A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "VIKINGEN" 1866 - 1895    
       
  Fortegnelse nr.:   P139          
  Oppdatert:   04.09.2020          
  Periode:   1866 - 1895          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1865   1  [P] "Over fjord og fjell"    
2  Byggenummer    7   2  [P] "HSD-båtane"    
3  Skrog    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   3  [P] "Over fjord og fjell"    
4  Utrustning    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   4  [P] "Over fjord og fjell"    
             
5  Kjenningssignal    J P B M   5  1865 - etter 1865   5  [P] "Skipet" 1/1993    
6      L E A F   6  etter 1865 - 1952   6  [P] "Skipet" 1/1993    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Vikingen"   9  1865 - 1912   9  [P] "Over fjord og fjell"    
10      "Hammerø"   10  1912 - 1949   10  [P] "Over fjord og fjell"    
11      "Tarzan"   11  1949 - 1952   11  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
12  Rederi / eierforhold    I/s for Dampskibet Vikingen, Bergen   12  1865 - 1878   12  [P] "Over fjord og fjell"    
13      Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   13  1878 - 1883   13  [P] "Over fjord og fjell"    
14      Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   14  1883 - 1898   14  [N] warsailors.com    
15      Martin Haabeth, Trondheim   15  1898 - 1912   15  [P] "HSD-båtane"    
16      H. Braseth, Fauske   16  1912 - 1914   16  [N] warsailors.com    
17      Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø   17  1914 - 1949   17  [P] "HSD-båtane"    
18      Hans Kaalhus, Bodø   18  1949 - 1952   18  [P] "Over fjord og fjell"    
19      Brødrene Anda a/s, Stavanger   19  1952   19  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
20  Type    -   20  -   20  -    
                     
21  Skrogutforming    Konvensjonelt   21  -   21  HMI    
                     
22  Klasse    -   22  -   22  -    
                     
23  Materiale    Jern   23  -   23  [N] warsailors.com    
                     
24  Maskinfabrikant A  Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   24  1865 - 1889   24  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
25  Maskin produsert A  1865   25  -   25  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
26  Maskin A  1 x 2 syl. høytrykks damp   26  1865 - 1889   26  [N] warsailors.com    
27   B  1 x Compound 2 syl. damp   27  1889 - 1952   27  [N] warsailors.com    
                     
28  Effekt A  28 nom.hk   28  1865 - 1889   28  [P] "HSD-båtane"    
29   B  38 nom.hk   29  1889 - 1952   29  [P] "HSD-båtane"    
                     
30  Fart A  9.0 kn   30  1865 - 1889   30  [N] warsailors.com    
                     
31  Forbruk    -   31  -   31  -    
                     
32  Lengde    36.60 m   32  -   32  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
33  Bredde    5.10 m   33  -   33  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
34  Dyptgående    1.90 m   34  -   34  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
35  Brutto registertonn A  91 t   35  1865 - 1889   35  [P] "Over fjord og fjell"    
36   B  109 t   36  1889 - 1894   36  [P] "Skipet" 1/1993    
37   F  106 t   37  1894 - 1905   37  [P] "Skipet" 1/1993    
38   C  118 t   38  1905 - 1926   38  [P] "Skipet" 2/2002    
39   E  162 t   39  1926 - 1952   39  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
40  Netto registertonn B  80 t   40  1889 - 1894   40  [P] "Skipet" 1/1993    
41   F  61 t   41  1894 - 1905   41  [P] "Skipet" 1/1993    
42   C  68 t   42  1905 - 1926   42  [N] wikipedia.no    
43   E  87 t   43  1926 - 1952   43  [N] wikipedia.no    
                     
44  Dødvekttonn    -   44  -   44  -    
                     
45  Bilkapasitet    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Trailerkapasitet    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Passasjersertifikat A  233   47  1865 - 1889   47  [P] "HSD-båtane"    
48   B  283   48  1889 - 1905   48  [P] "Skipet" 1/1993    
49   C  96   49  1905 - 1952   49  [P] "Skipet" 1/1993    
                     
50  Mannskap    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Passasjerlugarer A  Ja   51  1865 - 1914   51  HMI    
52   D  3 [1.klasse] - 28 [køysenger på 3.klasse]   52  1914 - 1952   52  [P] "Skipet" 2/2002    
                     
53  Mannskapslugarer    Ja   53  -   53  HMI    
                     
54  Dekkshøyde    0   54  -   54  HMI    
                     
55  Tillatt akseltrykk    0   55  -   55  HMI    
                     
56  Tilleggsinformasjon    -   56  -   56  -    
       
       
57   12.1865   Levert fra Nylands Verksted a/s, Christiania til i/s for Dampskibet Vikingen, Bergen som "Vikingen" [A]. Hjemmehavn: Bergen. 57 [P] "Over fjord og fjell"    
58   15.12.1865   Avgikk Christiania. 58 [P] "Over fjord og fjell"    
59   12.1865   Satt i trafikk Bergen - Sogn / Bergen - Hardanger. 59 [P] "Over fjord og fjell"    
60   ca.02.1866   Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 60 [P] "Over fjord og fjell"    
61   ca.04.1866   Satt i trafikk Bergen - Lærdal. 61 [P] "Over fjord og fjell"    
62   ca.08.1866   Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 62 [P] "Over fjord og fjell"    
63   1877   Satt i trafikk Bergen - Stavanger / 63 [P] "Over fjord og fjell"    
64       Bergen - Ulvik. 64 [P] "I rute"    
65   03.1878   Drift og eierskap overført til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 65 [P] "Over fjord og fjell"    
66   01.05.1883   Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 66 [N] warsailors.com    
67   05.1883 ►   2. plass opprustet. 67 [P] "Over fjord og fjell"    
68   1889   Ombygget ved Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Laxevaag, samt sertifikat endret. Maskin ombygget [B]. 68 [N] warsailors.com    
69       Sertifikat endret [B]. 69 [P] "Skipet" 1/1993    
70   1894   Ommålt [F]. 70 [P] "Skipet" 1/1993    
71   sommer 1895   Satt i trafikk Eide - Odda. 71 [P] "I rute"    
72   høst 1895   Tatt ut av trafikk Eide - Odda. 72 [P] "I rute"    
73   1898   Solgt til Martin Haabeth, Trondheim. 73 - / [P] "HSD-båtane"    
74   1905   Ombygget ved Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim, samt sertifikat endret.: Overbygg modernisert og påbygget [C]. 74 [P] "Skipet" 2/2002    
75   1909   Fikk installert elektrisk lys. 75 -    
76       Utleid til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. 76 [P] "HSD-båtane"    
77   09.1912   Solgt til H. Braseth, Fauske. Omdøpt "Hammerø". 77 [N] warsailors.com    
78       Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 78 -    
79       Satt i trafikk Svolvær - Narvik. 79 [N] warsailors.com    
80   primo 04.1913   Tatt ut av trafikk Svolvær - Narvik. 80 [P] "Skipet" 2/2002    
81   sommer 1913   Satt i trafikk til Nord-Helgeland. 81 [N] warsailors.com    
82   høst 1913   Satt i trafikk Svolvær - Narvik. 82 [N] warsailors.com    
83   12.1913   Propellen løsnet. Fikk sterk slagside under kontrollert landsetting for reparasjon, Fagernes. 83 [P] "Skipet" 2/2002    
84   01.01.1914   Solgt til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. 84 - / [P] "HSD-båtane"    
85   13.01.1914   Rettet opp ved hjelp av Bodø Dykkerselskab, Bodø med dykkerskipet "Færdig". 85 [P] "Skipet" 2/2002    
86   14.01.1914   La seg igjen kraftig over på siden. Alt inventar ødelagt av vanninntrengning. 86 [P] "Skipet" 2/2002    
87   24.01.1914   På ny rettet opp. Til Bodø for reparasjon og ombygging. 87 [P] "Skipet" 2/2002    
88   23.06.1914   Ferdig reparert og ombygget. Røykesalong på akterdekket [D]. 88 [P] "Skipet" 2/2002    
89   primo 02.1915   Pårent av en kullekter, Svolvær havn. 89 [P] "Skipet" 2/2002    
90   09.1915   Maskinhavari, Leines. 90 [P] "Skipet" 2/2002    
91   ► 11.1918   Satt i trafikk, Meløy og Gildeskål. 91 [N] warsailors.com    
92   vinter 1918   Satt i trafikk Bodø - Beiarn. 92 [N] warsailors.com    
93   09.04.1920   Kolliderte med kaien, Bodø havn etter at rorkjettingen hang seg fast. 93 [P] "Skipet" 2/2002    
94   1922   Opprustet. 94 [P] "Skipet" 2/2002    
95       Satt i trafikk til Helgeland. 95 [N] warsailors.com    
96   vinter 1923   Satt i trafikk Bodø - Folla. 96 [N] warsailors.com    
97   30.12.1923   Gikk på land, Lekanger. Tatt på slep av d/s "Skjerstad". 97 [P] "Skipet" 2/2002    
98   27.02.1924   Grunnstøtte, Korsnes. 98 [P] "Skipet" 2/2002    
99   04.1924   Ferdig reparert. Satt i trafikk. Kolliderte med d/s "Mira" ved Grønøy. 99 [N] warsailors.com    
100   06.1924   Til reparasjon ved Bodø Mekaniske Verksted a/s, Bodø. 100 [P] "Skipet" 2/2002    
101   08.1924   Ferdig reparert ved Bodø Mekaniske Verksted a/s, Bodø. Satt i trafikk Bodø - Saltdal [turistrute]. 101 [P] "Skipet" 2/2002    
102   01.1925   Satt i trafikk Lødingen - Harstad / Tysfjord - Svolvær. 102 [N] warsailors.com    
103   01.1925   Tatt av vinden og ført inn i fraktefartøyet d/s "Prospekt", Bodø havn. Deretter blåst på land. 103 [P] "Skipet" 2/2002    
104   ca.09.1925   Satt i trafikk på Nord-Helgeland. 104 [P] "Skipet" 2/2002    
105   1926   Ombygget [E]. 105 [P] "Over fjord og fjell"    
106   1928   Satt i trafikk Harstad - Lofoten. 106 [P] "Skipet" 3/2009    
107   ca.1930   Satt i trafikk Lødingen - Harstad / Tysfjord - Svolvær. 107 [P] "Skipet" 2/2002    
108   03.1931   Pårent ved kai av en tysk tråler, ført av beruset mannskap, Harstad. 108 [P] "Skipet" 2/2002    
109   12.1931   Gikk på grunn, Kongsvik i tett snødrev. 109 [P] "Skipet" 2/2002    
110   ultimo 08.1937   Grunnberøring, Kabelvåg. Propellen ødelagt. 110 [P] "Skipet" 2/2002    
111   1944   I opplag ved Svolvær. 111 [N] warsailors.com    
112   14.09.1945   Satt i trafikk Bodø - Folla. 112 [P] "Skipet" 2/2002    
113   12.1945   Fikk lekkasje akter. Kom seg til Bodø ved egen hjelp. 113 [N] warsailors.com    
114   05.07.1949   I opplag, Bodø. 114 [P] "Skipet" 2/2002    
115   08.1949   Assisterte fraktefartøyet "Alice" etter grunnstøting, Kjerringøy. Brakte fartøyet flott og slepte det til Bodø. 115 [N] warsailors.com    
116   09.1949   Solgt til Hans Kaalhus, Bodø. Omdøpt "Tarzan". Planlagt ombygget til slepefartøy. 116 [P] "Over fjord og fjell"    
117   1952   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 117 [P] "Over fjord og fjell"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau