A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ASKØY" 1976    
       
  Fortegnelse nr.:   B119          
  Oppdatert:   30.03.2021          
  Periode:   1976        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
       
       
1  Byggeår    1965   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    21   2  [N] fjordfaehren.de    
3  Skrog    Løland Motorverkstad a/s, Leirvik   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Løland Motorverkstad a/s, Leirvik   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L E B N   5  1965 - 2012   5  [N] sdir.no    
6      9 L C 2 1 5 7   6  2012   6  [N] fjordfaehren.de    
7      U B O L 4   7  2012 - 2019   7  [N] fjordfaehren.de    
8      T J M C 4 2   8  2019   8  [N] fjordfaehren.de    
                         
9  IMO-nummer    6523951   9  -   9  [N] sdir.no    
                         
10  MMSI-nummer    -   10  -   10  -    
                         
11  Navn    "Askøy"   11  1965 - 1979   11  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
12      "Fenring"   12  1979 - 1980   12  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
13      "Smørbukk"   13  1980 - 2012   13  [N] sdir.no    
14      "Smorbukk"   14  2012   14  [N] soldekk.no    
15      "V. Admiral Klokachev"   15  2012   15  [N] fjordfaehren.de    
16      "Sevastopol"   16  2012 - 2019   16  [N] fjordfaehren.de    
17      "Marti"   17  2019   17  [N] fjordfaehren.de    
                         
18  Rederi / eierforhold    Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø   18  1965 - 1980   18  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
19      Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap a/s, Horten   19  1980 - 2009   19  [N] sdir.no    
20      Tide Sjø a/s, Bergen   20  2009 - 2012   20  [N] sdir.no    
21      Norled a/s, Stavanger   21  2012   21  [N] sdir.no    
22      Sevastopol Transport Systems, Sevastopol, Ukraina   22  2012 - 2013   22  [P] "Skipet" 3/2012    
23      Anrusstrans, Russland   23  2013 - 2019     23  [N] soldekk.no    
                         
24  Type    -   24  -   24  -    
                         
25  Skrogutforming    Pendel   25  -   25  HMI    
                         
26  Klasse    Skipskontrollen   26  før 1983 - før 2000   26  [P] Illustrert Norsk Skipsliste    
27      NSC   27  før 2000 -   27  [P] Illustrert Norsk Skipsliste    
                         
28  Materiale    Stål   28  -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   29  -   29  [N] fjordfaehren.de    
                         
30  Maskin produsert    -   30  -   30  -    
                         
31  Maskin A  1 x Wichmann 2T 6 syl. diesel   31  1965 - 1992   31  [P] "Skipet" 3/1990    
32   D  1 x MAN B&W Alpha 6L23/30-DVO diesel   32  1992 - 2019   32  [P] Illustrert Norsk Skipsliste    
                         
33  Effekt A  600 bhk   33  1965 - 1992   33  [N] fjordfaehren.de    
34   D  1200 bhk   34  1992 - 2019   34  [P] Illustrert Norsk Skipsliste    
                         
35  Fart A  11.0 kn   35  1965 - 1992   35  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
36   D  11.0 kn   36  1992 - 2019   36  [P] Illustrert Norsk Skipsliste    
                         
37  Forbruk A  80 l/t   37  1965 - 1992   37  [P] Illustrert Norsk Skipsliste    
38   D  80 l/t   38  1992 - 2019   38  [P] Illustrert Norsk Skipsliste    
                         
39  Lengde A  41.36 m   39  1965 - 1992   39  [N] sdir.no    
40   D  51.56 m   40  1992 [målt 1993] - 2019   40  [N] sdir.no    
                         
41  Bredde A  9.49 m   41  1965 - 1992   41  [N] sdir.no    
42   D  9.25 m   42  1992 [målt 1993] - 2019   42  [N] sdir.no    
                         
43  Dyptgående A  2.54 m   43  1965 - 1992   43  [N] sdir.no    
44   D  3.35 m   44  1992 [målt 1993] - 2014   44  [N] sdir.no    
                         
45  Brutto registertonn A  407 t   45  1965 - 1980   45  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
46   B  404.42 t   46  1980 - 1992   46  [N] sdir.no    
47   D  657 t   47  1992 [målt 1993] - 2014   47  [N] sdir.no    
                         
48  Netto registertonn B  229.22 t   48  1980 - 1992   48  [N] sdir.no    
49   C  258 t   49  1992 [målt 1993] - 2014   49  [N] sdir.no    
                         
50  Dødvekttonn    -   50  -   50  -    
                         
51  Bilkapasitet A  30   51  1965 - 1980   51  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
52   B  0   52  1980 - 2014   52  [N] fjordfaehren.de    
53   C  34   53  2014 - 2019   53  [N] soldekk.no    
                         
54  Trailerkapasitet A  Ja   54  1965 - 1980   54  HMI    
55   B  0   55  1980 - 2019   55  [N] soldekk.no    
                         
56  Passasjersertifikat A  500   56  1965 - 1980   56  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
57   B  600   57  1980 - 2014   57  [N] soldekk.no    
58   C  300   58  2014 - 2019   58  [N] soldekk.no    
                         
59  Mannskap    5   59  1965 - 1980   59  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
                         
60  Passasjerlugarer    0   60  -   60  HMI    
                         
61  Mannskapslugarer    Ja   61  -   61  HMI    
                         
62  Dekkshøyde    Fri   62  1965 - 1992   62  HMI    
                         
63  Tillatt akseltrykk    -   63  -   63  -    
                         
64  Tilleggsinformasjon    -   64  -   64  -    
       
       
65   04.05.1965   Døpt "Askøy" av Stine Neptad, Leirvik. 65 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
66   11.06.1965   Levert fra Løland Motorverkstad a/s, Leirvik til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø [A]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 2.4 mill NOK. 66 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
67   13.06.1965   Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 67 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
68   15.06.1965   Innført i Bergen Skipsregister. 68 [N] sdir.no    
69   medio 10.1976   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 69 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1976    
70   24.12.1976   Tilbakelevert. 70 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1976    
71   06.1979   Omdøpt "Fenring". 71 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
72   30.04.1980   Solgt til Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap a/s, Horten. 72 [N] sdir.no    
73       Salgssum: 3.2 mill NOK. 73 [N] soldekk.no    
74   05.1980   Omdøpt "Smørbukk". Hjemmehavn: Oslo. 74 [P] "Skipet" 2/1980    
75   21.07.1980   Omklassifisert til passasjerfartøy. Ommålt samt kapasitet og sertifikat endret [B]. 75 [N] sdir.no / [N] fjordfaehren.de    
76   medio 04.1980   Satt i trafikk Oslo - Nesodden. 76 [N] soldekk.no    
77   29.10.1989   Kolliderte med kaien, Nesodden. 4 personer skadet. Kapteinen stakk av og ble arrestert etter leteaksjon. 77 [N] soldekk.no    
78   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78 [N] sdir.no    
79   ultimo 1992   Ombygget: Ny maskin samt forlenget [D]. 79 [N] fjordfaehren.de / [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
80   15.01.1993   Ommålt [D]. 80 [N] sdir.no    
81   30.06.2009   I opplag. 81 [P] "Skipet" 3/2009    
82   02.07.2009   Solgt til Tide Sjø a/s, Bergen. Salgssum: 5 750 000 NOK. 82 [N] sdir.no / HMI    
83       I opplag som reservefartøy. 83 [P] "Skipet" 3/2009    
84   22.07.2009   Kolliderte med kaien, Nesodden. 7 passasjerer lettere skadet. 84 [N] soldekk.no    
85   2009   Reparert og i opplag som reserverfartøy. 85 [N] fjordfaehren.de    
86   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 86 HMI    
87   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 87 [N] sdir.no    
88   25.04.2012   Solgt til Sevastopol Transport Systems, Sevastopol, Ukraina. Nytt kjenningssignal: 9LC2157. Omdøpt "Smorbokk". 88 [P] "Skipet" 3/2012    
89       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 89 [N] sdir.no    
90       Registrert i Freetown, Sierra Leone. 90 [N] fjordfaehren.de    
91   06.2012   Hjemmehavn: Sevastopol, Ukraina. 91 [N] faergelejet.dk    
92   08.07.2012   Omdøpt "V. Admiral Klokachev". Nytt kjenningssignal: UBOL4 . 92 [N] marinetraffic.com    
93   pr.10.2012   I opplag, Sevastopol, UA. 93 [N] fjordfaehren.de    
94   sommer 2012   Satt i trafikk Artbuhta - Severnaia, UA. 94 [N] fjordfaehren.de    
95   pr.26.09.2013   I opplag, Sevastopol, UA. 95 [N] marinetraffic.com    
96   12.10.2013   Solgt til Anrusstrans, Russland. Omdøpt "Sevastopol". Fortsatt i opplag. 96 [N] marinetraffic.com / [N] soldekk.no    
97   vår 2014   Ombygget til bil- og passasjerferge med bildekk på dekk 2 [C]. Satt i trafikk Kerch, UA - Kavcaz, Russland. 97 [N] fjordfaehren.de / [N] soldekk.no    
98   05.2018   I opplag, Sevastopol, UA. 98 [N] amta.no 05.09.2019    
99   23.08.2019   Solgt til Aliaga, Tyrkia for opphogging. Omdøpt "Marti". Registert i Kamerun. 99 [N] marinetraffic.com / [N] fjordfaehren.de    
100   28.08.2019   Strandsatt, Aliaga, TR. 100 [N] skipsfarts-forum.net 28.08.2019    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau