HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
         
         
         
         
         
         
1   Navn "Bømlo"
 
  1  
2   Fortegnelsesnr. B-87     2  
3   Inntredelsesår 2012     3  
4   Periode 2012     4  
5   Oppdatert 19.11.2023   5  
6   Status  Opphogget   6  
7   Kallesignal LIWK   7  
8   IMO-nummer 7228194   8  
9   MMSI-nummer 257302400   9  
10   Byggeår 1972   10  
11   Byggenummer 31   11  
12   Skrog Løland Verft a/s, Leirvik   12  
13   Utrustning Løland Verft a/s, Leirvik   13  
14   Type - 2012, lengde: 66.02 meter 14  
15   Materiale Stål © HMI v/ Sølve Hatteland 15  
16   Navn 1972-1944 "Herdla"   16  
17   Navn 1984-1996 "Ladejarl" "Bømlo" [2012] - brukt som avløserferge i korte perioder, 17  
18   Navn 1996-2014 "Bømlo" fortrinnsvis for Tau-sambandet. 18  
19   Eier 1972-1984 Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø   19  
20   Eier 1984-1996 Fosen Trafikklag a/s, Trondheim   20  
21   Eier 1996-2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   21  
22   Eier 2001-2006 HSD Sjø a/s, Bergen   22  
23   Eier 2006-2012 Tide Sjø a/s, Bergen   23  
24   Eier 2012-2014 Norled a/s, Stavanger   24  
25   Eier 2014 Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark   25  
26   Klasse før 1989 Skipskontrollen   26  
27   Klasse før 2000 NSC   27  
28   Lengde A:66.02 meter 28  
29   Bredde A:12.25 meter 29  
30   Dybde A:5.05 meter 30  
31   Brutto tonnasje A:871.05 brutto registertonn  C:860 bruttotonn 1)  D:1206 bruttotonn 31  
32   Netto tonnasje A:496.1 netto registertonn  C:258 nettotonn 1)  D:356 nettotonn 32  
33   Dødvekttonnasje A:356 dødvekttonn 33  
34   Maskin A:1 x 2T DM 6 syl. diesel 34  
35   Fart A:12.5 knop 35  
36   Effekt A:1500 brutto hestekrefter 36  
37   Forbruk A:Ukjent 37  
38   Maskinfabrikant A:Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 38  
39   Fri høyde dekk 2 A:2.5 meter 39  
40   Fri høyde dekk 3 A:4.75 meter 40  
41   Fri høyde dekk 4 A:0 41  
42   Tillatt akseltrykk dekk 2 A:10 tonn 42  
43   Tillatt akseltrykk dekk 3 A:13 tonn 43  
44   Tillatt akseltrykk dekk 4 A:0 44  
45   Biler dekk 2 A:24 personbiler  E:19 personbiler 2) 45  
46   Biler dekk 3 A:61 personbiler  E:54 personbiler 2) 46  
47   Biler dekk 4 A:0 47  
48   Biler totalt A:85 personbiler  E:73 personbiler 2) 48  
49   Vogntog A:Ja 49  
50   Passasjerer A:660  B:399  B:521  F:360  E:260 50  
51   Passasjerlugarer A:0 51  
52   Mannskap A:Ja 52  
53   Mannskapslugarer A:Ja 53  
54   Dekk A:5 54  
55   Tilleggsinformasjon/noter Første innenriksferge i Norge med underliggende bildekk.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 55  
56     2 hydrauliske sideporter på babord side fra dekk 2.   HMI 56  
57     1) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 57  
58     2) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 58  
59     59  
60     60  
61     61  
62     62  
63     63  
64   26.08.1972       Sjøsatt ved Løland Verft a/s, Leirvik. Døpt "Herdla" av Emma Eriksen.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 64  
65   10.10.1972   A   Målt.   [N] sdir.no 65  
66   15.11.1972   A   Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Hjemmehavn: Bergen.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 66  
67           Byggekostnad: 8 mill NOK.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 67  
68   16.11.1972       Innført i Bergen Skipsregister.   [N] sdir.no 68  
69   24.12.1972       Satt i trafikk Kleppestø-Bergen.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 69  
70   ca.06.1975       Utleid til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s. Satt i trafikk Steinestø-Knarvik.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 70  
71   ca.08.1975       Tilbakelevert.   [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" 71  
72           Satt i trafikk Kleppestø-Bergen.   HMI 72  
73   25.02.1981       Kolliderte med kaien, Bergen etter svikt i reverseringsanlegget.   [A] Askøyværingen 27.02.1981 73  
74   17.07.1981       Kolliderte med fritidsfartøy ved Nøstet, Bergen havn etter at fører av denne var blitt blendet av solen.   [A] Askøyværingen 21.07.1981 74  
75   primo 05.1984       Tatt ut av trafikk Kleppestø-Bergen.   HMI 75  
76   14.06.1984       Solgt til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Salgssum: 8.3 mill NOK.   [N] sdir.no 76  
77   10.1984       Omdøpt "Ladejarl".   [P] "Skipet" 4/1984 77  
78       B   Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Sertifikat endret.     78  
79           Satt i trafikk Sunde-Jøsnøy.     79  
80   01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 80  
81   13.07.1994   C   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 81  
82   08.12.1994       Tatt ut av trafikk Sunde-Jøsnøy.     82  
83   10.01.1996       Satt i trafikk Flakk-Rørvik.   [P] "Skipet" 1/1996 83  
84   11.03.1996       Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bømlo". Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 84  
85           Salgssum: 7 mill NOK.   [N] sdir.no 85  
86   03.1996       Til oppgradering ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd.   [A] Sunnhordland 14.03.1996 86  
87   ultimo 04.1996   D   Oppgradert ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd.   [A] Sunnhordland 14.03.1996 87  
88   30.08.1996   D   Ommålt.   [N] sdir.no 88  
89   05.11.1996       Satt i trafikk Kvanndal-Utne.   [P] "Skipet" 1/1997 89  
90   03.12.1996       Tatt ut av trafikk Kvanndal-Utne.   [P] "Skipet" 1/1997 90  
91           Reservefartøy.   [A] Sunnhordland 25.03.1997 91  
92   16.12.1996       Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for oppgradering av maskin.   [P] "Skipet" 1/1997 92  
93   27.01.1997       Maskin ferdig overhalt ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset.   [P] "Skipet" 1/1997 93  
94   sommer 1997       I trafikk Bruravik-Brimnes [supplering].   [A] Sunnhordland 25.03.1997 94  
95   1997       Satt i trafikk Langevåg-Buavåg.     95  
96   ► 2000   F   Sertifikat endret.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 96  
97   02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 97  
98   ca.06.2000       Satt i trafikk Kinsarvik-Kvanndal.     98  
99   08.2000 ►       I opplag, Kleppestø.   [P] "Skipet" 2/2001 99  
100   05.2001       Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg-Skipavik.   [P] "Skipet" 2/2001 100  
101   15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 101  
102   22.12.2001       Tilbakelevert.   HMI 102  
103   2002       Satt i trafikk Hatvik-Venjaneset.   [N] stp-norway.com 103  
104   2003       Satt i trafikk Halhjem-Våge.   [N] stp-norway.com | [A] Sunnhordland 11.10.2004 104  
105   16.06.2003       Kolliderte med kaien, Halhjem.   [P] "Skipet" 3/2003 105  
106   ca.2005   E   Kapasitet og sertifikat endret.   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 106  
107   03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 107  
108   04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 108  
109   29.12.2006       Tatt ut av trafikk Halhjem-Våge.   [P] "Skipet" 1/2007 109  
110   10.01.2007       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [P] "Skipet" 1/2007 110  
111   ► 06.2007       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 111  
112   01.06.2007       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 112  
113   01.09.2007       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 113  
114   01.06.2008       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 114  
115   01.09.2008       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 115  
116   01.06.2009       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 116  
117   31.08.2009       Tatt ut av trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 117  
118   06.09.2009       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 118  
119   22.10.2009       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 119  
120   12.02.2010       Satt i trafikk Halhjem-Våge.   [N] stp-norway.com 120  
121   18.03.2010       Satt i trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 121  
122   31.08.2010       Tatt ut av trafikk Bruravik-Brimsnes.   [N] stp-norway.com 122  
123   12.2010       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 123  
124   2011       I opplag.   [N] stp-norway.com 124  
125   01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 125  
126   13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 126  
127   18.02.2012       I opplag, som reservefartøy, Stavanger.   HMI 127  
128   23.04.2012       Tatt ut av opplag.   HMI 128  
129   03.06.2012       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 129  
130   29.04.2013       Tatt ut av trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [N] stp-norway.com 130  
131   20.05.2013       I opplag, Ålesund med gearhavari.   [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2013 131  
132   14.09.2013       Satt i trafikk Kvanndal-Utne.   [P] "Skipet" 3/2013 132  
133   24.11.2013       Tatt ut av trafikk Kvanndal-Utne.   [N] stp-norway.com 133  
134   11.12.2013       I opplag, Sunde.   [N] stp-norway.com 134  
135   16.02.2014       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 135  
136   22.03.2014       Tatt ut trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 136  
137   11.04.2014       I opplag, Sunde.   [N] stp-norway.com 137  
138   27.06.2014       Røykutvikling i maskinrommet.   [P] "Skipet" 3/2014 138  
139           Årsak: oljemangel i maskinen. Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Lagt i opplag.   [N] stp-norway.com 139  
140   29.09.2014       Solgt til Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark for opphogging.   -- | [P] "Skipet" 4/2014 140  
141           Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 141  
142   11.10.2014       Forlot Rubbestadneset under slep.   [P] "Skipet" 4/2014 | HMI 142  
143   13.10.2014   E   Ankom Esbjerg, Danmark.   HMI 143  
144     144  
145     145  
146     146  
147     147  
148     148  
149  
 
          Bilde 1/6  
 
  149  
150           Avbildet som "Herdla"   150  
151           Lokalisering Kleppestø   151  
152           Tidspunkt Juni 1981   152  
153           Rettighetshaver -   153  
154           Hentet fra shipsnostalgia.com   154  
155           155  
156           I original utgave for Rutelaget Askøy-Bergen.   156  
157               157  
158               158  
159               159  
160               160  
161               161  
162               162  
163               163  
164               164  
165               165  
166               166  
167     167  
168   Oversiktskart 168  
169       169  
170  
 
          Bilde 2/6     170  
171           Avbildet som "Ladejarl"   Film 1/1 171  
172           Lokalisering -   "Bømlo" Tørvikbygd-Jondal oktober 2012 172  
173           Tidspunkt 30. juli 1986   Hele klippet 173  
174           Rettighetshaver Geir Ole Søreng   Rettighetshaver Harald Sætre 174  
175           Hentet fra fjordfaehren.de   Hentet fra youtube.com 175  
176               176  
177           Overtatt av Fosen Trafikklag og gikk nytt, trøndersk   177  
178           navn.     178  
179           Utsmykkingen på den lille pynteskorsteinen bidrar           179  
180           ikke så mye til identiteten.     180  
181           Den skikkelige skorsteinen forble i mange år anonym.     181  
182                   182  
183                   183  
184                   184  
185                 185  
186                   186  
187       187  
188     188  
189  
 
          Bilde 3/6       189  
190           Avbildet som "Bømlo"       190  
191           Lokalisering Bruravik       191  
192           Tidspunkt Juli 2007   192  
193           Rettighetshaver Marko Stampehl   193  
194           Hentet fra marinetraffic.com       194  
195             195  
196           Tilbake i Hordaland under HSD Sjø, og gitt nytt navn som       196  
197           ikke hadde noen kobling til ruteområde den skulle       197  
198           trafikkere.       198  
199               199  
200               200  
201                   201  
202                 202  
203                   203  
204                   204  
205                   205  
206     206  
207     207  
208     208  
209     209  
210  
 
          Bilde 4/6   210  
211           Avbildet som "Bømlo"   211  
212           Lokalisering Ulvik   212  
213           Tidspunkt 04. august 2010   213  
214           Rettighetshaver Wilhelm Langes   214  
215           Hentet fra fjordfaehren.de   215  
216           216  
217           Overført til Tide Sjø og gitt den grønne hatten.   217  
218           Ulvik, som før var utgangspunktet for kryssingen over   218  
219           Hardangerfjorden, var fast liggested, når fergene ikke   219  
220           var i rute mellom Bruravik og Brimsnes.   220  
221               221  
222               222  
223               223  
224               224  
225               225  
226               226  
227               227  
228     228  
229     229  
230     230  
231  
 
          Bilde 5/6   231  
232           Avbildet som "Bømlo"   232  
233           Lokalisering Stavanger   233  
234           Tidspunkt 11. mai 2012   234  
235           Rettighetshaver HMI v/ Sølve Hatteland   235  
236           Hentet fra Privat samling   236  
237           237  
238           Overført til Norled, og inne som nødløsning i   238  
239           Tau-sambandet.   239  
240               240  
241               241  
242               242  
243               243  
244               244  
245               245  
246               246  
247     247  
248     248  
249     249  
250       250  
251     251  
252  
 
          Bilde 6/6       252  
253           Avbildet som under opphogging       253  
254           Lokalisering Esbjerg, Danmark       254  
255           Tidspunkt November 2014   255  
256           Rettighetshaver Erik Ask   256  
257           Hentet fra Privat samling       257  
258             258  
259           Overtatt av Smedegaarden i Esbjerg for siste stopp.       259  
260                   260  
261                   261  
262               262  
263               263  
264                   264  
265                 265  
266                   266  
267                   267  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau