H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  NAVN OG TILTREDELSESÅR  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring                
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger             © Rettighetshaver  
                     
                   
                   
    Oppdatert:   Dato for siste oppdatering.          
    Status:   Grønn betyr fortsatt eksistens     Blå betyr at fartøyet ikke eksisterer     Grå betyr ukjent status for fartøyet Posisjon på AIS: grønn=aktiv, blå=ikke aktiv, grå=ukjent     
                   
      Fortegnelse nr.  
      NAVN  [PERIODE]  
                   
1   Periode       Periode aktiv i Rogaland 1    
2   Byggeår       Verdien "--" er satt dersom det ikke er kjente opplysninger for dette feltet. Dersom det ikke reelt for fartøyet i det hele tatt, er verdien vist som "0". 2    
3   Byggenummer       -- 3    
4   Skrog       -- 4    
5   Utrustning       -- 5    
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       -- 7    
8   Materiale       -- 8    
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12           -- 12    
13           Kallesignal 13    
14           -- 14    
15           IMO-nummer 15    
16           -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18           -- 18    
19           19            
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22           -- 22    
23           23            
24   ▼ KLASSIFISERING 24    
25   Periode       Klasse 25    
26           Klassing etter salg til utlandet er vanskelig å oppspore. Dette som en anmerkning til at det ofte ikke står noe etter siste klassing i Norge. 26    
27           27            
28   ▼ MASKINERI 28    
29   Periode       Fabrikant 29    
30           Her kan det herske uklarheter omkring de er produsert på lisens i Norge, eller originalt på verksted i utlandet 30    
31           Produsert 31    
32           Her er det ofte tatt en vurdering i forhold til ferdigstillelse av fartøyet 32    
33           Maskin 33    
34           -- 34    
35           Effekt 35    
36           Effekt er oppgitt i totalt antall hestekrefter for maskin(e) samlet sett. 36    
37           Fart 37    
38           -- 38    
39           Forbruk 39    
40         -- 40    
41           41            
42   ▼ MÅL 42    
43   Periode       Lengde 43    
44           -- 44    
45           Bredde 45    
46           -- 46    
47           Dybde 47    
48           Det er forskjellig måte å måle dybde for et fartøy. Det kan derfor være avvik her i forhold til hverandre. 48    
49           Brutto tonnasje 49    
50       A   Bruttoregistertonn (brt) representerer det totale indre volum av et skip, med unntak for enkelte ikke-produktive saker som mannskapsfasiliteter. 50    
51           Målet ble brukt slik at det tok hensyn til lastens beskaffenhet, slik at et bulklasterom ga mindre volum enn et pulverlasterom for skip med 51    
52           samme ytre mål. Enheten er nå offisielt forlatt til fordel for bruttotonn, men fortsatt i bruk i shippingbransjen. 52    
53           Etter at Skipsmålingskonvensjonen av 1969 ble gjort gjeldende for nye skip fra 1986 og for alle skip fra 18. juli 1994, fikk man en overgang fra 53    
54           bruttoregistertonn til bruttotonn. Bruttotonnasjen gir grunnlag for bemanningsregler, sikkerhetsforskrifter og registreringsavgift. 54    
55           Bruttotonnasje (bt) er skipets innelukkede områder. 55    
56           Netto tonnasje 56    
57       B   Nettoregistertonn (nrt) representerer skipets totale lastekapasitet i volum (tilsvarer bruttotonn med fratrekk for maskinrom, dekkshus, 57    
58           mannskapsavdeling med mere, men dekker passasjerrom for passasjerskip. 58    
59           Etter at Skipsmålingskonvensjonen av 1969 ble gjort gjeldende for nye skip fra 1986 og for alle skip fra 18. juli 1994, fikk man en overgang fra 59    
60           nettoregistertonn til nettotonn. 60    
61           Nettotonnasje er volumet av lasterommene. 61    
62           Dødvekttonn 62    
63           Dødvekttonn (dvt) er et forskjellsmål for skipets vannfortrengning mellom helt tomt skip og lastet skip, 63    
64           som uttrykker lastens vekt i tonn fortrengt vann. 64    
65           65            
66   ▼ KAPASITET 66    
67   Periode       Personbiler 67    
68           -- 68    
69           Trailere 69    
70         -- 70    
71           Passasjerer 71    
72           -- 72    
73           Passasjerlugarer 73    
74         -- 74    
75           Mannskapslugarer 75    
76           -- 76    
77           Mannskap 77    
78           -- 78    
79           Dekkshøyde 79    
80           På fartøy som ikke nødvendigvis er bilferger, men som kan laste biler, så er det i dette feltet ikke satt en verdi, men "--" 80    
81           På fartøy som ikke kan laste biler, er verdien satt til "0". 81    
82           Tillatt akseltrykk 82    
83           På fartøy som ikke nødvendigvis er bilferger, men som kan laste biler, så er det i dette feltet ikke satt en verdi, men "--" 83    
84           På fartøy som ikke kan laste biler, er verdien satt til "0". 84    
85           85            
86   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 86    
87   -- 87    
88         88            
89   ▼ HISTORIKK 89    
90           90    
91         Gule felt angir aktiv periode i Rogaland 91    
92     A   Referanse til originale mål / kapasiteter / sertifikater dersom det senere foreligger endringer. 92    
93     B   Referanse til endringer. 93    
94           94    
95           95    
96           96    
                 
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/1      
  Avbildet som: --    
    Bildepresentasjon ved         Lokalisering: --    
    forskjellige navn,         Tidspunkt: --    
    eierskap og eventuelt         Rettighetshaver: --    
    etter ombygginger,         Hentet fra: --    
    hvis tilgjengelig.                
                   
                   
                   
                   
                 
    ▼ FILM    
                 
    Film 1/1       Presentasjon av film med lenke her, hvis tilgengelig   Rettighetshaver: --  
          Når i filmen fartøyet er vist   Hentet fra: --  
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau