HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P139       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "VIKINGEN" 1866 - 1895   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1866 - 1895   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LEAF   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Vikingen" 1866 - 1912 5  [P] "Over fjord og fjell"  
  6   "Hammerø" 1912 - 1949 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   "Tarzan" 1949 - 1952 7  [P] "Over fjord og fjell"  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD I/s for Dampskibet Vikingen, Bergen 1865 - 1878 8  [P] "Over fjord og fjell"  
  9   Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1878 - 1893 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10   Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1893 - 1898 10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11   M. Haabeth, Trondheim 1898 - 1912 11  [P] "Over fjord og fjell"  
  12   H. Braseth, Fauske 1912 - 1914 12  [P] "Over fjord og fjell"  
  13   Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø 1914 - 1949 13    
  14   Hans Kaalhus, Bodø 1949 - 1952 14  [P] "Over fjord og fjell"  
  15   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1952 15  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  16  BYGGEÅR 1865   16  [P] "Over fjord og fjell"  
  17  BYGGENUMMER 7   17    
  18  SKROG Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   18  [P] "Over fjord og fjell"  
  19  UTRUSTNING Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   19  [P] "Over fjord og fjell"  
  20  TYPE -   20    
  21  SKROG Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE -   22    
  23  MATERIALE -   23    
  24  MASKINFABRIKANT [1]  Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 1865 - 1889 24  [P] "Over fjord og fjell"  
  25  MASKIN PRODUSERT [1]  1865   25  [P] "Over fjord og fjell"  
  26   [2]  1889   26    
  27  MASKIN [1]  1 x 2 syl. høytrykks damp 1865 - 1889 27      
  28   [2]  1 x Compound 2 syl. damp 1889 - 1952 28    
  29  EFFEKT 35 nhk   29  [P] "Skipet" 2/1981  
  30  FART 9.0 kn   30    
  31  FORBRUK -   31    
  32  LENGDE 36.60 m   32  [P] "Over fjord og fjell"  
  33  BREDDE 5.10 m   33  [P] "Over fjord og fjell"  
  34  DYBDE 1.90 m   34  [P] "Over fjord og fjell"  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  91 t 1865 - 1889 35  [P] "Over fjord og fjell"  
  36   [2]  106 t 1889 - 1905 36  [P] "Over fjord og fjell"  
  37   [3]  117 t 1905 - 1926 37  [P] "Over fjord og fjell"  
  38   [5]  162 t 1926 - 1952 38  [P] "Over fjord og fjell"  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [2]  80 t 1889 - 1905 39    
  40   [3]  68 t 1905 - 1926 40     
  41   [5]  87 t 1926 - 1952 41    
  42  DØDVEKTTONNASJE -   42    
  43  BILER 0   43  Observasjon  
  44  TRAILERE 0   44  Observasjon  
  45  PASSASJERER [1]  283 1865 - 1905 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46   [3]  96 1905 - 1952 46    
  47  MANNSKAP -   47    
  48  PASSASJERLUGARER [1]  Ja 1865 - 1914 48  Observasjon  
  49   [4]  3 på 1.klasse, 28 liggeplasser på 3.klasse 1914 - 1952 49    
  50  MANNSKAPSLUGARER Ja 1867 - 1939 50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE 0   51  Observasjon  
  52  AKSELTRYKK 0   52  Observasjon  
  53  TILLEGGSINFORMASJON -   53    
  54  STATUS Opphogget 1952 54    
       
  55 12.1865   : Levert fra Nylands Verksted a/s, Christiania til i/s for Dampskibet Vikingen, Bergen som "Vikingen" [1]. Hjemmehavn: Bergen. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 15.12.1865   : Avgikk Christiania. 56  [P] "Over fjord og fjell"  
  57 12.1865   : Satt i trafikk Bergen - Sogn / Bergen - Hardanger. 57  [P] "Over fjord og fjell"  
  58 ca.02.1866   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 58  [P] "Over fjord og fjell"  
  59 ca.04.1866   : Satt i trafikk Bergen - Lærdal. 59  [P] "Over fjord og fjell"  
  60 ca.08.1866   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 60  [P] "Over fjord og fjell"  
  61 sommer 1887   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger / 61  [P] "Over fjord og fjell"  
  62    : Bergen - Ulvik. 62  [P] "Over fjord og fjell"  
  63 03.1878   : Drift og eierskap overført til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 63  [P] "Over fjord og fjell"  
  64 05.1883    : 2. plass opprustet. 64  [P] "Over fjord og fjell"  
  65 01.05.1893   : Ombygget ved Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Laxevaag, samt sertifikat endret. Maskin ombygget [2]. 65          
  66 1889   : Satt i lokaltrafikk, Hardanger. 66  [P] "Over fjord og fjell"  
  67 1898   : Solgt til M. Haabeth, Trondheim. 67  [P] "Over fjord og fjell"  
  68 1905   : Ombygget ved Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim, samt sertifikat endret.: Overbygg modernisert og påbygget [3]. 68    
  69 1909   : Fikk installert elektrisk lys. 69    
  70 1912   : Solgt til H. Braseth, Fauske. Omdøpt "Hammerø". 70  [P] "Over fjord og fjell"  
  71    : Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. Utleid til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. 71    
  72 01.1913   : Satt i trafikk Svolvær - Narvik. 72    
  73 04.1913   : Tatt ut av trafikk Svolvær - Narvik. 73    
  74 11.1913   : Satt i trafikk Svolvær - Narvik. 74    
  75 12.1913   : Propellen løsnet. Fikk sterk slagside under kontrollert landsetting for reparasjon, Fagernes. 75    
  76 01.01.1914   : Solgt til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. 76    
  77 13.01.1914   : Rettet opp ved hjelp av Bodø Dykkerselskab, Bodø med dykkerskipet "Færdig". 77    
  78 14.01.1914   : La seg igjen kraftig over på siden. Alt inventar ødelagt av vanninntrengning. 78    
  79 24.01.1914   : På ny rettet opp. Til Bodø for reparasjon og ombygging. 79    
  80 23.06.1914   : Ferdig reparert og ombygget. Røykesalong på akterdekket [4]. 80    
  81 06.1914    : Satt i trafikk Bodø - Myken. 81    
  82 02.1915   : Pårent av en kullekter, Svolvær havn. 82    
  83 11.1918   : Satt i trafikk, Meløy og Gildeskål. 83    
  84 ca.11.1918   : Satt i trafikk Bodø - Beiarn. 84    
  85 09.04.1920   : Kolliderte med kaien, Bodø havn etter at rorkjettingen hang seg fast. 85    
  86 1922   : Opprustet. 86    
  87 1923   : Satt i trafikk Bodø - Folla. 87    
  88 30.12.1923   : Gikk på land, Lekanger. Tatt på slep av d/s "Skjerstad". 88    
  89 27.02.1924   : Grunnstøtte, Korsnes. 89    
  90 04.1924   : Ferdig reparert. Satt i trafikk. Kolliderte med d/s "Mira" ved Grønøy. 90    
  91 06.1924   : Til reparasjon ved Bodø Mekaniske Verksted a/s, Bodø. 91    
  92 08.1924   : Ferdig reparert ved Bodø Mekaniske Verksted a/s, Bodø. Satt i trafikk Bodø - Saltdal [turistrute]. 92    
  93 1925   : Satt i trafikk Lødingen - Harstad / Tysfjord - Svolvær. 93    
  94 01.1925   : Tatt av vinden og ført inn i fraktefartøyet d/s "Prospekt", Bodø havn. Deretter blåst på land. 94    
  95 ca.09.1925   : Satt i trafikk på Nord-Helgeland. 95    
  96 1928   : Satt i trafikk Harstad - Lofoten. 96  [P] "Skipet" 3/2009  
  97 1926   : Ombygget [5]. 97  [P] "Over fjord og fjell"  
  98 ca.1930   : Satt i trafikk Lødingen - Harstad / Tysfjord - Svolvær. 98    
  99 03.1931   : Pårent ved kai av en tysk tråler, ført av beruset mannskap, Harstad. 99    
  100 12.1931   : Gikk på grunn, Kongsvik i tett snødrev. 100    
  101 08.1937   : Grunnberøring, Kabelvåg. Propellen ødelagt. 101    
  102 ca.01.1945   : I opplag ved Svolvær. 102    
  103 14.09.1945   : Satt i trafikk Bodø - Folla. 103    
  104 12.1945   : Fikk lekkasje akter. Kom seg til Bodø ved egen hjelp. 104    
  105 05.07.1949   : I opplag, Bodø. 105    
  106 08.1949   : Assisterte fraktefartøyet "Alice" etter grunnstøting, Kjerringøy. Brakte fartøyet flott og slepte det til Bodø. 106    
  107 09.1949   : Solgt til Hans Kaalhus, Bodø. Omdøpt "Tarzan". Planlagt ombygget til slepefartøy. 107  [P] "Over fjord og fjell"  
  108 1952   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 108  [P] "Over fjord og fjell"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau