EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "TYSVÆRFJORD" 1929-1931     M/s "VIERVÅG" 1931-1935   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.03.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1929 - 1935     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Tysværfjord" 1924 - 1931 5  [K] Knut Gunnar Vier  
  6       "Viervåg" 1931 - 1935 6  [K] Knut Gunnar Vier  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Jakob H. Selnes og Torstein Kvidesland, Tysvær 1924 - 1929 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8     Larsnes Mekaniske Verksted a/s, Haugesund 1929 - 1931 8    
  9           Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier 1931 - 1935 9    
 
  10  BYGGEÅR       1924   10  [K] Knut Gunnar Vier  
  11  BYGGENUMMER           11    
  12  SKROG       Nils B. Ottesen, Sagvåg   12  [K] Knut Gunnar Vier  
  13  UTRUSTNING       Nils B. Ottesen, Sagvåg   13  [K] Knut Gunnar Vier  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE           17    
  18  MASKINFABRIKANT       18    
  19  MASKIN PRODUSERT           19    
  20  MASKIN           20    
  21  EFFEKT           21    
  22  FART           22    
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   14.63 m   24  [K] Knut Gunnar Vier  
  25  BREDDE           25    
  26  DYBDE           26    
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE       15 t   27  [K] Knut Gunnar Vier  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE           28    
  29  DØDVEKTTONNASJE           29    
  30  BILER       30    
  31  TRAILERE       0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER   [1] 0 1924 - 1929 32  Observasjon  
  33     [2] 60 1929 - 1935 33  [K] Knut Gunnar Vier  
  34  MANNSKAP           34    
  35  PASSASJERLUGARER       0   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER           36    
  37  DEKKSHØYDE       0   37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK       0   38  Observasjon  
  39  TILLEGGSINFORMASJON           39    
  40  STATUS       Forlist 1935 40  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
         
  41 1924   : Levert fra Nils B. Ottesen, Sagvåg til Jakob H. Selnes og Torstein Kvidesland, Tysvær som "Tysværfjord" [1]. 41  [K] Knut Gunnar Vier  
  42 1929   : Solgt til Larsnes Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. 42    
  43    : Ombygget til passasjerfartøy [2]. 43  [K] Knut Gunnar Vier  
  44    : Satt i trafikk Haugesund - Bokn.    44  [P] "Skipet" 3/1998  
  45 02.05.1931   : Solgt til Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier. Omdøpt "Viervåg". Satt i trafikk Stavanger - Vier. 45    
  46 12.1934   : Utleid til Sverre Jørstad, Jørstadvågen. 46  [K] Knut Gunnar Vier  
  47 12.01.1935   : Fikk maskinstans under forhaling i orkan og forliste på Rørheimsskjærene. 47  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935