A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "VINDAFJORD" 1920 - 1941    
       
  Fortegnelse nr.:   P2          
  Oppdatert:   02.09.2020          
  Periode:   1920 - 1941          
  Fotografi:            
  Status:   Senket i krig          
       
       
1  Byggeår    1901   1  [P] "Skipet" 2/1990    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 2/1990    
             
5  Kjenningssignal    M T K P   5  1919 - etter 1919   5  [N] sjohistorie.no    
6      L H W B   6  etter 1919 - 1941   6  [P] "Skipet" 3/2011    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Pilgrim"   9  1901 - 1920   9  [P] "Skipet" 2/1990    
10      "Vindafjord"   10  1920 - 1941   10  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
11  Rederi / eierforhold    sir Gilbert A. Clayton-East, Southampton, Storbritannia   11  1901 - 1919   11  [P] "Skipet" 2/1990    
12      Ths. Falck, Stavanger   12  1919 - 1920   12  [P] "Skipet" 3/2011    
13      Rogaland Ruteselskap a/s, Aamsosen   13  1920 - 1938   13  [P] "Skipet" 3/2011    
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1938 - 1941   14  [P] "Skipet" 3/2011    
                     
15  Type    -   15  -   15  -    
                     
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                     
17  Klasse    -   17  -   17  -    
                     
18  Materiale    Stål   18  -   18  [N] warsailors.com    
                     
19  Maskinfabrikant A  J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia   19  1901 - 1920   19  [P] "Skipet" 2/1990    
20   B  J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   20  1920 - 1941   20  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
21  Maskin produsert A  1901   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1990    
22   B  1920   22     22  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
23  Maskin A  1 x Tripple Expansion damp   23  1901 - 1920   23  [P] "Skipet" 2/1990    
24   B  1 x 2T EV Semi-DM 2 syl. diesel   24  1920 - 1941   24  [P] "Fjordvegen"    
                     
25  Effekt A  42 nhk   25  1901 - 1920   25  [P] "Skipet" 3/2011    
26   B  160 bhk   26  1920 - 1941   26  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
27  Fart    -   27  -   27  -    
                     
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                     
29  Lengde    34.53 m   29  -   29  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
30  Bredde    5.24 m   30  -   30  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
31  Dyptgående A  3.17 m   31  1901 - 1920   31  [P] "Skipet" 2/1990    
32   B  2.96 m   32  1920 - 1941   32  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
33  Brutto registertonn A  124 t   33  1901 - 1920   33  [P] "Fjordabådane"    
34   B  142.38 t   34  1920 - 1941   34  [P] "Fjordabådane"    
                     
35  Netto registertonn A  50 t   35  1901 - 1920   35  [P] "Skipet" 3/2011    
36   B  79.36 t   36  1920 - 1941   36  [P] "Fjordabådane"    
                     
37  Dødvekttonn    -   37  -   37  -    
                     
38  Bilkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Trailerkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Passasjersertifikat A  0   40  1901 - 1920   40  HMI    
41   B  Ja   41  1920 - 1941   41  HMI    
                     
42  Mannskap    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjerlugarer    -   43  -   43  -    
                     
44  Mannskapslugarer    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Dekkshøyde    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Tillatt akseltrykk    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Tilleggsinformasjon    -   47  -   47  -    
       
       
48   05.1901   Levert fra J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia til sir Gilbert A. Clayton-East, Southampton, GB som "Pilgrim" [A]. Hjemmehavn: Southampton, GB. 48 [N] sjohistorie.no    
49       Klassifisert som fritidsfartøy. 49 [P] "Fjordabådane"    
50   18.06.1919   Solgt til Ths. Falck, Stavanger for C. Pedersen jr., Stavanger. Salgssum: 8 000 GBP. 50 [P] "Fjordabådane"    
51   10.07.1919   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 51 [P] "Fjordabådane"    
52   17.09.1920   Solgt til Rogaland Ruteselskap a/s, Aamsosen. 52 [P] "Fjordabådane"    
53       Salgssum: 65 000 NOK. 53 [P] "Fjordvegen"    
54   18.10.1920   Omdøpt "Vindafjord". 54 [P] "Fjordabådane"    
55   29.10.1920   Ombygget til passasjerfartøy ved Karmøens Mekaniske Verksted a/s, Kopervik [B]. 55 [P] "Fjordabådane"    
56   11.1920   Satt i trafikk Stavanger - Aamsosen. 56 [P] "Fjordvegen"    
57   20.07.1938   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 57 [P] "Fjordabådane"    
58   pr.06.1939   I trafikk Stavanger - Aamsosen / Stavanger - Muslandsvaag / Stavanger - Solbakk. 58 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"    
59   vinter 1939   Satt i trafikk Stavanger - Aamsosen / Stavanger - Muslandsvaag / Stavanger - Jørpeland. 59 [P] "Fjordabådane"    
60   høst 1940   Tatt ut av trafikk. 60 [P] "Fjordabådane"    
61   07.11.1940   Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 61 [P] "Fjordabådane"    
62   28.11.1941   Angrepet og senket av britiske bombefly mellom Kvitsøy og Skudeneshavn. 62 [P] "Skipet" 2/1990    
63       30 passasjerer og 4 av mannskapet omkom. 63 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
64       Posisjon: N 59 07,207’ - E 05 18,567’. Dybde: 348 m. M/k "Marstein" reddet 35 personer. 64 -    
65   06.03.2006   Tråleren m/s "Stokkøy" satte fast trålen i vraket og sank. 65 [N] haugesunds-avis.no 09.03.2006    
66   09.2006   Vraket lokalisert av miniubåt fra m/s "Normand Tonjer". 66 -    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau