HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P2       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "VINDAFJORD" 1920 - 1941   FOTOGRAFI   OPPDATERT 02.09.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1920 - 1941   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LHWB 1920 - 1941 2  [P] "Skipet" 3/2011  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Pilgrim" 1901 - 1920 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6   "Vindafjord" 1920 - 1941 6  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD sir Gilbert A. Clayton-East, Southampton, Storbritannia 1901 - 1919 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8   Ths. Falck, Stavanger 1919 - 1920 8  [P] "Skipet" 3/2011  
  9   Rogaland Ruteselskap a/s, Aamsosen 1920 - 1938 9  [P] "Skipet" 3/2011  
  10   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1938 - 1941 10  [P] "Skipet" 3/2011  
 
  11  BYGGEÅR 1901   11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12  BYGGENUMMER -   12    
  13  SKROG J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia   13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14  UTRUSTNING J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia   14  [P] "Skipet" 2/1990  
  15  TYPE -   15    
  16  SKROG Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17  KLASSE -   17    
  18  MATERIALE Stål   18    
  19  MASKINFABRIKANT [1]  J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia 1901 - 1920 19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20   [2]  J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1920 - 1941 20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  MASKIN PRODUSERT [1]  1901   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22   [2]  1920   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  MASKIN [1]  1 x Tripple Expansion damp 1901 - 1920 23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24   [2]  1 x 2T EV Semi-DM 2 syl. diesel 1920 - 1941 24  [P] "Fjordvegen"  
  25  EFFEKT [1]  42 nhk 1901 - 1920 25  [P] "Skipet" 3/2011  
  26   [2]  160 bhk 1920 - 1941 26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  FART -   27    
  28  FORBRUK -   28    
  29  LENGDE 34.53 m   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  BREDDE 5.24 m   30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  DYBDE [1]  3.17 m 1901 - 1920 31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32   [2]  2.96 m 1920 - 1941 32  [P] "Skipet" 2/1990  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  127.00 t 1901 - 1920 33  [P] "Skipet" 3/2011  
  34   [2]  142.38 t 1920 - 1941 34    
  35  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  50.00 t 1901 - 1920 35  [P] "Skipet" 3/2011  
  36   [2]  79.36 t 1920 - 1941 36    
  37  DØDVEKTTONNASJE -   37    
  38  BILER 0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE 0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER [1]  0 1901 - 1920 40  Observasjon  
  41   [2]  Ja 1920 - 1941 41  Observasjon  
  42  MANNSKAP -   42    
  43  PASSASJERLUGARER 0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER Ja   44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE 0   45  Observasjon  
  46  AKSELTRYKK 0   46  Observasjon  
  47  TILLEGGSINFORMASJON -    47    
  48  STATUS       Senket i krig 1941 48    
 
  49 1901   : Levert fra J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia til sir Gilbert A. Clayton-East, Southampton, GB som "Pilgrim" [1]. Hjemmehavn: Southampton, GB. 49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50    : Klassifisert som fritidsfartøy. 50    
  51 18.06.1919   : Solgt til Ths. Falck, Stavanger for C. Pedersen jr., Stavanger. Salgssum: 8000 GBP. 51    
  52 10.07.1919   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 52    
  53 17.09.1920   : Solgt til Rogaland Ruteselskap a/s, Aamsosen. 53    
  54    : Salgssum: 65 000 NOK. 54  [P] "Fjordvegen"  
  55 18.10.1920   : Omdøpt "Vindafjord". 55  - / [P] "Skipet" 3/2011  
  56 29.10.1920   : Ombygget til passasjerfartøy ved Karmøens Mekaniske Verksted a/s, Kopervik [2]. 56  - / [P] "Skipet" 3/2011  
  57 11.1920   : Satt i trafikk Stavanger - Aamsosen. 57  [P] "Fjordvegen"  
  58 20.07.1938   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 58    
  59 07.1938 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Aamsosen / Stavanger - Muslandsvaag. 59    
  60 1939   : Satt i trafikk Stavanger - Aamsosen / Stavanger - Muslandsvaag / Stavanger - Jørpeland. 60    
  61 07.11.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 61    
  62 28.11.1941   : Angrepet og senket av britiske bombefly mellom Kvitsøy og Skudeneshavn. 62  [P] "Skipet" 2/1990  
  63    : 29 passasjerer og 4 av mannskapet omkom. 63  [P] "Skipet" 3/2011  
  64    : Posisjon: N 59 07,207’ - E 05 18,567’. Dybde: 348 m. M/k "Marstein" reddet 35 personer. 64    
  65 03.2006   : Tråleren m/s "Stokkøy" satte fast trålen i vraket og sank. 65    
  66 09.2006   : Vraket lokalisert av miniubåt fra m/s "Normand Tonjer". 66    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau