EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "VESTRI" 1945-1946   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.12.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1945 - 1946     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLJA 1945 - 1955 2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Drottning Sophia" 1875 - 1945 5    
  6           "Vestri" 1945 - 1955 6  [P] "Skipet" 1/1991  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, Sverige 1875 - 1893 7    
  8   Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, Sverige 1893 - 1909 8    
  9   Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 1909 - 1945 9    
  10   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1955 10    
  11           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1955 11    
 
  12  BYGGEÅR       1875   12  [P] "Skipet" 2/1976  
  13  BYGGENUMMER       117   13    
  14  SKROG       Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   14    
  15  UTRUSTNING       Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   15    
  16  TYPE           16    
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE           18    
  19  MATERIALE           19    
  20  MASKINFABRIKANT   [1] Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1875 - 1894 20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21     [2] Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1894 - 1904 21        
  22           [3] Götaverken a/b, Göteborg, Sverige 1904 - 1955 22        
  23  MASKIN PRODUSERT   [1] 1875   23        
  24     [2] 1894   24        
  25           [3] 1904   25        
  26  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1875 - 1894 26        
  27     [2] 1 x Tripple Expansion damp 1894 - 1904 27        
  28     [3] 1 x Tripple Expansion damp 1904 - 1955 28        
  29  EFFEKT       [3] 500 ihk 1904 - 1955 29        
  30  FART       [3] 10.0 kn 1904 - 1955 30        
  31  FORBRUK           31        
  32  LENGDE   [1] 50.36 m 1875 - 1904 32        
  33     [3] 56.30 m 1904 - 1955 33      
  34  BREDDE       07.65 m   34        
  35  DYBDE   [1] 03.99 m 1875 - 1904 35        
  36     [3] 04.00 m 1904 - 1955 36      
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE       728 t   37        
  38  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 457 t 1875 - 1904 38        
  39           [3] 550 t 1904 - 1955 39        
  40  DØDVEKTTONNASJE           40        
  41  BILER   0   41  Observasjon  
  42  TRAILERE       0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER   [1] Ja 1875 - 1946 43  Observasjon  
  44     [4] 0 1946 - 1955 44  Observasjon  
  45  MANNSKAP           45    
  46  PASSASJERLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE       0   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK       0   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON            50    
  51  STATUS       Opphogget 1955 51  [P] "Skipet" 2/1976  
 
  52 1875   : Levert fra Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige til Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, S som "Drottning Sophia" [1]. Hjemmehavn: Stockholm, S.  52    
  53    : Satt i trafikk Stockholm, S - Christiania, Norge. 53    
  54 1893   : Drift og eierskap overført til Ångfartygs a/b Södra Sverige, Stockholm, S. 54    
  55 1894   : Ombygget med ny maskin [2]. 55    
  56 1904   : Kolliderte med d/s "Blekinge" ved Karlskrona, S. Reparert og forlenget samt ny maskin ved Götaverken a/b Göteborg, S [3]. 56    
  57 1909   : Drift og eierskap overført til Rederi a/b Svea, Stockholm, S. 57    
  58 02.1913   : Grunnstøtte, søndre Kalmarsund, S. 58    
  59 05.1913   : Reparert samt nytt overbygg ved Lindholmens Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, S. 59    
  60 05.1913 ►   : Grunnstøtte ved en unnamanøver mellom Gransö og Arkö, S. 60        
  61 06.01.1916   : Grunnstøtte ved Falsterborev, S. 61        
  62 22.06.1916   : Brakt flott og lagt til reparasjon ved Götaverken a/b, Göteborg, S. 62        
  63 02.12.2016   : Grunnstøtte ved Viksten, S. 63        
  64 ► 07.1941   : I opplag. 64        
  65 01.07.1941   : Utleid til Svenska Marinen. 65    
  66 1945   : Tilbakelevert. 66        
  67 13.07.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Vestri". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67        
  68 09.1945   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 68        
  69 sommer 1946   : Omklassifisert til lastefartøy [4]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Trondheim. 69  [P] "Skipet" 1/1991  
  70 1951   : Ombygget til oljefyring. 70        
  71 06.1955   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 71      
  72 12.1955   : Ferdig opphogget. 72  [P] "Skipet" 2/1976