HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    M/s "ULVIK" 1952-1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 18.03.2017  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1952 - 1969     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJWB 1952 - 1972 2    
  3  IMO-NUMMER       5372654   3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Ulvik" 1952 - 1972 5  [P] "Over fjord og fjell"  
  6     "Miss Albro" 1972 - 1982 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7     "Ulvik Hevea Transport" 1982 - 1997 7  [P] "Skipet" 2/1997  
  8       "Powerful Viking" 1997 - 8  [P] "Skipet" 1/1999  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1952 - 1972 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10       Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia 1972 10  [P] "Skipet" 2/1997  
  11       Leslie Alston, Ipswich, Storbritannia 1972 - 1978 11  [P] "Over fjord og fjell"  
  12       Hevea Transport Limited, Georgetown, Cayman Islands 1982 - 1997 12  [P] "Skipet" 2/1997  
  13           Tuna Pac Fishing Inc., Delta, Canada 1997 - 13  [P] "Skipet" 1/1999  
 
  14  BYGGEÅR       1952   14  [P] "Over fjord og fjell"  
  15  BYGGENUMMER       402   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16  SKROG       Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   16  [P] "Over fjord og fjell"  
  17  UTRUSTNING       Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen   17  [P] "Over fjord og fjell"  
  18  TYPE           18    
  19  SKROG       Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE           20    
  21  MATERIALE           21    
  22  MASKINFABRIKANT       ◄ 1 ► Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1952 - 1984 22  [P] "Over fjord og fjell"  
  23  MASKIN PRODUSERT   ◄ 1 ► 1952   23  [P] "Over fjord og fjell"  
  24           ◄ 2 ► 1984   24  [P] "Skipet" 2/1997  
  25  MASKIN   ◄ 1 ► 1 x 2TEV DM 4 syl. diesel 1952 - 1984 25  [P] "Over fjord og fjell"  
  26           ◄ 2 ► 1 x GM Detroit diesel 1984 - 26  [P] "Skipet" 2/1997  
  27  EFFEKT       ◄ 1 ► 600 bhk 1952 - 1984 27  [P] "Over fjord og fjell"  
  28     ◄ 2 ► 675 bhk 1984 - 28  [P] "Skipet" 2/1997  
  29  FART       11.5 kn   29  [P] "Skipet" 2/1997  
  30  FORBRUK           30    
  31  LENGDE   46.20 m   31  [P] "Over fjord og fjell"  
  32  BREDDE       08.20 m   32  [P] "Skipet" 2/1981  
  33  DYBDE       04.00 m   33  [P] "Skipet" 2/1981  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 424 t 1952 - 1984 34  [P] "Over fjord og fjell"  
  35     ◄ 2 ► 490 t 1984 - 1997 35    
  36           ◄ 3 ► 383 t 1997 - 36  [N] marinetraffic.com  
  37  NETTO REGISTERTONNASJE       ◄ 1 ► 206 t 1952 - 1984 37    
  38           ◄ 2 ► 322 t 1984 - 1997 38    
  39  DØDVEKTTONNASJE   ◄ 1 ► 330 t 1952 - 1984 39  [P] "Skipet" 2/1997  
  40           ◄ 3 ► 700 t 1997 - 40  [N] marinetraffic.com  
  41  BILER       41    
  42  TRAILERE       0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER       150 1952 - etter 1972 43  [P] "Skipet" 2/1981  
  44  MANNSKAP           44    
  45  PASSASJERLUGARER       5 [14 køysenger] 1929 - 1981 45  [P] "Skipet" 2/1997  
  46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE           47    
  48  AKSELTRYKK           48    
  49  TILLEGGSINFORMASJON   Lasterom: 14840 ft³.   49  [P] "Skipet" 2/1997  
  50           Vridbar propell.   50    
  51  STATUS       I bruk 51    
 
  52 20.10.1952   : Sjøsatt ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 52  [P] "Over fjord og fjell"  
  53 22.12.1952   : Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ulvik" ◄ 1 ►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 1.7 mill NOK. 53  [P] "Over fjord og fjell"  
  54 12.1952   : Satt i trafikk Hardanger - Stavanger. 54    
  55 31.05.1969   : I opplag, Bergen. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 20.12.1972   :  Solgt til Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia. Slettet fra Bergen Skipsregister. 56  [P] "Skipet" 2/1997  
  57    : Videresolgt til Leslie Alston, Ipswich, GB. Omdøpt "Miss Albro". 57  [P] "Over fjord og fjell"  
  58    : Drift: Albro Limited, Ipswich, GB. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for ombygging. 58    
  59 12.1972 ►   : Ombygget til lystyacht ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Lukekarmer– og bommer fjernet, nytt shelterdekk m/ nytt dekkshus. 59  [P] "Skipet" 2/1997  
  60    : Til Tartan Arrow Marine Ltd., London, Storbritannia for montering av skansekledning på svineryggen samt port i akterenden. 60  [P] "Skipet" 2/1997  
  61 primo 07.1973   : Salong kraftig opprustet ved A.H. Macintosh, Kirkaldy, GB. Også innredning av tre doble og èn enkel luksuslugar i dekkshuset. 61  [P] "Skipet" 2/1997  
  62 11.1973   : Maskinhavari etter sabotasje av sparket maskinist. 62  [P] "Skipet" 2/1997  
  63 02.1974   : Maskin reparert. Kostnad: 35 000 £. 63  [P] "Skipet" 2/1997  
  64 1974   : Slettet fra Lloyds Register, London, Storbritannia. 64  [P] "Skipet" 2/1997  
  65 1978   : Solgt til Amerika, men ble aldri omregistret av de nye eierne. 65  [P] "Skipet" 2/1997  
  66 18.07.1978   : Bordet av tollere v/ Provincetown, Massachusetts, USA. Tre håndvåpen samt narkotika beslaglagt. Konfiskert og lagt i arrest, Buzzards Bay, USA. 66  [P] "Skipet" 2/1997  
  67 26.08.1982   : Solgt til Hevea Transport Limited, Georgetown, Cayman Islands. Omdøpt "Ulvik Hevea Transport". 67  [P] "Skipet" 2/1997  
  68 08.1982 ►   : Til Betlehem Steel, Boston, USA for dokking. Brøt ut brann. Skader i salong og rundt broen. 68  [P] "Skipet" 2/1997  
  69 medio 10.1982   : Til Gamage Shipyard, Maine, USA for ombygging og reparasjon etter brannen. 69  [P] "Skipet" 2/1997  
  70 ca.10.1984   : Ombygget til lastefartøy ved Betlehem Steel, Boston, USA ◄ 2 ►. Kostnad: 1 mill $. Satt i frakttrafikk Pascagoula, Mississippi, USA - Guatemala. Frakt av lateks. 70  [P] "Skipet" 2/1997  
  71 1985   : Hjemmehavn: Panama City, Panama. 71    
  72 1990   : I opplag, Pascagoula, Mississippi, USA. 72  [P] "Skipet" 2/1991  
  73 05.1997   : Solgt til Tuna Pac Fishing Inc., Delta, Canada. Hjemmehavn: Port Vila, Vanuatu. Salgssum: $ 100 000. Omdøpt "Powerful Viking". Til Bayan le Batre, Alabama, USA for ombygging. 73  [P] "Skipet" 1/1999  
  74 10.1997   : Ferdig ombygget til fiskefartøy: Fryseanlegg montert, lasterom isolert og bunnplater skiftet ◄ 3 ►. 74  [P] "Skipet" 1/1999 / -  
  75 11.1998   : I opplag, Los Angeles, USA. 75  [P] "Skipet" 1/1999  
  76 04.1999   : Utstyr for blekksprutfangst montert, Vancouver, Canada  Tatt i bruk på feltet. 76  [P] "Skipet" 1/1999  
  77 2005   : Hjemmehavn: Rarotonga, Cook Island. 77    
  78 pr.2011   : Fremdeles i bruk. 78