SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "TRAFIK" 1900-1915                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1900-1915         1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : -         2 -       
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1885] "Trafik"     5 -   [P] Skipet 3/1983    
  6 -                6 -       
 
7 -                7 -       
  8 -                8 -       
OPPDATERT 9 -                9 -       
26.10.2016 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi (utsnitt): Ole Hamre Bøe / Dalane Folkemuseum 13 -                13 -       
  Lokalisering: Ukjent 14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1885                     15 -   [P] Skipet 3/1983    
  16  BYGGNUMMER   : -     16 -       
  17  SKROG   : Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand     17 -   [P] Skipet 3/1983    
  18  UTRUSTNING   : Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand     18 -   [P] Skipet 3/1983    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt     20 -   [O]    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : -     22 -       
  23  MASKINFABRIKANT : Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand               23 -   [P] Skipet 3/1983    
  24  MASKIN PRODUSERT : 1900     24 -   [P] Skipet 3/1983    
  25  MASKIN   : 1 x Compound damp     25 -   [P] Skipet 3/1983    
  26  EFFEKT   : 75 ihk     26 -   [P] Skipet 3/1983    
  27  FART   : -     27 -       
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : 17.80 m     29 -   [P] Skipet 3/1983    
  30  BREDDE   : 03.72 m     30 -   [P] Skipet 3/1983    
  31  DYBDE   : 02.26 m     31 -   [P] Skipet 3/1983    
  32  BRUTTO REG. TONN : 43 t     32 -   [P] Skipet 3/1983    
  33  NETTO REG. TONN : 23 t     33 -   [P] Skipet 3/1983    
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]    
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : [1] 90 [lokaltrafikk], 48 [kysttrafikk] [1885] [2] 0 [1915]     37 -   [1] [P] Skipet 3/1983 [2] [O]    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0     38 -   [O]    
  39  MANNSKAPSLUGARER : -     39 -       
  40  DEKKSHØYDE   : 0     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]    
  42  STATUS   Opphogget                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
1885  44 : Levert fra Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand til Aktieselskabet Trafik, Flekkefjord som "Trafik" [1]. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord. Satt i trafikk Flekkefjord - Kirkehavn.   44 -   [P] Skipet 3/1983    
08.1900  45 : Solgt til Egersunds Dampskibsselskab a/s, Egersund. Salgssum: 14 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Egersund.           45 -   [P] Skipet 3/1983    
16.08.1900  46 : Ankom Egersund.     46 -   [P] Skipet 3/1983    
19.08.1900  47 : Satt i trafikk Egersund - Egerøen. Også i bruk som bukseringsfartøy.     47 -   [P] Skipet 3/1983    
1902  48 : Satt i trafikk Egersund - Egerøen / Egersund - Sokndal. Tatt ut av trafikk Egersund - Sokndal samme år.     48 -   [P] Skipet 3/1983    
1915  49 : I opplag, Egersund.     49 -   [P] Skipet 3/1983    
10.1915  50 : Sank ved kai etter hærverk. Hevet etter kort tid.                     50 -   [P] Skipet 3/1983    
16.11.1915  51 : Solgt til Egersund Havnestyre, Egersund. Salgssum: 8 500 NOK.         51 -   [P] Skipet 3/1983    
16.11.1915   52 : Reparert og ombygget [2]. I bruk som isbryter og slepefartøy.       52 -   [P] Skipet 3/1983    
1936  53 : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 1 500 NOK.     53 -   [P] Skipet 3/1983    
ca.1971  54 : Slettet fra Stavanger Skipsregister.     54 -   [P] Skipet 3/1983