A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "EID" 2017 - 2019    
       
  Fortegnelse nr.:   B1          
  Oppdatert:   26.04.2020          
  Periode:   2017 - 2019        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
1  Byggeår    1978   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    11 [skrog], 60 [utrustning]   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Eid Verft a/s. Nautdal   3  [P] "Skipet" 4/1983    
4  Utrustning    Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg   4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                 
5  Kjenningssignal    L G T M   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7700403   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257239400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Eid"   8  -   8  [N] sdir.no    
                         
9  Rederi / eierforhold    Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen   9  1978 - 1986   9  [N] sdir.no    
10      Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø   10  1986 - 2005   10  [N] sdir.no    
11      Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø   11  2005 - 2012   11  [N] wikipedia.no    
12      Fjord1 a/s, Florø   12  2012 -   12  [N] sdir.no    
                         
13  Type    PS 50   13  -   13  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"    
                             
14  Skrogutforming    Pendel   14  -   14  HMI    
                         
15  Klasse    Skipskontrollen   15  1989 - før 2000   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
16      NSC     16  før 2000 -   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
17  Materiale    Stål   17  -   17  [N] sdir.no    
                         
18  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   18  1978 - 2005   18  [N] skipet.no    
                         
19  Maskin produsert A  1977   19  -   19  [N] skipet.no    
                         
20  Maskin A  2TEV DM 5 syl. diesel   20  1978 - 2005   20  [N] skipet.no    
21   E  1 x Caterpillar diesel   21  2005 - 2019     21  [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no    
                         
22  Effekt A  1300 bhk   22  1978 - 2005   22  [N] skipet.no    
23   E  1520 bhk   23  2005 - 2019     23  [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no    
                         
24  Fart A  12.0 kn   24  1978 - 2005   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                         
26  Lengde    64.49 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                         
27  Bredde A  11.26 m   27  1978 - 1994   27  [N] sdir.no    
28   B  11.25 m   28  1994 -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Dyptgående A  3.51 m   29  1978 - 1994   29  [N] sdir.no    
30   B  4.20 m   30  1994 -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Brutto registertonn A  529.89 t   31  1978 - 1994   31  [N] sdir.no    
32   B  839 t   32  1994   32  [N] sdir.no    
33   C  858 t   33  1994   33  [N] sdir.no    
34   D  838 t   34  1994 -   34  [N] sdir.no    
                         
35  Netto registertonn A  314.07 t   35  1978 - 1994   35  [N] sdir.no    
36   B  249 t   36  1994   36  [N] sdir.no    
37   C  258 t   37  1994 -   37  [N] sdir.no    
                         
38  Dødvekttonn D  150 t   38  1994 -   38  [N] marinetraffic.com    
                         
39  Bilkapasitet A  50   39  1978 - ca.2005   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   F  35   40  ca.2005 -   40  [N] fjord1.no    
                         
41  Trailerkapasitet    4   41  -   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
42  Passasjersertifikat A  360   42  1978 - før 2016   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
43   G  196   43  før 2016 - før 2017   43  [N] fjordfaehren.de    
44   H  146   44  før 2017 -   44  [N] fjord1.no    
                         
45  Mannskap    5   45  pr.2018   45  [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018    
46      4   46  pr.02.2020   46  [N] morenytt.no 03.03.2020    
                         
47  Passasjerlugarer    0   47  -   47  HMI    
                         
48  Mannskapslugarer    8   48  -   48  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"    
                         
49  Dekkshøyde    4.50 m   49  -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
50  Tillatt akseltrykk    13 t   50  -   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
51  Tilleggsinformasjon    Lastemetre: 216   51  -   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
       
       
52   14.04.1978   Målt [A]. 52 [N] sdir.no    
53   04.1978   Levert fra Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen som "Eid" [A]. Hjemmehavn: Måløy. 53 [N] skipet.no    
54       Satt i trafikk Anda - Lote / Kaupanger - Revsnes. 54 [N] fjordfaehren.de    
55   09.05.1978   Innført i Nordfjordeid Skipsregister. 55 [N] sdir.no    
56   ca.høst 1978   Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen. 56 [N] fjordfaehren.de    
57   1979   Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen / Kaupanger - Årdalstangen. 57 [N] fjordfaehren.de    
58   1984   Reservefartøy, Kaupanger. 58 [N] fjordfaehren.de    
59   1986   Rederiadresse endret til Florø. 59 [N] skipet.no    
60   1994   Satt i trafikk Stårheim - Isane. 60 [N] fjordfaehren.de    
61   12.07.1994   Ommålt [B]. 61 [N] sdir.no    
62   20.09.1994   Ommålt [C]. 62 [N] sdir.no    
63   07.11.1994   Ommålt [D]. 63 [N] sdir.no    
64   ca.25.02.1996   Oppgradert ved Blaalid a/s, Raudeberg. 64 [P] "Skipet" 1/1996 / [N] fjordfaehren.de    
65   08.05.1999   Kolliderte med kaien, Isane. 65 [P] "Skipet" 3/1999    
66   04.02.2001   Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for oppgradering. 66 [P] "Skipet" 2/2001    
67   24.03.2001   Ferdig oppgradert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: fikk montert tørrskodd evakueringssystem og brannslukkingsanlegg. Satt i trafikk Stårheim - Isane. 67 [P] "Skipet" 2/2001    
68   2002   Satt i trafikk Måløy - Oldeide. 68 [N] fjordfaehren.de    
69   15.11.2003   Satt i trafikk Stårheim - Isane. 69 [P] "Skipet" 1/2004    
70   01.11.2004   Til Solund Verft a/s, Hardbakke for bytte av maskin. 70 [P] "Skipet" 1/2005    
71   21.01.2005   Ombygget med ny maskin ved Solund Verft a/s, Hardbakke [E]. 71 [P] "Skipet" 1/2005    
72   primo 2005   Drift og eierskap overført til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. 72 [N] wikipedia.no    
73   ca.2005   Kapasitet endret [F]. 73 -    
74   17.07.2009   Tatt ut av trafikk Stårheim - Isane. 74 [P] "Skipet" 3/2009    
75   12.2009   Reservefartøy. 75 [N] fjordfaehren.de    
76   ca.06.2010   Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 76 [N] fjordfaehren.de    
77   ca.08.2010   Tatt ut av trafikk Askvoll - Værlandet. 77 [N] fjordfaehren.de    
78   23.04.2012   Drift overført til Fjord1 a/s, Florø. 78 [P] Fjord1 Årsrapport 2012    
79   04.10.2012   Eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 79 [N] sdir.no    
80   28.10.2014   Grunnstøtte, Fure. 80 [P] "Skipet" 4/2014    
81       Årsak: Maskinhavari. 81 [N] stavanger-aftenblad.no 21.08.2018    
82   ► 2015   Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 82 HMI    
83   21.08.2015   Maskinstans, Værlandet. Tauet til land av en traktor. 83 [P] "Skipet" 3/2015    
84   ► 2016   Sertifikat endret [G]. 84 [N] fjordfaehren.de    
85   ► 2017   Sertifikat endret [H]. 85 [N] fjord1.no    
86   09.06.2017   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 86 [N] visitflam.com    
87   17.09.2017   Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 87 [N] visitflam.com    
88   04.01.2018   I opplag, Bekkjarvik [reservefartøy for Husavik - Sandvikvåg]. 88 [P] "Skipet" 1/2018    
89   01.06.2018   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 89 [N] visitflam.com    
90   17.08.2018   Kraftig røykutvikling i maskinrommet etter varmgang, Lysefjorden. Passasjerer og mannskap evakuert. Tauet til Forsand av m/fe "Finnøy" for slukking. 90 [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018    
91   19.08.2018   Tauet til GMC Maritime a/s, Stavanger. 91 [A] Strandbuen 22.08.2018    
92   27.10.2018   Slept til Florvåg av slepefartøyet "Abbe". 92 [P] "Skipet" 4/2018    
93   11.04.2019   Slept til Solund Verft a/s, Hardbakke for maskinbytte. 93 [P] "Skipet" 2/2019    
94   05.2019   Ferdig ombygget med ny maskin ved Solund Verft a/s, Hardbakke. 94 HMI    
95   01.06.2019   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 95 [N] thefjords.no    
96   15.09.2019   Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 96 [A] Stavanger Aftenblad 08.10.2019    
97   pr.01.2020   I trafikk Sæbø - Leknes. 97 [N] marinetraffic.com    
98   03.03.2020   Kolliderte med kaien, Sæbø. 98 [N] morenytt.no 03.03.2020    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau