HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P63       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "ULLENSVANG" 1915 - 1917 / 1919 - 1920   FOTOGRAFI   OPPDATERT 27.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1915 - 1917 / 1919 - 1920   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Ullensvang" 1907 - 1952 5  [P] "Over fjord og fjell"  
  6   "Ullensvang II" 1952 6  [P] "Over fjord og fjell"  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1907 - 1930 7  [P] "Over fjord og fjell"  
  8   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1930 - 1952 8    
  9   van Heugen Freres, Brugge, Belgia 1952 9  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  10  BYGGEÅR 1907   10  [P] "Skipet" 1/1976  
  11  BYGGENUMMER 129   11    
  12  SKROG Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   12  [P] "Over fjord og fjell"  
  13  UTRUSTNING Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   13  [P] "Over fjord og fjell"  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE -   17    
  18  MASKINFABRIKANT Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem   18  [P] "Over fjord og fjell"  
  19  MASKIN PRODUSERT 1907   19  [P] "Over fjord og fjell"  
  20  MASKIN 1 x Expansion 3 syl. damp   20    
  21  EFFEKT 620 ihk   21  [P] "Over fjord og fjell"  
  22  FART 12.5 kn   22  [P] "HSD-båtane"  
  23  FORBRUK 10 t kull / d   23  [P] "HSD-båtane"  
  24  LENGDE 48.60 m   24  [P] "Over fjord og fjell"  
  25  BREDDE 7.10 m   25  [P] "Over fjord og fjell"  
  26  DYBDE 3.60 m   26  [P] "Over fjord og fjell"  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  469 t 1907 - 1928 27  [P] "Over fjord og fjell"  
  28   [2]  516 t 1928 - 1952 28  [P] "Over fjord og fjell"  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE 270 t   29    
  30  DØDVEKTTONNASJE -   30    
  31  BILER 0   31  Observasjon  
  32  TRAILERE 0   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER 294   33  [P] "HSD-båtane"  
  34  MANNSKAP 22   34  [P] "HSD-båtane"  
  35  PASSASJERLUGARER Ja   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER Ja   36  Observasjon  
  37  DEKKSHØYDE 0   37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK 0   38  Observasjon  
  39  TILLEGGSINFORMASJON -   39    
  40  STATUS Opphogget 1952 40    
 
  41 02.1907   : Kjølstrekt ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 41  [P] "Over fjord og fjell"  
  42 12.09.1907   : Sjøsatt. 42  [P] "HSD-båtane"  
  43 11.1907   : Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ullensvang" [1]. 43  [P] "Over fjord og fjell"  
  44    : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 240 000 NOK. 44  [P] "Over fjord og fjell"  
  45 13.11.1907   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46 1915   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 46  [P] "Over fjord og fjell"  
  47 01.02.1917   : Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 47    
  48 1917   : Dampstyremaskin montert. 48  [P] "HSD-båtane"  
  49 01.07.1919   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 49    
  50 24.01.1920   : Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 50    
  51 høst 1927   : Til ombygging ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 51  [P] "Over fjord og fjell"  
  52 vinter 1928   : Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen: brønn innebygget, ny kjel montert og innreding modernisert [2]. 52  [P] "Over fjord og fjell"  
  53 15.06.1928   : Satt i trafikk Bergen - Skånevik. 53  [P] "Over fjord og fjell"  
  54 1930   : Tatt ut av trafikk Bergen - Skånevik. 54  [P] "Skipet" 2/1981  
  55 10.1930   : Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 55    
  56 12.1942   : Rente i senk et mørklagt fartøy i minefeltet sør av Bergen. Førereren av dette fartøyet omkom. 56  [P] "Over fjord og fjell"  
  57 20.04.1944   : Bropartiet sterkt skadet, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Tok sammen med d/s "Stord" d/s "Aalvik" på slep bort fra brannene på kaien. 57  [P] "Over fjord og fjell"  
  58 høst 1944   : Rekvirert av Hierdmarinen i forbindelse med evakueringen av Finnmark. 58  [P] "Over fjord og fjell"  
  59 01.1945   : Tilbakelevert. 59  [P] "Over fjord og fjell"  
  60 27.09.1950   : Kolliderte med m/s "Bruvik". 60  [A] Sunnhordland 29.09.1950  
  61 02.1952   : Omdøpt "Ullensvang II". Solgt til van Huygens Freres, Gent, Belgia for opphogging. 61  [P] "Over fjord og fjell"  
  62 22.02.1952   : Forlot Bergen. 62  [P] "HSD-båtane"  
  63 26.02.1952   : Ankom Gent, Belgia. 63  [P] "HSD-båtane"  
  64 3.kv. 1952   : Ferdig opphogget, Gent, B. 64  [P] "Skipet" 1/1976  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau