A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ÅRDALSFJORD" 1953 - 1980    
       
  Fortegnelse nr.:   B96          
  Oppdatert:   30.03.2021          
  Periode:   1953 - 1980        
  Fotografi:          
  Status:   Forlist / opphogget        
       
       
1  Byggeår    1914   1  [P] "Skipet" 4/1980    
2  Byggenummer    176   2  [P] "Skipet" 2/1991    
3  Skrog    Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland   3  [P] "Skipet" 2/1991    
4  Utrustning    Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland   4  [P] "Skipet" 4/1980    
                 
5  Kjenningssignal    M T N H   5  etter 1914 - før 1952   5  [N] sjohistorie.no    
6      L D I I   6  før 1952 - etter 1980   6  [P] "Skipet" 4/1980    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Stadtrat Arnsberg"   9  1914   9  [P] "Skipet" 2/1991    
10      "Hindenburg"   10  1914 - 1919   10  [P] "Skipet" 4/1980    
11      "Freden"   11  1919 - 1920   11  [P] "Skipet" 4/1980    
12      "Duen II"   12  1920 - 1953   12  [P] "Skipet" 4/1980    
13      "Årdalsfjord"   13  1953 - 1980   13  [P] "Skipet" 4/1980    
14      "Liberty"   14  1980 - 1981   14  [P] "Skipet" 2/1991    
15      "Liberty Of The Seas"   15  1981 - 1984   15  [P] "Skipet" 2/1991    
16      "Liberty"   16  1984 - 1989   16  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
17  Rederi / eierforhold    A. Augsburg, Riga, Russland   17  1914 - 1918   17  [P] "Skipet" 2/1991    
18      Spenger & Clausen, Hadersleben, Tyskland   18  1918 - 1919   18  [P] "Skipet" 3/1992    
19      Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania   19  1919 - 1951   19  [P] "Skipet" 1/1981    
20      British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia   20  1951 - 1952   20  [P] "Skipet" 1/1981    
21      Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   21  1952 - 1976   21  [P] "Skipet" 1/1981    
22      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   22  1976 - 1980   22  [P] "Den hvite flåte"    
23      Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia   23  1980 - 1984   23  [P] "Skipet" 3/1992    
24      SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros   24  1984 - 1989   24  [P] "Skipet" 3/1992    
25      Izmir Shipyard, Tyrkia   25  1989   25  [P] "Skipet" 3/1992    
                     
26  Type    -   26  -   26  -    
                     
27  Skrogutforming    Konvensjonelt   27  -   27  HMI    
                     
28  Klasse    -   28  -   28  -    
                     
29  Materiale    Stål   29  -   29  [P] "Fjordabådane"    
30   D  Overbygg i aluminium   30 1953 - 1989   30  [P] "Skipet" 1/1981    
                     
31  Maskinfabrikant A  Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland   31 1914 - 1953   31  [P] "Skipet" 4/1980    
32   E  Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia   32 1953 [bygget 1943] - 1989   32  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
33  Maskin produsert A  1914   33  -   33  [P] "Skipet" 4/1980    
34   E  1943   34  -   34  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
35  Maskin A  1 x K.U.G. Compound 12.6" - 23.2" x 14.2" 2 syl. damp   35 1914 - 1953   35  -    
36   E  2 x 4TEV Paxman DM 6 syl. diesel   36 1953 [bygget 1943] - 1989   36  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
37  Effekt A  314 bhk   37 1914 - 1953   35  [P] "Skipet" 2/1991    
38   E  800 bhk   38 1953 - 1989   36  [P] "Skipet" 4/1980    
                     
39  Fart E  13.5 kn   39 1953 - 1989   39  [P] "Skipet" 1/1981    
                     
40  Forbruk E  -   40  -   40  -    
                     
41  Lengde A  30 00 m   41 1914 - 1920   41  [P] "Skipet" 2/1991    
42   B  30.24 m   42 1920 - 1952   42  [P] "Skipet" 1/1981    
43   D  39.69 m   43 1952 - 1989   43  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
44  Bredde A  6.50 m   44 1914 - 1920   44  [P] "Skipet" 2/1991    
45   B  6.52 m   45 1920 - 1953   45  [P] "Skipet" 1/1981    
46   E  6.55 m   46 1953 - 1989   46  [P] "Skipet" 1/1981    
                     
47  Dyptgående A  3.00 m   47 1914 - 1920   47  [P] "Skipet" 2/1991    
48   B  2.90 m   48 1920 - 1953   48  [P] "Skipet" 1/1981    
49   E  2.35 m   49 1953 - 1989   49  [P] "Skipet" 1/1981    
                     
50  Brutto registertonn A  136 t   50 1914 - 1920   50  [P] "Skipet" 2/1991    
51   B  194 t   51 1920 - 1953   51  [P] "Skipet" 2/1991    
52   E  267 t   52 1953 - 1989   52  [P] "Skipet" 1/1981    
                     
53  Netto registertonn A  56 t   53 1914 - 1920   53  [P] "Skipet" 2/1991    
54   B  135 t   54 1920 - 1934   54  [P] "Skipet" 2/1991    
55   C  105 t   55 1934 - 1953   55  -    
56   E  177 t   56 1953 - 1989   56  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
57  Dødvekttonn    -   57  -   57  -    
                     
58  Bilkapasitet A  0   58  1914 - 1953   58  HMI    
59   E  12   59  1953 - 1980   59  [P] "Skipet" 1/1981    
60   F  0   60  1980 - 1989   60  HMI    
                         
61  Trailerkapasitet A  0   61  1914 - 1953   61  HMI    
62   E  1 [11  m]   62  1953 - 1980   62  [A] Stavanger Aftenblad 01.04.1975    
63   F  0   63  1980 - 1989   63  HMI    
                         
64  Passasjersertifikat A  0   64  1914 - 1920   64  HMI    
65   B  12   65  1920 - 1953   65  [P] "Skipet" 3/1992    
66   E  0   66  1953 - 1989   66  [P] "Fjordvegen"    
                         
67  Mannskap    Ja   67  -   67  HMI    
                         
68  Passasjerlugarer A  0   68  1914 - 1953   68  HMI    
69   E  6   69  1953 - 1989   69  [P] "Skipet" 1/1981    
                         
70  Mannskapslugarer    Ja   70  -   70  HMI    
                         
71  Dekkshøyde    -   71  -   71  -    
                         
72  Tillatt akseltrykk E  10 t   72  1953 - 1980   72  HMI    
                         
73  Tilleggsinformasjon E  Baugpropell   73  1953 - 1989   73  [P] "Fjordvegen"    
       
       
74   06.1914   Sjøsatt ved Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland.   74 [P] "Skipet" 2/1991    
75   08.1914   Levert fra Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, D til A. Augsburg, Riga, Russland som "Stadtrat Arnsberg" [A] . Klassifisert som slepefartøy.   75 - / [P] "Skipet" 3/1992    
76       Rekvirert samme måned av Kaiserliche Marine, Tyskland. Omdøpt "Hindenburg" og tatt i bruk ved Festungs-Bootabteilung, Königsberg, D.   76 -    
77   06.1915   I bruk ved Festungs-Bootabteilung, Seegehendegrp, D.   77 -    
78   20.06.1917   I bruk ved Chef Feldeisenbahnwesen, Libau, D.   78 -    
79   1918   Solgt til Spenger & Clausen, Hadersleben, D.   79 [P] "Skipet" 3/1992    
80   20.12.1919   Solgt til Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania og omdøpt "Freden".   80 [P] "Skipet" 1/1981    
81   1920   Ombygget til passasjerfartøy [B]. Hjemmehavn: Kristiania.   81 -    
82       Omdøpt "Duen II". Satt i trafikk Kristiania - Sætre.   82 [P] "Skipet" 3/1992    
83   1934   Ombygget med nytt broparti, ny skansekledning samt generelt modernisert [C].   83 [P] "Skipet" 2/1991 / -    
84   13.03.1947   Brøt ut brann om bord ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo.   84 [P] "Skipet" 3/1992    
85   21.06.1947   Ferdig reparert og satt i trafikk Oslo - Sætre.   85 [P] "Skipet" 2/1991 / -    
86   1950   I opplag, Vollen [reservefartøy].   86 [P] "Fjordabådane" / -    
87   høst 1951   Solgt til British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia for opphogging.   87 [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 1/1981    
88       Skulle slepe d/s "Asker" til Newcastle, GB. Slepet ble stoppet i Tønsberg av Skipskontrollen. Salget annullert.   88 [P] "Skipet" 2/1991    
89       I opplag, Vollen.   89 -    
90   01.1952   Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger.   90 [P] "Skipet" 1/1981    
91   høst 1952   Til Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund for ombygging.   91 [P] "Fjordabådane"    
92   ca.11.1952   Skrog forlenget ved Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund [D]. Forlenget 8 m midtskips, 2.5 m på hekken og 1.5 m på bakken. Slept til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger for videre ombygging.   92 [P] "Skipet" 1/1981    
93   07.1953   Ombygget til bil– og passasjerferge med lasterom ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger [E]. Omdøpt "Årdalsfjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   93 -    
94   16.07.1953   Gikk prøvetur.   94 [P] "Fjordabåtene"    
95   17.07.1953   Satt i trafikk Stavanger - Årdal.   95 - / [P] "Fjordabådane"    
96   pr.09.1964   I trafikk Stavanger - Vik / Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal.   96 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"    
97   ca.1968   Tok et omlastingsfartøyet (ex."Ullafjell") på slep da dette tok fyr, Årdal. Vraket ble lagt i Steinsvik.   97 -    
98   ► 19.01.1970   Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal.   98 [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970    
99   pr.06.1972   I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla.   99 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"    
100   10.09.1972   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla.   100 -    
101   16.06.1973   Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla.   101 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1973"    
102   09.09.1973   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla.   102 -    
103   26.08.1974   Deltok i søket etter personer etter at en fritidsbåt kom i brann ved Lindøy.   103 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.1974    
104   pr.10.1974   I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla.   104 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"    
105   01.06.1975   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sjernarøy.   105 [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1975    
106   27.09.1975   Påkjørt ved kai av fritidsbåt, Stavanger.   106 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1975    
107   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk.   107 [P] "Den hvite flåte"    
108   ultimo 10.1977   Til verksted for reparasjon av maskin.   108 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977    
109   27.12.1977   Ferdig reparert. Satt i trafikk Stavanger - Sjernarøy.   109 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977    
110   01.05.1978   Satt i trafikk Stavanger - Eik.   110 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"    
111   02.01.1979   Satt i trafikk Stavanger - Foldøy.   111 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"    
112   30.04.1980   Tatt ut av trafikk Stavanger - Foldøy.   112 -    
113   21.07.1980   I opplag, Stavanger.   113 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1980    
114   09.1980   Solgt til Gebr. Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland.   114 [P] "Skipet" 4/1980    
115       Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK.   115 -    
116       Omdøpt "Liberty" og registrert DDR.   116 [P] "Skipet" 2/1991    
117   20.09.1980   Forlot Stavanger.   117 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980    
118   09.1980 ►   Ombygget til passasjerfartøy, Lemmer, Nederland: Fordekk og akterdekk bygget inn [F].   118 [P] "Skipet" 3/1992    
119   1981   Solgt til Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia. Omdøpt "Liberty Of The South Seas" og registrert i GB. Satt i trafikk Gime, Kypros - Tasucu, Tyrkia.   119 [P] "Skipet" 3/1992    
120   1984   Solgt til SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros. Omdøpt "Liberty".   120 [P] "Skipet" 3/1992    
121       Samme trafikk. Hjemmehavn: Kyrenia, CY.   121 -    
122   1987   Brøt ut brann om bord etter et lynnedslag, Tasucu, TR. I opplag, Tasucu, TR med utbrent maskinrom.   122 [P] "Skipet" 3/1992    
123   1989   Sank på 20 meters dyp i bøyeopplag, Tasucu, TR p.g.a. maskinromslekkasje. Maskinsjefen omkom.   123 -    
124       Solgt som vrak til Izmir Shipyard. Salgssum: 7 mill tyrkiske lire. Opphogget, Tasucu, TR.   124 [P] "Skipet" 3/1992    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau