HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P103       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "ULVIK" 1952 - 1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 27.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1952 - 1969   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LJWB 1952 - 1972 2    
  3  IMO-NUMMER 5372654   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Ulvik" 1952 - 1972 5  [P] "Over fjord og fjell"  
  6   "Miss Albro" 1972 - 1982 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   "Ulvik Hevea Transport" 1982 - 1997 7  [P] "Skipet" 2/1997  
  8   "Powerful Viking" 1997 - 2017 8  [P] "Skipet" 1/1999  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1952 - 1972 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10   Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia 1972 10  [P] "Skipet" 2/1997  
  11   Leslie Alston, Ipswich, Storbritannia 1972 - 1978 11  [P] "Over fjord og fjell"  
  12   Hevea Transport Limited, Georgetown, Cayman Islands 1982 - 1997 12  [P] "Skipet" 2/1997  
  13   Tuna Pac Fishing Inc., Delta, Canada 1997 - 2017 13  [P] "Skipet" 1/1999  
 
  14  BYGGEÅR 1952   14  [P] "Over fjord og fjell"  
  15  BYGGENUMMER 402   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16  SKROG Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   16  [P] "Over fjord og fjell"  
  17  UTRUSTNING Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   17  [P] "Over fjord og fjell"  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE -   21    
  22  MASKINFABRIKANT [1]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1952 - 1984 22  [P] "Over fjord og fjell"  
  23  MASKIN PRODUSERT [1]  1952   23  [P] "Over fjord og fjell"  
  24   [2]  1984   24  [P] "Skipet" 2/1997  
  25  MASKIN [1]  1 x 2TEV DM 4 syl. diesel 1952 - 1984 25  [P] "Over fjord og fjell"  
  26   [2]  1 x GM Detroit diesel 1984 - 2017 26  [P] "Skipet" 2/1997  
  27  EFFEKT [1]  600 bhk 1952 - 1984 27  [P] "Over fjord og fjell"  
  28   [2]  675 bhk 1984 - 2017 28  [P] "Skipet" 2/1997  
  29  FART 11.5 kn   29  [P] "HSD-båtane"  
  30  FORBRUK -   30    
  31  LENGDE 46.20 m   31  [P] "Over fjord og fjell"  
  32  BREDDE 8.20 m   32  [P] "Skipet" 2/1981  
  33  DYBDE 4.00 m   33  [P] "Skipet" 2/1981  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  424 t 1952 - 1984 34  [P] "Over fjord og fjell"  
  35   [2]  490 t 1984 - 1997 35    
  36   [3]  383 t 1997 - 2017 36  [N] marinetraffic.com  
  37  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  206 t 1952 - 1984 37    
  38   [2]  322 t 1984 - 1997 38    
  39  DØDVEKTTONNASJE [1]  330 t 1952 - 1984 39  [P] "Skipet" 2/1997  
  40   [2]  700 t 1997 - 2017 40  [N] marinetraffic.com  
  41  BILER -   41    
  42  TRAILERE 0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER 190 1952 - etter 1972 43  [P] "HSD-båtane"  
  44  MANNSKAP -   44    
  45  PASSASJERLUGARER 5 [14 køysenger]   45  [P] "Skipet" 2/1997  
  46  MANNSKAPSLUGARER Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE -   47    
  48  AKSELTRYKK -   48    
  49  TILLEGGSINFORMASJON Lasterom: 14840 ft³.   49  [P] "Skipet" 2/1997  
  50   Vridbar propell.   50    
  51   Lasteevne: 330 dwt.   51  [P] "HSD-båtane"  
  52   Lastebommer: 1 x 6t, 2 x 2t.   52  [P] "HSD-båtane"  
  53  STATUS Opphogget 2017 53    
 
  54 20.10.1952   : Sjøsatt ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. Døpt av Beate Fredriksen, Bergen. 54  [P] "HSD-båtane"  
  55 22.12.1952   : Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ulvik" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 1.7 mill NOK. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 12.1952   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 56  - / [P] "HSD-båtane"  
  57 1955   : Radar installert. 57  [P] "HSD-båtane"  
  58 31.05.1969   : I opplag, Bergen. 58  [P] "Over fjord og fjell"  
  59 20.12.1972   :  Solgt til Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia. Slettet fra Bergen Skipsregister. 59  [P] "Skipet" 2/1997  
  60    : Videresolgt til Leslie Alston, Ipswich, GB. Omdøpt "Miss Albro". 60  [P] "Over fjord og fjell"  
  61    : Drift: Albro Limited, Ipswich, GB. 61    
i 62    : Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for ombygging. 62  [P] "HSD-båtane"  
  63 12.1972 ►   : Ombygget til lystyacht ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Lukekarmer– og bommer fjernet, nytt shelterdekk m/ nytt dekkshus. 63  [P] "Skipet" 2/1997  
  64    : Til Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia for montering av skansekledning på svineryggen samt port i akterenden. 64  [P] "Skipet" 2/1997  
  65 primo 07.1973   : Salong kraftig opprustet ved A.H. Macintosh, Kirkaldy, GB. Også innredning av tre doble og èn enkel luksuslugar i dekkshuset. 65  [P] "Skipet" 2/1997  
  66 11.1973   : Maskinhavari etter sabotasje av sparket maskinist. 66  [P] "Skipet" 2/1997  
  67 02.1974   : Maskin reparert. Kostnad: 35 000 £. 67  [P] "Skipet" 2/1997  
  68 1974   : Slettet fra Lloyds Register, London, Storbritannia. 68  [P] "Skipet" 2/1997  
  69 1978   : Solgt til Amerika, men ble aldri omregistret av de nye eierne. 69  [P] "Skipet" 2/1997  
  70 18.07.1978   : Bordet av tollere v/ Provincetown, Massachusetts, USA. Tre håndvåpen samt narkotika beslaglagt. Konfiskert og lagt i arrest, Buzzards Bay, USA. 70  [P] "Skipet" 2/1997  
  71 26.08.1982   : Solgt til Hevea Transport Limited, Georgetown, Cayman Islands. Omdøpt "Ulvik Hevea Transport". 71  [P] "Skipet" 2/1997  
  72 08.1982 ►   : Til Betlehem Steel, Boston, USA for dokking. Brøt ut brann. Skader i salong og rundt broen. 72  [P] "Skipet" 2/1997  
  73 medio 10.1982   : Til Gamage Shipyard, Maine, USA for ombygging og reparasjon etter brannen. 73  [P] "Skipet" 2/1997  
  74 ca.10.1984   : Ombygget til lastefartøy ved Betlehem Steel, Boston, USA [2]. Kostnad: 1 mill $. Satt i frakttrafikk Pascagoula, Mississippi, USA - Guatemala. Frakt av lateks. 74  [P] "Skipet" 2/1997  
  75 1985   : Hjemmehavn: Panama City, Panama. 75    
  76 1990   : I opplag, Pascagoula, Mississippi, USA. 76  [P] "Skipet" 2/1991  
  77 05.1997   : Solgt til Tuna Pac Fishing Inc., Delta, Canada. Hjemmehavn: Port Vila, Vanuatu. Salgssum: $ 100 000. Omdøpt "Powerful Viking". Til Bayan le Batre, Alabama, USA for ombygging. 77  [P] "Skipet" 1/1999  
  78 10.1997   : Ferdig ombygget til fiskefartøy: Fryseanlegg montert, lasterom isolert og bunnplater skiftet [3]. 78  [P] "Skipet" 1/1999 / -  
  79 11.1998   : I opplag, Los Angeles, USA. 79  [P] "Skipet" 1/1999  
  80 04.1999   : Utstyr for blekksprutfangst montert, Vancouver, Canada  Tatt i bruk på feltet. 80  [P] "Skipet" 1/1999  
  81 2003   : Hjemmehavn: Avarua, Cook Island. 81  [P] "HSD-båtane"  
  82 pr.2011   : Fremdeles i bruk. 82    
  83 2017   : Opphogget, Fraser River, Canada. 83  [P] "HSD-båtane"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau