HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
    "BØMLO" [2012]  Status: Opphogget    
         
         
1   Fortegnelsesnr.
B-87
    1  
2   Oppdatert 19.11.2023     2  
3   Inntredelsesår 2012     3  
4   Periode 2012     4  
5   Kallesignal LIWK   5  
6   IMO-nummer 7228194   6  
7   MMSI-nummer 257302400   7  
8   Byggeår 1972   8  
9   Byggenummer 31   9  
10   Skrog Løland Verft a/s, Leirvik   10  
11   Utrustning Løland Verft a/s, Leirvik   11  
12   Skrogutforming Pendel   12  
13   Type -   13  
14   Materiale Stål 2012, lengde: 66.02 meter 14  
15       © HMI v/ Sølve Hatteland 15  
16     16  
17   Kort oppsummert: "Bømlo" [2012]: brukt som avløserferge i korte perioder, fortrinnsvis for Tau-sambandet. 17  
18     18  
19     19  
20   Navn:   1972-1984 "Herdla" 20  
21       1984-1996 "Ladejarl" 21  
22       1996-2014 "Bømlo" 22  
23   Eier:   1972-1984 Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 23  
24       1984-1996 Fosen Trafikklag a/s, Trondheim 24  
25       1996-2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 25  
26       2001-2006 HSD Sjø a/s, Bergen 26  
27       2006-2012 Tide Sjø a/s, Bergen 27  
28       2012-2014 Norled a/s, Stavanger 28  
29       2014 Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark 29  
30   Klasse:   ► 1989- ► 2000 Skipskontrollen 30  
31       ► 2000 NSC 31  
32   Lengde: A: 1972-2014 66.02 meter 32  
33   Bredde: A: 1972-2014 12.25 meter 33  
34   Dybde: A: 1972-2014 5.05 meter 34  
35   Brutto tonnasje: A: 1972-1994 871.05 brutto registertonn 35  
36     C: 1994-1996 860 bruttotonn [1] 36  
37     D: 1996-2014 1206 bruttotonn 37  
38   Netto tonnasje: A: 1972-1994 496.1 netto registertonn 38  
39     C: 1994-1996 258 nettotonn [1] 39  
40     D: 1996-2014 356 nettotonn 40  
41   Dødvekttonnasje: A: 1972-2014 356 dødvekttonn 41  
42   Maskin: A: 1972-2014 1 x 2T DM 6 syl. diesel 42  
43   Fart: A: 1972-2014 12.5 knop 43  
44   Effekt: A: 1972-2014 1500 brutto hestekrefter 44  
45   Forbruk: A: 1972-2014 Ukjent 45  
46   Maskinfabrikant: A: 1972-2014 Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 46  
47   Fri høyde dekk 2: A: 1972-2014 2.5 meter 47  
48   Fri høyde dekk 3: A: 1972-2014 4.75 meter 48  
49   Tillatt akseltrykk dekk 2: A: 1972-2014 10 tonn 49  
50   Tillatt akseltrykk dekk 3: A: 1972-2014 13 tonn 50  
51   Biler dekk 2: A: 1972-ca.2005 24 personbiler 51  
52     E: ca.2005-2014 19 personbiler [2] 52  
53   Biler dekk 3: A: 1972-ca.2005 61 personbiler 53  
54     E: ca.2005-2014 54 personbiler [2] 54  
55   Biler totalt: A: 1972-ca.2005 85 personbiler 55  
56     E: ca.2005-2014 73 personbiler [2] 56  
57   Vogntog: A: 1972-2014 Ja 57  
58   Passasjerer: A: 1972-1984 660 58  
59     B: 1984- ► 2000 399 59  
60     F: ► 2000-ca.2005 360 60  
61     E: ca.2005-2014 260 61  
62   Passasjerlugarer: A: 1972-2014 0 62  
63   Mannskap: A: 1972-2014 Ja 63  
64   Mannskapslugarer: A: 1972-2014 Ja 64  
65   Dekk: A: 1972-2014 5 KILDEHENVISNINGER 65  
66   Tilleggsinformasjon/noter Første innenriksferge i Norge med underliggende bildekk.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 66  
67     2 hydrauliske sideporter på babord side fra dekk 2.   HMI 67  
68     [1] Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 68  
69     [2] Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 69  
70     70  
71     71  
72     72  
73   26.08.1972       Sjøsatt ved Løland Verft a/s, Leirvik. Døpt "Herdla" av Emma Eriksen.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 73  
74   10.10.1972   A   Målt.   [N] sdir.no 74  
75   15.11.1972   A   Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Hjemmehavn: Bergen.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 75  
76           Byggekostnad: 8 mill NOK.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 76  
77   16.11.1972       Innført i Bergen Skipsregister.   [N] sdir.no 77  
78   24.12.1972       Satt i trafikk Kleppestø-Bergen.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 78  
79   ca.06.1975       Utleid til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s. Satt i trafikk Steinestø-Knarvik.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 79  
80   ca.08.1975       Tilbakelevert.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 80  
81           Satt i trafikk Kleppestø-Bergen.   HMI 81  
82   25.02.1981       Kolliderte med kaien, Bergen etter svikt i reverseringsanlegget.   [A] Askøyværingen 27.02.1981 82  
83   17.07.1981       Kolliderte med fritidsfartøy ved Nøstet, Bergen havn etter at fører av denne var blitt blendet av solen.   [A] Askøyværingen 21.07.1981 83  
84   primo 05.1984       Tatt ut av trafikk Kleppestø-Bergen.   HMI 84  
85   14.06.1984       Solgt til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Salgssum: 8.3 mill NOK.   [N] sdir.no 85  
86   10.1984       Omdøpt "Ladejarl".   [P] "Skipet" 4/1984 86  
87       B   Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Sertifikat endret.   -- 87  
88           Satt i trafikk Sunde-Jøsnøy.   -- 88  
89   01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 89  
90   13.07.1994   C   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 90  
91   08.12.1994       Tatt ut av trafikk Sunde-Jøsnøy.   -- 91  
92   10.01.1996       Satt i trafikk Flakk-Rørvik.   [P] "Skipet" 1/1996 92  
93   11.03.1996       Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bømlo". Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 93  
94           Salgssum: 7 mill NOK.   [N] sdir.no 94  
95   03.1996       Til oppgradering ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd.   [A] Sunnhordland 14.03.1996 95  
96   ultimo 04.1996   D   Oppgradert ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd.   [A] Sunnhordland 14.03.1996 96  
97   30.08.1996   D   Ommålt.   [N] sdir.no 97  
98   05.11.1996       Satt i trafikk Kvanndal-Utne.   [P] "Skipet" 1/1997 98  
99   03.12.1996       Tatt ut av trafikk Kvanndal-Utne.   [P] "Skipet" 1/1997 99  
100           Reservefartøy.   [A] Sunnhordland 25.03.1997 100  
101   16.12.1996       Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for oppgradering av maskin.   [P] "Skipet" 1/1997 101  
102   27.01.1997       Maskin ferdig overhalt ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset.   [P] "Skipet" 1/1997 102  
103   sommer 1997       I trafikk Bruravik-Brimnes [supplering].   [A] Sunnhordland 25.03.1997 103  
104   1997       Satt i trafikk Langevåg-Buavåg.   -- 104  
105   ► 2000   F   Sertifikat endret.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 105  
106   02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 106  
107   ca.06.2000       Satt i trafikk Kinsarvik-Kvanndal.   -- 107  
108   08.2000 ►       I opplag, Kleppestø.   [P] "Skipet" 2/2001 108  
109   05.2001       Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg-Skipavik.   [P] "Skipet" 2/2001 109  
110   15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 110  
111   22.12.2001       Tilbakelevert.   HMI 111  
112   2002       Satt i trafikk Hatvik-Venjaneset.   [N] stp-norway.com 112  
113   2003       Satt i trafikk Halhjem-Våge.   [N] stp-norway.com | [A] Sunnhordland 11.10.2004 113  
114   16.06.2003       Kolliderte med kaien, Halhjem.   [P] "Skipet" 3/2003 114  
115   ca.2005   E   Kapasitet og sertifikat endret.   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 115  
116   03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 116  
117   04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 117  
118   29.12.2006       Tatt ut av trafikk Halhjem-Våge.   [P] "Skipet" 1/2007 118  
119   10.01.2007       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [P] "Skipet" 1/2007 119  
120   ► 06.2007       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 120  
121   01.06.2007       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 121  
122   01.09.2007       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 122  
123   01.06.2008       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 123  
124   01.09.2008       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 124  
125   01.06.2009       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 125  
126   31.08.2009       Tatt ut av trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 126  
127   06.09.2009       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 127  
128   22.10.2009       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 128  
129   12.02.2010       Satt i trafikk Halhjem-Våge.   [N] stp-norway.com 129  
130   18.03.2010       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 130  
131   31.08.2010       Tatt ut av trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 131  
132   12.2010       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 132  
133   2011       I opplag.   [N] stp-norway.com 133  
134   01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 134  
135   13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 135  
136   18.02.2012       I opplag, som reservefartøy, Stavanger.   HMI 136  
137   23.04.2012       Tatt ut av opplag.   HMI 137  
138   03.06.2012       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 138  
139   29.04.2013       Tatt ut av trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 139  
140   20.05.2013       I opplag, Ålesund med gearhavari.   [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2013 140  
141   14.09.2013       Satt i trafikk Kvanndal-Utne.   [P] "Skipet" 3/2013 141  
142   24.11.2013       Tatt ut av trafikk Kvanndal-Utne.   [N] stp-norway.com 142  
143   11.12.2013       I opplag, Sunde.   [N] stp-norway.com 143  
144   16.02.2014       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 144  
145   22.03.2014       Tatt ut trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 145  
146   11.04.2014       I opplag, Sunde.   [N] stp-norway.com 146  
147   27.06.2014       Røykutvikling i maskinrommet.   [P] "Skipet" 3/2014 147  
148           Årsak: oljemangel i maskinen. Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Lagt i opplag.   [N] stp-norway.com 148  
149   29.09.2014       Solgt til Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark for opphogging.   -- | [P] "Skipet" 4/2014 149  
150           Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 150  
151   11.10.2014       Forlot Rubbestadneset under slep.   [P] "Skipet" 4/2014 | HMI 151  
152   13.10.2014   E   Ankom Esbjerg, Danmark.   HMI 152  
153     153  
154     154  
155     155  
156  
 
          < Bilde 1/6  
 
  156  
157           Avbildet som "Herdla"   157  
158           Lokalisering Kleppestø   158  
159           Tidspunkt Juni 1981   159  
160           Rettighetshaver -   160  
161           Hentet fra shipsnostalgia.com   161  
162           162  
163           I original utgave for Rutelaget Askøy-Bergen.   163  
164               164  
165               165  
166               166  
167               167  
168               168  
169               169  
170               170  
171               171  
172               172  
173               173  
174     174  
175   Oversiktskart 175  
176       176  
177  
 
          < Bilde 2/6     177  
178           Avbildet som "Ladejarl" < Film 1/1 178  
179           Lokalisering -   "Bømlo" Tørvikbygd-Jondal oktober 2012 179  
180           Tidspunkt 30. juli 1986   Hele klippet 180  
181           Rettighetshaver Geir Ole Søreng   Rettighetshaver Harald Sætre 181  
182           Hentet fra fjordfaehren.de   Hentet fra youtube.com 182  
183               183  
184           Overtatt av Fosen Trafikklag og gikk nytt, trøndersk   184  
185           navn.     185  
186           Utsmykkingen på den lille pynteskorsteinen bidrar           186  
187           ikke så mye til identiteten.     187  
188           Den skikkelige skorsteinen forble i mange år anonym.     188  
189                   189  
190                   190  
191                   191  
192                 192  
193                   193  
194       194  
195     195  
196  
 
          < Bilde 3/6       196  
197           Avbildet som "Bømlo"       197  
198           Lokalisering Bruravik       198  
199           Tidspunkt Juli 2007   199  
200           Rettighetshaver Marko Stampehl   200  
201           Hentet fra marinetraffic.com       201  
202             202  
203           Tilbake i Hordaland under HSD Sjø, og gitt nytt navn som       203  
204           ikke hadde noen kobling til ruteområde den skulle       204  
205           trafikkere.       205  
206               206  
207               207  
208                   208  
209                 209  
210                   210  
211                   211  
212                   212  
213     213  
214     214  
215     215  
216     216  
217  
 
          < Bilde 4/6   217  
218           Avbildet som "Bømlo"   218  
219           Lokalisering Ulvik   219  
220           Tidspunkt 04. august 2010   220  
221           Rettighetshaver Wilhelm Langes   221  
222           Hentet fra fjordfaehren.de   222  
223           223  
224           Overført til Tide Sjø og gitt den grønne hatten.   224  
225           Ulvik, som før var utgangspunktet for kryssingen over   225  
226           Hardangerfjorden, var fast liggested, når fergene ikke   226  
227           var i rute mellom Bruravik og Brimsnes.   227  
228               228  
229               229  
230               230  
231               231  
232               232  
233               233  
234               234  
235     235  
236     236  
237     237  
238  
 
          < Bilde 5/6   238  
239           Avbildet som "Bømlo"   239  
240           Lokalisering Stavanger   240  
241           Tidspunkt 11. mai 2012   241  
242           Rettighetshaver HMI v/ Sølve Hatteland   242  
243           Hentet fra Privat samling   243  
244           244  
245           Overført til Norled, og inne som nødløsning i   245  
246           Tau-sambandet.   246  
247               247  
248               248  
249               249  
250               250  
251               251  
252               252  
253               253  
254     254  
255     255  
256     256  
257       257  
258     258  
259  
 
          < Bilde 6/6       259  
260           Avbildet som under opphogging       260  
261           Lokalisering Esbjerg, Danmark       261  
262           Tidspunkt November 2014   262  
263           Rettighetshaver Erik Ask   263  
264           Hentet fra Privat samling       264  
265             265  
266           Overtatt av Smedegaarden i Esbjerg for siste stopp.       266  
267                   267  
268                   268  
269               269  
270               270  
271                   271  
272                 272  
273                   273  
274                   274  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau