HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P132       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "SVITHUN" 1907 - 1911     D/s "TYSVÆR" 1917 - 1934   FOTOGRAFI ikke tilgj.   OPPDATERT 19.03.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1907 - 1911 / 1917 - 1934   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Torridal" 1875 - 1907 5  [P] "Skipet" 3/1998  
  6   "Svithun" 1907 - 1911 6  [P] "Skipet" 1/1999  
  7   "Brisling" 1911 - 1917 7  [P] "Skipet" 1/1999  
  8   "Tysvær" 1917 - 8  [P] "Skipet" 3/1998  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Torridal Dampbaadselskab a/s, Christiansand 1875 - 1896 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10   D/s a/s Torridal, Christiansand 1896 - 1897 10  [P] "Skipet" 1/1999  
  11   Torridal a/s, Flekkefjord 1897 - 1898 11  [P] "Skipet" 1/1999  
  12   Torridal a/s, Feda 1898 - 1904 12  [P] "Skipet" 1/1999  
  13   O. C. Axelsen, Flekkefjord 1904 - 1905 13  [P] "Skipet" 1/1999  
  14   L. J. Lyngdal og Alfred Cederborg, Stavanger 1905 - 1907 14  [A] Flekkefjordposten 06.01.1905  
  15   L. J. Lyngdal, Stavanger 1907 - 1911 15  [P] "Skipet" 1/1999  
  16   Hermetikfabrik Haugar a/s, Haugesund 1911 - 1917 16  [P] "Skipet" 1/1999  
  17   Gerhard & Ubøe, Haugesund 1917 17  [P] "Skipet" 1/1999  
  18   N. Espeland, Haugesund 1917 - 1920 18  [P] "Skipet" 1/1999  
  19   Thorbjørn Furuberg, Haugesund 1920 - 1934 19  [P] "Skipet" 1/1999  
  20   Nye Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund 1934 - 1938 20  [P] "Skipet" 3/1998  
  21   J. Tvedt, Haugesund 1938 - 1939 21  [P] "Skipet" 1/1999  
  22   Edvard H. Vikse, Sveio 1960 - 22  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  23  BYGGEÅR 1875   23  [P] "Skipet" 3/1998  
  24  BYGGENUMMER 14   24  [P] "Skipet" 1/1999  
  25  SKROG Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand   25  [P] "Skipet" 3/1998  
  26  UTRUSTNING Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand   26  [P] "Skipet" 3/1998  
  27  TYPE -   27    
  28  SKROG Konvensjonelt   28  Observasjon  
  29  KLASSE -   29    
  30  MATERIALE -   30    
  31  MASKINFABRIKANT -   31    
  32  MASKIN PRODUSERT -   32    
  33  MASKIN [1]  1 x Compound damp   33  [P] "Skipet" 1/1999  
  34           [2]  1 x damp     34  [P] "Skipet" 3/1998  
  35  EFFEKT [1]  15 nhk   35  [P] "Skipet" 1/1999  
  36  FART 9.0 kn   36  [P] "Skipet" 1/1999  
  37  FORBRUK -   37    
  38  LENGDE 20.82 m   38  [P] "Skipet" 3/1998  
  39  BREDDE 4.30 m   39  [P] "Skipet" 3/1998  
  40  DYBDE 1.77 m   40  [P] "Skipet" 3/1998  
  41  BRUTTO REGISTERTONNASJE 38.34 t   41  [P] "Skipet" 1/1999  
  42  NETTO REGISTERTONNASJE 13.23  t   42  [P] "Skipet" 1/1999  
  43  DØDVEKTTONNASJE -   43    
  44  BILER 0   44  Observasjon  
  45  TRAILERE 0   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER Ja   46  Observasjon  
  47  MANNSKAP -   47    
  48  PASSASJERLUGARER -   48    
  49  MANNSKAPSLUGARER -   49    
  50  DEKKSHØYDE 0   50  Observasjon  
  51  AKSELTRYKK 0   51  Observasjon  
  52  TILLEGGSINFORMASJON -   52    
  53  STATUS Ukjent 53    
 
  54 1875   : Levert fra Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand til Torridal Dampbaadselskab a/s, Christiansand som "Torridal". Innført i Christiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Christiansand [1]. 54  [P] "Skipet" 3/1998  
  55    : Satt i trafikk Christiansand - Kvarstein. 55  [P] "Skipet" 1/1999  
  56 1896   : Drift og eierskap overført til D/s a/s Torridal, Christiansand. 56  [P] "Skipet" 1/1999  
  57 04.06.1897   : Solgt til Torridal a/s, Flekkefjord. Salgssum: 7 000 NOK. Overført til Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord. 57  [P] "Skipet" 1/1999  
  58 04.06.1897   : Satt i trafikk. 58  [P] "Skipet" 1/1999  
  59 1898   : Adresseendring: Feda. 59  [P] "Skipet" 1/1999  
  60 01.09.1904   : Solgt til visekonsul O. C. Axelsen, Flekkefjord. Salgssum: 1 000 NOK. Satt i trafikk Flekkefjord - Nes / Flekkefjord - Kvinesdal. 60  [P] "Skipet" 1/1999  
  61 01.1905   : Solgt til L. J. Lyngdal og Alfred Cederborg, Stavanger. Salgssum: 3 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. I bruk som slepefartøy og til transport av fisk. 61  [P] "Skipet" 1/1999  
  62 1907   : Solgt til L. J. Lyngdal, Stavanger. Omdøpt "Svithun". Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke. 62  [P] "Skipet" 1/1999  
  63 1911   : Solgt til Hermetikfabrik Haugar a/s, Haugesund. Omdøpt "Brislingen". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 63  [P] "Skipet" 1/1999  
  64 1917   : Solgt til Gerhard & Ubøe, Haugesund. 64  [P] "Skipet" 1/1999  
  65 1917   : Solgt til N. Espeland, Haugesund. Omdøpt "Tysvær". 65  [P] "Skipet" 1/1999  
  66    : Satt i trafikk Haugesund - Tysvær. 66  [P] "Skipet" 3/1998  
  67 1920   : Solgt til Thorbjørn Furuberg, Haugesund. Samme trafikk. 67  [P] "Skipet" 1/1999  
  68    : Haugesund. Samme trafikk. 68  Observasjon  
  69 1926   : Skrog og overbygg ombygget, samt ny maskin installert [2]. 69  [P] "Skipet" 1/1999  
  70 1934   : Solgt til Nye Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. 70  [P] "Skipet" 1/1999  
  71 1938   : Solgt til J. Tvedt, Haugesund. 71  [P] "Skipet" 1/1999  
  72 1939   : Solgt til Edvard H. Vikse, Sveio. 72  [P] "Skipet" 1/1999  
  73 31.08.1942   : Slettet fra Haugesund Skipsregister. Hjemmeværende i Molde. 73  [P] "Skipet" 1/1999  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau