HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
    "ASKØY" [1976]  Status: Opphogget    
         
         
1   Fortegnelsesnr.
B-119
    1  
2   Oppdatert 30.03.2021     2  
3   Inntredelsesår 1976     3  
4   Periode 1976     4  
5   Kallesignal LEBN [1965-2012], 9LC2157 [2012], UBOL4 [2012-2019], TJMC42 [2019]   5  
6   IMO-nummer 6523951   6  
7   MMSI-nummer -   7  
8   Byggeår 1965   8  
9   Byggenummer 21   9  
10   Skrog Løland Motorverkstad a/s, Leirvik   10  
11   Utrustning Løland Motorverkstad a/s, Leirvik   11  
12   Skrogutforming Pendel   12  
13   Type -   13  
14   Materiale Stål 1965-1980, lengde: 41.36 meter 14  
15       © HMI v/ Sølve Hatteland 15  
16     16  
17   Kort oppsummert: "Askøy" [1976]: innleid ferge fra Askøy-rederiet for bruk i Tau-sambandet. 17  
18     Med sin karakteristiske form som disse fergene ble så kjent for, så var den godt egnet til denne ruten, med god trailer- og passasjerkapasitet. 18  
19     19  
20     20  
21   Navn:   1965-1979 "Askøy" 21  
22       1979-1980 "Fenring" 22  
23       1980-2012 "Smørbukk" 23  
24       2012 "Smorbukk" 24  
25       2012-2013 "V. Admiral Klokachev" 25  
26       2013-2019 "Sevastopol" 26  
27       2019 "Marti" 27  
28   Eier:   1965-1980 Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 28  
29       1980-2009 Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap a/s, Horten 29  
30       2009-2012 Tide Sjø a/s, Bergen 30  
31       2012 Norled a/s, Stavanger 31  
32       2012-2019 Sevastopol Transport Systems, Sevastopol, Ukraina 32  
33       2019 Anrusstrans, Russland 33  
34   Klasse:   ► 1983 Skipskontrollen 34  
35       1983 ► - ► 2000 NSC 35  
36   Lengde: A: 1965-1992 41.36 meter 36  
37     D: 1992-2019 [1] 51.56 meter 37  
38   Bredde: A: 1965-1992 9.49 meter 38  
39     D: 1992-2019 [1] 9.25 meter 39  
40   Dybde: A: 1965-1992 2.54 meter 40  
41     D: 1992-2014 [1] 3.35 meter 41  
42     C: 2014-2019 Ukjent 42  
43   Brutto tonnasje: A: 1965-1980 407 brutto registertonn 43  
44     B: 1980-1992 404.42 brutto registertonn 44  
45     D: 1992-2014 [1] 657 brutto registertonn 45  
46     C: 2014-2019 Ukjent 46  
47   Netto tonnasje: A: 1965-1980 Ukjent 47  
48     B: 1980-1992 229.22 netto registertonn 48  
49     D: 1992-2014 [1] 258 netto registertonn 49  
50     C: 2014-2019 Ukjent 50  
51   Dødvekttonnasje: A: 1965-2019 Ukjent 51  
52   Maskin: A: 1965-1992 1 x Wichmann 2T 6 syl. diesel 52  
53     D: 1992-2019 1 x MAN B&W Alpha 6L23/30-DVO diesel 53  
54   Fart: A: 1965-1992 11 knop 54  
55     D: 1992-2019 Ukjent 55  
56   Effekt: A: 1965-1992 600 brutto hestekrefter 56  
57     D: 1992-2019 1200 brutto hestekrefter 57  
58   Forbruk: A: 1965-1992 Ukjent 58  
59     D: 1992-2019 80 liter/time 59  
60   Maskinfabrikant: A: 1965-1992 Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 60  
61     D: 1992-2019 Ukjent 61  
62   Fri høyde dekk 2: A: 1965-2014 0 62  
63     C: 2014-2019 Ukjent 63  
64   Fri høyde dekk 3: A: 1965-1992 Fri 64  
65     D: 1992-2019 0 65  
66   Tillatt akseltrykk dekk 2: A: 1965-2014 0 66  
67     C: 2014-2019 Ukjent 67  
68   Tillatt akseltrykk dekk 3: A: 1965-1992 Ukjent 68  
69     D: 1992-2019 0 69  
70   Biler dekk 2: A: 1965-2014 0 70  
71     C: 2014-2019 34 personbiler 71  
72   Biler dekk 3: A: 1965-1980 30 personbiler 72  
73     B: 1980-2019 0 73  
74   Biler totalt: A: 1965-1980 30 personbiler 74  
75     B: 1980-2014 0 75  
76     C: 2014-2019 34 personbiler 76  
77   Vogntog: A: 1965-1980 Ja 77  
78     B: 1980-2014 0 78  
79   Passasjerer: A: 1965-1980 500 79  
80     B: 1980-2014 600 80  
81     C: 2014- ► 2019 300 81  
82   Passasjerlugarer: A: 1965-2019 0 82  
83   Mannskap: A: 1965-1980 5 83  
84     B: 1980-2019 Ja 84  
85   Mannskapslugarer: A: 1965-2019 Ja 85  
86   Dekk: A: 1965-1992 4   86  
87     D: 1992-2019 5 KILDEHENVISNINGER 87  
88   Tilleggsinformasjon/noter [1] Målt i 1993.   [N] sdir.no 88  
89     89  
90     90  
91     91  
92   04.05.1965       Døpt "Askøy" av Stine Neptad, Leirvik.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 92  
93   11.06.1965   A   Levert fra Løland Motorverkstad a/s, Leirvik til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 93  
94         Hjemmehavn: Bergen. Byggekostnad: 2.4 mill NOK. Kallesignal: LEBN.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 94  
95   13.06.1965     Satt i trafikk Kleppestø-Bergen.   [N] sdir.no 95  
96   15.06.1965     Innført i Bergen Skipsregister.   [N] sdir.no 96  
97   medio 10.1976     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1976 97  
98   24.12.1976     Tilbakelevert.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 98  
99   06.1979     Omdøpt "Fenring".   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 99  
100   30.04.1980     Solgt til Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap a/s, Horten.   [N] sdir.no 100  
101         Salgssum: 3.2 mill NOK.   [N] soldekk.no 101  
102   05.1980     Omdøpt "Smørbukk". Hjemmehavn: Oslo.   [P] "Skipet" 2/1980 102  
103   21.07.1980   B   Omklassifisert til passasjerfartøy. Ommålt samt kapasitet og sertifikat endret.   [N] sdir.no | [N] fjordfaehren.de 103  
104   medio 04.1980       Satt i trafikk Oslo-Nesodden.   [N] soldekk.no 104  
105   29.10.1989       Kolliderte med kaien, Nesodden. 4 personer skadet. Kapteinen stakk av og ble arrestert etter leteaksjon.   [N] soldekk.no 105  
106   01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 106  
107   ultimo 1992   D   Ombygget: ny maskin samt forlenget.   [N] fjordfaehren.de | [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 107  
108   15.01.1993   D   Ommålt.   [N] sdir.no 108  
109   30.06.2009       I opplag.   [P] "Skipet" 3/2009 109  
110   02.07.2009       Solgt til Tide Sjø a/s, Bergen. Salgssum: 5.750.000 NOK.   [N] sdir.no | HMI 110  
111           I opplag som reservefartøy.   [P] "Skipet" 3/2009 111  
112   22.07.2009       Kolliderte med kaien, Nesodden. 7 passasjerer lettere skadet.   [N] soldekk.no 112  
113   2009     Reparert og i opplag som reserverfartøy.   [N] fjordfaehren.de 113  
114   01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   HMI 114  
115   13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 115  
116   25.04.2012     Solgt til Sevastopol Transport Systems, Sevastopol, Ukraina. Nytt kallesignal: 9LC2157.   [P] "Skipet" 3/2012 116  
117         Omdøpt "Smorbokk".   [P] "Skipet" 3/2012 117  
118         Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 118  
119         Registrert i Freetown, Sierra Leone.   [N] fjordfaehren.de 119  
120   06.2012     Hjemmehavn: Sevastopol, Ukraina.   [N] faergelejet.dk 120  
121   08.07.2012     Omdøpt "V. Admiral Klokachev". Nytt kallesignal: UBOL4.   [N] marinetraffic.com 121  
122   pr.10.2012     I opplag, Sevastopol, UA.   [N] fjordfaehren.de 122  
123   sommer 2012     Satt i trafikk Artbuhta-Severnaia, UA.   [N] fjordfaehren.de 123  
124   pr.26.09.2013     I opplag, Sevastopol, UA.   [N] marinetraffic.com 124  
125   12.10.2013     Solgt til Anrusstrans, Russland. Omdøpt "Sevastopol". Fortsatt i opplag.   [N] marinetraffic.com | [N] soldekk.no 125  
126   vår 2014   C   Ombygget til bil- og passasjerferge med bildekk på dekk 2. Satt i trafikk Kerch, UA-Kavcaz, Russland.   [N] fjordfaehren.de | [N] soldekk.no 126  
127   05.2018     I opplag, Sevastopol, UA.   [N] amta.no 05.09.2019 127  
128   23.08.2019     Solgt til Aliaga, Tyrkia for opphogging. Omdøpt "Marti". Registert i Kamerun. Nytt kallesignal: TJMC42.   [N] marinetraffic.com | [N] fjordfaehren.de 128  
129   28.08.2019     Strandsatt, Aliaga, TR.   [N] skipsfarts-forum.net 28.08.2019 129  
130     130  
131     131  
132     132  
133  
 
          <
Bilde 1/9
  133  
134           Avbildet som "Askøy"   134  
135           Lokalisering -   135  
136           Tidspunkt -   136  
137           Rettighetshaver Jürgen Stein   137  
138           Hentet fra fjordfaehren.de   138  
139           139  
140           I original utgave for Rutelaget Askøy-Bergen og i   140  
141           trafikk mellom øyen og fastlandet.   141  
142           Dette var ferge nr. 2 i det etter hvert så velkjente   142  
143           konseptet for dette rederiet.   143  
144               144  
145               145  
146               146  
147               147  
148               148  
149     149  
150     150  
151  
 
          < Bilde 2/9     151  
152           Avbildet som "Fenring"   Oversiktskart 152  
153           Lokalisering Bergen     153  
154           Tidspunkt -       154  
155           Rettighetshaver Harald Lorentzen < Film 1/1   155  
156           Hentet fra soldekk.no   "Smørbukk" i Oslo 156  
157           Hele klippet   157  
158           På slutten av karrieren som Askøy-ferge, og med   Rettighetshaver - 158  
159           nytt navn for å frigi sitt gamle til arvtakeren.   Hentet fra youtube.com 159  
160                   160  
161               161  
162               162  
163               163  
164               164  
165               165  
166               166  
167     167  
168     168  
169  
 
          < Bilde 3/9     169  
170           Avbildet som "Smørbukk"   170  
171           Lokalisering -   171  
172           Tidspunkt -   172  
173           Rettighetshaver Harald Lorentzen   173  
174           Hentet fra soldekk.no   174  
175           175  
176           Overtatt av Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap og   176  
177           satt i trafikk til og fra hovedstaden som   177  
178           passasjerfartøy.   178  
179               179  
180               180  
181               181  
182               182  
183               183  
184               184  
185     185  
186     186  
187  
 
          < Bilde 4/9   187  
188           Avbildet som "Smørbukk"   188  
189           Lokalisering Nesoddtangen   189  
190           Tidspunkt 08. juni 2009   190  
191           Rettighetshaver Uwe Jakob   191  
192           Hentet fra fjordfaehren.de   192  
193           193  
194           Totalt ombygget med forlengelse, salong på det gamle   194  
195           bildekket og helt nytt broparti for den samme trafikken   195  
196           på indre Oslofjord.   196  
197               197  
198               198  
199               199  
200               200  
201               201  
202               202  
203               203  
204               204  
205               205  
206     206  
207     207  
208  
 
          < Bilde 5/9   208  
209           Avbildet som "Smørbukk"   209  
210           Lokalisering Nesoddtangen   210  
211           Tidspunkt 08. juni 2009   211  
212           Rettighetshaver Uwe Jakob   212  
213           Hentet fra fjordfaehren.de   213  
214           214  
215           Overført til Tide Sjø, og i bruk som reservefartøy.   215  
216               216  
217               217  
218               218  
219               219  
220               220  
221               221  
222               222  
223               223  
224               224  
225               225  
226               226  
227     227  
228     228  
229  
 
          < Bilde 6/9   229  
230           Avbildet som "Smorbokk"   230  
231           Lokalisering Sevastopol, Ukraina   231  
232           Tidspunkt 07. juni 2012   232  
233           Rettighetshaver Yevgeniy B.   233  
234           Hentet fra marinetraffic.com   234  
235           235  
236           Solgt til Ukraina og enkelt omdøpt for transitt til   236  
237           øst-Europa.   237  
238           Ventilene på dekk 2 er her skalket for turen.   238  
239               239  
240               240  
241               241  
242               242  
243               243  
244               244  
245               245  
246               246  
247               247  
248       248  
249     249  
250     250  
251  
 
          < Bilde 7/9   251  
252           Avbildet som "V. Admiral Klokachev"   252  
253           Lokalisering Sevastopol, Ukraina   253  
254           Tidspunkt 16. oktober 2012   254  
255           Rettighetshaver Uwe Jakob   255  
256           Hentet fra fjordfaehren.de   256  
257           257  
258           Omdøpt igjen og klar for tjeneste.   258  
259               259  
260               260  
261               261  
262               262  
263               263  
264               264  
265               265  
266               266  
267               267  
268               268  
269               269  
270     270  
271     271  
272  
 
          < Bilde 8/9   272  
273           Avbildet som "Sevastopol"   273  
274           Lokalisering Sevastopol, Ukraina   274  
275           Tidspunkt 26. august 2015   275  
276           Rettighetshaver Uwe Jakob   276  
277           Hentet fra fjordfaehren.de   277  
278           278  
279           Solgt til Anrusstrans og ombygget tilbake til bil- og   279  
280           passasjerferge, nå kun for personbiler.   280  
281           Men nå har dekkene for kjøretøy og passasjerer byttet   281  
282           plass i forhold til Askøy-trafikken.   282  
283           Russiske myndigheter gikk til anskaffelse av flere ferger   283  
284           for transport mellom den anekterte Krim-halvøya og   284  
285           Russland.   285  
286               286  
287               287  
288               288  
289               289  
290               290  
291       291  
292     292  
293     293  
294  
 
          < Bilde 9/9   294  
295           Avbildet som "Marti"   295  
296           Lokalisering Aliaga, Tyrkia   296  
297           Tidspunkt September 2019   297  
298           Rettighetshaver Selim San   298  
299           Hentet fra amta.no   299  
300           300  
301           Etter fire år var den nye broen mellom Krim-halvøya og   301  
302           Russland ferdigstilt, og flere av fergene var uttjente.   302  
303           Her er gamle "Askøy" strandsatt for opphogging, og et   303  
304           siste navn er påmalt halvhjertet.   304  
305               305  
306               306  
307               307  
308               308  
309               309  
310               310  
311               311  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau