SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "VIDAR" 1908-1916                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1908-1916         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : JDMF         2 -   [P] Skipet 3/1990      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1869] "Vidar"     5 -   [P] Skipet 3/1989      
  6 -                6 -           
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
17.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Harald Lorentzen 13 -                13 -           
  Lokalisering: Ukjent 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1869                     15 -   [P] Skipet 3/1989      
  16  BYGGNUMMER   : 3                     16 -   [P] Skipet 4/1998        
  17  SKROG   : Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand               17 -   [P] Skipet 3/1989      
  18  UTRUSTNING   : Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand     18 -   [P] Skipet 3/1989      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : [3] [1] Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand [1884]               23 -   [3] [P] Skipet 4/1998        
  24  MASKIN PRODUSERT : [3] 1869 [1] 1884                   24 -   [3] [P] Skipet 4/1998 [1] [P] Skipet 3/1990      
  25  MASKIN   : [3] 1 x Compound damp [1869] [1] 1 x Compound 2 syl. damp [1884]                 25 -   [3] [P] Skipet 4/1998 [1] [P] Skipet 3/1990      
  26  EFFEKT   : [1] 15 nhk [1884]                   26 -   [P] Skipet 3/1990      
  27  FART   : -                     27 -           
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 21.64 m     29 -   [P] Skipet 3/1989      
  30  BREDDE   : 03.96 m                     30 -   [P] Skipet 3/1990      
  31  DYBDE   : 02.44 m                     31 -   [P] Skipet 3/1990      
  32  BRUTTO REG. TONN : 46 t                     32 -   [P] Skipet 3/1989      
  33  NETTO REG. TONN : 17 t                     33 -           
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [2] 115 [1887]                     37 -   [P] Skipet 3/1990      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1869  44 : Levert fra Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand til G. Møller, Christiansand som "’Vidar" [3]. Hjemmehavn: Christiansand.           44 -   [P] Skipet 3/1990      
1884  45 : Ombygget med ny maskin ved Kristiansand Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand [1].                 45 -           
02.1887  46 : Solgt til Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania. Salgssum: 13 000 NOK. Hjemmehavn: Christiania. Ombygget til passasjerfartøy [2]. Satt i trafikk Christiania - Næsset.       46 -   [P] Skipet 3/1990 | -      
1897  47 : Drift overført til Ed. W. Røer og kapt. Rud. Tilbakeført til Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania samme år.              47 -           
1890  48 : Ombygget med nye kjeler ved Kockums Mekaniske Werksted a/b, Malmö, Sverige.                 48 -           
1903  49 : Drift og eierskap overført til Aktieselskapet Bundefjord, Kristiania.                   49 -   [P] Skipet 3/1990      
ca.06.1903  50 : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø.                   50 -           
ca.08.1903  51 : Tilbakelevert. I opplag.                       51 -           
ca.06.1904  52 : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø.                   52 -           
ca.08.1904  53 : Tilbakelevert. I opplag.                       53 -           
ca.06.1905  54 : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø.                   54 -           
ca.08.1905  55 : Tilbakelevert. I opplag.                       55 -           
ca.06.1906  56 : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø.                   56 -           
ca.08.1906  57 : Tilbakelevert. I opplag.                       57 -           
ca.06.1907  58 : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø.                   58 -           
ca.08.1907  59 : Tilbakelevert. I opplag.                       59 -           
1908  60 : Drift og eierskap overført til Bundefjord-Helvig a/s, Nesodden.                   60 -   [P] Skipet 3/1990      
ca.06.1908  61 : Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø.                   61 -           
08.1908  62 : Tilbakelevert. Solgt til Kopervik Dampskibsselskab a/s, Kopervik. Salgssum: 12 000 NOK.               62 -   [P] Skipet 3/1998      
18.09.1908  63 : Ankom Kopervik.                       63 -   [P] Skipet 3/1998      
03.10.1908  64 : Satt i trafikk Kopervik - Haugesund.     64 -   [P] Skipet 3/1998      
15.06.1909  65 : Satt i trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Skjold.                   65 -   [P] Skipet 3/1998      
31.10.1913  66 : Grunnstøtte, Ytre Kraaka. Forlatt av mannskapet og senere tauet inn til Stavanger for reparasjon.               66 -           
1913  67 : I opplag.                         67 -   [P] Skipet 3/1998      
11.1913  68 : Drift og eierskap overført til Koperviks Nye Dampskibsselskab a/s, Kopervik.                 68 -   [P] Skipet 3/1998      
10.12.1913  69 : Satt i trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Skjold.                   69 -           
1914  70 : Tatt ut av trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Skjold. Ombygget.                 70 -   - | [P] Skipet 3/1998      
18.06.1915  71 : Tvangsauksjon tillyst i h.h.t. skadesløsbrev av 1911 på NOK 2400.                   71 -   [P] Skipet 3/1998      
08.1916  72 : Solgt til Den Norske Stat v/ Tønsberg befestning, Tønsberg. Salgssum: 15 000 NOK. I bruk som forsyningsfartøy Tønsberg - Bolærne fort.     72 -   [P] Skipet 3/1998 | - | [P] Skipet 3/1998 | [P] Skipet 3/1990  
1928  73 : Solgt til Arendal Ophugnings-Compagni a/s, Arendal. Tatt i bruk som slepefartøy / isbryter.               73 -   [P] Skipet 3/1989      
24.10.1930  74 : Deltok i redningsarbeidet ved d/s "Kong Ragnar"s forlis, Randesund.                   74 -           
1939  75 : Opphogget, Arendal.                       75 -   [P] Skipet 3/1998