A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "VIDAR" 1908 - 1916    
       
  Fortegnelse nr.:   P141          
  Oppdatert:   07.02.2021          
  Periode:   1908 - 1916          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1869   1  [P] "Skipet" 3/1989    
2  Byggenummer    3   2  [P] "Skipet" 3/1998    
3  Skrog    Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   3  [P] "Skipet" 3/1989    
4  Utrustning    Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   4  [P] "Skipet" 3/1989    
             
5  Kjenningssignal    J D M F   5  -   5  [P] "Skipet" 3/1990    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Vidar"   8  -   8  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
9  Rederi / eierforhold    G. Møller, Christiansand   9  1869 - 1887   9  [P] "Skipet" 3/1990    
10      Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania   10  1887 - 1903   10  [P] "Skipet" 3/1990    
11      Aktieselskapet Bundefjord, Kristiania   11  1903 - 1908   11  [P] "Skipet" 3/1990    
12      Bundefjord-Helvig a/s, Nesodden   12  1908   12  [P] "Skipet" 3/1990    
13      Kopervik Dampskibsselskab a/s, Kopervik   13  1908 - 1913   13  [P] "Skipet" 3/1998    
14      Koperviks Nye Dampskibsselskab a/s, Kopervik   14  1913 - 1916   14  [P] "Skipet" 3/1998    
15      Den Norske Stat v/ Tønsberg befestning, Tønsberg   15  1916 - 1928   15  [P] "Skipet" 3/1998    
16      Arendal Ophugnings-Compagni a/s, Arendal   16  1928 - 1939   16  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                     
20  Materiale    -   20  -   20  [N] sdir.no    
                     
21  Maskinfabrikant A  Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   21  1869 - 1884   21  [P] "Skipet" 4/1998    
22   C  Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   22  1884 - 1939   22  [P] "Skipet" 3/1990    
                     
23  Maskin produsert A  1869   23  -   23  [P] "Skipet" 4/1998    
24   C  1884   24  -   24  [P] "Skipet" 3/1990    
                     
25  Maskin A  1 x Compound damp   25  1869 - 1884   25  [P] "Skipet" 4/1998    
26   C  1 x Compound 2 syl. damp   26  1884 - 1939   26  -    
                     
27  Effekt C  15 nhk   27  1884 - 1939   27  [P] "Skipet" 3/1990    
                     
28  Fart    -   28  -   28  -    
                     
29  Forbruk    -   29  -   29  -    
                     
30  Lengde    21.64 m   30  -   30  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
31  Bredde    3.96 m   31  -   31  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
32  Dyptgående    2.44 m   32  -   32  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
33  Brutto registertonn    46 t   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
34  Netto registertonn    17 t   34  -   34  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
35  Dødvekttonn    -   35  -   35  -    
                     
36  Bilkapasitet    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Trailerkapasitet    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Passasjersertifikat A  0   38  1869 - 1887   38  HMI    
39   B  115   39  1887 - 1916   39  [P] "Skipet" 3/1990    
                     
40  Mannskap    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjerlugarer    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskapslugarer    -   42  -   42  -    
                     
43  Dekkshøyde    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tillatt akseltrykk    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tilleggsinformasjon    -   45  -   45  -    
       
       
46   1869   Levert fra Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til G. Møller, Christiansand som "’Vidar" [A]. Hjemmehavn: Christiansand. 46 [P] "Skipet" 3/1990    
47   1884   Ombygget med ny maskin ved Kristiansand Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand [C]. 47 -    
48   02.1887   Solgt til Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania. Salgssum: 13 000 NOK. Hjemmehavn: Christiania. Ombygget til passasjerfartøy [B]. 48 [P] "Skipet" 3/1990    
49       Satt i trafikk Christiania - Næsset. 49 -    
50  
1887
  Drift overført til Ed. W. Røer og kapt. Rud. Tilbakeført til Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania samme år. 50 -    
51   1890   Ombygget med nye kjeler ved Kockums Mekaniske Werksted a/b, Malmö, Sverige. 51 -    
52   1903   Drift og eierskap overført til Aktieselskapet Bundefjord, Kristiania. 52 [P] "Skipet" 3/1990    
53   ca.06.1903   Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 53 -    
54   ca.08.1903   Tilbakelevert. I opplag. 54 -    
55   ca.06.1904   Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 55 -    
56   ca.08.1904   Tilbakelevert. I opplag. 56 -    
57   ca.06.1905   Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 57 -    
58   ca.08.1905   Tilbakelevert. I opplag. 58 -    
59   ca.06.1906   Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 59 -    
60   ca.08.1906   Tilbakelevert. I opplag. 60 -    
61   ca.06.1907   Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 61 -    
62   ca.08.1907   Tilbakelevert. I opplag. 62 -    
63   1908   Drift og eierskap overført til Bundefjord-Helvig a/s, Nesodden. 63 [P] "Skipet" 3/1990    
64   ca.06.1908   Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 64 -    
65   08.1908   Tilbakelevert. 65 -    
66       Solgt til Kopervik Dampskibsselskab a/s, Kopervik. Salgssum: 12 000 NOK. 66 [P] "Skipet" 3/1998    
67   18.09.1908   Ankom Kopervik. 67 [P] "Skipet" 3/1998    
68   03.10.1908   Satt i trafikk Kopervik - Haugesund. 68 [P] "Skipet" 3/1998    
69   15.06.1909   Satt i trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Slåttevik. 69 [P] "Skipet" 3/1998 / [P] "Haugalendingen" 2009 - 2010    
70   31.10.1913   Grunnstøtte, Ytre Kraaka. Forlatt av mannskapet og senere tauet inn til Stavanger for reparasjon. 70 -    
71   1913   I opplag. 71 [P] "Skipet" 3/1998    
72   11.1913   Drift og eierskap overført til Koperviks Nye Dampskibsselskab a/s, Kopervik. 72 [P] "Skipet" 3/1998    
73   10.12.1913   Satt i trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Slåttevik. 73 -    
74   1914   Tatt ut av trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Slåttevik. 74 -    
75       Ombygget. 75 [P] "Skipet" 3/1998    
76   18.06.1915   Tvangsauksjon tillyst i h.h.t. skadesløsbrev av 1911 på NOK 2400. 76 [P] "Skipet" 3/1998    
77   08.1916   Solgt til Den Norske Stat v/ Tønsberg befestning, Tønsberg. Salgssum: 15 000 NOK. 77 [P] "Skipet" 3/1998    
78       I bruk som forsyningsfartøy Tønsberg - Bolærne fort. 78 [P] "Skipet" 3/1990    
79   1928   Solgt til Arendal Ophugnings-Compagni a/s, Arendal. Tatt i bruk som slepefartøy / isbryter. 79 [P] "Skipet" 3/1989    
80   24.10.1930   Deltok i redningsarbeidet ved d/s "Kong Ragnar"s forlis, Randesund. 80 -    
81   1939   Opphogget, Arendal. 81 [P] "Skipet" 3/1998    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau