HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P128       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "TORVESTAD" 1911 - 1949     D/s "KARSUND" 1949 - 1950   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.01.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1911 - 1950   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LFCS   2  [P] "Skipet" 1/1982  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Torvestad" 1911 - 1949 5  [P] "Skipet" 1/1982  
  6   "Karsund" 1949 - 1951 6  [P] "Skipet" 1/1982  
  7   "Høievarde I" 1951 - 1953 7  [P] "Skipet" 1/1982  
  8   "Eldøysund" 1953 - 1985 8  [P] "Skipet" 1/1982  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Torvestad Dampskibsselskab a/s, Torvestad 1911 - 1950 9  [P] "Skipet" 1/1983  
  10   Berge Sag & Trelast a/s, Ølensvåg 1950 - 1951 10  [P] "Skipet" 1/1992  
  11   Ola H. Økland, Auklandshamn 1951 - 1953 11  [P] "Skipet" 1/1982  
  12   Jens Eldøen, Leirvik 1953 - 1955 12  [P] "Skipet" 1/1992  
  13   Erling Ingvaldsen og Sverre Ingvaldsen, Mosterhamn 1955 - 1958 13  [P] "Skipet" 1/1992  
  14   P/r Harald, Gunnar og Alf Grønningen, Mosterhamn 1958 - 1968 14  [P] "Skipet" 1/1992  
  15   Alf Lidahl, Balestrand 1968 15  [P] "Skipet" 1/1992  
  16   Magne Hansen, Trondheim 1968 - 1969 16  [P] "Skipet" 1/1992  
  17   Trygve Wassæther, Barmannsfjorden 1969 - 1977 17  [P] "Skipet" 1/1992  
  18   Øystein Førre, Stavanger 1977 - 1978 18  [P] "Skipet" 1/1992  
  19   Christoffer Sørensen, Stavanger 1978 - 1981 19  [P] "Skipet" 1/1992  
  20   Frode Idsøe, Tau 1981 - 1982 20  [P] "Skipet" 1/1992  
  21   Bjørn Tore Berntsen, Mo i Rana 1982 - 1985 21    
 
  22  BYGGEÅR 1911   22  [P] "Skipet" 1/1982  
  23  BYGGENUMMER -   23    
  24  SKROG H. Gravdal, Opsanger   24  [P] "Skipet" 1/1982  
  25  UTRUSTNING ukjent verft, Haugesund   25    
  26  TYPE -   26    
  27  SKROG Konvensjonelt   27  Observasjon  
  28  KLASSE -   28    
  29  MATERIALE Tre   29  [P] "Skipet" 1/1992  
  30  MASKINFABRIKANT [1]  Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund 1911 - 1951 30  [P] "Skipet" 1/1992  
  31  MASKIN PRODUSERT [1]  1911   31  [P] "Skipet" 1/1992  
  32  MASKIN [1]  1 x Compound damp 1911 - 1951 32  [P] "Skipet" 1/1992  
  33   [2]  1 x Union diesel 1951 - 1984 33  [P] "Skipet" 1/1992  
  34  EFFEKT [1]  75 ihk 1911 - 1951 34    
  35   [2]  60 bhk 1951 - 1984 35  [P] "Skipet" 1/1992  
  36  FART [1]  8.0 kn 1911 - 1951 36  [P] "Skipet" 1/1992  
  37  FORBRUK -   37    
  38  LENGDE 19.39 m   38  [P] "Skipet" 1/1992  
  39  BREDDE 4.91 m   39  [P] "Skipet" 1/1992  
  40  DYBDE 2.65 m   40  [P] "Skipet" 1/1992  
  41  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  49.79 t 1911 - 1922 41    
  42  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  25.71 t 1911 - 1922 42    
  43  DØDVEKTTONNASJE -   43    
  44  BILER 0   44  Observasjon  
  45  TRAILERE 0   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER [1]  141 1911 - 1951 46  [P] "Skipet" 1/1992  
  47   [2]  0 1951 - 1984 47  Observasjon  
  48  MANNSKAP -   48    
  49  PASSASJERLUGARER 0   49  Observasjon  
  50  MANNSKAPSLUGARER -   50    
  51  DEKKSHØYDE 0   51  Observasjon  
  52  AKSELTRYKK 0   52  Observasjon  
  53  TILLEGGSINFORMASJON -   53    
  54  STATUS Senket 1985 54    
 
  55 12.1911   : Levert fra ukjent verft, Haugesund til Torvestad Dampskibsselskab a/s, Torvestad som "Torvestad" [1]. Hjemmehavn: Haugesund. 55  - / [P] "Skipet" 1/1983  
  56    : Satt i trafikk Haugesund - Dalen. 56  [P] "Skipet" 2/1991  
  57 22.04.1912   : Innført i Haugesund Skipsregister. 57    
  58 ca.05.1922   : Til Haugesund Slip a/s, Haugesund for ombygging. 58    
  59 31.07.1922   : Ombygget ved Haugesund Slip a/s, Haugesund: Akterdekk overbygget, bom installert forut og generelt opprustet. Satt i trafikk Haugesund - Dalen. 59  [P] "Skipet" 1/1992  
  60 26.02.1927   : Sprang lekk ved Prestøyene. Strandsatt ved Avaldsnes. 60  [P] "Skipet" 1/1992  
  61 09.11.1937   : Ombygget ved Haugesund Slip a/s, Haugesund: Hele akterskipet overbygget. 61  [P] "Skipet" 1/1992  
  62 vår 1947   : Ombygget ved Haugesund Slip a/s, Haugesund: Kjelen ombygget fra kullfyring til oljefyring. 62  [P] "Skipet" 1/1992  
  63 1948   : Kolliderte med m/s "Viken I" ved Vibrandsøy, Haugesund, som sank. Èn av mannskapet på denne omkom. 63  [P] "Skipet" 1/1992  
  64 1949   : Omdøpt "Karsund". I opplag Haugesund [reservefartøy]. 64  [P] "Skipet" 1/1992  
  65 25.10.1950   : Solgt til Berge Sag & Trelast a/s, Ølensvåg. 65  [P] "Skipet" 1/1992  
  66 1951   : Ombygget til fraktefartøy og motorskip ved Berge Sag & Trelast a/s, Ølensvåg [2]. 66  [P] "Skipet" 1/1992  
  67    : Solgt til Ola H. Økland, Auklandshamn. Omdøpt "Høievarde I". 67  [P] "Skipet" 1/1982  
  68    : Satt i frakttrafikk Stavanger - Bergen. 68  [P] "Skipet" 1/1983  
  69 vår 1953   : Solgt til Jens Eldøen, Leirvik. Omdøpt "Eldøysund". 69  [P] "Skipet" 1/1992  
  70 1955   : Solgt til Erling Ingvaldsen og Sverre Ingvaldsen, Mosterhamn. 70  [P] "Skipet" 1/1992  
  71 1958   : Solgt til p/r Harald, Gunnar og Alf Grønningen, Mosterhamn. 71  [P] "Skipet" 1/1992  
  72 1968   : Solgt til Alf Lidahl, Balestrand. 72  [P] "Skipet" 1/1992  
  73 1968   : Solgt til Magne Hansen, Trondheim. 73  [P] "Skipet" 1/1992  
  74 1969   : Solgt til Trygve Wassæther, Barmannsfjorden. 74  [P] "Skipet" 1/1992  
  75 1977   : Solgt til Øystein Førre, Stavanger. 75  [P] "Skipet" 1/1982  
  76 1978   : Solgt til Christoffer Sørensen, Stavanger. 76  [P] "Skipet" 1/1982  
  77 10.1981   : Solgt til Frode Idsøe, Tau. 77  [P] "Skipet" 1/1982  
  78 17.11.1982   : Solgt til Bjørn Tore Berntsen, Mo i Rana. Salgssum: 50 000 NOK. 78    
  79 ca.1983   : I opplag, Risavika. 79    
  80 31.12.1984   : Fikk slått hull i baugen av fortøyningsbøyen, tok inn vann og sank. 80  [P] "Skipet" 1/1982  
  81 1985   : Hevet og slept til Rott. Senket. 81  [P] "Skipet" 1/1982  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau