H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "BOKN" 1976  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 02.02.2021 Periode i Rogaland: 1976 - 1993   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
               
    "BOKN"  
    Fortegnelse nr. B-62  
               
2   Byggeår     1976 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     368 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     GRAVDAL SKIBSBYGGERI A/S, Sunde 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     GRAVDAL SKIBSBYGGERI A/S, Sunde 5 [N] sdir.no  
6   Type     FOF 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
7   Skrogutforming     KONVENSJONELT 7 HMI  
8   Materiale     STÅL 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1976 - 1993     "BOKN" 12 [N] sdir.no  
13   1993 - 1998     "ALU-TRANS" 13 [N] sdir.no  
14   1998 - 2004     "CHAIN INSPECTOR" 14 [N] sdir.no  
15   2004 - 2005     "EIDE INSPECTOR" 15 [P] Bokn Bygdablad 8/2014  
16   2005 - 2006     "PSATHI" 16 [N] marinetraffic.com  
17           Kallesignal 17    
18   1976 - 2005     LDIV 18 [N] sdir.no  
19           IMO-nummer 19    
20   1987 - 2006     8424692 20 [N] marinetraffic.com  
21           MMSI-nummer 21    
22         -- 22    
23         23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1976 - 1991     DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Stavanger 26 [P] "Fjordabåtene"  
27   1991 - 1993     ROGALAND TRAFIKKSELSKAP A/S, Stavanger 27 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
28   1993 - 1997     ALU TECH A/S, Torvastad 28 [N] sdir.no  
29   1997 - 2000     CHAINCO A/S, Haugesund 29 [N] sdir.no  
30   2000 - 2002     CHAINCO CORP. INTERNATIONAL A/S, Avaldsnes 30 [N] sdir.no  
31   2002 - 2005     CHAINCO INTERNATIONAL A/S, Avaldsnes 31 [N] sdir.no  
32   2005     EIDE MARINE SERVICES A/S, Høylandsbygd 32 [N] sdir.no  
33   2005 - 2006     PORTHMIAKI KIMOLOU SHIPPING COMPANY, Wonsan, Nord-Korea 33 [P] Bokn Bygdablad 8/2014  
34         34    
35   ▼ KLASSIFISERING 35    
36   Periode       Klasse 36    
37         SKIPSKONTROLLEN 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38         38    
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41           AABENRAA MOTORFABRIKK A/S, Åbenrå, Danmark 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Produsert 42    
43           1976 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44           Maskin 44    
45           1 x CALLESEN 4TEV 4 SYL. diesel  45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46           Effekt 46    
47           460 brutto hestekrefter 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48           Fart 48    
49           11.0 knop 49 [P] "Fjordabåtene"  
50           Forbruk 50    
51           -- 51    
52         52    
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55           30.81 meter 55 [N] sdir.no  
56           Bredde 56    
57           9.22 meter 57 [N] sdir.no  
58           Dybde 58    
59   1976 - 1993   A   2.67 meter 59 [N] sdir.no  
60   1993 [målt 1994] - 2006   B   4.00 meter 60 [N] sdir.no  
61           Brutto tonnasje 61    
62   1976 - 1993   A   169.71 brutto nettotonn 62 [N] sdir.no  
63   1993 [målt 1994] - 1995   B   253 bruttotonn 63 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
64   1995 - 2006   C   260 bruttotonn 64 [N] sdir.no  
65           Netto tonnasje 65    
66   1976 - 1993   A   60.58 netto registertonn 66 [N] sdir.no  
67   1993 [målt 1994] - 1995   B   76 nettotonn 67 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
68   1995 - 2006   C   78 nettotonn 68 [N] sdir.no  
69           Dødvekttonnasje 69    
70           -- 70    
71         71    
72   ▼ KAPASITET 72    
73   Periode       Personbiler 73    
74   1976 - 1993   A   15 74 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
75   1993 - 2005   B   0 75 HMI  
76   2005 - 2006   D   Ja 76 HMI  
77           Trailere 77    
78   1976 - 1993   A   Ja 78 HMI  
79   1993 - 2005   B   0 79 HMI  
80   2005 - 2006   D   Ja 80 HMI  
81           Passasjerer 81    
82   1976 - 1993   A   96 82 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
83   1993 - 2005   B   0 83 HMI  
84   2005 - 2006   D   Ja 84 HMI  
85           Passasjerlugarer 85    
86         0 86 HMI  
87           Mannskapslugarer 87    
88         6 88 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
89           Mannskap 89    
90   1976 - 1993     Kaptein, 2 matroser, maskinist 90 [P] "Fjordabåtene"  
91           Dekkshøyde 91    
92       4.20 meter 92 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
93           Tillatt akseltrykk 93    
94       13 tonn 94 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1985-86"  
95         95    
96   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 96    
97   -- 97    
98     98    
99   ▼ HISTORIKK 99    
100 10.07.1976       Sjøsatt ved Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde og døpt "Bokn" av Mossi Aarreberg, Sunde. 100 [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1976  
101 12.07.1976   A   Målt. 101 [N] sdir.no  
102 13.10.1976       Innført i Stavanger Skipsregister. 102 [N] sdir.no  
103 14.10.1976   A   Levert fra Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bokn". Hjemmehavn: Stavanger. 103 [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1976  
104         Byggekostnad: 5.55 mill NOK. 104 [A] Stavanger Aftenblad 12.12.1975  
105 16.10.1976       Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 105 [P] "Ferje-Rogaland"  
106 10.1980       Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for vedlikehold. 106 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980  
107 26.11.1980       Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 107 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980  
108 06.1989       Satt i trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 108 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989  
109 08.1989       Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 109 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989  
110 pr.10.1989       Tatt ut av trafikk Kopervik - Tåganes. 110 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"  
111 31.12.1990       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 111 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
112 02.01.1990       Satt i trafikk Føresvik - Tåganes. 112 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1989  
113 10.03.1990       Gikk på en sandbanke som reserverferge Mekjarvik - Vollsøy, etter forskyvning av bunnforholdene p.g.a. kraftig vind, Mekjarvik. 113 [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1990  
114 22.02.1991       Tatt ut av trafikk Føresvik - Tåganes. 114 [P] Rogaland Trafikkselskap  
115 03.1991       Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 115 HMI  
116 01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 116 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
117         Verdifastsettelse: 138 750 NOK. 117 [N] sdir.no  
118 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 118 [N] sdir.no  
119 22.06.1993       I opplag, Stavanger. 119 [P] "Ferje-Rogaland" | HMI  
120 09.1993       Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 120 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1993  
121 10.1993 ►       Tilbakelevert. 121 HMI  
122 09.11.1993       Solgt til Alu Tech a/s, Torvastad. Omdøpt "Alu-Trans". Salgssum: 1.85 mill NOK. 122 [N] sdir.no  
123     B   Omklassifisert til arbeidsfartøy samt ombygget: Vinsj montert. 123 HMI  
124 11.02.1994       Hjemmehavn: Haugesund. 124 [N] sdir.no  
125 28.09.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 125 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
126 21.04.1995   C   Ommålt. 126 [N] sdir.no  
127 31.12.1997       Solgt til Chainco a/s, Haugesund. Salgssum: 2.5 mill NOK. 127 [N] sdir.no  
128 27.01.1998       Omdøpt "Chain Inspector". 128 [N] sdir.no  
129 23.11.2000       Drift og eierskap overført til Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes. 129 [N] sdir.no  
130 31.05.2002       Drift og eierskap overført til Chainco International a/s, Haugesund. 130 [N] sdir.no  
131 04.2004       I bruk som losji-skip under snuoperasjonen av m/s "Rocknes", Vatlestraumen. 131 [P] "Fjordabåtene"  
132 10.2004       Omdøpt "Eide Inspector". 132 -- | [P] Bokn Byggdablad 8/2014  
133 24.05.2005       Solgt til Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd. 133 [N] sdir.no  
134 24.06.2005       Solgt til Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea for trafikk i Egeerhavet. Omdøpt "Psathi". 134 -- | [P] Bokn Byggdablad 8/2014  
135     D   Omklassifisert til bil– og passasjerferge. 135    
136         Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 136 [N] sdir.no  
137         Registrert på Marshalløyene. 137 [P] "Skipet" 3/2005  
138 2006       Solgt til opphogging, Aliaga, Tyrkia. 138 [P] Bokn Byggdablad 8/2014  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/6    
 
  Avbildet som: "Bokn"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Jürgen Stein    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/6    
  Avbildet som: "Bokn"    
    Overført til       Lokalisering: Stavanger    
    Rogaland Trafikkselskap.       Tidspunkt: 16. juni 1990    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/6    
  Avbildet som: "Bokn"    
    Også de tidligere hel-hvite       Lokalisering: Nedstrand    
    DSD-fergene måtte til slutt       Tidspunkt: 1992    
    gi tapt for det svarte       Rettighetshaver: Berge og Vegstein Skipsfoto a/s    
    skroget.       Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/6    
  Avbildet som: "Alu-Trans"    
    Overtatt av Alu-Tech       Lokalisering: --    
    og i bruk som arbeids-       Tidspunkt: 1996    
    fartøy.       Rettighetshaver: Jürgen Stein    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
                 
    Bilde 5/6    
  Avbildet som: "Chain Inspector"    
    Overført til Chainco.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Olav Moen    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Bilde 6/6    
  Avbildet som: "Psathi"    
    Solgt til Nord-Korea av alle       Lokalisering: Brest, Frankrike    
    plasser, og igjen tiltenkt       Tidspunkt: 09. august 2005    
    i trafikk som bil- og       Rettighetshaver: Yannick Le Bris    
    passasjerferge, men ble       Hentet fra: marine-merchande.net    
    videresolgt til opphogging            
    året etter.            
                 
                 
                 
                 
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/2     "Bokn" i Føresvik 1989   Rettighetshaver: NRK  
          02:23 - 02:36   Hentet fra: youtube.com  
                     
    Film 2/2     "Bokn" på Tåganes 22. februar 1991   Rettighetshaver: NRK Rogaland  
          03:15 - 03:29   Hentet fra: youtube.com  
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x