A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "BOKN"  1976 - 1993    
       
  Fortegnelse nr.:   B62          
  Oppdatert:   02.02.2021          
  Periode:   1976 - 1993        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
       
       
1  Byggeår    1976   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    368   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L D I V   5  1976 - 2005   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    8424692   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                         
8  Navn    "Bokn"   8  1976 - 1993   8  [N] sdir.no    
9      "Alu-Trans"   9  1993 - 1998   9  [N] sdir.no    
10      "Chain Inspector"   10  1998 - 2004   10  [N] sdir.no    
11      "Eide Inspector"   11  2004 - 2005   11  [P] Bokn Bygdablad 8/2014    
12      "Psathi"   12  2005 - 2006   12  [N] marinetraffic.com    
                         
13  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  1976 - 1991   13  [P] "Fjordabåtene"    
14      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   14  1991 - 1993   14  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
15      Alu Tech a/s, Torvastad   15  1993 - 1997   15  [N] sdir.no    
16      Chainco a/s, Haugesund   16  1997 - 2000   16  [N] sdir.no    
17      Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes   17  2000 - 2002   17  [N] sdir.no    
18      Chainco International a/s, Haugesund   18  2002 - 2005   18  [N] sdir.no    
19      Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd   19  2005   19  [N] sdir.no    
20      Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea   20  2005 - 2006   20  [P] Bokn Bygdablad 8/2014    
                         
21  Type    FOF   21  -   21  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
22  Skrogutforming    Konvensjonelt   22  -   22  HMI    
                         
23  Klasse    Skipskontrollen   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Materiale    Stål   24  -   24  [N] sdir.no    
                         
25  Maskinfabrikant    Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
26  Maskin produsert    1976   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
27  Maskin    1 x Callesen 4TEV 4 syl. diesel    27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
28  Effekt    460 bhk   28  -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
29  Fart    11.0 kn   29  -   29  [P] "Fjordabåtene"    
                         
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                         
31  Lengde    30.81 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Bredde    9.22 m   32  -   32  [N] sdir.no    
                         
33  Dyptgående A  2.67 m   33  1976 - 1993   33  [N] sdir.no    
34   B  4.00 m   34  1993 [målt 1994] - 2006   34  [N] sdir.no    
                         
35  Brutto registertonn A  169.71 t   35  1976 - 1993   35  [N] sdir.no    
36   B  253 t   36  1993 [målt 1994] - 1995   36  [N] sdir.no    
37   C  260 t   37  1995 - 2006   37  [N] sdir.no    
                         
38  Netto registertonn A  60.58 t   38  1976 - 1993   38  [N] sdir.no    
39   B  76 t   39  1993 [målt 1994] - 1995   39  [N] sdir.no    
40   C  78 t   40  1995 - 2006   40  [N] sdir.no    
                         
41  Dødvekttonn    -   41  -   41  -    
                         
42  Bilkapasitet A  15   42  1976 - 1993   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
43   B  0   43  1993 - 2005   43  HMI    
44   D  Ja   44  2005 - 2006   44  HMI    
                         
45  Trailerkapasitet A  Ja   45  1976 - 1993   45  HMI    
46   B  0     46  1993 - 2005   46  HMI    
47   D  Ja   47  2005 - 2006   47  HMI    
                         
48  Passasjersertifikat A  96   48  1976 - 1993   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
49   B  0   49  1993 - 2005   49  HMI    
50   D  Ja   50  2005 - 2006   50  HMI    
                         
51  Mannskap    Kaptein, 2 matroser, maskinist   51  1976 - 1993   51  [P] "Fjordabåtene"    
                         
52  Passasjerlugarer    0   52  -   52  HMI    
                         
53  Mannskapslugarer    6   53  -   53  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
54  Dekkshøyde    4.20 m   54  -   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
55  Tillatt akseltrykk    13 t   55  -   55  [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1985-86"    
                         
56  Tilleggsinformasjon    -   56  -   56  -    
       
       
57   10.07.1976   Sjøsatt og døpt "Bokn" av Mossi Aarreberg, Sunde. 57 [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1976    
58   12.07.1976   Målt [A]. 58 [N] sdir.no    
59   13.10.1976   Innført i Stavanger Skipsregister. 59 [N] sdir.no    
60   14.10.1976   Levert fra Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bokn" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 60 [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1976    
61       Byggesum: 5.55 mill NOK. 61 [A] Stavanger Aftenblad 12.12.1975    
62   16.10.1976   Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 62 [P] "Ferje-Rogaland"    
63   10.1980   Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for vedlikehold. 63 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980    
64   26.11.1980   Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 64 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980    
65   06.1989   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 65 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989    
66   08.1989   Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 66 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989    
67   pr.10.1989   Tatt ut av trafikk Kopervik - Tåganes. 67 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"    
68   31.12.1990   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 68 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
69   02.01.1990   Satt i trafikk Føresvik - Tåganes. 69 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1989    
70   10.03.1990   Gikk på en sandbanke som reserverferge Mekjarvik - Vollsøy, etter forskyvning av bunnforholdene p.g.a. kraftig vind, Mekjarvik. 70 [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1990    
71   22.02.1991   Tatt ut av trafikk Føresvik - Tåganes. 71 [P] Rogaland Trafikkselskap    
72   03.1991   Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 72 HMI    
73   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 73 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
74       Verdifastsettelse: 138 750 NOK. 74 [N] sdir.no    
75   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 75 [N] sdir.no    
76   22.06.1993   I opplag, Stavanger. 76 [P] "Ferje-Rogaland" / HMI    
77   09.1993   Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 77 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1993    
78   10.1993 ►   Tilbakelevert. 78 HMI    
79   09.11.1993   Solgt til Alu Tech a/s, Torvastad. Omdøpt "Alu-Trans". Salgssum: 1.85 mill NOK. 79 [N] sdir.no    
80       Omklassifisert til arbeidsfartøy samt ombygget: Vinsj montert [B]. 80 -    
81   11.02.1994   Hjemmehavn: Haugesund. 81 [N] sdir.no    
82   28.09.1994   Ommålt [B]. 82 [N] sdir.no    
83   21.04.1995   Ommålt [C]. 83 [N] sdir.no    
84   31.12.1997   Solgt til Chainco a/s, Haugesund. Salgssum: 2.5 mill NOK. 84 [N] sdir.no    
85   27.01.1998   Omdøpt "Chain Inspector". 85 [N] sdir.no    
86   23.11.2000   Drift og eierskap overført til Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes. 86 [N] sdir.no    
87   31.05.2002   Drift og eierskap overført til Chainco International a/s, Haugesund. 87 [N] sdir.no    
88   04.2004   I bruk som losji-skip under snuoperasjonen av m/s "Rocknes", Vatlestraumen. 88 [P] "Fjordabåtene"    
89   10.2004   Omdøpt "Eide Inspector". 89 - / [P] Bokn Byggdablad 8/2014    
90   24.05.2005   Solgt til Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd. 90 [N] sdir.no    
91   24.06.2005   Solgt til Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea for trafikk i Egeerhavet. Omdøpt "Psathi". Omklassifisert til bil– og passasjerferge [D]. 91 - / [P] Bokn Byggdablad 8/2014 / -    
92       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 92 [N] sdir.no    
93       Registrert på Marshalløyene. 93 [P] "Skipet" 3/2005    
94   2006   Solgt til opphogging, Aliaga, Tyrkia. 94 [P] Bokn Byggdablad 8/2014    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau