SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "SVITHUN" 1907-1911     D/s "TYSVÆR" 1917-1934                        
         
 
1 -   PERIODE   : 1907-1911/1917-1934       1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : -         2 -           
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1875] "Torridal"     5 -   [P] Skipet 3/1998      
  6 -      : [1907] "Svithun"       6 -   [P] Skipet 1/1999      
 
7 -      : [1911] "Brisling"         7 -   [P] Skipet 1/1999      
  8 -      : [1917] "Tysvær"         8 -   [P] Skipet 3/1998      
OPPDATERT 9 -                9 -           
19.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Ikke tilgjengelig 13 -                13 -           
  14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1875                     15 -   [P] Skipet 3/1998      
  16  BYGGNUMMER   : 14                     16 -   [P] Skipet 1/1999      
  17  SKROG   : Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand               17 -   [P] Skipet 3/1998      
  18  UTRUSTNING   : Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand     18 -   [P] Skipet 3/1998      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : -                     23 -           
  24  MASKIN PRODUSERT : -                     24 -           
  25  MASKIN   : [1] 1 x Compound damp [1875] [2] 1 x damp                 25 -   [1] [P] Skipet 1/1999 [2] [P] Skipet 3/1998    
  26  EFFEKT   : [1] 15 nhk [1875]                   26 -   [P] Skipet 1/1999      
  27  FART   : 9.0 kn                     27 -   [P] Skipet 1/1999      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 20.82 m     29 -   [P] Skipet 3/1998      
  30  BREDDE   : 04.30 m                     30 -   [P] Skipet 3/1998      
  31  DYBDE   : 01.77 m                     31 -   [P] Skipet 3/1998      
  32  BRUTTO REG. TONN : 38.34 t                     32 -   [P] Skipet 1/1999      
  33  NETTO REG. TONN : 13.23 t                     33 -   [P] Skipet 1/1999      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : Ja                     37 -   [O]        
  38  PASSASJERLUGARER  : -                     38 -           
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Ukjent                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1875  44 : Levert fra Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand til Torridal Dampbaadselskab a/s, Christiansand som "Torridal". Innført i Christiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Christiansand [1].   44 -   [P] Skipet 3/1998      
  45 : Satt i trafikk Christiansand - Kvarstein.                     45 -   [P] Skipet 1/1999      
1896  46 : Drift og eierskap overført til D/s a/s Torridal, Christiansand.                     46 -   [P] Skipet 1/1999      
04.06.1897  47 : Solgt til Torridal a/s, Flekkefjord. Salgssum: 7 000 NOK. Overført til Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord.                     47 -   [P] Skipet 1/1999      
04.06.1897  48 : Satt i trafikk.                         48 -   [P] Skipet 1/1999      
1898  49 : Adresseendring: Feda.                       49 -   [P] Skipet 1/1999      
01.09.1904  50 : Solgt til visekonsul O. C. Axelsen, Flekkefjord. Salgssum: 1 000 NOK. Satt i trafikk Flekkefjord - Nes / Flekkefjord - Kvinesdal.                     50 -   [P] Skipet 1/1999      
01.1905  51 : Solgt til L. J. Lyngdal og Alfred Cederborg, Stavanger. Salgssum: 3 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. I bruk som slepefartøy og til transport av fisk.     51 -   [A] Flekkefjordposten 06.01.1905      
1907  52 : Solgt til L. J. Lyngdal, Stavanger. Omdøpt "Svithun". Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke.                 52 -   [P] Skipet 1/1999      
1911  53 : Solgt til Hermetikfabrik Haugar a/s, Haugesund. Omdøpt "Brislingen". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund.           53 -   [P] Skipet 1/1999      
1917  54 : Solgt til Gerhard & Ubøe, Haugesund.                     54 -   [P] Skipet 1/1999      
1917  55 : Solgt til N. Espeland, Haugesund. Omdøpt "Tysvær". Satt i trafikk Haugesund - Tysvær.               55 -   [P] Skipet 1/1999 [P] Skipet 3/1998    
1920  56 : Solgt til Thorbjørn Furuberg, Haugesund. Samme trafikk.                   56 -   [P] Skipet 1/1999 [P] [O]      
1926  57 : Skrog og overbygg ombygget, samt ny maskin installert [2].                   57 -   [P] Skipet 3/1998      
1934  58 : Solgt til Nye Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund.                   58 -   [P] Skipet 3/1998      
1938  59 : Solgt til J. Tvedt, Haugesund.         59 -   [P] Skipet 1/1999        
1939  60 : Solgt til Edvard H. Vikse, Sveio.                       60 -   [P] Skipet 3/1998      
31.08.1942  61 : Slettet fra Haugesund Skipsregister. Hjemmeværende i Molde.                       61 -   [P] Skipet 1/1999