HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  0    
               
 
                     
Dersom det foreligger feil i arkivet, eller en har tilleggsinformasjon som kan være av interesse for arkivet, så settes det stor pris på en tilbakemelding.
 
Slike opplysninger kan kanskje fremstå som som uvesentlig informasjon, men ved å se på hvordan arkiver er bygget opp, så kan selv den minste detalj være viktig for å få en mest mulig korrekt historikk for det enkelte fartøy.
 
En tilbakemelding er også ønskelig dersom det er benyttet fotografi som det ikke er innhentet brukstillatelse for
Dersom undertegnede er kjent med rettighetshaver, så skal vedkommende være forespurt i forkant. Det kan allikevel forekomme at fotografi som er hentet fra andre nettsteder, ikke har oppgitt rettighetshaver.
© 2009 Hatteland Maritime Info.
Monaneveien nr. 168
N-4120 Tau
   
Telefon: 93204906
E-post: post.hmi[a]online.no