A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "VESTRI" 1945 - 1946    
       
  Fortegnelse nr.:   P31          
  Oppdatert:   25.05.2020          
  Periode:   1945 - 1946          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1875   1  [P] "Skipet" 2/1976    
2  Byggenummer    117   2  [N] faktaomfartyg.se    
3  Skrog    Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   3  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
4  Utrustning    Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   4  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
             
5  Kjenningssignal    L L J A   5  1945 - 1955   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Drottning Sophia"   8  1875 - 1945   8  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
9      "Vestri"   9  1945 - 1955   9  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
10  Rederi / eierforhold    Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, Sverige   10  1875 - 1893   10  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
11      Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, Sverige   11  1893 - 1909   11  -    
12      Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm, Sverige   12  1909 - 1945   12  [N] faktaomfartyg.se    
13      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  1945 - 1955   13  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
14      Brødrene Anda a/s, Stavanger   14  1955   14  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
15  Type    -   15  -   15  -    
                     
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                     
17  Klasse    -   17  -   17  -    
                     
18  Materiale    -   18  -   18  -    
                     
19  Maskinfabrikant A  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   19  1875 - 1894   19  [P] "Skipet" 1/1991    
20   B  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   20  1894 - 1909   20  -    
21   D  Götaverken a/b, Göteborg, Sverige   21  1909 - 1955   21  -    
                     
22  Maskin produsert A  1875   22  -   22  [N] faktaomfartyg.se    
23   B  1894   23  -   23  [N] faktaomfartyg.se    
24   D  1909   24  -   24  -    
                     
25  Maskin A  2 x Compound 2 syl. damp   25  1875 - 1894   25  [N] faktaomfartyg.se    
26   B  1 x Tripple Expansion 3 syl. damp   26  1894 - 1909   26  [N] faktaomfartyg.se    
27   D  1 x Tripple Expansion damp   27  1909 - 1955   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
28  Effekt A  500 ihk   28  1875 - 1894   28  [N] faktaomfartyg.se    
                     
29  Fart A  10.0 kn   29  1875 - 1894   29  [N] faktaomfartyg.se    
                     
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                     
31  Lengde A  50.36 m   31  1875 - 1904   31  [N] faktaomfartyg.se    
32   C  56.35 m   32  1904 - 1955   32  [N] faktaomfartyg.se    
                     
33  Bredde    7.01 m   33  -   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
34  Dyptgående A  3.99 m   34  1875 - 1904   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
35   C  4.00 m   35  1904 - 1955   35  -    
                     
36  Brutto registertonn C  729 t   36  1904 - 1955   36  [N] faktaomfartyg.se    
                     
37  Netto registertonn    457 t   37  -   37  [N] faktaomfartyg.se    
                     
38  Dødvekttonn C  500 t   38  1904 - 1955   38  [N] faktaomfartyg.se    
                     
39  Bilkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Trailerkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjersertifikat A  Ja   41  1875 - 1946   41  HMI    
42   E  0   42  1946 - 1955   42  HMI    
                     
43  Mannskap    Ja   43  -   43  HMI    
                     
44  Passasjerlugarer    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Mannskapslugarer    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Dekkshøyde    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Tillatt akseltrykk    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Tilleggsinformasjon    -   48  -   48  -    
       
       
49   1875   Levert fra Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige til Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, S som "Drottning Sophia" [A]. Hjemmehavn: Stockholm, S. 49 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
50       Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
51   1893   Drift og eierskap overført til Ångfartygs a/b Södra Sverige, Stockholm, S. 51 -    
52       Satt i trafikk Stockholm, S - Christiania, Norge. 52 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
53   1894   Ombygget med ny maskin [B]. 53 [N] faktaomfartyg.se    
54   1903   Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 54 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
55   1904   Kolliderte med d/s "Blekinge" ved Karlskrona, S. Reparert og forlenget samt ny maskin ved Götaverken a/b Göteborg, S [C]. 55 [N] faktaomfartyg.se    
56   1909   Drift og eierskap overført til Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm, S. 56 [N] faktaomfartyg.se    
57       Ombygget med ny maskin [D]. 57 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
58   02.1913   Grunnstøtte, søndre Kalmarsund, S. 58 [N] faktaomfartyg.se    
59   05.1913   Reparert samt nytt overbygg ved Lindholmens Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, S. 59 [N] faktaomfartyg.se    
60   høst 1913   Grunnstøtte ved en unnamanøver mellom Gransö og Arkö, S. 60 [N] faktaomfartyg.se    
61   06.01.1916   Grunnstøtte ved Falsterborev, S. 61 [N] faktaomfartyg.se    
62   medio 01.1916   Brakt flott og lagt til reparasjon ved Götaverken a/b, Göteborg, S. 62 [N] faktaomfartyg.se    
63   22.06.1916   Ferdig reparert ved Götaverken a/b, Göteborg, S. Kostnad: 167 700 SEK. 63 - / [N] faktaomfartyg.se    
64   02.12.1916   Grunnstøtte ved Viksten, S. 64 [N] faktaomfartyg.se    
65   04.1940   I opplag. 65 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
66   01.07.1941   Utleid til Svenska Marinen. 66 [N] faktaomfartyg.se    
67   1945   Tilbakelevert. 67 HMI    
68   13.07.1945   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Vestri". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 68 [N] faktaomfartyg.se    
69   09.1945   Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 69 - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
70   sommer 1946   Omklassifisert til lastefartøy [E]. 70 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
71       Satt i frakttrafikk Stavanger - Trondheim. 71 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
72   1952   Ombygget til oljefyring. 72 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
73   07.1955   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 73 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
74   12.1955   Ferdig opphogget. 74 [P] "Skipet" 2/1976    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau