HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P24       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "TYSVÆRFJORD" 1929 - 1931     M/s "VIERVÅG" 1931 -1 935   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.03.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1929 - 1935   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Tysværfjord" 1924 - 1931 5  [K] Knut Gunnar Vier  
  6   "Viervåg" 1931 - 1935 6  [K] Knut Gunnar Vier  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Jakob H. Selnes og Torstein Kvidesland, Tysvær 1924 - 1929 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8   Larsnes Mekaniske Verksted a/s, Haugesund 1929 - 1931 8    
  9   Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier 1931 - 1935 9    
 
  10  BYGGEÅR 1924   10  [K] Knut Gunnar Vier  
  11  BYGGENUMMER -   11    
  12  SKROG Nils B. Ottesen, Sagvåg   12  [K] Knut Gunnar Vier  
  13  UTRUSTNING Nils B. Ottesen, Sagvåg   13  [K] Knut Gunnar Vier  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE -   17    
  18  MASKINFABRIKANT -   18    
  19  MASKIN PRODUSERT -   19    
  20  MASKIN -   20    
  21  EFFEKT -   21    
  22  FART -   22    
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 14.63 m   24  [K] Knut Gunnar Vier  
  25  BREDDE -   25    
  26  DYBDE -   26    
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE 15 t   27  [K] Knut Gunnar Vier  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE -   28    
  29  DØDVEKTTONNASJE -   29    
  30  BILER -   30    
  31  TRAILERE 0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER [1]  0 1924 - 1929 32  Observasjon  
  33   [2]  60 1929 - 1935 33  [K] Knut Gunnar Vier  
  34  MANNSKAP -   34    
  35  PASSASJERLUGARER 0   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER -   36    
  37  DEKKSHØYDE 0   37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK 0   38  Observasjon  
  39  TILLEGGSINFORMASJON -   39    
  40  STATUS Forlist 1935 40  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
       
  41 1924   : Levert fra Nils B. Ottesen, Sagvåg til Jakob H. Selnes og Torstein Kvidesland, Tysvær som "Tysværfjord" [1]. 41  [K] Knut Gunnar Vier  
  42 1929   : Solgt til Larsnes Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. 42    
  43    : Ombygget til passasjerfartøy [2]. 43  [K] Knut Gunnar Vier  
  44    : Satt i trafikk Haugesund - Bokn.    44  [P] "Skipet" 3/1998  
  45 02.05.1931   : Solgt til Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier. Omdøpt "Viervåg". Satt i trafikk Stavanger - Vier. 45    
  46 12.1934   : Utleid til Sverre Jørstad, Jørstadvågen. 46  [K] Knut Gunnar Vier  
  47 12.01.1935   : Fikk maskinstans under forhaling i orkan og forliste på Rørheimsskjærene. 47  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau