EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "TORVASTAD" 1985-1990   FOTOGRAFI   OPPDATERT 13.12.2013  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1985 - 1990     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LM3741   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Øyskyss" 1967 - 1980 5  [P] "Skipet" 1/1992  
  6   "Milmery" 1980 - 1985 6  [P] "Skipet" 1/1986  
  7     "Torvastad" 1985 - 1992 7  [P] "Skipet" 1/1986  
  8       "Tina" 1992 - 8  [N] sjofartsdir.no  
               
  9  REDERI / EIERFORHOLD Sandøy kommune, Sandøy 1967 - 1980 9    
  10     A/s Sjøtransport, Stavanger 1980 - 1985 10    
  11     K/s Bruse a/s, Torvastad 1985  - 1990 11  [P] "Skipet" 1/1992  
  12     Sigmund Mathisen, Hesby 1990 - 1992 12  [P] "Skipet" 1/1992  
  13     Kabelvåg Turbåt & Trafikkskole a/s, Kabelvåg 1992 - 1994 13  [N] sjofartsdir.no  
  14     Gustav Olsen, Rypefjord 1994 - 1997 14    
  15     Hogne Lars Hus, Jørpeland 1997 - 2002 15  [N] sjofartsdir.no  
  16     Helge Gangsaas, Drøbak 2002 - 2003 16  [N] sjofartsdir.no  
  17           Roar Johansen, Sleneset 2003 - 17  [N] sjofartsdir.no  
 
  18  BYGGEÅR       1967   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  BYGGENUMMER       102   19  [N] sjofartsdir.no  
  20  SKROG       Brødrene Aa a/s, Hyen   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  UTRUSTNING       Brødrene Aa a/s, Hyen   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  TYPE           22    
  23  SKROG       Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24  KLASSE           24    
  25  MATERIALE       Tre   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  MASKINFABRIKANT       26    
  27  MASKIN PRODUSERT           27    
  28  MASKIN       [1] 1 x Iveco diesel 1985 - 28  [P] "Skipet" 1/1992  
  29  EFFEKT       [1] 500 bhk 1985 - 29  [P] "Skipet" 1/1992  
  30  FART       [1] 17.0 kn 1985 - 30  [P] "Skipet" 1/1992  
  31  FORBRUK           31    
  32  LENGDE   14.11 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BREDDE       04.01 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DYBDE       01.65 m   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE       23.18 t   35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE       14.00 t   36  [N] sjofartsdir.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE           37    
  38  BILER   0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE       0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER       35   40  [P] "Skipet" 1/1992  
  41  MANNSKAP           41    
  42  PASSASJERLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER       0   43  Observasjon  
  44  DEKKSHØYDE       0   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK       0   45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON           46    
  47  STATUS       I privat eie 47    
 
  48 03.10.1967   : Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Sandøy kommune, Sandøy som "Øyskyss". Innført i Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 48    
  49 23.01.1980   : Solgt til A/s Sjøtransport, Stavanger. Omdøpt "Milmery". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 49    
  50 1985   : Ombygget med  ny maskin [1]. Solgt til k/s Bruse a/s, Torvastad. Omdøpt "Torvastad". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Torvastad / Haugesund - Feøy. 50  [P] "Skipet" 1/1992  
  51 31.03.1990   : I opplag. 51    
  52 05.1990   : Solgt til Sigmund Mathisen, Hesby. 52  [P] "Skipet" 1/1992  
  53 14.01.1992   : Solgt til Kabelvåg Turbåt & Trafikkskole a/s, Kabelvåg. Omdøpt "Tina". Salgssum: 600 000 NOK. 53  [N] sjofartsdir.no  
  54 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 54  [N] sjofartsdir.no  
  55 13.06.1994   : Solgt til Gustav Olsen, Rypefjord. Salgssum: 100 000 NOK. 55    
  56 21.04.1997   : Solgt til Hogne Lars Hus, Jørpeland. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 500 000 NOK. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 31.07.2002   : Solgt til Helge Gangsaas, Drøbak. Salgssum: 635 000 NOK. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 27.08.2003   : Solgt til Roar Johansen, Sleneset. Salgssum: 630 000 NOK. 58  [N] sjofartsdir.no