2007 / 2023 -   3
5 Kallesignal   LAEL   5
6 IMO-nummer   7434676   6
7 MMSI-nummer   257022700   7
8     8
9     9
10 Byggeår   1975   10
11 Byggenummer   18   11
12 Skrog   Haugesund Slip a/s, Haugesund   12
13 Utrustning   Haugesund Slip a/s, Haugesund   13
14 Type   PS 50   14
15 Skrogutforming   Pendel   15
16 Materiale   Stål   16
17   17
18   18
19      Navn   19
20 1975 - 1987   "Eidfjord" 20
21 1987 -   "Utstein" 21
22   22
23   23
24      Eierforhold   24
25 1975 - 1987   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 25
26 1987 - 1991   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 26
27 1991 - 2003   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 27
28 2003 - 2008   Stavangerske a/s, Stavanger 28
29 2008 - 2012   Tide Sjø a/s, Bergen 29
30 2012 -   Norled a/s, Stavanger 30
31   31
32   32
33      Klasse   33
34 1975 - før 1989   DNV, 1A1 34
35 før 1989 - før 2000   Skipskontrollen 35
36 før 2000   NSC 36
37   37
38   38
39          Lengde  Bredde  Dybde  Brutto tonnasje  Netto tonnasje  Dødvekttonnasje  1) Ommålt fra brutto- /netto registertonn til 39
40 1975   A    64.31 meter  11.26 meter  3.44 meter  592.27 brutto registertonn  307.25 netto registertonn  277 dødvekttonn  brutto- / nettotonn. 40
41 1990 [målt 1994]   B          825 bruttotonn  1)  256 nettotonn  1)    2) Fleksibelt hengedekk. 41
42 1994   G          821 bruttotonn  260 nettotonn    3) 4.05 meter under hevet hengedekk, 2.25 meter 42
43 2008   K    Ukjent            under senket hengedekk. 43
44 2009   H    64.31 meter            4) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i 44
45 2011   E          827 bruttotonn  277 nettotonn    størrelsen på bilene. 45
46          Fri høyde dekk 2  Fri høyde dekk 3  2)  Fri høyde dekk 4  Tillatt akseltrykk dekk 2  Tillatt akseltrykk dekk 3  2)  Tillatt akseltrykk dekk 4   46
47 1975   A    4.48 meter  0  0  13 tonn  0  0   47
48 1990   B    4.48 meter  3)  1.85 meter      1.3 tonn     48
49 2011   E    4.48 meter  0      0     49
50      Biler dekk 2  Biler dekk 3  2)  Biler dekk 4  Biler totalt  Vogntog  Dekk     50
51 1975   A    50 personbiler  0  0  50 personbiler  4  5   51
52 1990   B      20 personbiler    70 personbiler       52
53 2005   D    36 personbiler  4)  11 personbiler  4)    47 personbiler  4)       53
54 2011   E      0    36 personbiler       54
55      Passasjerer  Passasjerlugarer   55
56 1975   A    350  0   56
57 før 1996   I    377     57
58 1999   C    270     58
59 2003   J    240     59
60 2011   E    144     60
61        Mannskap  Mannskapslugarer 61
62 pr.2000      Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser  8 62
63          Maskin  Fart  Forbruk  Effekt  Fabrikant 63
64 1975   A    1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel  13.3 knop  4.5 tonn / døgn  1375 brutto hestekrefter  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 64
65   65
66   66
67      Tilleggsinformasjon    Kilder   67
68     -   68
69   69
70   70
71 18.06.1975   A   Målt. [N] sdir.no 71
72 19.06.1975       Sjøsatt ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og døpt "Eidfjord" av Gunvor Langesæther, Haugesund. [P] "Vi bygget skipene" 72
73 27.06.1975       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. [N] sdir.no 73
74 09.07.1975   A   Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. [P] "Over fjord og fjell" 74
75 ultimo 07.1975       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. [A] Sunnhordland 13.08.1975 75
76 høst 1980       I opplag. [A] Sunnhordland 21.01.1981 76
77 vår 1981     Tatt ut av opplag. [A] Sunnhordland 21.01.1981 77
78 04.1985       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. -- | [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019 78
79 23.06.1986       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.   79
80 03.07.1986       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. [P] DSD årsberetning og regnskap 1986 80
81 12.03.1987     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". [P] "Skipet" 1-2/1987 81
82       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. [P] "Skipet" 1-2/1987 82
83       Samme trafikk. HMI 83
84 ca.06.1989     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989 84
85 12.1989       Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989 85
86 31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 86
87 02.1990   B   Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert og sertifikat endret.   87
88 16.02.1990       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg.   88
89 05.04.1990     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990 89
90 24.05.1991     Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas" til Talgje, Fogn og [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019 90
91       Judaberg. Fortsatte for egen maskin etter reparasjon. [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019 91
92 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 92
93         Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. [N] sdir.no 93
94 01.11.1991       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92" 94
95 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. [N] sdir.no 95
96 16.12.1992     Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992 96
97 19.01.1993       Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993 97
98 22.06.1993       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993 98
99 17.08.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 99
100 01.11.1994       Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994 100
101 11.11.1994   G   Ommålt. [N] sdir.no 101
102 01.05.1995       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995 102
103 16.10.1995       Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995 103
104 ► 1996   I   Sertifikat endret. [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96" 104
105 01.04.1996       Satt i trafikk Fogn - Jelsa. [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996 105
106 1999   C   Sertifikat endret. [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00" 106
107 31.12.1999       I opplag, Stavanger. [P] "Skipet" 1/2000 107
108 2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 108
109 20.03.2000       Satt i trafikk Stavanger -Tau. [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000 109
110 01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 110
111 31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. [N] sdir.no 111
112 2003   J   Sertifikat endret. [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.11.03-30.04.04" 112
113 05.07.2003       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003 113
114 18.08.2003       Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. [N] stp-norway.com 114
115 26.08.2003       I opplag, Stavanger. HMI 115
116 01.06.2004     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004 116
117 31.08.2004       I opplag, Stavanger. [A] Stvg. Aftenblad 29.04.2004 | HMI 117
118 2005   D   Kapasitet endret. [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 118
119 01.05.2005       Satt i trafikk Stavanger -Tau. [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005 119
120 01.06.2006       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006 120
121 27.08.2006       Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. [N] stp-norway.com 121
122 01.09.2006       Satt i trafikk Stavanger -Tau. [N] stp-norway.com 122
123 30.04.2007       I opplag, Stavanger. [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007 | HMI 123
124 01.06.2007       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. -- | [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007 124
125 24.08.2007       Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007 125
126 16.09.2007       I opplag, Stavanger. [N] stp-norway.com 126
127 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. [N] sdir.no 127
128 20.10.2007       Satt i trafikk Sande - Nesvik. [N] stp-norway.com 128
129 12.2007       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. [N] stp-norway.com 129
130 12.01.2008       Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. [N] stp-norway.com 130
131 30.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. [N] sdir.no 131
132 uke 29 2008       Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. [A] Sunnhordland 21.07.2008 132
133 ca.08.2008       Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. HMI 133
134 18.10.2008       Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008 134
135 05.12.2008   K   Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. [N] stp-norway.com 135
136 14.03.2009   H   Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir montert. [N] stp-norway.com 136
137 16.06.2010       Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. [N] aftenposten.no 16.06.2010 137
138 01.09.2010       Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. [N] stp-norway.com 138
139 06.10.2010       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. [N] stp-norway.com 139
140 01.08.2011   E   Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert, kapasitet og sertifikat endret. [N] stp-norway.com | [N] sdir.no 140
141 12.08.2011       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. [A] Bømlo-nytt 17.08.2011 141
142 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. [P] "Skipet" 1/2012 142
143 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. [N] sdir.no 143
144 01.08.2013       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. [N] stp-norway.com 144
145 06.09.2013       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. [N] stp-norway.com 145
146 16.02.2014       Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. [N] stp-norway.com 146
147 19.03.2014       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. [N] stp-norway.com 147
148 23.03.2015       Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. [N] stp-norway.com 148
149 14.05.2016       Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016 149
150 04.11.2017       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. [P] "Skipet" 1/2018 150
151 13.12.2017       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. [P] "Skipet" 1/2018 151
152 08.07.2018       Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. [P] "Skipet" 3/2018 152
153 14.08.2018       Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. [N] norled.no 153
154 23.08.2018       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. [P] "Skipet" 3/2018 154
155 01.01.2020       Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. [N] fjord1.no 155
156 04.02.2020       Tilbakelevert. [P] "Skipet" 1/2020 156
157 02.2020       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. HMI 157
158 30.04.2020       Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. [N] folkebladet.no 28.04.2020 158
159 07.09.2020       I opplag, Harstad. [P] "Skipet" 3/2020 159
160 23.04.2021       Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. [N] norled.no 160
161 06.09.2021       I opplag, Harstad. HMI 161
162 ► 31.01.2023       Tatt ut av opplag. [N] skipsfarts-forum.net 18.02.2023 162
163 23.02.2023       I opplag, Stavanger. HMI 163
164   164
165   165
166 Bilde 1/7  
 
  Avbildet som: "Eidfjord" 166
167       Lokalisering Bjørnefjorden 167
168       Tidspunkt: - 168
169       Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl 169
170       Hentet fra: shipexplorer.no 170
171         171
172       I original utgave for Hardanger Sunnhordlandske   172
173       Dampskibsselskab.   173
174           174
175           175
176           176
177                         177
178   178
179   179
180 Bilde 2/7  
 
  Avbildet som: "Utstein" 180
181       Lokalisering Stavanger 181
182       Tidspunkt: - 182
183       Rettighetshaver: Olav Moen 183
184       Hentet fra: termaloma.com 184
185         185
186       Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab for samme   186
187       rute den først var innleid for, og gitt nytt navn.   187
188           188
189           189
190           190
191                         191
192   192
193   193
194 Bilde 3/7  
 
  Avbildet som: "Utstein" 194
195       Lokalisering Halsnøy 195
196       Tidspunkt: 23 mars 1991 196
197       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland 197
198       Hentet fra: Privat samling 198
199         199
200       Hengedekk montert, og overført til Rogaland   200
201       Trafikkselskap, med én mindre rød ring i skorsteinene.   201
202           202
203           203
204           204
205           205
206                         206
207   207
208   208
209 Bilde 4/7  
 
  Avbildet som: "Utstein" 209
210       Lokalisering Stavanger 210
211       Tidspunkt: - 211
212       Rettighetshaver: Andreas Askildsen 212
213       Hentet fra: stavanger-aftenblad.no 213
214         214
215       Ble etterhvert satt inn som ferge nr. 3 i Tau-sambandet, men   215
216       var smertelig liten for denne ruten allerede fra starten av.   216
217       Her overført til Stavangerske og tre røde ringer tilbake igjen   217
218       i skorsteinene.   218
219           219
220           220
221           221
222                         222
223   223
224   224
225 Bilde 5/7  
 
  Avbildet som: "Utstein" 225
226       Lokalisering Jektevik 226
227       Tidspunkt: 11. juni 2009 227
228       Rettighetshaver: Uwe Jakob 228
229       Hentet fra: fjordfaehren.de 229
230         230
231       Overført til Tide Sjø, og tilbake i Hordaland igjen.   231
232           232
233           233
234           234
235           235
236           236
237                         237
238   238
239   239
240 Bilde 6/7  
 
  Avbildet som: "Utstein" 240
241       Lokalisering Buavåg 241
242       Tidspunkt: 19. juni 2019 242
243       Rettighetshaver: Uwe Jakob 243
244       Hentet fra: fjordfaehren.de 244
245         245
246       Overført til Norled, og hengedekket demontert.   246
247           247
248           248
249           249
250           250
251                         251
252   252
253   253
254 Bilde 7/7  
 
  Avbildet som: "Utstein" 254
255       Lokalisering Sotra 255
256       Tidspunkt: 16. april 2020 256
257       Rettighetshaver: Ole Jakob Dingen 257
258       Hentet fra: fjordfaehren.de 258
259         259
260       Med Norleds nye utsmykking, og fortsatt fin i farten til   260
261       å være 45 år gammel.   261
262           262
263           263
264           264
265           265
266                         266
267   267
268   268
269 Film 1/1     "Utstein" i Buavåg juni 2018 Rettighetshaver: Varre Fjell 269
270     Hele klippet Hentet fra: youtube.com 270
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau