HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P121       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
        D/s "TRAFIK" 1900 - 1915   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.10.2016  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1900 - 1915   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Trafik"   5  [P] "Skipet" 3/1983  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Aktieselskabet Trafik, Flekkefjord 1885 - 1900 6  [P] "Skipet" 3/1983  
  7   Egersunds Dampskibsselskab a/s, Egersund 1900 - 1915 7  [P] "Skipet" 3/1983  
  8   Egersund Havnestyre, Egersund 1915 - 1936 8  [P] "Skipet" 3/1983  
  9   Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger 1936 - før 1971 9  [P] "Skipet" 3/1983  
 
  10  BYGGEÅR 1885   10  [P] "Skipet" 3/1983  
  11  BYGGENUMMER -   11    
  12  SKROG Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   12  [P] "Skipet" 3/1983  
  13  UTRUSTNING Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   13  [P] "Skipet" 3/1983  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE -   17    
  18  MASKINFABRIKANT Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   18  [P] "Skipet" 3/1983  
  19  MASKIN PRODUSERT 1900   19  [P] "Skipet" 3/1983  
  20  MASKIN 1 x Compound damp   20  [P] "Skipet" 3/1983  
  21  EFFEKT 75 ihk   21  [P] "Skipet" 3/1983  
  22  FART -   22    
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 17.80 m   24  [P] "Skipet" 3/1983  
  25  BREDDE 3.72 m   25  [P] "Skipet" 3/1983  
  26  DYBDE 2.26 m   26  [P] "Skipet" 3/1983  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE 43 t   27  [P] "Skipet" 3/1983  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE 23 t   28  [P] "Skipet" 3/1983  
  29  DØDVEKTTONNASJE -   29    
  30  BILER 0   30  Observasjon  
  31  TRAILERE 0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER [1]  90 [lokaltrafikk], 48 [kysttrafikk] 1885 - 1915 32  [P] "Skipet" 3/1983  
  33   [2]  0 1915 - før 1971 33  Observasjon  
  34  MANNSKAP -   34    
  35  PASSASJERLUGARER 0   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER -   36    
  37  DEKKSHØYDE 0   37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK 0   38  Observasjon  
  39  TILLEGGSINFORMASJON -   39    
  40  STATUS Opphogget før 1971 40    
 
  41 1885   : Levert fra Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand til Aktieselskabet Trafik, Flekkefjord som "Trafik" [1]. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord. 41  [P] "Skipet" 3/1983  
  42    : Satt i trafikk Flekkefjord - Kirkehavn. 42  [P] "Skipet" 3/1983  
  43 08.1900   : Solgt til Egersunds Dampskibsselskab a/s, Egersund. Salgssum: 14 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Egersund. 43  [P] "Skipet" 3/1983  
  44 16.08.1900   : Ankom Egersund. 44  [P] "Skipet" 3/1983  
  45 19.08.1900   : Satt i trafikk Egersund - Egerøen. Også i bruk som bukseringsfartøy. 45  [P] "Skipet" 3/1983  
  46 1902   : Satt i trafikk Egersund - Egerøen / Egersund - Sokndal. Tatt ut av trafikk Egersund - Sokndal samme år. 46  [P] "Skipet" 3/1983  
  47 1915   : I opplag, Egersund. 47  [P] "Skipet" 3/1983  
  48 10.1915   : Sank ved kai etter hærverk. Hevet etter kort tid. 48  [P] "Skipet" 3/1983  
  49 16.11.1915   : Solgt til Egersund Havnestyre, Egersund. Salgssum: 8 500 NOK. 49  [P] "Skipet" 3/1983  
  50 16.11.1915    : Reparert og ombygget [2]. I bruk som isbryter og slepefartøy. 50  [P] "Skipet" 3/1983  
  51 1936   : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 1 500 NOK. 51  [P] "Skipet" 3/1983  
  52 ca.1971   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 52  [P] "Skipet" 3/1983  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau