HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P31       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "VESTRI" 1945 - 1946   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.12.2016  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1945 - 1946   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LLJA 1945 - 1955 2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Drottning Sophia" 1875 - 1945 5    
  6   "Vestri" 1945 - 1955 6  [P] "Skipet" 1/1991  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, Sverige 1875 - 1893 7    
  8   Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, Sverige 1893 - 1909 8    
  9   Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 1909 - 1945 9    
  10   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1955 10    
  11   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1955 11    
 
  12  BYGGEÅR 1875   12  [P] "Skipet" 2/1976  
  13  BYGGENUMMER 117   13    
  14  SKROG Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   14    
  15  UTRUSTNING Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige   15    
  16  TYPE -   16    
  17  SKROG Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE -   18    
  19  MATERIALE -   19    
  20  MASKINFABRIKANT [1]  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1875 - 1894 20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21   [2]  Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige 1894 - 1904 21    
  22   [3]  Götaverken a/b, Göteborg, Sverige 1904 - 1955 22    
  23  MASKIN PRODUSERT [1]  1875   23    
  24   [2]  1894   24    
  25   [3]  1904   25    
  26  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1875 - 1894 26    
  27   [2]  1 x Tripple Expansion damp 1894 - 1904 27    
  28   [3]  1 x Tripple Expansion damp 1904 - 1955 28    
  29  EFFEKT [3]  500 ihk 1904 - 1955 29    
  30  FART [3]  10.0 kn 1904 - 1955 30    
  31  FORBRUK -   31    
  32  LENGDE [1]  50.36 m 1875 - 1904 32    
  33   [3]  56.30 m 1904 - 1955 33    
  34  BREDDE 7.65 m   34    
  35  DYBDE [1]  3.99 m 1875 - 1904 35    
  36   [3]  4.00 m 1904 - 1955 36    
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE 728 t   37    
  38  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  457 t 1875 - 1904 38    
  39   [3]  550 t 1904 - 1955 39    
  40  DØDVEKTTONNASJE -   40    
  41  BILER 0   41  Observasjon  
  42  TRAILERE 0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER [1]  Ja 1875 - 1946 43  Observasjon  
  44   [4]  0 1946 - 1955 44  Observasjon  
  45  MANNSKAP -   45    
  46  PASSASJERLUGARER Ja   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE 0   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK 0   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON -    50    
  51  STATUS Opphogget 1955 51  [P] "Skipet" 2/1976  
 
  52 1875   : Levert fra Bergsunds Mekaniska Verkstad a/b, Stockholm, Sverige til Ångfartygsbolaget Södra Sverige, Stockholm, S som "Drottning Sophia" [1]. Hjemmehavn: Stockholm, S.  52    
  53    : Satt i trafikk Stockholm, S - Christiania, Norge. 53    
  54 1893   : Drift og eierskap overført til Ångfartygs a/b Södra Sverige, Stockholm, S. 54    
  55 1894   : Ombygget med ny maskin [2]. 55    
  56 1904   : Kolliderte med d/s "Blekinge" ved Karlskrona, S. Reparert og forlenget samt ny maskin ved Götaverken a/b Göteborg, S [3]. 56    
  57 1909   : Drift og eierskap overført til Rederi a/b Svea, Stockholm, S. 57    
  58 02.1913   : Grunnstøtte, søndre Kalmarsund, S. 58    
  59 05.1913   : Reparert samt nytt overbygg ved Lindholmens Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, S. 59    
  60 05.1913 ►   : Grunnstøtte ved en unnamanøver mellom Gransö og Arkö, S. 60    
  61 06.01.1916   : Grunnstøtte ved Falsterborev, S. 61    
  62 22.06.1916   : Brakt flott og lagt til reparasjon ved Götaverken a/b, Göteborg, S. 62    
  63 02.12.2016   : Grunnstøtte ved Viksten, S. 63    
  64 ► 07.1941   : I opplag. 64    
  65 01.07.1941   : Utleid til Svenska Marinen. 65    
  66 1945   : Tilbakelevert. 66    
  67 13.07.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Vestri". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67    
  68 09.1945   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 68    
  69 sommer 1946   : Omklassifisert til lastefartøy [4]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Trondheim. 69  [P] "Skipet" 1/1991  
  70 1951   : Ombygget til oljefyring. 70    
  71 06.1955   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 71    
  72 12.1955   : Ferdig opphogget. 72  [P] "Skipet" 2/1976  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau