H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "TOURIST I" 1937          D/s "TURIST I" 1937 - 1946          M/s "TURIST I" 1946 - 1976  
    Fortegnelse nr. P26  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     09.12.2019    
    PERIODE:     1937 - 1976 Status for fartøyet: SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M V N L 1 1920 - 1934   1 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  2     L F C V 2 1934 - 1976   2 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Elsa" 5 1898 - 1920   5 [P] "Skipet" 3/1990  
  6     "Odden II" 6 1920 - 1922   6 [P] "Skipet" 3/1990  
  7     "Tourist I" 7 1922 - 1937   7 [P] "Skipet" 3/1990  
  8     "Turist I" 8 1937 - 1980   8 [P] "Riskafjord kom seilande"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 A. Zedler, Elbing, Tyskland 9 1898 - 1920   9 [P] "Skipet" 3/1991  
  10 H. Rich Aas, Kristiania 10 1920   10 [P] "Skipet" 3/1991  
  11 Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo 11 1920 - 1922   11 [P] "Skipet" 3/1991  
  12 Ole J. Raanaas, Bærum 12 1922   12 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  13 Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden 13 1922 - 1925   13 [P] "Skipet" 3/1991  
  14 Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden 14 1925   14 [P] "Skipet" 3/1991  
  15 Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden 15 1925 - 1936   15 [P] "Skipet" 3/1991  
  16 Lovind Bratlid, Oslo 16 1936 - 1937   16 [P] "Skipet" 3/1991  
  17 A/s Riskafjord, Hommersåk 17 1937 - 1976   17 [P] "Skipet" 3/1991  
  18 Sigurd Hillestad, Høylandsbygd 18 1976 - 1980   18 [P] "Skipet" 3/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  19 Byggeår   1898 19 -   19 [P] "Skipet" 3/1990  
  20 Byggenummer   613 20 -   20 [P] "Skipet" 3/1991  
  21 Skrog   F. Schichau, Elbing, Tyskland 21 -   21 [P] "Skipet" 3/1990  
  22 Utrustning   F. Schichau, Elbing, Tyskland 22 -   22 [P] "Skipet" 3/1990  
  23 Type   - 23 -   23 -  
  24 Skrogutforming   Konvensjonelt 24 -   24 HMI  
  25 Klasse   - 25 -   25 -  
  26 Materiale   Stål 26 -   26 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  27 Maskinfabrikant [ A ] F. Schichau, Elbing, Tyskland 27 1898 - 1946   27 [P] "Skipet" 3/1991  
  28   [ F ] Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark 28 1968 - 1980   28 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  29 Maskin produsert [ A ] 1898 29 -   29 [P] "Skipet" 3/1991  
  30   [ D ] 1940 30 -   30 [P] "Skipet" 3/1991  
  31 Maskin [ A ] 1 x Tripple 3 syl. damp 31 1898 - 1946   31 [P] "Skipet" 3/1990  
  32   [ D ] 1 x  2T Union DM 4 syl. diesel 32 1946 [bygget 1940] - 1950   32 [P] "Skipet" 3/1991  
  33   [ E ] 1 x  2T Union 4 syl. diesel 33 1950 - 1968   33 [P] "Skipet" 3/1990  
  34   [ F ] 1 x Callesen diesel 34 1968 - 1980   34 [P] "Skipet" 3/1990  
  35 Effekt [ A ] 126 ihk 35 1898 - 1946   35 [P] "Skipet" 3/1990  
  36   [ D ] 200 bhk 36 1946 - 1950   36 [P] "Skipet" 3/1991  
  37   [ E ] 150 bhk 37 1950 - 1968   37 [P] "Skipet" 3/1990  
  38   [ F ] 140 bhk 38 1968 - 1980   38 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  39 Fart [ D ] 10.0 kn 39 1946 - 1950   39 [P] "Fjordabåtene"  
  40   [ F ] 11.0 kn 40 1968 - 1980   40 [P] "Fjordabåtene"  
  41 Forbruk   - 41 -   41 -  
  42 Lengde   26.30 m 42 -   42 [P] "Skipet" 3/1991  
  43 Bredde   4.82 m 43 -   43 [P] "Skipet" 3/1991  
  44 Dybde   2.13 m 44 -   44 [P] "Skipet" 3/1991  
  45 Brutto registertonnasje [ A ] 67.90 t 45 1898 - 1922   45 [P] "Fjordabådane"  
  46   [ B ] 71.06 t 46 1922 - 1937   46 [P] "Fjordabådane"  
  47   [ C ] 91.92 t 47 1937 [målt 1942] - 1950   47 [P] "Fjordabådane"  
  48   [ E ] 114.94 t 48 1950 - 1976   48 [P] "Fjordabådane"  
  49 Netto registertonnasje [ A ] 25.69 t 49 1898 - 1922   49 [P] "Fjordabådane"  
  50   [ B ] 26.63 t 50 1922 - 1937   50 [P] "Fjordabådane"  
  51   [ C ] 49.12 t 51 1937 [målt 1942] - 1950   51 [P] "Fjordabådane"  
  52   [ E ] 64.13 t 52 1950 - 1976   52 [P] "Fjordabådane"  
  53 Dødvekttonnasje   - 53 -   53 -  
  54 Bilkapasitet   0 54 -   54 HMI  
  55 Trailerkapasitet   0 55 -   55 HMI  
  56 Passasjersertifikat [ E ] 177 56 1950 - 1976   56 [P] "Fjordabåtene"  
  57   [ G ] 0 57 1976 - 1980   57 HMI  
  58 Mannskap [ C ] Kaptein, billettør, matros, maskinist 58 1937 - 1958   58 [P] "Fjordabåtene"  
  59   [ F ] Kaptein, billettør, matros 59 1958 - 1976   59 [P] "Fjordabåtene" / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  60 Passasjerlugarer   0 60 -   60 HMI  
  61 Mannskapslugarer   - 61 -   61 -  
  62 Dekkshøyde   0 62 -   62 HMI  
  63 Akseltrykk   0 63 -   63 HMI  
  64 Tilleggsinformasjon   - 64 -   64 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  65 1898     Levert fra F. Schichau, Elbing, Tyskland til A. Zedler, Elbing, D som "Elsa" [ A ]. 65 [P] "Skipet" 3/1991  
  66       Hjemmehavn: Haderslev, Danmark. 66 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  67 15.06.1920     Solgt til H. Rich Aas, Kristiania. Omdøpt "Odden II". 67 [P] "Skipet" 3/1991  
  68       Kjenningssignal tildelt: MVNL. 68 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  69 29.10.1920     Solgt til Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo. Salgssum: 50 000 NOK. 69 [P] "Skipet" 3/1991  
  70       Satt i trafikk Kristiania - Næsset. 70 -  
  71 02.11.1920     Innført i Kristiania Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiania. 71 [P] "Fjordabådane"  
  72 12.1921     I opplag. 72 [P] "Skipet" 3/1990  
  73 27.01.1922     Solgt på auksjon til Ole J. Raanaas, Bærum. Salgssum: 5 000 NOK. 73 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  74 24.05.1922     Solgt til Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 70 000 NOK. 74 [P] "Skipet" 3/1991  
  75 09.06.1922     Omdøpt "Tourist I". 75 [P] "Skipet" 3/1991  
  76       Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 76 -  
  77 ca.08.1922     Tatt ut av turisttrafikk. 77 -  
  78 05.12.1922     Ommålt [ B ]. 78 [P] "Fjordabådane"  
  79 ca.06.1923     Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 79 -  
  80 ca.08.1923     Tatt ut av turisttrafikk. 80 -  
  81 ca.06.1924     Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 81 -  
  82 ca.08.1924     Tatt ut av turisttrafikk. 82 -  
  83 19.02.1925     Drift og eierskap overført til Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden. 83 [P] "Skipet" 3/1991  
  84 20.06.1925     Solgt til Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 37 500 NOK. 84 [P] "Skipet" 3/1991  
  85       Satt i trafikk Oslo - Nesodden [vestre siden]. 85 [P] "Fjordabådane"  
  86 01.01.1934     Nytt kjenningssignal: LFCV. 86 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  87 02.05.1936     Solgt til Lovind Bratlid, Oslo. Salgssum: 15 000 NOK. 87 [P] "Skipet" 3/1991  
  88       Satt i trafikk sentrum - Ingierstrand Bad, Oslo. 88 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  89 22.05.1937     Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Salgssum: 20 000 NOK. 89 [P] "Skipet" 3/1991  
  90 05.1937     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 90 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  91 19.07.1937     Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Omdøpt "Turist I". 91 [P] "Fjordabådane" / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  92 10.1937     Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk: Overbygg innebygget [ C ]. 92 - / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  93 1940     Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 35 700 NOK. 93 [P] "Skipet" 3/1991  
  94 03.02.1942     Ommålt [ C ]. 94 [P] "Fjordabådane"  
  95 1946     Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [ D ]. 95 [P] "Fjordabådane"  
  96       Kostnad: 80 000 NOK. 96 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  97 28.09.1950     Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret [ E ]. 97 [P] "Fjordabådane" / -  
  98 05.06.1952     Satt i trafikk Stavanger - Usken. 98 - / [P] "A.s. Riskafjord"  
  99 sommer 1964     Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 99 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  100       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Dirdal. 100 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  101 primo 1965     Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy. 101 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  102 10.08.1965     Dekksmann fikk revet av fingeren under løsning av fortøyning. 102 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  103 1965     Oppgradert. Kostnad: 36 000 NOK. 103 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  104 1968     Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [ F ]. 104 [P] "A.s. Riskafjord"  
  105       Kran montert på fordekket. 105 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  106 12.1969     Utleid til Bokn Kommue, Føresvik. 106 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  107       Satt inn i skoleskyss-trafikk. 107 [A] Stavanger Aftenblad 13.06.1970  
  108 06.1970     Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy. 108 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  109 02.1972     Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport på Gandsfjorden under byggingen av Ekofisk-tanken. 109 -  
  110 07.1973     Tilbakelevert. 110 -  
  111 vår 1976     Sprank lekk ved kai, Hommersåk. Sank delvis, og ble slippsatt ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk. 111 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  112 17.07.1976     I opplag. 112 [P] "A.s. Riskafjord"  
  113 08.1976     Kondemnert. 113 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  114 23.11.1976     Solgt til Sigurd Hillestad, Høylandsbygd. I opplag for nedrigging, Høylandsbygd [ G ]. 114 [P] "Skipet" 3/1991  
  115       Salgssum: 84 000 NOK. 115 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  116 08.12.1976     Slettet fra Stavanger Skipsregister. 116 [P] "Fjordabådane"  
  117 04.1980     Senket, Bjørnefjorden på 340 favners dyp. 117 [P] "Fjordabådane"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau