H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
     
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER     MINI-FOTOGRAFI AV FARTØY  
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
     
     
     
    FARTØYETS NAVN / PERIODE  
    Fortegnelse nr.  
     
    FOTOGRAFI:     Lenke til fotografi hvis tilgjengelig Ukjent  
    OPPDATERT:     Dato for siste oppdatering av informasjon De-aktiv  
    PERIODE:     Periode[r] angitt   Satus for fartøyet: Aktiv  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal     1 Perioder er kun angitt dersom   1 [A] = avis  
  2 IMO-nummer     2 informasjon her avviker fra   2 [K] = korrespondanse  
  3 MMSI-nummer     3 det opprinnelige   3 [N] = nettside  
  4 Navn     4     4 HMI = egen observasjon [kildereferanse: Skipsarkiv Rogaland]  
  5       5     5    
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6     6     6    
  7     7     7    
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Byggeår     8     8    
  9 Byggenummer     9     9    
  10 Skrog     10     10    
  11 Utrustning     11     11    
  12 Type     12     12    
  13 Skrogutforming     13     13    
  14 Klasse     14     14    
  15 Materiale     15     15    
  16 Maskinfabrikant     16     16    
  17 Maskin produsert     17     17    
  18 Maskin     18     18    
  19 Effekt     19     19    
  20 Fart     20     20    
  21 Forbruk     21     21    
  22 Lengde     22     22    
  23 Bredde [ A ]   23     23    
  24   [ B ]   24     24    
  25 Dybde     25     25    
  26 Brutto registertonnasje     26     26    
  27 Netto registertonnasje     27     27    
  28 Dødvekttonnasje     28     28    
  29 Bilkapasitet     29     29    
  30 Trailerkapasitet     30     30    
  31 Passasjersertifikat     31     31    
  32 Mannskap     32     32    
  33 Passasjerlugarer     33     33    
  34 Mannskapslugarer     34     34    
  35 Dekkshøyde     35     35    
  36 Akseltrykk     36     36    
  37 Tilleggsinformasjon     37     37    
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  38 Dato     Generell historikk. 38    
  39       Rødt felt er historikk for perioden i Rogaland. 39    
  40       Endringer i data er referert til med grønn referansebokstav [ B ]. 40    
  41       Et farøys rutestrekning er benevnt som strekningen mellom de to endestedene, altså ikke med alle eventuelle mellomsteder. 41      
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau