A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "TORVASTAD" 1949 - 1983    
       
  Fortegnelse nr.:   P37          
  Oppdatert:   17.05.2021          
  Periode:   1949 - 1983          
  Fotografi:            
  Status:   Fritidsfartøy          
       
       
1  Byggeår    1949   1  [P] "Skipet" 2/1983    
2  Byggenummer    -   2  -     
3  Skrog    P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   3  [P] "Skipet" 1/1992    
4  Utrustning    P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   4  [P] "Skipet" 1/1992    
             
5  Kjenningssignal    L K V N   5  1949 - 1983   5  [P] "Skipet" 2/1983    
6      S K R Y   6  1983 - 2018   6  -    
7      L K V N   7  2018 -   7  [N] sdir.no    
                     
8  IMO-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  MMSI-nummer    -   9  -   9  -    
                     
10  Navn    "Torvastad"   10  1949 - 1983   10  [P] "Skipet" 1/1992    
11      "Nolhätten"   11  1983 - 2017   11  [P] "Skipet" 1/1992    
12      "Torvastad"   12  2017 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Rederi / eierforhold    Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad   13  1949 - 1983   13  [P] "Skipet" 1/1992    
14      Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige   14  1983 - 2017   14  [P] "Skipet" 1/1992    
15      Magne Storesund, Haugesund   15  2017 - 2018   15  [P] "Skipet" 4/2017    
16      M. Storesund Rederi a/s, Torvastad   16  2018 -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                     
20  Materiale    Tre   20  -   20  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
21  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  1949 - 1970   21  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"    
22   C  Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark   22  1970 -   22  [P] "Båtane på Vestlandsfjordane"    
                     
23  Maskin produsert A  1949   23  -   23  [P] "Skipet" 1/1992    
24   C  1970   24  -   24  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
25  Maskin A  1 x 2A Wichmann 2 syl. diesel   25  1949 - 1970   25  [P] "Skipet" 1/1992    
26   C  1 x 4TEV Callesen 3 syl. diesel   26  1970 -   26  [N] bohuslaningen.se 12.08.2017    
                     
27  Effekt A  100 - 140 bhk   27  1949 - 1970   27  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"    
28   C  1135 bhk   28  1970 -   28  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
29  Fart A  8.6 kn   29  1949 - 1970   29  [P] "Skipet" 1/1992    
30   C  7.5 kn   30  1970 -   30  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
31  Forbruk    -   31  -   31  -    
                     
32  Lengde A  18.14 m   32  1949 - 2018   32  [P] "Skipet" 1/1992    
33   E  18.19 m   33  2018 -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Bredde A  4.50 m   34  1949 - 2018   34  -    
35   E  5.09 m   35  2018 -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Dyptgående E  2.35 m   36  2018 -   36  [N] sdir.no    
                     
37  Brutto registertonn A  58 t   37  1949 - 2018   37  [P] "Skipet" 2/1983    
38   E  66 t   38  2018 -   38  [N] sdir.no    
                       
39  Netto registertonn E  48.72 t     39  2018 -   39  [N] sdir.no    
                     
40  Dødvekttonn    -   40  -   40  -    
                     
41  Bilkapasitet    1   41  -   41  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
42  Trailerkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjersertifikat A  117   43  1949 - ca.1969   43  [P] "Skipet" 1/1992    
44   B  70   44  ca.1969 - 1983   44  -    
45   D  97   45  1983 -   45  -    
                     
46  Mannskap    3   46  1949 - etter 1949   46  [N] wikipedia.no    
47      2   47  etter 1949 -   47  [N] wikipedia.no    
                     
48  Passasjerlugarer    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Mannskapslugarer    -   49  -   49  -    
                     
50  Dekkshøyde    Fri   50  -   50  HMI    
                     
51  Tillatt akseltrykk    -   51  -   51  -    
                     
52  Tilleggsinformasjon    -   52  -   52  -    
       
       
53   25.05.1949   Sjøsatt. 53 [P] "Skipet" 1/1992    
54   14.07.1949   Levert fra P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad som "Torvastad" [A]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 54 [P] "Skipet" 1/1992    
55       Satt i trafikk Haugesund - Dalen. 55 [P] "Skipet" 1/1992    
56       Kjenningssignal: LKVN. 56 [P] "Skipet" 2/1983    
57   1955   Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 57 -    
58   ca.1969   Sertifikat endret [B]. 58 -    
59   1969   Opprustet med nytt broparti og dekk ved P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset. 59 [P] "Skipet" 1/1992 / [N] wikipedia.no    
60   08.07.1970   Maskinhavari og brann i skorstein. Lagt i opplag. 60 [P] "Skipet" 1/1992    
61   31.08.1970   Ombygget med ny maskin samt opprustet ved Øklandsnes Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Auklandshamn [C]. 61 [P] "Skipet" 1/1992    
62       Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 62 HMI    
63   11.10.1975   Drift overført til Arne Osnes, Torvastad. Samme trafikk. 63 [P] "Skipet" 1/1992    
64   1976   Opprustet. 64 -    
65   14.05.1982   I opplag, Osneshavn. 65 [P] "Skipet" 1/1992    
66   14.04.1983   Solgt til Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige. Slettet fra Haugesund Skipsregister. Omdøpt "Nolhätten". 66 [P] "Skipet" 1/1992    
67       Sertifikat endret [D]. Innført i Sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen. Hjemmehavn: Slottet, S. Kjenningssignal: SKRY. Drift: M/s Nolhotten, Hamburgsund, S. 67 -    
68   sommer 1983   Satt i trafikk Strømstad - Lysekil, S. 68 [A] Haugesunds Avis 23.08.1983    
69   uke 33 2017   Tatt ut av trafikk. 69 [N] bohuslaningen.se 12.08.2017      
70   10.2017   Solgt til Magne Storesund, Haugesund. Omdøpt "Torvastad". 70 [N] wikipedia.no / [P] "Skipet" 4/2017    
71   08.10.2017   Ankom Haugesund. 71 [P] "Skipet" 4/2017    
72   19.10.2018   Drift og eierskap overført til M. Storesund Rederi a/s, Torvastad. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Kjenningssignal: LKVN. Hjemmehavn: Haugesund. Ommålt [E]. 72 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau