A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "VIGRA II" 1961 - 1982    
       
  Fortegnelse nr.:   P13          
  Oppdatert:   26.05.2020          
  Periode:   1961 - 1982          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1917   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, Dimmelsvik   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    ukjent, Dimmelsvik   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L H V L   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Kleivdal"   8  1917 - 1926   8  [N] sdir.no    
9      "Vigra II"   9  1926 - 1984   9  [N] sdir.no    
10      "Sønnavind"   10  1984 - 2013   10  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    T.H. Kleivdal, Laksevåg   11  1917 - 1922   11  -    
12      Theodor Larsen, Flekkefjord   12  1922 - 1927   12  -    
13      Vigra Ruteselskap a/s, Ålesund   13  1927 - 1961   13  [P] "Skipet" 3/1998    
14      Kristian Mikkelsen, Røvær   14  1961 - 1982   14  [P] "Skipet" 3/1982    
15      Edvin Hammerø, Haugesund   15  1982 - 1984   15  [P] "Skipet" 3/1982    
16      Sønnavind a/s, Langesund   16  1984 - 1987   16  [P] "Skipet" 2/1984    
17      Øivind Johansen, Helgeroa   17  1987 - 2008   17  [N] sdir.no    
18      Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland   18  2008 - 2012   18  [N] sdir.no    
19      Mats Anders Tommy Løf, Stonglandseidet   19  2012   19  -    
                     
20  Type    -   20  -   20  -    
                     
21  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som jakt   21  -   21  [P] Skipsmålingskontoret    
                     
22  Klasse    -   22  -   22  -    
                     
23  Materiale    Tre   23  -   23  [N] sdir.no    
                     
24  Maskinfabrikant    -   24  -   24  -    
                     
25  Maskin produsert    -   25  -   25  -    
                     
26  Maskin A  1 x Grei semidiesel   26  1917 - 1933   26  [P] "Skipet" 3/1998    
27   B  1 x Finnøy diesel   27  1933 - 1953   27  -    
28   C  1 x Alpha diesel   28  1953 - 1964   28  -    
29   D  1 x Alpha 343VO 3 syl. diesel   29  1964 - 2013   29  -    
                     
30  Effekt B  85 bhk   30  1933 - 1953   30  -    
31   C  102 bhk   31  1953 - 1964   31  -    
32   D  150 bhk   32  1964 - 2013   32  -    
                     
33  Fart    -   33  -   33  -    
                     
34  Forbruk    -   34  -   34  -    
                     
35  Lengde A  14.81 m   35  1917 - 1929   35  [P] "Skipet" 3/1998    
36   C  18.29 m   36  1953 [målt 1954] - 2012   36  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
37  Bredde    4.79 m   37  -   37  [N] sdir.no    
                     
38  Dyptgående    2.47 m   38  -   38  [N] sdir.no    
                     
39  Brutto registertonn A  26 t   39  1917 - 1929   39  [P] "Skipet" 3/1998    
40   E  32 t   40  1929 - 1933   40  [P] "Skipet" 3/1998    
41   C  63.34 t   41  1953 [målt 1954] - 2012   41  [N] sdir.no    
                     
42  Netto registertonn A  11 t   42  1917 - 1929   42  [P] "Skipet" 3/1998    
43   E  17 t   43  1929 - 1933   43  [P] "Skipet" 3/1998    
44   C  28.18 t   44  1953 [målt 1954] - 2012   44  [N] sdir.no    
                     
45  Dødvekttonn    -   45  -   45  -    
                     
46  Bilkapasitet    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Trailerkapasitet    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Passasjersertifikat    Ja   48  -   48  HMI    
                     
49  Mannskap    Ja   49  -   49  HMI    
                     
50  Passasjerlugarer    0   50  -   50  HMI    
                     
51  Mannskapslugarer    -   51  -   51  -    
                     
52  Dekkshøyde    0   52  -   52  HMI    
                     
53  Tillatt akseltrykk    0   53  -   53  HMI    
                     
54  Tilleggsinformasjon    Salong dekk 2   54  -   54  [P] "Historien om Haugalandet - 50-tallet"    
       
       
55   1917   Levert fra ukjent bygger, Dimmelsvik til T.H. Kleivdal, Laksevåg som "Kleivdal" [A]. Hjemmehavn: Bergen. I bruk som fraktefartøy. 55 -    
56   18.01.1918   Innført i Bergen Skipsregister Skipsregister. 56 [N] sdir.no    
57   1922   Solgt til Theodor Larsen, Flekkefjord. 57 -    
58   1927   Solgt til Vigra Ruteselskap a/s, Ålesund. Omdøpt "Vigra II". Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 58 [P] "Skipet" 3/1998    
59       Satt i trafikk Ålesund - Vigra. 59 -    
60   1929   Ombygget ved Salthammer Båtbyggeri a/s, Vestnes: Forlenget [E]. 60 [P] "Skipet" 3/1998 / - / [P] "Skipet" 3/1998    
61   1933   Ombygget med ny maskin ved Salthammer Båtbyggeri a/s, Vestnes. 61 -    
62       Også forlenget. 62 [P] "Skipet" 3/1998    
63   1948   Tatt ut av trafikk Ålesund - Vigra. 63 -    
64   1949   Utleid til Peder Giske. Satt i trafikk Ålesund - Ellingsøy. Utleid samme år til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Kristiansund - Grip. 64 -    
65   1949 ►   Tilbakelevert. 65 -    
66   1953   Ombygget ved Salthammer Båtbyggeri a/s, Vestnes.: Forlenget og ny maskin installert [C]. 66 -    
67   11.08.1954   Ommålt [C]. 67 [N] sdir.no    
68   1961   Solgt til Kristian Mikkelsen, Røvær. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 68 [P] "Skipet" 3/1982    
69   1964   Ombygget med ny maskin [D]. 69 -    
70   06.1978   I opplag [reservefartøy]. 70 -    
71   06.1982   Solgt til Edvin Hammerø, Haugesund. 71 [P] "Skipet" 3/1982    
72       I bruk som forsyningsfartøy til plattformer ved verftene i Haugesund. 72 -    
73   05.1984   Solgt til Sønnavind a/s, Langesund. Omdøpt "Sønnavind". Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Langesund. 73 [P] "Skipet" 2/1984    
74       I bruk til utleieturer. 74 -    
75   17.11.1987   Solgt til Øivind Johansen, Helgeroa. Salgssum: 250 000 NOK. 75 [N] sdir.no    
76   pr.05.2005   Observert liggende ved Arendal. 76 [P] "Skipet" 2/2005    
77   23.05.2008   Solgt til Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland. Salgssum: 1 NOK. 77 [N] sdir.no    
78   09.02.2012   Solgt til Mats Anders Tommy Løf, Stonglandseidet. 78 -    
79   13.07.2012   Sprang lekk ved kai, Vindholmen. Lekkasje tettet. Fartøyet enda ikke hentet av ny eier. 79 -    
80   12.2012   Opphogging påbegynt av Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland. 80 -    
81   høst 2013   Slept til Danmark for videre opphogging. 81 [P] "Skipet" 2/2014    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau