A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "VIKING" 1947    
  M/s "HYLSFJORD" 1947 - 1960    
       
  Fortegnelse nr.:   P149          
  Oppdatert:   26.05.2020          
  Periode:   1947 - 1960          
  Fotografi:            
  Status:   Kondemnert          
       
       
1  Byggeår    -   1  -    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, Næstvedt, Danmark   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    ukjent, Næstvedt, Danmark   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L L Z Q   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Viking"   8  1945 - 1947   8  [P] "Skipet" 1/1991    
9      "Hylsfjord"   9  1947 - 1960   9  [P] "Skipet" 1/1991    
10      "Jadarholm"   10  1960 - 2017   10  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    Magnus Hansen, Næstvedt, Danmark   11  1945 - 1946   11  [P] "Skipet" 1/1991    
12      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1946 - 1947   12  [P] "Skipet" 1/1991    
13      Hylsfjord Rutelag a/s, Sand   13  1947 - 1960   13  [P] "Skipet" 1/1991    
14      Brødrene Anda a/s, Stavanger   14  1960 - 1970   14  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983    
15      Norsk Metallretur Stavanger a/s, Randaberg   15  1970 - 2017   15  [N] sdir.no    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    -   18  -   18  -    
                     
19  Materiale    Stål   19  -   19  [N] sdir.no    
                     
20  Maskinfabrikant A  KHD AG, Köln, Vest-Tyskland   20  før 1945 - 1960   20  [P] "Skipet" 1/1991    
21   B  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  1960 - 2017   21  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
22  Maskin produsert B  1960   22  -   22  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
23  Maskin A  1 x Klöckner-Humbolt-Deutz DM diesel   23  før 1945 - 1960   23  [P] "Skipet" 1/1991    
24   B  1 x Wichmann 2TEV DM 3 syl. diesel   24  1960 - 2017   24  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
25  Effekt A  75 bhk   25  før 1945 - 1960   25  [P] "Skipet" 1/1991    
26   B  350 bhk   26  1960 - 2017   26  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
27  Fart A  10.0 kn   27  før 1945 - 1960   27  [P] "Fjordabådane"    
                     
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                     
29  Lengde C  15.09 m   29  1947 - 1960   29  [P] "Skipet" 1/1991    
30   B  44.40 m   30  1960 [målt 1971] - 2017   30  [N] sdir.no    
                     
31  Bredde C  3.54 m   31  1947 - 1960   31  [P] "Skipet" 1/1991    
32   B  11.60 m   32  1960 [målt 1971] - 2017   32  [N] sdir.no    
                     
33  Dyptgående C  1.98 m   33  1947 - 1960   33  [P] "Skipet" 1/1991    
34   B  6.95 m   34  1960 [målt 1971] - 2017   34  [N] sdir.no    
                     
35  Brutto registertonn C  28.93 t   35  1947 - 1960   35  [P] "Fjordabådane"    
36   B  24.80 t   36  1960 [målt 1971] - 2017   36  [N] sdir.no    
                     
37  Netto registertonn C  11.13 t   37  1947 - 1960   37  [P] "Fjordabådane"    
                     
38  Dødvekttonn    -   38  -   38  -    
                     
39  Bilkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Trailerkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjersertifikat    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskap    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjerlugarer C  0   43  1947 - 1960   43  HMI    
44   B     44  1960 - 2017   44  HMI    
                     
45  Mannskapslugarer    -   45  -   45  -    
                     
46  Dekkshøyde    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Tillatt akseltrykk    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Tilleggsinformasjon    -   48  -   48  -    
       
       
49   ► 1945   Levert fra ukjent verft, Næstvedt, Danmark som tysk losfartøy [A]. 49 [P] "Fjordabådane"    
50   05.1945   Beslaglagt av Royal Navy, Storbritannia etter at tyske loser flyktet med fartøyet til Storbritannia. 50 [P] "Fjordabådane"    
51   1945   Solgt til Magnus Hansen, Næstvedt, DK. Omdøpt "Viking". 51 [P] "Skipet" 1/1991    
52       Satt i passasjertrafikk Næstvedt - Karrebæksminde, DK. 52 [P] "Fjordabådane"    
53   23.09.1946   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 53 [P] "Fjordabådane"    
54       Salgssum: 24 818.40 NOK. Overtakelsesutgifter: 24 000 NOK. Hjemmehavn: Stavanger. 54 -    
55       Kjenningssignal: LLZQ. 55 - / [N] sdir.no    
56   10.1946   Til ombygging ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 56 -    
57   01.1947   Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [C]. 57 -    
58       Satt i trafikk Sand - Hylen / Sand - Sauda. 58 [P] "Fjordvegen"    
59   24.06.1947   Ommålt [C]. 59 [P] "Fjordabådane"    
60   01.10.1947   Solgt til Hylsfjord Rutelag a/s, Sand og omdøpt "Hylsfjord". 60  [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 1/1991    
61       Samme trafikk. 61 HMI    
62   17.11.1947   Innført i Stavanger Skipsregister. 62 [P] "Fjordabådane"    
63   pr.06.1948   I trafikk Sand - Tengesdal. 63 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"    
64   pr.05.1953   I trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"    
65   03.1958   I opplag med maskinhavari, Stavanger. 65 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983    
66   15.05.1959   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 66 [P] "Fjordabådane"    
67   01.08.1960   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Salgssum: 4 500 NOK. 67 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983    
68       Ombygget til slepefartøy og ny maskin installert [B]. 68 [P] "Skipet" 1/1991    
69       Omdøpt "Jadarholm". 69 - / [N] sdir.no    
70   01.01.1963   Innført i Stavanger Skipsregister. 70 [N] sdir.no    
71   14.10.1970   Solgt til Norsk Metallretur Stavanger a/s, Randaberg. Salgssum: 8 501 NOK. 71 [N] sdir.no    
72   09.12.1971   Ommålt [B]. 72 [N] sdir.no    
73   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 73 [N] sdir.no    
74   2003 ►   I opplag, Stavanger. 74 -    
75   11.07.2017   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 75 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau