HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
         
         
         
         
         
         
1   Navn "Bokn"
 
  1  
2   Fortegnelsesnr. B-62     2  
3   Inntredelsesår 1976     3  
4   Periode 1976-1993     4  
5   Oppdatert 04.12.2023   5  
6   Status  Opphogget   6  
7   Kallesignal LDIV [1976-2005]   7  
8   IMO-nummer 8424692   8  
9   MMSI-nummer -   9  
10   Byggeår 1976   10  
11   Byggenummer 368   11  
12   Skrog Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde   12  
13   Utrustning Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde   13  
14   Type FOF 1976-1991, lengde: 30.81 meter 14  
15   Materiale Stål © HMI v/ Sølve Hatteland 15  
16   Navn 1976-1993 "Bokn"   16  
17   Navn 1993-1998 "Alu-Trans" "Bokn" [1976] - en av de minste fergene i DSD-flåten, men vel 17  
18   Navn 1998-2004 "Chain Inspector" anvennelig med lukket forskip. Var derfor også reserveferge for 18  
19   Navn 2004-2005 "Eide Inspector" Kvitsøy-sambandet. 19  
20   Navn 2005-2006 "Psathi"   20  
21   Eier 1976-1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   21  
22   Eier 1991-1993 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   22  
23   Eier 1993-1997 Alu Tech a/s, Torvastad   23  
24   Eier 1997-2000 Chainco a/s, Haugesund   24  
25   Eier 2000-2002 Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes   25  
26   Eier 2002-2005 Chainco International a/s, Haugesund   26  
27   Eier 2005 Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd   27  
28   Eier 2005-2006 Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea   28  
29   Klasse Skipskontrollen   29  
30   Lengde A:30.81 meter 30  
31   Bredde A:9.22 meter 31  
32   Dybde A:2.67 meter  B:4 meter 32  
33   Brutto tonnasje A:169.71 brutto registertonn  B:253 bruttotonn 1)  C:260 bruttotonn 33  
34   Netto tonnasje A:60.58 netto registertonn  B:76 nettotonn 1)  C:78 bruttotonn 34  
35   Dødvekttonnasje A:Ukjent 35  
36   Maskin A:1 x Callesen 4TEV 4 syl. diesel 36  
37   Fart A:11 knop 37  
38   Effekt A:460 brutto hestekrefter 38  
39   Forbruk A:330 liter/time  C:365 liter/time 39  
40   Maskinfabrikant A:Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark 40  
41   Fri høyde dekk 2 A:4.2 meter 41  
42   Fri høyde dekk 3 A:0 42  
43   Fri høyde dekk 4 A:0 43  
44   Tillatt akseltrykk dekk 2 A:13 tonn 44  
45   Tillatt akseltrykk dekk 3 A:0 45  
46   Tillatt akseltrykk dekk 4 A:0 46  
47   Biler dekk 2 A:15 personbiler  B:0  E:Ja 47  
48   Biler dekk 3 A:0 48  
49   Biler dekk 4 A:0 49  
50   Biler totalt A:15 personbiler  B:0  E:Ja 50  
51   Vogntog A:Ja  B:0  E:Ja 51  
52   Passasjerer A:96  B:0  E:Ja 52  
53   Passasjerlugarer A:0 53  
54   Mannskap A:Kaptein, 2 matroser, maskinist  B:Ja 54  
55   Mannskapslugarer A:6 55  
56   Dekk A:4 56  
57   Tilleggsinformasjon/noter 1) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 57  
58     58  
59     59  
60     60  
61     61  
62     62  
63   10.07.1976       Sjøsatt ved Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde og døpt "Bokn" av Mossi Aarreberg, Sunde.   [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1976 63  
64   12.07.1976   A   Målt.   [N] sdir.no 64  
65   13.10.1976       Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 65  
66   14.10.1976   A   Levert fra Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bokn".   [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1976 66  
67           Hjemmehavn: Stavanger.   [N] sdir.no 67  
68           Byggekostnad: 5.55 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 12.12.1975 68  
69   16.10.1976       Satt i trafikk Kopervik-Austre Bokn.   [P] "Ferje-Rogaland" 69  
70   10.1980       Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for vedlikehold.   [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980 70  
71   26.11.1980       Satt i trafikk Kopervik-Austre Bokn.   [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980 71  
72   06.1989       Satt i trafikk Forsand-Lauvvik [supplering].   [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989 72  
73   08.1989       Satt i trafikk Kopervik-Austre Bokn.   [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989 73  
74   pr.10.1989       Tatt ut av trafikk Kopervik-Austre Bokn.   [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90" 74  
75   31.12.1990       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 75  
76   02.01.1990       Satt i trafikk Føresvik-Austre Bokn.   [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1989 | HMI 76  
77   10.03.1990       Gikk på en sandbanke som reserverferge Mekjarvik-Vollsøy, etter forskyvning av bunnforholdene p.g.a.   [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1990 77  
78           kraftig vind, Mekjarvik.   [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1990 78  
79   22.02.1991       Tatt ut av trafikk Føresvik-Austre Bokn.   [P] Rogaland Trafikkselskap 79  
80   03.1991       Satt i trafikk Nedstrand-Jelsa.   HMI 80  
81   01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 81  
82           Verdifastsettelse: 138.750 NOK.   [N] sdir.no 82  
83   01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 83  
84   22.06.1993       I opplag, Stavanger.   [P] "Ferje-Rogaland" | HMI 84  
85   09.1993       Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger-Vassøy.   [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1993 85  
86   10.1993 ►       Tilbakelevert.   HMI 86  
87   09.11.1993       Solgt til Alu Tech a/s, Torvastad. Omdøpt "Alu-Trans". Salgssum: 1.85 mill NOK.   [N] sdir.no 87  
88       B   Omklassifisert til arbeidsfartøy samt ombygget: vinsj montert.   HMI 88  
89   11.02.1994       Hjemmehavn: Haugesund.   [N] sdir.no 89  
90   28.09.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 90  
91   21.04.1995   C   Ommålt.   [N] sdir.no 91  
92   31.12.1997       Solgt til Chainco a/s, Haugesund. Salgssum: 2.5 mill NOK.   [N] sdir.no 92  
93   27.01.1998       Omdøpt "Chain Inspector".   [N] sdir.no 93  
94   23.11.2000       Drift og eierskap overført til Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes.   [N] sdir.no 94  
95   31.05.2002       Drift og eierskap overført til Chainco International a/s, Haugesund.   [N] sdir.no 95  
96   04.2004       I bruk som losji-skip under snuoperasjonen av m/s "Rocknes", Vatlestraumen.   [P] "Fjordabåtene" 96  
97   10.2004       Omdøpt "Eide Inspector".   -- | [P] Bokn Byggdablad 8/2014 97  
98   24.05.2005       Solgt til Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd.   [N] sdir.no 98  
99   24.06.2005       Solgt til Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea for trafikk i Egeerhavet. Omdøpt "Psathi".   -- | [P] Bokn Byggdablad 8/2014 99  
100       D   Omklassifisert til bil– og passasjerferge.   [N] stp-norway.com 100  
101           Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 101  
102           Registrert på Marshalløyene.   [P] "Skipet" 3/2005 102  
103   2006       Solgt til opphogging, Aliaga, Tyrkia.   [P] Bokn Bygdablad 8/2014 103  
104     104  
105     105  
106     106  
107     107  
108     108  
109  
 
          Bilde 1/6  
 
  109  
110           Avbildet som "Bokn"   110  
111           Lokalisering -   111  
112           Tidspunkt -   112  
113           Rettighetshaver Jürgen Stein   113  
114           Hentet fra fjordfaehren.de   114  
115           115  
116           I original utgave for Det Stavangerske   116  
117           Dampskibsselskab.   117  
118               118  
119               119  
120               120  
121               121  
122               122  
123               123  
124               124  
125               125  
126               126  
127               127  
128   Oversiktskart 128  
129     129  
130  
 
          Bilde 2/6     130  
131           Avbildet som "Bokn"   Film 1/2   131  
132           Lokalisering Stavanger   "Bokn" i Føresvik 1989 132  
133           Tidspunkt 16. juni 1990   02:23-02:36 133  
134           Rettighetshaver HMI v/ Sølve Hatteland   Rettighetshaver Norsk Rikskringkasting 134  
135           Hentet fra Privat samling   Hentet fra youtube.com 135  
136             136  
137           Overført til Rogaland Trafikkselskap med den midterste     137  
138           røde ringen på skorsteinene overmalt.   Film 2/2   138  
139               "Bokn" på Austre Bokn 22. februar 1991 139  
140               03:15-03:29 140  
141               Rettighetshaver NRK Rogaland 141  
142               Hentet fra youtube.com 142  
143               143  
144                   144  
145                 145  
146                 146  
147                   147  
148       148  
149       149  
150  
 
          Bilde 3/6       150  
151           Avbildet som "Bokn"       151  
152           Lokalisering Nedstrand       152  
153           Tidspunkt 1992   153  
154           Rettighetshaver Berge og Vegstein Skipsfoto a/s   154  
155           Hentet fra Privat samling       155  
156             156  
157           Også de kjente, helhvite fargene måtte til slutt gi tapt       157  
158           for det svarte skroget.       158  
159                   159  
160                 160  
161                 161  
162                 162  
163                 163  
164               164  
165               165  
166                   166  
167                 167  
168                   168  
169     169  
170     170  
171  
 
          Bilde 4/6   171  
172           Avbildet som "Alu-Trans"   172  
173           Lokalisering -   173  
174           Tidspunkt 1996   174  
175           Rettighetshaver Jürgen Stein   175  
176           Hentet fra fjordfaehren.de   176  
177           177  
178           Solgt ut av fergeflåten, og i bruk som arbeidsfartøy.   178  
179               179  
180               180  
181               181  
182               182  
183               183  
184               184  
185               185  
186               186  
187               187  
188               188  
189     189  
190     190  
191  
 
          Bilde 5/6   191  
192           Avbildet som "Chain Inspector"   192  
193           Lokalisering -   193  
194           Tidspunkt -   194  
195           Rettighetshaver Olav Moen   195  
196           Hentet fra fjordfaehren.de   196  
197           197  
198           Overført til Chainco.   198  
199               199  
200               200  
201               201  
202               202  
203               203  
204               204  
205               205  
206               206  
207               207  
208               208  
209     209  
210     210  
211  
 
          Bilde 6/6   211  
212           Avbildet som "Psathi"   212  
213           Lokalisering Brest, Frankrike   213  
214           Tidspunkt 09. august 2005   214  
215           Rettighetshaver Yannick Le Bris   215  
216           Hentet fra marine-merchande.net   216  
217           217  
218           Solgt til Nord-Korea, og igjen tiltenkt bil- og   218  
219           passasjerferge, men ble solgt til opphogging året etter.   219  
220               220  
221               221  
222               222  
223               223  
224               224  
225               225  
226               226  
227     227  
228     228  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau