HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    D/s "VESTRI" 1945-1946   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.12.2016  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1945 - 1946     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLJA 1945 - 1955 2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Drottning Sophia" 1875 - 1945 5    
  6           "Vestri" 1945 - 1955 6  [P] "Skipet" 1/1991  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, Sverige 1875 - 1893 7    
  8   Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, Sverige 1893 - 1909 8    
  9   Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 1909 - 1945 9    
  10   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1955 10    
  11           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1955 11    
 
  12  BYGGEÅR       1875   12  [P] "Skipet" 2/1976  
  13  BYGGENUMMER       117   13    
  14  SKROG       Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   14    
  15  UTRUSTNING       Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   15    
  16  TYPE           16    
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE           18    
  19  MATERIALE           19    
  20  MASKINFABRIKANT   ◄ 1 ► Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1875 - 1894 20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21     ◄ 2 ► Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1894 - 1904 21          
  22           ◄ 3 ► Götaverken a/b, Göteborg, Sverige 1904 - 1955 22          
  23  MASKIN PRODUSERT   ◄ 1 ► 1875   23          
  24     ◄ 2 ► 1894     24          
  25           ◄ 3 ► 1904   25          
  26  MASKIN   ◄ 1 ► 1 x Compound 2 syl. damp 1875 - 1894 26          
  27     ◄ 2 ► 1 x Tripple Expansion damp 1894 - 1904 27          
  28     ◄ 3 ► 1 x Tripple Expansion damp 1904 - 1955 28          
  29  EFFEKT       ◄ 3 ► 500 ihk 1904 - 1955 29          
  30  FART       ◄ 3 ► 10.0 kn 1904 - 1955 30          
  31  FORBRUK           31          
  32  LENGDE   ◄ 1 ► 50.36 m 1875 - 1904 32          
  33     ◄ 3 ► 56.30 m 1904 - 1955 33          
  34  BREDDE       07.65 m   34          
  35  DYBDE   ◄ 1 ► 03.99 m 1875 - 1904 35          
  36     ◄ 3 ► 04.00 m 1904 - 1955 36          
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE       728 t   37          
  38  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 457 t 1875 - 1904 38          
  39           ◄ 3 ► 550 t 1904 - 1955 39          
  40  DØDVEKTTONNASJE           40          
  41  BILER   0   41  Observasjon  
  42  TRAILERE       0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER   ◄ 1 ► Ja 1875 - 1946 43  Observasjon  
  44     ◄ 4 ► 0 1946 - 1955 44  Observasjon  
  45  MANNSKAP           45    
  46  PASSASJERLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE       0   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK       0   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON            50    
  51  STATUS       Opphogget 1955 51  [P] "Skipet" 2/1976  
 
  52 1875   : Levert fra Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige til Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, S som "Drottning Sophia" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Stockholm, S. Satt i trafikk Stockholm, S - Christiania, Norge. 52    
  53 1893   : Drift og eierskap overført til Ångfartygs a/b Södra Sverige, Stockholm, S. 53    
  54 1894   : Ombygget med ny maskin ◄ 2 ►. 54    
  55 1904   : Kolliderte med d/s "Blekinge" ved Karlskrona, S. Reparert og forlenget samt ny maskin ved Götaverken a/b Göteborg, S ◄ 3 ►. 55    
  56 1909   : Drift og eierskap overført til Rederi a/b Svea, Stockholm, S. 56    
  57 02.1913   : Grunnstøtte, søndre Kalmarsund, S. 57    
  58 05.1913   : Reparert samt nytt overbygg ved Lindholmens Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, S. 58    
  59 05.1913 ►   : Grunnstøtte ved en unnamanøver mellom Gransö og Arkö, S. 59          
  60 06.01.1916   : Grunnstøtte ved Falsterborev, S. 60          
  61 22.06.1916   : Brakt flott og lagt til reparasjon ved Götaverken a/b, Göteborg, S. 61          
  62 02.12.2016   : Grunnstøtte ved Viksten, S. 62          
  63 ► 07.1941   : I opplag. 63          
  64 01.07.1941   : Utleid til Svenska Marinen. 64    
  65 1945   : Tilbakelevert. 65          
  66 13.07.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Vestri". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 66          
  67 09.1945   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 67          
  68 sommer 1946   : Omklassifisert til lastefartøy ◄ 4 ►. Satt i frakttrafikk Stavanger - Trondheim. 68  [P] "Skipet" 1/1991  
  69 1951   : Ombygget til oljefyring. 69          
  70 06.1955   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 70      
  71 12.1955   : Ferdig opphogget. 71  [P] "Skipet" 2/1976