A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "AUSTRHEIM" 1993    
  M/Fe "BJØRNEFJORD" 1996    
  M/Fe "BOKNAFJORD" 2001 - 2010    
  M/Fe "SULAFJORD" 2017    
       
  Fortegnelse nr.:   B37          
  Oppdatert:   26.04.2020          
  Periode:   1993 / 1996 / 2001 - 2010 / 2017        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag        
       
       
1  Byggeår    1986   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    57   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Trønderverftet a/s, Hommelvik   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Trønderverftet a/s, Hommelvik   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    J W Y V   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    8512114   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257212400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Austrheim"   8  1986 - 1995   8  [N] sdir.no    
9      "Bjørnefjord"   9  1995 - 2001   9  [N] sdir.no    
10      "Boknafjord"   10  2001 - 2010   10  [N] sdir.no    
11      "Bastø IV"   11  2010 - 2016   11  [N] sdir.no    
12      "Bastø VII"   12  2016 - 2017   12  [N] sdir.no    
13      "Sulafjord"   13  2017 -   13  [N] sdir.no    
                         
14  Rederi / eierforhold    Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen   14  1986 - 1995   14  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
15      Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   15  1995 - 2001   15  [N] sdir.no    
16      Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger   16  2001 - 2002   16  [N] sdir.no    
17      Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger   17  2002 - 2003   17  [N] faktaomfartyg.se    
18      Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger   18  2003 - 2008   18  [N] faktaomfartyg.se    
19      Tide Sjø a/s, Bergen   19  2008 - 2010   19  [N] sdir.no    
20      Bastø-Fosen a/s, Horten   20  2010 - 2013   20  [N] sdir.no    
21      T-finans a/s, Sandvika   21  2013 - 2017   21  [N] sdir.no    
22      Fjord1 a/s, Florø   22  2017 -   22  [N] sdir.no    
                         
23  Type    PS2D140   23  -   23  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"    
                         
24  Skrogutforming    Pendel   24  -   24  HMI    
                         
25  Klasse    Skipskontrollen   25  1986 - før 2000   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
26      NSC   26  før 2000 -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
27  Materiale    Stål   27  -   27  [N] sdir.no    
                         
28  Maskinfabrikant    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   28  -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
29  Maskin produsert    1985   29  -   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
30  Maskin    1 x Normo KVMB-12 4TDM 12 syl. diesel   30  -   30  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
                         
31  Effekt    2640 bhk   31  -   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
32  Fart    14.0 kn   32  -   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
33  Forbruk    380 l/t [dieselolje v/ 15.0 kn]   33  -   33  -    
                         
34  Lengde A  80.10 m   34  1986 - 1995   34  [N] sdir.no    
35   C  86.24 m   35  1995 -   35  [N] sdir.no    
                         
36  Bredde    14.50 m   36  -   36  [N] sdir.no    
                         
37  Dyptgående A  4.50 m   37  1986 - 1995   37  [N] sdir.no    
38   C  4.22 m   38  1995 -   38  [N] sdir.no    
                         
39  Brutto registertonn A  2835 t   39  1986 - 2001   39  [N] sdir.no    
40   D  3692 t   40  2001 -   40  [N] sdir.no    
                         
41  Netto registertonn A  1231 t   41  1986   41  [N] sdir.no    
42   B  1199 t   42  1986 - 2001   42  [P] "Skipet" 4/1986    
43   D  1906 t   43  2001 -   43  [N] sdir.no    
                         
44  Dødvekttonn D  785 t   44  2001 -   44  [N] marinetraffic.com    
                         
45  Bilkapasitet A  140 [50 dekk 2] - [90 dekk 3]   45  1986 - 2004   45  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" / HMI    
46   E  106 [36 dekk 2] - [70 dekk 3]   46  2004 -   46  [P] Tide - "Ferjeruter 01.05.08-30.04.09" / HMI    
                         
47  Trailerkapasitet    12   47  -   47  [A] Sunnhordland 25.03.1996    
                         
48  Passasjersertifikat A  650   48  1986 - før 2000   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
49   F  500   49  før 2000 - 2001   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
50   D  450   50  2001 - før 2015   50  -    
51   G  399   51  før 2015 -   51  [N] j-gran.no    
                         
52  Mannskap    Ja   52  -   52  HMI    
                         
53  Passasjerlugarer    0   53  -   53  HMI    
                         
54  Mannskapslugarer    Ja   54  -   54  HMI    
                         
55  Dekkshøyde    2.25 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3]   55  -   55  [A] Sunnhordland 13.03.1995 / [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
56  Tillatt akseltrykk    15 t [dekk 3]   56  -   56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
57  Tilleggsinformasjon    Bredde på fallemmer: 8 m   57  -   57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
58      Lastekapasitet: 650 t   58  -   58  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
59      Ror: 2 x Becker   59  -   59  [A] Sunnhordland 13.03.1995    
60      Sitteplasser: 279   60  -   60  [A] Sunnhordland 13.03.1995    
       
       
61   18.03.1986   Målt [A]. 61 [N] sdir.no    
62   01.04.1986   Innført i Bergen Skipsregister som "Austrheim". 62 [N] sdir.no    
63   15.04.1986   Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen [A]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 41 mill NOK. 63 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
64       Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 64 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
65   08.1996   Ommålt [B]. 65 [N] sdir.no    
66   26.05.1991   Maskinhavari med personellskade. Senere reparert for ca. 2 mill NOK. 66 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
67   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no    
68   23.05.1993   Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 68 [N] faktaomfartyg.se    
69   27.08.1993   Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 69 [N] faktaomfartyg.se    
70   22.09.1994   I opplag, Steinestø. 70 [A] Stavanger Aftenblad 05.11.1994    
71   28.02.1995   Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 47.4 mill NOK. Omdøpt "Bjørnefjord". 71 [N] sdir.no    
72   10.03.1995   Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Baug– og aktervisir montert [C]. Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 72 [A] Sunnhordland 07.03.1995    
73   04.06.1996   Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 73 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
74       Kostnad: 3 000 NOK/dag. 74 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996    
75   15.08.1996   Tilbakelevert. 75 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996    
76       Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 76 [A] Sunnhordland 11.06.1996    
77   27.12.1996   Vogntog trillet gjennom fallem og ble stoppet av visiret, Valevåg. 77 [A] Sunnhordland 03.01.1997    
78   ► 2000   Sertifikat endret [F]. 78 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
79   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 79 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
80   27.12.2000   I opplag, Skjersholmane. 80 [P] "Skipet" 1/2000    
81   11.02.2001   Avtale om salg inngått. 81 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
82       Til Båtbygg a/s, Raudeberg for ombygging. 82 [P] "Skipet" 2/2001    
83   06.03.2001   Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 43 mill NOK. Omdøpt "Boknafjord". Hjemmehavn: Stavanger. 83 [N] sdir.no    
84   06.07.2001   Sertifikat endret [D]. 84 -    
85       Ombygget ved Båtbygg a/s, Raudeberg: Bildekk overbygget og slingretank montert [D]. 85 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
86   14.07.2001   Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 86 [P] "Skipet" 3/2001    
87   2002   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 87 [N] faktaomfartyg.se    
88   01.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 88 [N] faktaomfartyg.se    
89   04.2004   Kapasitet endret [E]. 89 -    
90   01.01.2007   Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 90 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
91   22.01.2007   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 91 [P] "Skipet" 1/2007    
92   02.04.2007   Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 92 [P] "Skipet" 2/2007    
93   15.04.2007   Satt i trafikk Horten - Moss. 93 [P] "Skipet" 2/2007    
94   06.07.2007   Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 94 [P] "Skipet" 3/2008    
95   høst 2007   Stasjonert i Horten som reservefartøy. 95 [P] "Skipet" 4/2007    
96   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 96 [N] sdir.no    
97   08.12.2007   Tilbakelevert. 97 [N] faktaomfartyg.se    
98   10.12.2007   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 98 [N] faktaomfartyg.se    
99   01.02.2008   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 99 [N] faktaomfartyg.se    
100   10.02.2008   Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 100 [N] faktaomfartyg.se    
101   21.02.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 101 [N] sdir.no    
102   14.03.2008   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 102 [N] faktaomfartyg.se    
103   30.04.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 103 -    
104   05.06.2008   I opplag, Stavanger. 104 -    
105   08.09.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105 [N] faktaomfartyg.se    
106   18.03.2009   I opplag, Stavanger. 106 [N] faktaomfartyg.se    
107   04.03.2010   Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 107 [P] "Skipet" 2/2010    
108   06.03.2010   Satt i trafikk Horten - Moss. 108 [P] "Skipet" 2/2010    
109   25.04.2010   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 109 [P] "Skipet" 2/2010    
110   18.06.2010   Utleid til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 110 -    
111   21.06.2010   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 111 [P] "Skipet" 3/2010    
112   08.08.2010   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 112 [P] "Skipet" 3/2010    
113   20.12.2010   Solgt til Bastø-Fosen a/s, Horten. Drift: Torghatten ASA, Brønnøysund. Omdøpt "Bastø IV". Hjemmehavn: Horten. 113 [N] sdir.no    
114   28.12.2010   I opplag, Horten. 114 [P] "Skipet" 1/2011    
115   07.02.2011   Til Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen for vedlikehold. 115 [P] "Skipet" 1/2011    
116   21.02.2011   Drift overført til Bastø-Fosen a/s, Horten. 116 [N] sdir.no    
117   08.03.2011   Ferdig ved Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen. 117 [N] faktaomfartyg.se    
118   14.03.2011   Satt i trafikk Horten - Moss. 118 [P] "Skipet" 2/2011    
119   04.03.2013   Solgt til Bastø Fosen Ferjer a/s, Oslo. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 119 [N] sdir.no    
120       Samme trafikk. 120 HMI    
121   16.05.2013   Solgt til T-finans a/s, Sandvika. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 121 [N] sdir.no    
122       Samme trafikk. 122 HMI    
123   ► 2015   Sertifikat endret [G]. 123 [N] j-gran.no    
124   22.02.2016   Omdøpt "Bastø VII". 124 [N] sdir.no    
125   09.01.2017   Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 125 [N] aisnorge.aisonline.com    
126   11.01.2017   Solgt til Fjord 1 a/s, Florø. Omdøpt "Sulafjord". Hjemmehavn: Florø. 126 [N] sdir.no    
127   15.01.2017   Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 127 [N] marinetraffic.com    
128   24.03.2017   Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 128 HMI    
129   28.06.2017   Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 129 [P] "Skipet" 3/2017    
130   01.08.2017   I opplag, Ålesund. 130 [P] "Skipet" 3/2017    
131   02.01.2018   Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 131 [P] "Skipet" 1/2018    
132   01.08.2018   I opplag, Torangsvåg. 132 [P] "Skipet" 3/2018    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau