A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
 
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "BRUVIK" 1989    
       
  Fortegnelse nr.:   B54          
  Oppdatert:   26.04.2020          
  Periode:   1989        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
1  Byggeår    1980   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    44   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Trønderverftet a/s, Hommelvik   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Trønderverftet a/s, Hommelvik   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L J A A   5  1980 - 2005   5  [N] sdir.no    
6      S K E G   6  2005 -   6  [N] marinetraffic.com    
                         
7  IMO-nummer    7812555   7  -   7  [N] sdir.no    
                         
8  MMSI-nummer    265549580   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                         
9  Navn    "Bruvik"   9  1980 - 2002   9  [N] sdir.no    
10      "Manger"   10  2002 - 2005   10  [N] sdir.no    
11      "Ebba"   11  2005 -   11  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
                         
12  Rederi / eierforhold    Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen   12  1980 - 2002   12  [N] sdir.no    
13      Tide Sjø a/s, Bergen   13  2002 - 2005   13  [N] sdir.no    
14      Ornö Sjötrafik a/b, Ornö, Sverige   14  2005 -   14  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
                         
15  Type    PS 50   15  -   15  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
16  Skrogutforming    Pendel   16  -   16  HMI    
                         
17  Klasse    DNV + 1A1-K, Shelt.Car Ferry B, +MV   17  1980 - før 1989   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
18      Skipskontrollen   18  før 1989 - før 2000   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
19      NSC   19  før 2000 -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
20  Materiale    Stål   20  -   20  [N] sdir.no    
                         
21  Maskinfabrikant    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
22  Maskin produsert    1979   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Maskin    1 x Normo LDM 8 4-takts diesel   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Effekt    1300 bhk   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
25  Fart    13.5 kn   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
26  Forbruk    2.5 t/d   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
27  Lengde A  60.50 m   27  1980 - 1986   27  [N] sdir.no    
28   B  64.37 m   28  1986 - 2001   28  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
29   D  60.50 m   29  2001 - 2004   29  [N] sdir.no    
30   E  64.37 m   30  2004 - 2005   30  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
31   F  60.50 m   31  2005 -   31  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
                         
32  Bredde A  11.27 m   32  1980 - 1986   32  [N] sdir.no    
33   B  11.25 m   33  1986 [målt 1994] -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Dyptgående A  3.40 m   34  1980 - 1986   34  [N] sdir.no    
35   B  4.20 m   35  1986 [målt 1994] -   35  [N] sdir.no    
                         
36  Brutto registertonn A  495.17 t   36  1980 - 1986   36  [N] sdir.no    
37   B  779 t   37  1986 [målt 1994] - 1994   37  [N] sdir.no    
38   C  782 t   38  1994 - 2001   38  [N] sdir.no    
                         
39  Netto registertonn A  215.77 t   39  1980 - 1986   39  [N] sdir.no    
40   B  256 t   40  1986 [målt 1994] - 1994   40  [N] sdir.no    
41   C  255 t   41  1994 - 2001   41  [N] sdir.no    
                         
42  Dødvekttonn    287 t   42  pr.2020   42  [N] marinetraffic.com    
                         
43  Bilkapasitet A  50   43  1980 - 2005   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
44   F  36   44  2005 -   44  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
                         
45  Trailerkapasitet    4   45  -   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
46  Passasjersertifikat A  395   46  1980 - 2005   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
47   F  194   47  2005 -   47  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
                         
48  Mannskap    Ja   48  -   48  HMI    
                         
49  Passasjerlugarer    0   49  -   49  HMI    
                         
50  Mannskapslugarer    Ja   50  -   50  HMI    
                         
51  Dekkshøyde    4.40 m   51  -   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
52  Tillatt akseltrykk    13 t   52  -   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
53  Tilleggsinformasjon    Sitterplasser dekk 1: 150   53  -   53  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989    
       
       
54   08.02.1980   Sjøsatt. 54 [N] faktaomfartyg.se    
55   12.03.1980   Målt [A]. 55 [N] sdir.no    
56   15.03.1980   Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen som "Bruvik" [A]. 56 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
57   18.03.1980   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 57 [N] sdir.no    
58   26.03.1980   Satt i trafikk Breistein -  Valestrandsfossen. 58 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
59   02.1986   Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Baug- og aktervisir montert [B]. 59 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
60   15.03.1986   Satt i trafikk Leirvåg - Gråvik. 60 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
61   1987   Satt i trafikk Garnes - Haus. 61 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
62   01.06.1989   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 62 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989    
63   10.09.1989   Tilbakelevert. 63 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
64   10.09.1989 ►   Satt i trafikk Garnes - Haus. 64 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
65   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65 [N] sdir.no    
66   18.07.1994   Ommålt [B]. 66 [N] sdir.no    
67   02.09.1994   Ommålt [C]. 67 [N] sdir.no    
68   07.06.1995   Omdøpt "Manger". 68 [N] sdir.no    
69   13.07.1995   Grunnstøtte, Garnes etter problemer med styremekanismen. 69 [N] faktaomfartyg.se    
70   31.07.1995   Grunnstøtte, Garnes. 70 [N] faktaomfartyg.se    
71   10.10.1995   Kolliderte med rampen, Haus. 71 [N] faktaomfartyg.se    
72   31.12.1995   Drift og eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. 72 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
73   09.03.1996   Tatt ut av trafikk Garnes - Haus. 73 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
74   30.03.1996   I opplag, Steinestø. 74 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
75   07.06.1996   Satt i trafikk Garnes - Haus. 75 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
76   18.08.1996   Tatt ut av trafikk Garnes - Haus. 76 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
77   1997   Satt i trafikk Garnes - Haus. 77 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
78   03.10.1997   Satt i trafikk Breistein -  Valestrandsfossen. 78 [P] "Skipet" 4/1997    
79   03.2001   Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Baug- og aktervisir demontert [D]. 79 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
80   31.12.2001   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 80 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
81   07.01.2002   Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. 81 [N] sdir.no    
82       Samme trafikk. 82 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
83   04.2004   Ombygget: Baug- og aktervisir montert [E]. 83 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
84   01.05.2004   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 84 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
85   01.2005   Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 85 [N] fjordfaehren.de    
86   25.01.2005   Solgt til Ornö Sjötrafik a/b, Ornö, Sverige. Omdøpt "Edda". 86 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
87   02.02.2005   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 87 [N] sdir.no    
88       Innført i Fartygsregisteret. Hjemmehavn: Ornö, S. 88 HMI    
89   03.2005   Ombygget. Kapasitet og sertifitkat endret [F]. 89 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
90       Baug- og aktervisir demontert. 90 [P] "Skipet" 3/2005    
91   04.2005   Satt i trafikk Fiversättra - Dalarnö, S. 91 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau