EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "TORVASTAD" 1949-1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.04.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1949 - 1983     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LKVN 1949 - 1983 2  [P] "Skipet" 2/1983  
  3   SKRY   1983 - 3      
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Torvastad" 1949 - 1983 6  [P] "Skipet" 1/1992  
  7     "Nolhätten" 1983 - 2017 7  [P] "Skipet" 1/1992  
  8       "Torvastad" 2017 - 8  [N] sjofartsdir.no  
               
  9  REDERI / EIERFORHOLD Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad 1949 - 1983 9  [P] "Skipet" 1/1992  
  10     Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige 1983 - 2017 10  [P] "Skipet" 1/1992  
  11           Magne Storesund, Haugesund 2017 - 11  [P] "Skipet" 4/2017  
 
  12  BYGGEÅR       1949   12  [P] "Skipet" 2/1983  
  13  BYGGENUMMER           13    
  14  SKROG       P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   14  [P] "Skipet" 1/1992  
  15  UTRUSTNING       P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   15  [P] "Skipet" 1/1992  
  16  TYPE           16    
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE           18    
  19  MATERIALE       Tre   19  [P] "Skipet" 1/1992  
  20  MASKINFABRIKANT       [1] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1949 - 1970 20  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"  
  21  MASKIN PRODUSERT   [1] 1949   21  [P] "Skipet" 1/1992  
  22           [3] 1970   22  [P] "Skipet" 1/1992  
  23  MASKIN   [1] 1 x 2A Wichmann 2 syl. diesel 1949 - 1970 23  [P] "Skipet" 1/1992  
  24           [3] 1 x 4TEV Callesen 3 syl. diesel 1970 - 24    
  25  EFFEKT   [1] 100-140 bhk 1949 - 1970 25  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"  
  26           [3] 135 bhk 1970 - 26  [P] "Skipet" 1/1992  
  27  FART   [1] 8.6 kn 1949 - 1970 27  [P] "Skipet" 1/1992  
  28           [3] 7.5 kn 1970 - 28  [P] "Skipet" 1/1992  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   18.14 m   30  [P] "Skipet" 1/1992  
  31  BREDDE       04.50 m   31    
  32  DYBDE           32    
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE       58 t   33  [P] "Skipet" 2/1983  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE           34    
  35  DØDVEKTTONNASJE           35    
  36  BILER   1   36  [P] "Skipet" 1/1992  
  37  TRAILERE       0   37  Observasjon  
  38  PASSASJERER   [1] 117 1949 - ca.1969 38  [P] "Skipet" 1/1992  
  39     [2] 070 ca.1969 - 1983 39    
  40     [4] 097 1983 - 40    
  41  MANNSKAP           41    
  42  PASSASJERLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER           43    
  44  DEKKSHØYDE       Fri   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK           45    
  46  TILLEGGSINFORMASJON           46    
  47  STATUS       I privat eie 47    
 
  48 25.05.1949   : Sjøsatt ved P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset. 48  [P] "Skipet" 1/1992  
  49 14.07.1949   : Levert fra P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad som "Torvastad" [1]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Dalen. 49  [P] "Skipet" 1/1992  
  50    : Kjenningssignal: LKVN. 50  [P] "Skipet" 2/1983  
  51 1955   : Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 51    
  52 ca.1969   : Sertifikat endret [2]. 52    
  53 1969   : Opprustet med nytt broparti og dekk ved P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset. 53  [P] "Skipet" 1/1992 / -  
  54 08.07.1970   : Maskinhavari og brann i skorstein. Lagt i opplag. 54  [P] "Skipet" 1/1992  
  55 31.08.1970   : Ombygget med ny maskin samt opprustet ved Øklandsnes Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Auklandshamn [3]. 55  [P] "Skipet" 1/1992  
  56    : Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 56    
  57 11.10.1975   : Drift overført til Arne Osnes, Torvastad. Samme trafikk. 57  [P] "Skipet" 1/1992  
  58 1976   : Opprustet. 58    
  59 14.05.1982   : I opplag, Osneshavn. 59  [P] "Skipet" 1/1992  
  60 14.04.1983   : Solgt til Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige. Slettet fra Haugesund Skipsregister. Omdøpt "Nolhätten". 60  [P] "Skipet" 1/1992  
  61    : Sertifikat endret [4]. Innført i Sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen. Hjemmehavn: Slottet, S. Kjenningssignal: SKRY. Drift: M/s Nolhotten, Hamburgsund, S. 61    
  62 sommer 1983   : Satt i trafikk Strømstad - Lysekil, S. 62  [A] Haugesunds Avis 23.08.1983  
  63 medio 2017   : Solgt til Magne Storesund, Haugesund. Omdøpt "Torvastad". 63  - / [P] "Skipet" 4/2017  
  64 08.10.2017   : Ankom Haugesund. 64  [P] "Skipet" 4/2017