HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P37       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "TORVASTAD" 1949 - 1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 25.02.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1949 - 1983   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LKVN 1949 - 1983 2  [P] "Skipet" 2/1983  
  3   SKRY             1983 - 2018 3    
  4   LKVN 2018 - 4  [N] sdir.no  
  5  IMO-NUMMER -   5    
  6  MMSI-NUMMER -   6    
  7  NAVN "Torvastad" 1949 - 1983 7  [P] "Skipet" 1/1992  
  8   "Nolhätten" 1983 - 2017 8  [P] "Skipet" 1/1992  
  9   "Torvastad" 2017 - 9  [N] sdir.no  
               
  10  REDERI / EIERFORHOLD Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad 1949 - 1983 10  [P] "Skipet" 1/1992  
  11   Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige 1983 - 2017 11  [P] "Skipet" 1/1992  
  12   Magne Storesund, Haugesund 2017 - 2018 12  [P] "Skipet" 4/2017  
  13   M. Storesund Rederi a/s, Torvastad 2018 - 13  [N] sdir.no  
 
  14  BYGGEÅR 1949   14  [P] "Skipet" 2/1983  
  15  BYGGENUMMER -   15    
  16  SKROG P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   16  [P] "Skipet" 1/1992  
  17  UTRUSTNING P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   17  [P] "Skipet" 1/1992  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE Tre   21  [P] "Skipet" 1/1992  
  22  MASKINFABRIKANT [1]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1949 - 1970 22  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"  
  23  MASKIN PRODUSERT [1]  1949   23  [P] "Skipet" 1/1992  
  24   [3]  1970   24  [P] "Skipet" 1/1992  
  25  MASKIN [1]  1 x 2A Wichmann 2 syl. diesel 1949 - 1970 25  [P] "Skipet" 1/1992  
  26   [3]  1 x 4TEV Callesen 3 syl. diesel 1970 - 26    
  27  EFFEKT [1]  100-140 bhk 1949 - 1970 27  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"  
  28   [3]  135 bhk 1970 - 28  [P] "Skipet" 1/1992  
  29  FART [1]  8.6 kn 1949 - 1970 29  [P] "Skipet" 1/1992  
  30   [3]  7.5 kn 1970 - 30  [P] "Skipet" 1/1992  
  31  FORBRUK -   31    
  32  LENGDE [1]  18.14 m 1949 - 2018 32  [P] "Skipet" 1/1992  
  33   [5]  18.19 m 2018 - 33  [N] sdir.no  
  34  BREDDE [1]  4.50 m 1949 - 2018 34    
  35   [5]  5.09 m 2018 - 35  [N] sdir.no  
  36  DYBDE [5]  2.35 m 2018 - 36  [N] sdir.no  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  58 t 1949 - 2018 37  [P] "Skipet" 2/1983  
  38   [5]  66 t 2018 - 38  [N] sdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [5]  19 t 2018 - 39  [N] sdir.no  
  40  DØDVEKTTONNASJE -   40    
  41  BILER [1]  1 1949 - 1983 41  [P] "Skipet" 1/1992  
  42   [4]  0 1983 - 42  Observasjon  
  43  TRAILERE 0   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER [1]  117 1949 - ca.1969 44  [P] "Skipet" 1/1992  
  45   [2]  70 ca.1969 - 1983 45    
  46   [4]  97 1983 - 46    
  47  MANNSKAP -   47    
  48  PASSASJERLUGARER 0   48  Observasjon  
  49  MANNSKAPSLUGARER -   49    
  50  DEKKSHØYDE Fri   50  Observasjon  
  51  AKSELTRYKK -   51    
  52  TILLEGGSINFORMASJON -   52    
  53  STATUS Fritidsfartøy 53  [N] sdir.no  
 
  54 25.05.1949   : Sjøsatt ved P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset. 54  [P] "Skipet" 1/1992  
  55 14.07.1949   : Levert fra P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad som "Torvastad" [1]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Dalen. 55  [P] "Skipet" 1/1992  
  56    : Kjenningssignal: LKVN. 56  [P] "Skipet" 2/1983  
  57 1955   : Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 57    
  58 ca.1969   : Sertifikat endret [2]. 58    
  59 1969   : Opprustet med nytt broparti og dekk ved P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset. 59  [P] "Skipet" 1/1992 / -  
  60 08.07.1970   : Maskinhavari og brann i skorstein. Lagt i opplag. 60  [P] "Skipet" 1/1992  
  61 31.08.1970   : Ombygget med ny maskin samt opprustet ved Øklandsnes Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Auklandshamn [3]. 61  [P] "Skipet" 1/1992  
  62    : Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 62    
  63 11.10.1975   : Drift overført til Arne Osnes, Torvastad. Samme trafikk. 63  [P] "Skipet" 1/1992  
  64 1976   : Opprustet. 64    
  65 14.05.1982   : I opplag, Osneshavn. 65  [P] "Skipet" 1/1992  
  66 14.04.1983   : Solgt til Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige. Slettet fra Haugesund Skipsregister. Omdøpt "Nolhätten". 66  [P] "Skipet" 1/1992  
  67    : Sertifikat endret [4]. Innført i Sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen. Hjemmehavn: Slottet, S. Kjenningssignal: SKRY. Drift: M/s Nolhotten, Hamburgsund, S. 67    
  68 sommer 1983   : Satt i trafikk Strømstad - Lysekil, S. 68  [A] Haugesunds Avis 23.08.1983  
  69 medio 2017   : Solgt til Magne Storesund, Haugesund. Omdøpt "Torvastad". 69  - / [P] "Skipet" 4/2017  
  70 08.10.2017   : Ankom Haugesund. 70  [P] "Skipet" 4/2017  
  71 19.10.2018   : Drift og eierskap overført til M. Storesund Rederi a/s, Torvastad. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Kjenningssignal: LKVN. Hjemmehavn: Haugesund. Ommålt [5]. 71  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau