A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "ULVIK" 1952 - 1969    
       
  Fortegnelse nr.:   P103          
  Oppdatert:   27.08.2019          
  Periode:   1952 - 1969          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1952   1  [P] "Over fjord og fjell"    
2  Byggenummer    402   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   3  [P] "Over fjord og fjell"    
4  Utrustning    Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   4  [P] "Over fjord og fjell"    
             
5  Kjenningssignal    L J W B   5  1952 - 1972   5  -    
                     
6  IMO-nummer    5372654   6  -   6  [N] marinetraffic.com    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Ulvik"   8  1952 - 1972   8  [P] "Over fjord og fjell"    
9      "Miss Albro"   9  1972 - 1982   9  [P] "Over fjord og fjell"    
10      "Ulvik Hevea Transport"   10  1982 - 1997   10  [P] "Skipet" 2/1997    
11      "Powerful Viking"   11  1997 - 2017   11  [P] "Skipet" 1/1999    
                     
12  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1952 - 1972   12  [P] "Over fjord og fjell"    
13      Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia   13  1972   13  [P] "Skipet" 2/1997    
14      Leslie Alston, Ipswich, Storbritannia   14  1972 - 1978   14  [P] "Over fjord og fjell"    
15      Hevea Transport Limited, Georgetown, Cayman Islands   15  1982 - 1997   15  [P] "Skipet" 2/1997    
16      Tuna Pac Fishing Inc., Delta, Canada   16  1997 - 2017   16  [P] "Skipet" 1/1999    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                     
20  Materiale    -   20  -   20  -    
                     
21  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  1952 - 1984   21  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
22  Maskin produsert A  1952   22  -   22  [P] "Over fjord og fjell"    
23   B  1984   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1997    
                     
24  Maskin A  1 x 2TEV DM 4 syl. diesel   24  1952 - 1984   24  [P] "Over fjord og fjell"    
25   B  1 x GM Detroit diesel   25  1984 - 2017   25  [P] "Skipet" 2/1997    
                     
26  Effekt A  600 bhk   26  1952 - 1984   26  [P] "Over fjord og fjell"    
27   B  675 bhk   27  1984 - 2017   27  [P] "Skipet" 2/1997    
                     
28  Fart A  11.5 kn   28  1952 - 1984   28  [P] "HSD-båtane"    
                     
29  Forbruk    -   29  -   29  -    
                     
30  Lengde    46.20 m   30  -   30  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
31  Bredde    8.20 m   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1981    
                     
32  Dyptgående    4.00 m   32  -   32  [P] "Skipet" 2/1981    
                     
33  Brutto registertonn A  424 t   33  1952 - 1973   33  [P] "Over fjord og fjell"    
34   B  490 t   34  1984 - 1997   34  [N] wikipedia.no    
35   C  383 t   35  1997 - 2017   35  [N] marinetraffic.com    
                     
36  Netto registertonn A  206 t   36  1952 - 1973   36  [N] wikipedia.no    
37   B  322 t   37  1984 - 1997   37  [N] wikipedia.no    
                     
38  Dødvekttonn A  330 t   38  1952 - 1973   38  [P] "Skipet" 2/1997    
39   B  700 t   39  1984 - 1997   39  [N] marinetraffic.com    
                     
40  Bilkapasitet    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat    190   42  -   42  [P] "HSD-båtane"    
                     
43  Mannskap    Ja   43  -   43  HMI    
                     
44  Passasjerlugarer    5 [14 køyplasser]   44  -   44  [P] "Skipet" 2/1997    
                     
45  Mannskapslugarer    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Dekkshøyde    Fri   46  -   46  HMI    
                     
47  Tillatt akseltrykk    -   47  -   47  -    
                     
48  Tilleggsinformasjon    Lastebommer: 1 x 6t, 2 x 2t. Vridbar propell   48  -   48  [P] "HSD-båtane"    
49      Lasterom: 14840 ft³   49  -   49  [P] "Skipet" 2/1997    
       
       
50   20.10.1952   Sjøsatt. 50 [P] "HSD-båtane"    
51   22.12.1952   Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ulvik" [A]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 51 [P] "Over fjord og fjell"    
52       Byggesum: 1.7 mill NOK. 52 [P] "Over fjord og fjell"    
53   12.1952   Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 53 - / [P] "HSD-båtane"    
54   1955   Radar installert. 54 [P] "HSD-båtane"    
55   31.05.1969   I opplag, Bergen. 55 [P] "Over fjord og fjell"    
56   20.12.1972   Solgt til Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia. Slettet fra Bergen Skipsregister. 56 [P] "Skipet" 2/1997    
57       Videresolgt til Leslie Alston, Ipswich, GB. Omdøpt "Miss Albro". 57 [P] "Over fjord og fjell"    
58       Drift: Albro Limited, Ipswich, GB. 58 -    
59       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for ombygging. 59 [P] "HSD-båtane"    
60   12.1972 ►   Ombygget til lystyacht ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Lukekarmer– og bommer fjernet, nytt shelterdekk m/ nytt dekkshus. 60 [P] "Skipet" 2/1997    
61       Til Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia for montering av skansekledning på svineryggen samt port i akterenden. 61 [P] "Skipet" 2/1997    
62   primo 07.1973   Salong kraftig opprustet ved A.H. Macintosh, Kirkaldy, GB. Også innredning av tre doble og èn enkel luksuslugar i dekkshuset. 62 [P] "Skipet" 2/1997    
63   11.1973   Maskinhavari etter sabotasje av sparket maskinist. 63 [P] "Skipet" 2/1997    
64   02.1974   Maskin reparert. Kostnad: 35 000 £. 64 [P] "Skipet" 2/1997    
65   1974   Slettet fra Lloyds Register, London, Storbritannia. 65 [P] "Skipet" 2/1997    
66   1978   Solgt til Amerika, men ble aldri omregistret av de nye eierne. 66 [P] "Skipet" 2/1997    
67   18.07.1978   Bordet av tollere v/ Provincetown, Massachusetts, USA. Tre håndvåpen samt narkotika beslaglagt. Konfiskert og lagt i arrest, Buzzards Bay, USA. 67 [P] "Skipet" 2/1997    
68   26.08.1982   Solgt til Hevea Transport Limited, Georgetown, Cayman Islands. Omdøpt "Ulvik Hevea Transport". 68 [P] "Skipet" 2/1997    
69   08.1982 ►   Til Betlehem Steel, Boston, USA for dokking. Brøt ut brann. Skader i salong og rundt broen. 69 [P] "Skipet" 2/1997    
70   medio 10.1982   Til Gamage Shipyard, Maine, USA for ombygging og reparasjon etter brannen. 70 [P] "Skipet" 2/1997    
71   ca.10.1984   Ombygget til lastefartøy ved Betlehem Steel, Boston, USA [B]. Kostnad: 1 mill $. Satt i frakttrafikk Pascagoula, Mississippi, USA - Guatemala. Frakt av lateks. 71 [P] "Skipet" 2/1997    
72   1985   Hjemmehavn: Panama City, Panama. 72 [N] wikipedia.no    
73   1990   I opplag, Pascagoula, Mississippi, USA. 73 [P] "Skipet" 2/1991    
74   05.1997   Solgt til Tuna Pac Fishing Inc., Delta, Canada. Hjemmehavn: Port Vila, Vanuatu. Salgssum: $ 100 000. Omdøpt "Powerful Viking". Til Bayan le Batre, Alabama, USA for ombygging. 74 [P] "Skipet" 1/1999    
75   10.1997   Ferdig ombygget til fiskefartøy: Fryseanlegg montert, lasterom isolert og bunnplater skiftet [C]. 75 [P] "Skipet" 1/1999 / -    
76   11.1998   I opplag, Los Angeles, USA. 76 [P] "Skipet" 1/1999    
77   04.1999   Utstyr for blekksprutfangst montert, Vancouver, Canada  Tatt i bruk på feltet. 77 [P] "Skipet" 1/1999    
78   2003   Hjemmehavn: Avarua, Cook Island. 78 [P] "HSD-båtane"    
79   pr.2011   Fremdeles i bruk. 79 -    
80   2017   Opphogget, Fraser River, Canada. 80 [P] "HSD-båtane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau