EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "ULLENSVANG" 1915-1917 / 1919-1920   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1915 - 1917 / 1919 - 1920     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Ullensvang" 1907 - 1952 5  [P] "Over fjord og fjell"  
  6           "Ullensvang II" 1952 6  [P] "Over fjord og fjell"  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1907 - 1930 7  [P] "Over fjord og fjell"  
  8   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1930 - 1952 8    
  9           van Heugen Freres, Brugge, Belgia 1952 9  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  10  BYGGEÅR       1907   10  [P] "Skipet" 1/1976  
  11  BYGGENUMMER       129   11    
  12  SKROG       Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   12  [P] "Over fjord og fjell"  
  13  UTRUSTNING       Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   13  [P] "Over fjord og fjell"  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE           17    
  18  MASKINFABRIKANT   Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem   18  [P] "Over fjord og fjell"  
  19  MASKIN PRODUSERT       1907   19  [P] "Over fjord og fjell"  
  20  MASKIN       1 x Expansion 3 syl. damp   20    
  21  EFFEKT       620 ihk   21  [P] "Over fjord og fjell"  
  22  FART           22    
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   48.60 m   24  [P] "Over fjord og fjell"      
  25  BREDDE       07.10 m   25  [P] "Over fjord og fjell"      
  26  DYBDE       03.60 m   26  [P] "Over fjord og fjell"      
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 469 t 1907 - 1928 27  [P] "Over fjord og fjell"      
  28     [2] 516 t 1928 - 1952 28  [P] "Over fjord og fjell"  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE       270 t   29    
  30  DØDVEKTTONNASJE           30    
  31  BILER   0   31  Observasjon  
  32  TRAILERE       0   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER       Ja   33  Observasjon  
  34  MANNSKAP           34    
  35  PASSASJERLUGARER       Ja   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER       Ja   36  Observasjon  
  37  DEKKSHØYDE       0   37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK       0   38  Observasjon  
  39  TILLEGGSINFORMASJON           39    
  40  STATUS       Opphogget 1952 40  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  41 02.1907   : Kjølstrekt ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 41  [P] "Over fjord og fjell"  
  42 11.1907   : Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ullensvang" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 42  [P] "Over fjord og fjell"  
  43    : Byggesum: 240 000 NOK. 43  [P] "Over fjord og fjell"  
  44 13.11.1907   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 44  [P] "Over fjord og fjell"  
  45 1915   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46 01.02.1917   : Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 46    
  47 01.07.1919   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 47    
  48 24.01.1920   : Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 48    
  49 høst 1927   : Til ombygging ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 49  [P] "Over fjord og fjell"  
  50 vinter 1928   : Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen: brønn innebygget, ny kjel montert og innreding modernisert [2]. 50  [P] "Over fjord og fjell"  
  51 15.06.1928   : Satt i trafikk Bergen - Skånevik. 51  [P] "Over fjord og fjell"  
  52 1930   : Tatt ut av trafikk Bergen - Skånevik. 52  [P] "Skipet" 2/1981  
  53 10.1930   : Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 53    
  54 12.1942   : Rente i senk et mørklagt fartøy i minefeltet sør av Bergen. Førereren av dette fartøyet omkom. 54  [P] "Over fjord og fjell"  
  55 20.04.1944   : Bropartiet sterkt skadet, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 høst 1944   : Rekvirert av Hierdmarinen i forbindelse med evakueringen av Finnmark. 56  [P] "Over fjord og fjell"  
  57 01.1945   : Tilbakelevert. 57  [P] "Over fjord og fjell"  
  58 27.09.1950   : Kolliderte med m/s "Bruvik". 58  [A] Sunnhordland 29.09.1950  
  59 02.1952   : Omdøpt "Ullensvang II". Solgt til van Huygens Freres, Gent, Belgia for opphogging. 59  [P] "Over fjord og fjell"  
  60 22.02.1952   : Forlot Bergen. 60    
  61 26.02.1952   : Ankom Gent, Belgia. 61    
  62 3.kv. 1952   : Ferdig opphogget, Gent, B. 62  [P] "Skipet" 1/1976