H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 17.07.2021
Status: Reservefartøy
  Fortegnelse nr. B-37
  "AUSTRHEIM" [1993]        "BJØRNEFJORD" [1996]        "BOKNAFJORD" [2001 - 2010]        "SULAFJORD" [2017]
1   Periode 1993 / 1996 / 2001 - 2010 / 2017 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1986 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 57 3 [N] sdir.no
4   Skrog Trønderverftet a/s, Hommelvik 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Trønderverftet a/s, Hommelvik 5 [N] sdir.no
6   Type PSD140 6 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1986 - 1995 "Austrheim" 9 [N] sdir.no
10   1995 - 2001 "Bjørnefjord" 10 [N] sdir.no
11   2001 - 2010 "Boknafjord" 11 [N] sdir.no
12   2010 - 2016 "Bastø IV" 12 [N] sdir.no
13   2016 - 2017 "Bastø VII" 13 [N] sdir.no
14   2017 - "Sulafjord" 14 [N] sdir.no
    Kallesignal
15     JWYV 15 [N] sdir.no
    IMO-nummer
16   1987 - 8512114 16 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
17     257212400 17 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
18   1986 - 1995 Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 18 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
19   1995 - 2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 19 [N] sdir.no
20   2001 - 2002 Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 20 [N] sdir.no
21   2002 - 2003 Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 21 [N] faktaomfartyg.se
22   2003 - 2008 Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 22 [N] faktaomfartyg.se
23   2008 - 2010 Tide Sjø a/s, Bergen 23 [N] sdir.no
24   2010 - 2013 Bastø-Fosen a/s, Horten 24 [N] sdir.no
25   2013 - 2017 T-finans a/s, Sandvika 25 [N] sdir.no
26   2017 - Fjord1 a/s, Florø 26 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
27   1986 - før 2000 Skipskontrollen 27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28   før 2000 - NSC 28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
29     Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Produsert
30     1985 30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Maskin
31     1 x Normo 4T DM KVMB 12 syl. diesel 31 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
    Effekt
32   2640 bhk 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Fart
33   14.0 kn 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Forbruk
34   -- 34 --
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
35   1986 - 1995 A 80.10 m 35 [N] sdir.no
36   1995 - C 86.24 m 36 [N] sdir.no
    Bredde
37       14.50 m 37 [N] sdir.no
    Dybde
38   1986 - 1995 A 4.50 m 38 [N] sdir.no
39   1995 - C 4.22 m 39 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
40   1986 - 2001 A 2835 bt 40 [N] sdir.no
41   2001 - D 3692 bt 41 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
42   1986 A 1231 nt 42 [N] sdir.no
43   1986 - 2001 B 1199 nt 43 [P] "Skipet" 4/1986
44   2001 - D 1906 nt 44 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
45       785 dvt 45 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
46   1986 - 2004 A 140 [50 dekk 2] - [90 dekk 3] 46 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
47   2004 - E 106 [36 dekk 2] - [70 dekk 3] 47 [P] Tide - "Ferjeruter 01.05.08-30.04.09" | HMI
    Trailere
48   12 48 [A] Sunnhordland 25.03.1996
    Passasjerer
49   1986 - før 2000 A 650 49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
50   før 2000 - 2001 F 500 50 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
51   2001 - før 2015 D 450 51 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 02.01.02-30.04.02"
52   før 2015 - G 399 52 [N] j-gran.no
    Passasjerlugarer
53   0 53 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
54     Ja 54 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskap
55     Ja 55 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Dekkshøyde
56   2.25 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3] 56 [A] Sunnhordland 13.03.1995 | [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
      Tillatt akseltrykk  
57   15 t [dekk 3] 57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
58   Bredde på fallemmer: 8 m. 58 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
59   Lastekapasitet: 650 t. 59 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
60   Ror: 2 x Becker. Sitteplasser: 279 60 [A] Sunnhordland 13.03.1995
 
61   18.03.1986 A Målt. 61 [N] sdir.no
62   01.04.1986 Innført i Bergen Skipsregister som "Austrheim". 62 [N] sdir.no
63   15.04.1986 Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 41 mill NOK. 63 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
64     Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 64 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
65   08.1986 B Ommålt. 65 [P] "Skipet" 4/1986
66   26.05.1991 Maskinhavari med personellskade. Senere reparert for ca. 2 mill NOK. 66 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
67   01.08.1992 Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no
68   23.05.1993   Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 68 [N] faktaomfartyg.se
69   27.08.1993 Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 69 [N] faktaomfartyg.se
70   22.09.1994 I opplag, Steinestø. 70 [A] Stavanger Aftenblad 05.11.1994
71   28.02.1995 Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 47.4 mill NOK. Omdøpt "Bjørnefjord". 71 [N] sdir.no
72   10.03.1995 C Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: baug– og aktervisir montert. Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 72 [A] Sunnhordland 07.03.1995
73   04.06.1996   Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 73 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
74       Kostnad: 3 000 NOK/dag. 74 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996
75   15.08.1996 Tilbakelevert. 75 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996
76     Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 76 [A] Sunnhordland 11.06.1996
77   27.12.1996 Vogntog trillet gjennom fallem og ble stoppet av visiret, Valevåg. 77 [A] Sunnhordland 03.01.1997
78   ► 2000 F Sertifikat endret. 78 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
79   02.05.2000 Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 79 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
80   27.12.2000 I opplag, Skjersholmane. 80 [P] "Skipet" 1/2000
81   11.02.2001 Avtale om salg inngått. 81 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
82     Til Båtbygg a/s, Raudeberg for ombygging. 82 [P] "Skipet" 2/2001
83   06.03.2001 Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 43 mill NOK. Omdøpt "Boknafjord". Hjemmehavn: Stavanger. 83 [N] sdir.no
84   06.07.2001 D Sertifikat endret. 84 -- | [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 02.01.02-30.04.02"
85     D Ombygget ved Båtbygg a/s, Raudeberg: Bildekk overbygget og slingretank montert. 85 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
86   14.07.2001   Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 86 [P] "Skipet" 3/2001
87   2002   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 87 [N] faktaomfartyg.se
88   01.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 88 [N] faktaomfartyg.se
89   04.2004 E Kapasitet endret. 89 -- | [P] Tide - "Ferjeruter 01.05.08-30.04.09"
90   01.01.2007   Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 90 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"
91   22.01.2007   I opplag, Stavanger. 91 [P] "Skipet" 1/2007
92   02.04.2007 Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 92 [P] "Skipet" 2/2007
93   15.04.2007 Satt i trafikk Horten - Moss. 93 [P] "Skipet" 2/2007
94   06.07.2007 Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 94 [P] "Skipet" 3/2007
95   høst 2007 Stasjonert i Horten som reservefartøy. 95 [P] "Skipet" 4/2007
96   03.10.2007 Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 96 [N] sdir.no
97   08.12.2007   Tilbakelevert. 97 [N] faktaomfartyg.se
98   10.12.2007   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 98 [N] faktaomfartyg.se
99   01.02.2008   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 99 [N] faktaomfartyg.se
100   10.02.2008 Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 100 [N] faktaomfartyg.se
101   21.02.2008 Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 101 [N] sdir.no
102   14.03.2008   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 102 [N] faktaomfartyg.se
103   30.04.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 103 [N] stp-norway.com
104   05.06.2008   I opplag, Stavanger. 104 [N] stp-norway.com
105   08.09.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105 [N] faktaomfartyg.se
106   18.03.2009   I opplag, Stavanger. 106 [N] faktaomfartyg.se
107   04.03.2010 Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 107 [P] "Skipet" 2/2010
108   06.03.2010 Satt i trafikk Horten - Moss. 108 [P] "Skipet" 2/2010
109   25.04.2010   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 109 [P] "Skipet" 2/2010
110   18.06.2010 Utleid til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 110 [N] stp-norway.com
111   21.06.2010 Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 111 [P] "Skipet" 3/2010
112   08.08.2010   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 112 [P] "Skipet" 3/2010
113   20.12.2010 Solgt til Bastø-Fosen a/s, Horten. Drift: Torghatten ASA, Brønnøysund. Omdøpt "Bastø IV". Hjemmehavn: Horten. 113 [N] sdir.no
114   28.12.2010 I opplag, Horten. 114 [P] "Skipet" 1/2011
115   07.02.2011 Til Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen for vedlikehold. 115 [P] "Skipet" 1/2011
116   21.02.2011 Drift overført til Bastø-Fosen a/s, Horten. 116 [N] sdir.no
117   08.03.2011 Ferdig ved Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen. 117 [N] faktaomfartyg.se
118   14.03.2011 Satt i trafikk Horten - Moss. 118 [P] "Skipet" 2/2011
119   04.03.2013 Solgt til Bastø Fosen Ferjer a/s, Oslo. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 119 [N] sdir.no
120     Samme trafikk. 120 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
121   16.05.2013 Solgt til T-finans a/s, Sandvika. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 121 [N] sdir.no
122     Samme trafikk. 122 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
123   ► 2015 Sertifikat endret. 123 [N] j-gran.no
124   22.02.2016 Omdøpt "Bastø VII". 124 [N] sdir.no
125   09.01.2017 Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 125 [N] aisnorge.aisonline.com
126   11.01.2017 Solgt til Fjord 1 a/s, Florø. Omdøpt "Sulafjord". Hjemmehavn: Florø. 126 [N] sdir.no
127   15.01.2017   Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 127 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
128   24.03.2017 Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 128 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
129   28.06.2017 Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 129 [P] "Skipet" 3/2017
130   01.08.2017 I opplag, Ålesund. 130 [P] "Skipet" 3/2017
131   02.01.2018 Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 131 [P] "Skipet" 1/2018
132   01.08.2018 I opplag, Torangsvåg. 132 [P] "Skipet" 3/2018
133   pr.05.2021 I opplag, Steinestø. 133 [P] "Skipet" 2/2021
 
  Bilde 1/6
Avbildet som: "Austrheim"
  I original utgave for Lokalisering: Tau
  Bergen-Nordhordland Tidspunkt: 1993
  Rutelag, utleid til Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl
  Tau-sambandet. Hentet fra: shipexplorer.no
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/6
Avbildet som: "Bjørnefjord"
  Overtatt av Hardanger Lokalisering: Arsvågen
  Sunnhordlandske Tidspunkt: 1996
  Dampskibsselskab og Rettighetshaver: Jürgen Stein
  med nytt navn. Hentet fra: stp-norway.com
  Baug- og aktervisir
  montert, og utleid til
  Boknafjord-sambandet.
 
 
 
 
  Bilde 3/6
Avbildet som: "Boknafjord"
  Overtatt av Stavangerske Lokalisering: Tau
  fra Boknafjorden Tidspunkt: 02. februar 2008
  Ferjeselskap, men fortsatt Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  under drift av BF. Hentet fra: Privat
  Bildekk overbygd.
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/6
Avbildet som: "Bastø IV"
  Overtatt av Bastø-Fosen Lokalisering: Horten
  med nytt, tradisjonelt Tidspunkt: 13. mai 2011
  Oslofjord-navn. Rettighetshaver: Tom Gulbrandsen
  Hentet fra: fotoverden.com
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/6
Avbildet som: "Bastø VII"
  Omdøpt med høyere Lokalisering: Oslofjorden
  nummer p.g.a. nybygg Tidspunkt: 27. mai 2016
  som tok de første Rettighetshaver: Uwe Jakob
  numrene. Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 6/6
Avbildet som: "Sulafjord"
  Overtatt av Fjord1 og Tidspunkt: Mortavika
  med nytt navn. Lokalisering: 31. januar 2017
  Rettighetshaver: Andreas Askildsen
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau