EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "VINDAFJORD" 1920-1941   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.09.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1920 - 1941     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LHWB 1920 - 1941 2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Pilgrim" 1901 - 1920 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6           "Vindafjord" 1920 - 1941 6  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD sir Gilbert A. Clayton-East, Southampton, Storbritannia 1901 - 1919 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8     Ths. Falck, Stavanger 1919 - 1920 8    
  9   Rogaland Ruteselskap a/s, Aamsosen 1920 - 1938 9    
  10           Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1938 - 1941 10    
 
  11  BYGGEÅR       1901   11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12  BYGGENUMMER           12    
  13  SKROG       J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia   13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14  UTRUSTNING       J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia   14  [P] "Skipet" 2/1990  
  15  TYPE           15    
  16  SKROG       Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17  KLASSE           17    
  18  MATERIALE       Stål   18    
  19  MASKINFABRIKANT   [1] J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia 1901 - 1920 19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20           [2] J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1920 - 1941 20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  MASKIN PRODUSERT   [1] 1901   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22           [2] 1920   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23  MASKIN   [1] 1 x Tripple Expansion damp 1901 - 1920 23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24           [2] 1 x 2T RM 2 syl. diesel 1920 - 1941 24      
  25  EFFEKT   [1] 047 nhk 1901 - 1920 25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26     [2] 160 bhk 1920 - 1941 26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  FART             27    
  28  FORBRUK           28    
  29  LENGDE   34.53 m   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  BREDDE       05.24 m   30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  DYBDE   [1] 03.17 m 1901 - 1920 31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32           [2] 02.96 m 1920 - 1941 32  [P] "Skipet" 2/1990  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 124.00 t 1901 - 1920 33  [P] "Skipet" 2/1990  
  34           [2] 142.38 t 1920 - 1941 34    
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 050.00 t 1901 - 1920 35  [P] "Skipet" 2/1990  
  36           [2] 079.36 t 1920 - 1941 36    
  37  DØDVEKTTONNASJE           37    
  38  BILER   0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE       0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER   [1] 0 1901 - 1920 40  Observasjon  
  41     [2] Ja 1920 - 1941 41  Observasjon  
  42  MANNSKAP           42    
  43  PASSASJERLUGARER       0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER       Ja   44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE       0   45  Observasjon  
  46  AKSELTRYKK       0   46  Observasjon  
  47  TILLEGGSINFORMASJON            47    
  48  STATUS       Senket i krig 1941 48  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  49 1901   : Levert fra J. Samuel White & Sons Ltd., Cowes, Storbritannia til sir Gilbert A. Clayton-East, Southampton, GB som "Pilgrim" [1]. Hjemmehavn: Southampton, GB. 49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50    : Klassifisert som fritidsfartøy. 50    
  51 18.06.1919   : Solgt til Ths. Falck, Stavanger for C. Pedersen jr., Stavanger. Salgssum: 8000 GBP. 51    
  52 10.07.1919   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 52    
  53 17.09.1920   : Solgt til Rogaland Ruteselskap a/s, Aamsosen. Salgssum: 65 000 NOK. 53    
  54 18.10.1920   : Omdøpt "Vindafjord". 54    
  55 29.10.1920   : Ombygget til passasjerfartøy ved Karmøens Mekaniske Verksted a/s, Kopervik [2]. 55    
  56 11.1920   : Satt i trafikk Stavanger - Aamsosen. 56    
  57 20.07.1938   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 57    
  58 07.1938 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Aamsosen / Stavanger - Muslandsvaag. 58    
  59 1939   : Satt i trafikk Stavanger - Aamsosen / Stavanger - Muslandsvaag / Stavanger - Jørpeland. 59    
  60 07.11.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 60    
  61 28.11.1941   : Angrepet og senket av britiske bombefly mellom Kvitsøy og Skudeneshavn. 61  [P] "Skipet" 2/1990  
  62    : 30 passasjerer og 4 av mannskapet omkom. 62  [P] "Skipet" 1/1991  
  63    : Posisjon: N 59 07,207’ - E 05 18,567’. Dybde: 348 m. M/k "Marstein" reddet 35 personer. 63    
  64 03.2006   : Tråleren m/s "Stokkøy" satte fast trålen i vraket og sank. 64    
  65 09.2006   : Vraket lokalisert av miniubåt fra m/s "Normand Tonjer". 65