HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P13       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "VIGRA II" 1961 - 1982   FOTOGRAFI   OPPDATERT 25.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1961 - 1982   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LHVL   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Kleivdal" 1917 - 1926 5  [N] sdir.no  
  6   "Vigra II" 1926 - 1984 6  [N] sdir.no  
  7   "Sønnavind" 1984 - 2013 7  [N] sdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD T.H. Kleivdal, Laksevåg 1917 - 1922 8    
  9   Theodor Larsen, Flekkefjord 1922 - 1927 9    
  10   Vigra Ruteselskap a/s, Ålesund 1927 - 1961 10  [P] "Skipet" 3/1998  
  11   Kristian Mikkelsen, Røvær 1961 - 1982 11  [P] "Skipet" 3/1982  
  12   Edvin Hammerø, Haugesund 1982 - 1984 12  [P] "Skipet" 3/1982  
  13   Sønnavind a/s, Langesund 1984 - 1987 13  [P] "Skipet" 2/1984  
  14   Øivind Johansen, Helgeroa 1987 - 2008 14  [N] sdir.no  
  15   Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland 2008 - 2012 15  [N] sdir.no  
  16   Mats Anders Tommy Løf, Stonglandseidet 2012 - 16    
 
  17  BYGGEÅR 1917   17  [N] sdir.no  
  18  BYGGENUMMER -   18    
  19  SKROG ukjent, Dimmelsvik   19  [N] sdir.no  
  20  UTRUSTNING ukjent, Dimmelsvik   20  [N] sdir.no  
  21  TYPE -   21    
  22  SKROG Konvensjonelt   22  Observasjon  
  23  KLASSE -   23    
  24  MATERIALE Tre   24  [N] sdir.no  
  25  MASKINFABRIKANT Helsingørs Jernskibs– & Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark   25    
  26  MASKIN PRODUSERT 1910   26    
  27  MASKIN [1]  1 x Grei semidiesel 1917 - 1933 27  [P] "Skipet" 3/1998  
  28   [2]  1 x Finnøy diesel 1933 - 1953 28    
  29   [3]  1 x Alpha diesel 1953 - 1964 29    
  30   [4]  1 x Alpha 343VO 3 syl. diesel 1964 - 2013 30    
  31  EFFEKT [2]  85 bhk 1933 - 1953 31    
  32   [2]  102 bhk 1953 - 1964 32    
  33   [4]  150 bhk 1964 - 2013 33    
  34  FART -   34    
  35  FORBRUK -   35    
  36  LENGDE [1]  14.81 m 1917 - 1929 36  [P] "Skipet" 3/1998  
  37   [5]  18.29 m 1929 - 1933 37  [P] "Skipet" 3/1998  
  38   [2]  20.42 m 1933 - 2013 38  [P] "Skipet" 3/1998  
  39  BREDDE 4.79 m   39  [N] sdir.no  
  40  DYBDE 2.47 m   40  [N] sdir.no  
  41  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  26.00 t 1917 - 1929 41  [P] "Skipet" 3/1998  
  42   [5]  32.00 t 1929 - 1953 42  [P] "Skipet" 3/1998  
  43   [3]  63.34 t 1953 - 2012 43  [N] sdir.no  
  44  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  11.00 t 1917 - 1929 44  [P] "Skipet" 3/1998  
  45   [5]  17.00 t 1929 - 1953 45  [P] "Skipet" 3/1998  
  46   [3]  28.18 t 1953 - 2012 46  [N] sdir.no  
  47  DØDVEKTTONNASJE -   47    
  48  BILER 0   48  Observasjon  
  49  TRAILERE 0   49  Observasjon  
  50  PASSASJERER Ja   50  Observasjon  
  51  MANNSKAP -   51    
  52  PASSASJERLUGARER 0   52  Observasjon  
  53  MANNSKAPSLUGARER -   53    
  54  DEKKSHØYDE 0   54  Observasjon  
  55  AKSELTRYKK 0   55  Observasjon  
  56  TILLEGGSINFORMASJON Salong dekk 2   56  [P] "Historien om Haugalandet - 50-tallet"  
  57  STATUS Opphogget 2013 57    
 
  58 1917   : Levert fra ukjent bygger, Dimmelsvik til T.H. Kleivdal, Laksevåg som "Kleivdal" [1]. Hjemmehavn: Bergen. I bruk som fraktefartøy. 58    
  59 18.01.1918   : Innført i Bergen Skipsregister Skipsregister. 59  [N] sdir.no  
  60 1922   : Solgt til Theodor Larsen, Flekkefjord. 60    
  61 1927   : Solgt til Vigra Ruteselskap a/s, Ålesund. Omdøpt "Vigra II". Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 61  [P] "Skipet" 3/1998  
  62    : Satt i trafikk Ålesund - Vigra. 62    
  63 1929   : Ombygget ved Salthammer Båtbyggeri a/s, Vestnes: forlenget [5]. 63  [P] "Skipet" 3/1998 / - / [P] "Skipet" 3/1998  
  64 1933   : Ombygget med ny maskin ved Salthammer Båtbyggeri a/s, Vestnes [2]. 64    
  65    : Også forlenget. 65  [P] "Skipet" 3/1998  
  66 1948   : Tatt ut av trafikk Ålesund - Vigra. 66    
  67 1949   : Utleid til Peder Giske. Satt i trafikk Ålesund - Ellingsøy. Utleid samme år til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Kristiansund - Grip. 67    
  68 1949    : Tilbakelevert. 68    
  69 1953   : Ombygget ved Salthammer Båtbyggeri a/s, Vestnes.: forlenget og ny maskin installert [3]. 69    
  70 1961   : Solgt til Kristian Mikkelsen, Røvær. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 70  [P] "Skipet" 3/1982  
  71 1964   : Ombygget med ny maskin [4]. 71    
  72 06.1978   : I opplag [reservefartøy]. 72    
  73 06.1982   : Solgt til Edvin Hammerø, Haugesund. 73  [P] "Skipet" 3/1982  
  74    : I bruk som forsyningsfartøy til plattformer ved verftene i Haugesund. 74     
  75 05.1984   : Solgt til Sønnavind a/s, Langesund. Omdøpt "Sønnavind". Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Langesund. 75  [P] "Skipet" 2/1984  
  76    : I bruk til utleieturer. 76    
  77 17.11.1987   : Solgt til Øivind Johansen, Helgeroa. Salgssum: 250 000 NOK. 77  [N] sdir.no  
i 78 pr.05.2005   : Observert liggende ved Arendal. 78  [P] "Skipet" 2/2005  
  79 23.05.2008   : Solgt til Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland. Salgssum: 1 NOK. 79  [N] sdir.no  
  80 09.02.2012   : Solgt til Mats Anders Tommy Løf, Stonglandseidet. 80    
  81 13.07.2012   : Sprang lekk ved kai, Vindholmen. Lekkasje tettet. Fartøyet enda ikke hentet av ny eier. 81    
  82 12.2012   : Opphogging påbegynt av Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland. 82    
  83 høst 2013   : Slept til Danmark for videre opphogging. 83  [P] "Skipet" 2/2014  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau